.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2021

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Tenisov liga 2011

Do prvnho ronku Tenisov ligy 2010 se pihlsilo pes ticet hr a hrek. Pro poadatele (T. J. Sokol Libatov) tak bylo po spnm roce 2010 velkou neznmou, zda zjem Libatovk o monost tenisovho vyit na mstnm kurtu neuvadne a zda Tenisov liga tak prvnm ronkem kvli nezjmu neskon. Tyto obavy vak zahnal poet pihlench do sezny 2011 - a to 20 mu a 10 en. Od kvtna do z tak bylo na antukov hrac ploe opt mono slchvat typick zvuk mk odrench vplety raket, men leckdy s ponkud jadrnjmi vrazy po nepovedench derech.

Podle dosaench vsledk v minulm ronku byli mui rozdleni do 1. a 2. ligy. O poad rozhodovalo mnostv zskanch bod ze vzjemnch zpas. V 1. lize se od potku vtenou formou prezentoval Jan Kadank. Zvtzil ve vech svch zpasech a ztratil pouze jedin set s loskm vtzem Jim Klementem, kter tsn obsadil tet msto. Na stbrnm stupnku se umstil Tom Endlich. Nebojovalo se vak jen o pozice vtz, ale i o udren v 1. lize. Nejmn bod zskali, a tm pdem sestoupili, Jaroslav Pich star a Roman Anto. Druhou ligu suvernn opanoval Ladislav Vt. Spolen s nm si z druhho msta zajistil postup do 1. ligy Jaroslav Tome. Tet msto obsadil Jan Jirsek.

Sout en nemla od potku jasnou favoritku. Losk jednoznan vtzka Jitka Teichmanov pepustila svou pozici jinm hrkm, a tak nakonec mly stupn vtz obsazen v nsledujcm poad: 1. Martina Kosinov, 2. Monika Kosinov a 3. Vra Kadankov. Nutno dodat, e vem enm se podailo odehrt veker vzjemn zpasy, co svd nejenom o jejich zodpovdnosti, ale i zpalu pro hru.

Zakonen tenisov sezny spojen se spolenm posezenm probhlo 24. 9. 2011 v mstnm pohostinstv. V prbhu konzumace pipravenho pohotn byly pedny ceny pro vtze. Vzhledem k tomu, e na prvnm mst v ensk i musk souti dolo proti losku ke zmn, zmnili se tak nejmn na rok i majitel putovnch pohr. Pvodn ideou pi vzniku Tenisov ligy bylo spojit a pithnout k tenisu co nejvce lid. Na zklad tto mylenky bylo ureno, e hlavn cenu v podob tenisov rakety neobdr vtz, ale e rozhodne los. Do slosovn byli zahrnuti vichni astnci tenisov ligy, kte odehrli minimln uren poet zpas (80 %). Aby byla zaruena nestrannost a regulrnost losovn, vtze "vyreboval" starosta slovensk partnersk obce Trhovit Rbert Kba, kter se celho ceremonilu astnil. A e ml astnou ruku, mohla nakonec ci Vra Kadankov. Tm byla oficiln leton vydaen tenisov sezna zakonena.

Na zvr trochu statistiky: na kurtu bylo odehrno v sezn 2011 celkem 430 hod., co pedstavuje 18 dn hry nonstop a z tchto vech vzjemnch kln bylo 20% odehrno v dopolednch hodinch.

A co novho na kurtu? V poslednch letech dolo na hiti k pomrn vraznm zmnm - rozen hrac plochy, piveden vody a dalm pravm. Leton inovac pak bylo osazen kurtu plastovmi lajnami, kter se poadatelm podailo zskat od TJ Sokol Batovice vmnou za dv lahve ble nespecifikovanho moku. Myslm, e vtina hr rda uvtala skutenost, e ped zpasem ji nen teba vytahovat lajnovaku s vpnem. Dal zmna nastala ve zpsobu rezervace kurtu. Objednn probh pes kalend na internetu, do kterho maj pstup vichni zjemci o vyuit hit. Tenisov kurt nevyuvaj jenom astnci Tenisov ligy, a proto je v zjmu kadho podvat se, kdy je hit voln a provst rezervaci. Podrobn nvod na rezervaci je uveden na internetovch strnkch obce pod odkazem "Tenisov liga".

Na zvr bychom chtli podkovat vem, kte se astn brigd na tenisovm kurtu a vem, kte podporuj a maj svj podl na rozvoji "blho" sportu v Libatov. Doufme, e v roce 2012 opt libatovsk kurt oije a e na nm pivtme i nov tve.

Tenisu nazdar!

Ji Klement
T. J. Sokol Libatov

mini mapa
Plánované akce

sobota 25.9.2021
od 14:30 a od 19:30 hod

Libňatovští ochotníci uvádějí
středověký sitkom Petra Tomšů
Rytířova dcera
v kulturním domě
plakát zde >>>


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Dětský olympijský den

náhledové foto
Vítání občánků

náhledové foto
Rozběháme Libňatov

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.