.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2021

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Tenisov liga 2012

Tet ronk Tenisov ligy podan T.J. Sokol Libatov ukzal, e zjem o vyit na tenisovm kurtu v Libatov neuvad. Dalo by se ci, e prv naopak, protoe poet pihlench oproti loskmu ronku stoupl. Do sezny, kter trvala od kvtna do z, se pihlsilo 15 en a 21 mu. Nutno ci, e novci se v souti neztratili, ale o tom dle.

Podle dosaench vsledk v minulm ronku byli mui rozdleni do 1. a 2. ligy, eny hrly i pes vt poet astnic v jedn skupin. O poad rozhodovalo mnostv zskanch bod ze vzjemnch zpas. V 1. lize se od potku dobrou formou prezentoval losk vtz Jan Kadank. e nebude obhajoba jednoduch, to chtli Honzovi dokzat Tom Endlich a Ivo Teichman ml., kte zejm na leton ronk dobe potrnovali. Opravdu do poslednho zpasu nebylo o vtzi rozhodnuto, ale nakonec putovn pohr pro vtze zmnil minimln na rok majitele. Zvtzil Ivo Teichman ml., stbrn stupnek obhjil Tom Endlich a tet msto obsadil Jan Kadank. Do druh ligy sestoupili hri, kte si bohuel na hiti z dvodu zrann nemohli vybojovat lep umstn Pavel Anto a Ladislav Vt. Obma nelze ne popt, aby pekonali zdravotn pote a pt rok se pokusili vybojovat zpt ast v prvn lize. Druhou ligu suvernn ovldl Frantiek Chobotsk. Spolen s nm si z druhho msta zajistil postup do 1. ligy novek soute Tom Pich. Tet msto obsadil Jaroslav Pich st.

Do letonho ronku soute en se pihlsilo o pt vce ne v minulm roce. To znamenalo tak zven potu zpas, kter kad tenistka musela odehrt. Nutno ci, e a na dv hrky, kter bohuel ze zdravotnch dvod sout opustily, odehrly eny tm 100 % svch utkn. Oceujeme zodpovdn pstup, kter svd i o zpalu pro hru. Tak jako v musk sti tenisov ligy, dolo i v t ensk ke stdn dritele pohru pro vtze. Vtzkou se stala Nikola Markov z Hoiek, mimochodem v Libatov spn i z turnaj ve stolnm tenise. Dobrou formu zase po roce nala Jitka Teichmanov, kter skonila druh a bronz brala losk vtzka Martina Kosinov.

Zakonen tenisov sezny probhlo 6. 10. 2012 v mstnm pohostinstv. Poas plo pjemnmu posezen na erstvm vzduchu a pi konzumaci dobrot z udrny, kterou vzorn obsluhoval Ale Kosina, byly pedny ceny pro vtze. Jak ji bylo napsno, na prvnm mst v ensk i musk souti dolo proti losku ke zmn, vystdali se tak nejmn na rok i majitel putovnch pohr. Ocenni byli i soutc umstn do tetho msta. O driteli hlavn ceny v podob tenisov rakety, tak jako vloni, rozhodl los. Do slosovn byli zahrnuti vichni astnci tenisov ligy, kte odehrli minimln uren poet zpas (80 %). Smyslem podn Libatovsk tenisov ligy toti je motivovat astnky k pravideln he a dt tak anci na ocenn i tm, kte teba nejsou tak spn v boji o bednu, ale rdi si na tenisovm kurtu prothnou tlo. tstna letos byla naklonna Lucii Kocinov, novkovi soute. Oficiln byla aktem losovn vydaen tenisov sezna zakonena.

Na zvr trochu statistiky a informac z kurtu. V sezn 2012 bylo odehrno podle rezervac piblin 520 hodin, co pedstavuje oproti losku nrst o 90 hodin. Objednvka kurtu probh pes kalend na internetu, do kterho maj pstup vichni zjemci o vyuit hit (nejen astnci ligy). Podrobn nvod na rezervaci je uveden na internetovch strnkch obce pod odkazem Tenisov liga. Dky dobrovolnm pspvkm hr, kte na provoz kurtu vnovali dohromady tm ti a pl tisce korun, byla letos pozena tzv. sovaka na urovnn povrchu antuky. st penz byla pouita na drbu kurtu a chemii. Za pspvky dkujeme a vme, e je vidt prce, kter se na hiti odvedla.

Na zvr bychom chtli podkovat vem, kte se astn brigd na tenisovm kurtu a vem, kte podporuj a maj svj podl na rozvoji tenisu v Libatov. Doufme, e v roce 2013 opt libatovsk kurt oije a e na nm pivtme i nov tve.

Tenisu nazdar!

Ji Klement
T. J. Sokol Libatov

mini mapa
Plánované akce

sobota 25.9.2021
od 14:30 a od 19:30 hod

Libňatovští ochotníci uvádějí
středověký sitkom Petra Tomšů
Rytířova dcera
v kulturním domě
plakát zde >>>


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Dětský olympijský den

náhledové foto
Vítání občánků

náhledové foto
Rozběháme Libňatov

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.