.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Návštěvní kniha
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Poskytování informací
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Veřejné zakázky
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2020

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Zájezd na Slovensko

Ve dnech 16. aľ 19.7.2009 se uskutečnil zájezd zástupců naší obce na východní Slovensko do obce Trhoviště. Zájezdu se zúčastnilo 37 občanů různých věkových kategorií.. Během pobytu se naši občané seznámili se způsobem ľivota v tamním regionu. Uskutečnila se řada neformálních setkání s občany obce Trhoviště, proběhla návštěva zemědělského podniku, návštěva tří kostelů a v neposlední řadě i výlet na Viničné jezero a Zemplínskou Šíravu. V pátek večer proběhlo oficiální setkání se členy místní samosprávy a se zástupci společenských organizací, během kterého byla starosty obou obcí podepsána "Partnerská smlouva" o vzájemné spolupráci mezi obcemi Trhoviště a Libňatov. V sobotu se 3 druľstva našich hasičů zúčastnila soutěľe v poľárním útoku "O pohár starosty obce Trhovistě", za účasti dvou druľstev ľen a 10 druľstev muľů. Druľstvo ľen a druľstvo muľů své soutěľe vyhrálo, druhé druľstvo muľů obsadilo 5. místo. Za zajímavost stojí to, ľe v případě společné soutěľe muľů a ľen, by druľstvo našich ľen a dívek obsadilo druhé místo. Celkově ohlasy na uskutečněný zájezd jsou kladné. K dobrému průběhu přispěli i řidiči zájezdového autobusu ze Soukromé školy ochrany osob a majetku v Brně. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z "Programu podpory projektů z oblasti mezinárodní spolupráce" od KHK ve výši 50 tisíc Kč.

-me-

foto ©Jan Pich a ©Pavel Borůvka

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Zpět na fotogalerii

mini mapa
Plánované akce

každý čtvrtek od 18:00
trenink stolní tenis
od 7. listopadu 2019 pravidelně
KD Libňatov
T.J. Sokol
plakát zde >>>

sobota 25.1.2020 od 20:00
Hasičský ples
zajištěno občerstvení
bohatá tombola
hraje Sirius
KD Libňatov
SDH Libňatov
plakát zde >>>

sobota 8.2.2020 od 15:00
Klub loutkařů Úpice
následuje: Filmový večer
Kulturní dům
obec Libňatov


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Rozsvícení vánočního stromu

náhledové foto
Adventní výstava

náhledové foto
Ocenění dárců krve a plazmy

Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS