.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Rekonstrukce III/3041
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2022

Munipolis aplikace

Munipolis

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Galerie fotografií a videí obce Libňatov


-- ROK 2022 --


Slavnostní vítání občánků
Ve zrekonstruovaném sále kulturního domu v Libňatově se v sobotu 18. června 2022 konalo slavnostní vítání občánků do života v obci. Starosta obce přivítal pět nejmladších spoluobčanů Helenu Franzovou, Terezu Madarászovou, Kateřinu Rejdákovou, Milana Jiránka a Petra Pavla....
Článek a foto: Jaroslav Pich a Marie Kuldová


Den matek a rodiny
Po delší době, kdy jsme se nemohli setkávat při veřejných akcích, se dne 11.5.2022 uskutečnila v našem renovovaném stánku symbolicky oslava DNE MATEK A RODINY...
Článek a foto: Marie Kuldová


Den Země v Libňatově
Jarní sluníčko nenápadně vystrkuje růžky a svými paprsky naplňuje naše obydlí jarním teplem. Nemilosrdně však odhaluje vše, co skrylo zamračené počasí a sníh. Proto v sobotu 30. 4. 2022 vyrazila početná skupina T. J. Sokol Libňatov ...
Článek a foto: Iva Vašatová


-- ROK 2021 --


Rekonstrukce komunikací
V říjnu 2021 proběhla za přispění dotace z prostředků ministerstva pro místní rozvoj rekonstrukce 5 komunikací, Svobodné II. a III. etapa, kolem Zelinkových, a dvou na Bavlňáku. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Dětské a sportovní hřiště
Na málo využívaném prostranství u pošty bylo vytvořeno dětské a sportovní mezigenerační hřiště. Zábavu zde naleznou jak děti ze školek a škol, dospívající mládež, tak dospělí. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich a Michal Souček


Návrat sochy sv. Jana Nepomuckého
Socha svatého Jana Nepomuckého se dne 28. října 2021 vrátila zpět do veřejného prostranství v Libňatově. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich a Michal Souček


Vodovod v Tříprdovské ulici
Nejnáročnější vodohospodářskou stavbou v roce 2021 bylo rozšíření potrubí v místní části Na Zada (také Tříprdovská ulice). Léta plánovaná stavba byla z různých důvodů dlouho odkládána, k realizaci došlo až v říjnu 2021. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Výměna vodovodního potrubí ve Svobodném
Jednou z nejvýznamnějších vodohospodářských staveb v roce 2021 byla přeložka posledního kusu původního železného potrubí na nové plastové. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich a Michal Souček


Rytířova dcera
Libňatovští ochotníci v sobotu 25. září uvedli v místním kulturním domě komediální sitkom Petra Tmošů: Rytířova dcera. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich a Michal Souček


Vítání občánků
V sobotu 25. září 2021 přivítal do života v obci tři nejmladší občánky (Martina Morávka, Annu Pinkavovou a Damiana Kejzlara) starosta obce Jaroslav Pich....
Článek a foto: Jaroslav Pich a Jan Balcar


Libňatovský dětský olympijský den
21. červen 2021 patřil dětem z Libňatova a okolí – zahrály si na olympioniky....
Článek a foto: Pavla Bejrová


Vítání občánků
Ve sváteční sobotu 19. června 2021 přivítal do života v obci čtyři nejmladší občánky (Karla Hofmana, Marka Zvaru, Michaelu Krtičkovou a Egona Picha) místostarosta Michal Souček....
Článek a foto: Michal Souček a Jan Balcar


Rozběháme Libňatov
Dne 31.12.2020 byla pod záštitou libňatovské Tělocvičné jednoty Sokol založena běžecká skupinka s názvem Rozběháme Libňatov, která se pravidelně schází jednou v týdnu, ...
Článek a foto: Tomáš Vašata


Lesní výlet do středověku
Sobota 29. 5. 2021 patřila lesní procházce zakončené zajímavým výkladem na hradě Vízmburk....
Článek a foto: Iva Vašatová


Den Země v Libňatově, letos trochu netradičně
Rezavá řídítka, katalyzátor, maják z auta, pneumatiky, kyblíky, použité hygienické potřeby… i tohle všechno jsme našli v sobotu 24. 4. 2021 při úklidu naší vesnice....
Článek a foto: Jan Balcar


Rekonstrukce komunikace do Svobodného
V dubnu 2021 proběhla rekonstrukce 1. úseku komunikace do Svobodného....
Článek a foto: Jaroslav Pich


Výsadba aleje
Po necelých čtyřech letech od větrné kalamity v Libňatově byla obnovena alej stromů v břehu nad silnicí ve směru na Hořičky....
Článek a foto: Jaroslav Pich


-- ROK 2020 --


Vyřezávání dýní
Letošní setkání rodičů a dětí při vyřezávání dýní bylo netradiční. Ne jen, že chyběla dýňová polévka, perníčky-smajlíci, ale chybělo i posezení a pobavení nad vyřezáváním....
Článek a foto: Marie Kuldová a Helena Mádrová


Nové stoly na stolní tenis
Stolní tenis má v Libňatově velkou tradici a jsme rádi, že před dvěma roky začaly tréninky i pro děti. Od listopadu do dubna vždy ve čtvrtek se pravidelně scházelo cca 10 dětí, převážně kluků na sále v kulturním domě...
Článek a foto: Jan Balcar


Modernizace mateřské školky
V roce 2020 proběhla významná rekonstrukce budovy mateřské školy. Podstatnou investicí došlo k výraznému navýšení komfortu v provozu mateřské školy, došlo k navýšení, respektive zachování počtu žáků a zaměstnanců...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Terenní úpravy u pošty
V roce 2020 byly provedeny terenní úpravy u pošty a opraveny´některé cesty ze zde uloženého materiálu...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Nové kontejnery na tříděný odpad
Díky spolupráci se společností Eko-Kom jsme přidali do Libňatova další kontejnery na tříděný odpad!...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Fotbal
Fotbalisté Barchovanu Libňatov v červenci absolvovali v Kolíně Český národní pohár v malém fotbale, kam dostalo pozvánku 26 nejúspěšnějších kolektivů z celé republiky...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Slavnostní ocenění
V únoru před veřejným zasedání zastupitelstva obce Libňatov došlo k malé slavnostní chvíli. Starosta obce Jaroslav Pich a předsedkyně kulturní komise Lenka Novákova poděkovali paní Marii Galuščákové za dlouholeté vedení obecní kroniky...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Odstranění pařezů
V červnu nechala obec odstranit shnilé pařezy u vodního zdroje Tomkova studna...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Zabezpečení vodního zdroje
Zdroj pitné vody pro obyvatele ve Svobodném byl zajištěn, když po dlouhých letech došlo k osazení plotu, který zásobárnu vody nově chrání.
Článek a foto: Jaroslav Pich


Libňatovská knihobudka
K zastávce na křižovatce jsme do už nevyužívané telefonní budky instalovali nový regál, který zaplnily knihy z minimálně využívané libňatovské knihovny.
Článek a foto: Jaroslav Pich


Oprava schodů u kulturního domu
Během června obec nechala předláždit schody u kulturního domu. Starý oprýskaný beton nahradila systémová zámková dlažba.
Článek a foto: Jaroslav Pich


Odpadová stání
Od 20. dubna máme zastřešené kontejnery na odpad také na spodním konci Libňatova u autobusové zastávky. Po kladných ohlasech z loňska, jsme letos nechali vybudovat třetí stejné místo...
Článek a foto: Jaroslav Pich


2. etapa rekonstrukce tenisového kurtu
Během jarních měsíců letošního roku byla dokončena druhá čeást rekonstrukce tenisových kurtů, kdy byl položen nový antukový povrch a celé místo elektrifikováno...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Oprava komunikace na Bavlňáku
Jednou z letošních drobnějších investicí, která během zimních měsíců proběhla, byla oprava komunikace na Bavlňáku....
Článek a foto: Jaroslav Pich


Budování kadeřnictví a archivu obce
Během zimních měsíců došlo k přestavbě bytu, který byl k dispozici na obecním úřadě. Zastupitelstvo už v loňském roce rozhodlo, že namísto prostorů k bydlení bude do přízemí úřadu přesunuto kadeřnictví a archiv obecního úřadu....
Článek a foto: Jaroslav Pich


Dětský karneval
V neděli 8.3. se uskutečnil v našem kultůrním stánku opět karneval pro děti. Návštěva byla vynikající, ....
Článek a foto: Marie Kuldová


Masopust
V sobotu 29. února 2020, proběhl u nás po letech zase Masopust.....
Článek a foto: Jaroslav Pich a Michal Souček


-- ROK 2019 --


Cvičení s dětmi v Sokole v roce 2019
V roce 2019 jsme chodili cvičit pravidelně každé pondělí odpoledne. Aktivity byly zaměřené na posilování, míčové hry a všestrannost. Po úvodní rozcvičce, kterou si postupně připravily všechny děti, jsme hodně času věnovali přihrávkám, driblingu, slalomu a jiným akcím s míčem....
Článek a foto: TJ Sokol


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pondělí 2. prosince se po roce znovu rozsvítil vánoční strom, tentokráte v parčíku u prodejny. Slavnostní projev starosty obce Jaroslava Picha doplnilo vystoupení dětí z mateřské školy. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich a Michal Souček


Adventní výstava
Jako každý rok, tak i letos tři týdny jsme před vánocemi uspořádaly tradiční Adventní výstavu....
Článek a foto: Marie Kuldová


Tenisová liga 2019
V roce 2019 se uskutečnil jubilejní desátý ročník Libňatovské tenisové ligy pořádané T.J. Sokol Libňatov. Do soutěže se přihlásilo 6 žen a 11 mužů. Počet účastnic ženské soutěže tak oproti loňskému ročníku vzrostl. Naopak v mužské soutěži došlo k poklesu v počtu přihlášených....
Článek a foto: TJ Sokol


Ocenění dárců krve a plazmy
10.10. ve čtvrtek se uskutečnila další plánovaná akce Červeného kříže a to předání malých pozorností pro bezpříspěvkové dárce krve a plazmy v Libňatově....
Článek a foto: Marie Kuldová


Výprava do Trhoviště a regionu Poondavie
V termínu od 3. do 6. října 2019 vyjela podkrkonošská výprava, složená z občanů Libňatova, členů Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory a také havlovického Sdružení pro Vízmburk, do partnerské obce Trhoviště....
Článek a foto: Jaroslav Pich


Vítání občánků
„Anno Matesová, Magdaleno Zelinková, Ondřeji Holý a Kvido Nováku, hrdě Vás vítám do života v Libňatově....
Článek a foto: Jaroslav Pich


Kompostery
zahrádky Vás, kdo si před třemi lety zažádal, postupně oživují kompostéry. Jejich nákup obci pomohl financovat Státní fond životního prostředí, ze kterého bude Obec Libňatov čerpat dotaci na jejich pořízení....
Článek a foto: Jaroslav Pich


Výlet Kunětická Hora
V sobotu 21.9. se uskutečnil plánovaný výlet na Kunětickou Horu, kde probíhalo zrovna vinobraní. Cestou jsme zastavili v Náchodě v muzeu panenek a kočárků a kočárů....
Článek a foto: Marie Kuldová


Sousedské posezení
Po letních prázdninách jsme opět začaly pořádat akce, které jsme si na začátku roku naplánovaly a jednou z nich bylo sousedské posezení....
Článek a foto: Marie Kuldová


Tenisový turnaj ve čtyřhře
V sobotu 17. 8. 2019 a vlastně i v neděli 18. 8. 2019 se konal již jedenáctý tenisový turnaj čtyřher žen a mužů pořádaný T.J. Sokol Libňatov. Bohužel ne vždy prázdninový termín vyhovuje všem, z tohoto pohledu se však volba vydařila, neboť na kurt si našlo cestu 14 mužů a 6 žen. Horší to však bylo s počasím....
Článek a foto: TJ Sokol


Sadové úpravy
Zakázka byla v průběhu června definitivně ukončena. Na podzim dojde pouze k obnově rostlin, které případně odumřou. V novém parku je 1500 nových rostlin – keřů, stromů, trvalek a okrasných trav....
Článek a foto: Jaroslav Pich


Dětský den
V neděli 30. června pořádali hasiči dětský den. Letošní počasí bylo nádherné slunné a letní, ani ochlazení pro děti nechybělo...
Článek a foto: Michal Souček


Libňatovský pohár
V sobotu 29. června pořádali hasiči již 13. ročník soutěže o Libňatovský pohár, počasí nám přálo i teamů dorazilo dostatek....
Článek a foto: Michal Souček


Libňatovská zeď
V červnu 2019 nechala obec vizuálně výrazně vylepšit betonovou opěrnou zeď na křižovatce. Pavel Mifek z Trutnova na její probarvení použil latexový nátěr a spreje...
Článek a foto: Jaroslav Pich, Michal Souček a archiv


Den Rodiny
Dne 29.5. proběhla v kulturním domě v Libňatově oslava dne matek, den otců a den dětí, tedy celé rodiny..
Článek a foto: Marie Kuldová


Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod záštitou T. J. Sokol Libňatov proběhl v sobotu 27. 4. 2019. Samotnému turnaji jako vždy předcházely pravidelné čtvrteční tréninky....
Článek a foto: TJ Sokol


Oprava přednádrže
V dubnu roku 2019 proběhlo zatrubení potoka u mateřské školy.
Článek a foto: Jaroslav Pich a Michal Souček


Oprava přednádrže
V březnu roku 2019 proběhla oprava přednádrže na koupališti.
Článek a foto: Jaroslav Pich a Michal Souček


Slavnostní předání hasičského vozu
Poprvé v historii SDH Libňatov, který byl založen již v roce 1892, získali místní hasiči nový dopravní automobil. Obec jim ho pořídila za 1,25 milionů korun ...
Článek a foto: Jaroslav Pich a Josef Pich


Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna se konala Tříkrálová sbírka, při které se letos vybralo 12 306 Kč ...
Článek a foto: Jaroslav Pich a Jiljí Kosinka


-- ROK 2018 --


výlet do Třebechovic pod Orebem
Dne 8.prosince se uskutečnil výlet do Třebechovic pod Orebem, na výstavu betlémů. V ten den se také konal na tamním náměstí vánoční trh a na něm zpívala Jitka Zelenková. ...
Článek a foto: Marie Kuldová


Nový dopravní automobil pro SDH
V pondělí 12. listopadu převzali zástupci Obce Libňatov a SDH Libňatov nový dopravní automobil, který bude sloužit pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Libňatov a pro její výjezdovou jednotku. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich a Michal Souček


Krabice od bot
Blíží se čas Vánoc. Těšíme se na rodinnou pohodu, na spoustu dárků pod stromečkem, ale bohužel ne všechny děti mají takové štěstí prožívat Vánoce stejně jako my. ...
Článek a foto: Kateřina Pavlásková


Adventní výstava
24. a 25. listopadu pořádal ČČK v Libňatově svoji tradiční Adventní výstavu, kde si návštěvníci mohli prohlédnout rukodělné výrobky ...
Článek a foto: Marie Kuldová


Tenisová liga 2018
V roce 2018 se uskutečnil v pořadí již devátý ročník Libňatovské tenisové ligy pořádané T.J. Sokol Libňatov. Do soutěže se přihlásily 4 ženy a 15 mužů. Počet účastnic ženské soutěže tak poklesl o tři. ...
Článek a foto: Jan Balcar


Říjen s českým červeným křížem
ČČK si pro říjen připravil hned dvě akce, sousedské posezení a dlabání dýní ...
Článek a foto: Marie Kuldová


Vítání občánků
Čtveřici nejmladších občánků slavnostně přivítal v sobotu 29. října do života v obci místostarosta Jaroslav Pich mladší. Kristýně Krtičkové, Nině Klementové, Tereze Součkové i Antonínu Součkovi popřál mnoho elánu do života. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Tenisový turnaj ve čtyřhře
V sobotu 11. 8. 2018 se konal jubilejní desátý tenisový turnaj čtyřher žen a mužů pořádaný T.J. Sokol Libňatov. Termín se podařilo trefit ideálně, neboť počasí přálo ...
Článek a foto: Jan Balcar


Přebudování zázemí na tenisovém kurtu
Díky firmě bratří Zelinků má nyní areál důstojné a vzhledné zázemí, které může po dohodě využívat kdokoliv z občanů nejen v rámci sezónní sokolské tenisové ligy, ...
Článek a foto: Jaroslav Pich a fi. Zelinka


XVI. Všesokolský slet
Převážná část našich aktivit se od září loňského roku soustředila na přípravy k účasti na XVI. Všesokolském sletu. Na vystoupení v rámci hromadné skladby pro mladší školní žactvo "Děti, to je věc!" ...
Článek a foto: Kateřina Pavlásková


Přátelé z Trhoviště v našem regionu
V termínu 12. – 15. 7. 2018 navštívili obec Libňatov a region MAS Království – Jestřebí hory zástupci obce Trhoviště. ...
Článek a foto: Jan Balcar


Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod záštitou T. J. Sokol Libňatov proběhl v sobotu 14. 4. 2018. ...
Článek a foto: Jan Balcar


-- ROK 2017 --


Mikuláš v Sokole
Od podzimu opět s dětmi cvičíme každý týden v kulturním domě v Libňatově. V roce 2017 je ale cvičení zaměřené jinak. ...
Článek a foto: Jan Balcar


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pondělí 4. prosince se po roce znovu rozsvítil vánoční strom u obecního úřadu. Slavnostní projev starosty obce Jaroslava Tomeše doplnilo vystoupení dětí z mateřské školy. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Sokolové v Jizerských horách
Na přelomu září a října jsme vyrazili už potřetí na oblíbenou Chatu pod Smrkem v Horním Polubném. Cvičební rok 2017/2018 jsme chtěli zahájit opět na horách ...
Článek: Veronika Balcarová


Tenisová liga 2017
V roce 2017 se uskutečnil v pořadí osmý ročník Libňatovské tenisové ligy pořádané T. J. Sokol Libňatov. ...
Článek: Kateřina Valdová


Nikol Madarászová a Hugo Novák novými občánky
Slavnostní chvíli při vítání občánků do života v Libňatově si užily v sobotu 14. října rodiny Nikol Madarászové a Huga Nováka. ...
Foto: Jan Balcar a Jaroslav Pich


Libňatovský pohár
V sobotu 16. září se konala již tradiční soutěž v ZPV a štafetě dvojic Libňatovský pohár. ...
Foto: Michal Souček


Bouře derecho se prohnala Libňatovem
V pátek 11. srpna se přes Libňatov a okolní obce prohnal bouřkový komplex, který odborníci nazývají derecho. Na majetcích obyvatel a především v lesích zanechala blesková bouřka velkou spoušť. ...
Foto: skupina autorů


Tenisový turnaj ve čtyřhře
V sobotu 5. 8. 2017 se konal již tradiční tenisový turnaj čtyřher žen a mužů pořádaný T. J. Sokol Libňatov. ...
Článek: Kateřina Valdová


Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod záštitou T. J. Sokol Libňatov proběhl v sobotu 22. 4. 2017. ...
Článek: Kateřina Valdová


O šťastném chalupníkovi
Libňatovští ochotníci si na sobotu 8. dubna 2017 připravili divadelní hru na motivy povídky Karla Čapka O šťastném chalupníkovi. ...
Foto: Michal Souček


Vítání občánků
V sobotu 18. března přivítal do života v Libňatově starosta obce Jaroslav Tomeš tři nejmladší občánky. ...
Článek a foto: Jaroslav Pich


Tříkrálová sbírka 2017
Letošní putování Tří králů provázelo velmi mrazivé počasí, kdy teploměr na některých místech obce přesahoval po ránu hodnoty pod mínus 20 stupňů. Přesto se sešlo 12 ochotných dětí, ...
Článek: Iva Pichová


-- ROK 2016 --


Župní desetiboj 2016
Dne 5. 11. se naši nejmladší členové Sokola zúčastnili župního desetiboje, který se konal ve Dvoře Králové nad Labem.
Článek: Kateřina Valdová


Expedice na Slovensko navštívila bojiště třetí největší horské bitvy druhé světové války
Letošní říjnová expedice do slovenské obce Trhoviště měla velmi pestrý program. V pátek dopoledne výprava prošla obec, navštívila rekonstruovaný hřbitov. V sobotu se konal výlet do Svidníku a na bojiště Dukelsko-karpatské operace.
Text: Jan Balcar


Sokolský výlet na Jizerku 2016
Jelikož jsme v předchozím roce při našem pobytu v Jizerkách neviděli kvůli nepřízni počasí to, co jsme vidět chtěli, rozhodli jsme se strávit první říjnový víkend opět v malebném prostředí Jizerských hor, v chalupě U Smrku v Horním Polubném.
Text: Kateřina Pavlásková
Foto: Kateřina Pavlásková a archiv T. J. Sokol


Šestice nejmladších občanů Libňatova oficiálně přivítána do života v obci
Už šest nejmladších občánků bylo v letošním roce (21. května a 15. října) přivítáno do života v naší vesnici.
Fotografie Jaroslav Tomeš a Martin Pich


Tenisová liga 2016 – vyhodnocení
V roce 2016 se uskutečnil v pořadí již sedmý ročník Libňatovské tenisové ligy pořádané T.J. Sokol Libňatov. Do soutěže se přihlásilo 7 žen a 19 mužů.
Fotografie Kateřina Valdová


Libňatovský pohár
V neděli 18. září se konal již 19. ročník soutěže Libňatovský pohár.
Fotografie a článek Michala Součka


Tenisový turnaj ve čtyřhře ve znamení remíz
V sobotu 13. 8. 2016 se konal již tradiční tenisový turnaj čtyřher žen a mužů pořádaný T.J. Sokol Libňatov. Příznivci tenisu se takto sešli již poosmé za sebou. Počasí přálo a k příjemně prožitému sportovnímu dni přispělo i ideální slunečné počasí.
Fotografie a článek Kateřina Valdová


O pohár starosty obce Libňatov
Poslední červencová sobota byla ve znamení soutěž v požárních útocích, která se vrátila na naše hřiště. Počasí přálo a přestože byl čas letních dovolených tak se sešlo 8 družstev mužů.
Fotografie a článek Michala Součka


Den obce Libňatov
V sobotu 2. července proběhla velkolepá akce pod názvem Den obce, kdy byly otevřeny veřejné budovy, odpoledne byl na hřišti bohatý program a večer byla taneční zábava.
Fotografie a článek Michala Součka


Libňatovský dětský olympijský den
12. června 2016 si děti z Libňatova zahrály na olympioniky, a tak se vžily do role sportovců, které teď v létě čekají další letní olympijské hry. Kromě sportovních úkolů je na cestě za olympijským ohněm čekaly i vědomostní soutěže, které hravě zvládly.
Fotografie Jaroslava Picha a článek Veroniky Balcarové


Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod záštitou T. J. Sokol Libňatov proběhl letos v sobotu 9. 4. 2016. Samotnému turnaji jako vždy předcházely pravidelné čtvrteční tréninky.
Fotografie a článek Kateřina Valdová


Zlatá svatba Eflerovi
Jaroslava a Jaroslav Eflerovi oslavili v sobotu 12. března padesátileté výročí od doby, kdy si poprvé vyměnili svůj manželský polibek.
Fotografie a článek Jaroslava Picha


Tříkrálová sbírka
Skupinky Tří králů už popatnácté na svoji pouť Libňatovem, aby pomohly s vybíráním příspěvků potřebným při významné charitativní akci.
Fotografie a článek Ivy Pichové


Hasičské cvičení - záchrana z ledu
V pátek 5. února se na požární nádrži u Daka konala vyjímečná akce, při které hasiči z České Skalice seznámili diváky se záchranou z ledu.
Fotografie a článek Michal Souček


-- ROK 2015 --


Mikuláš v Sokole
Jak se daří dětem při cvičení se Sokolem a co vše už umí, přišel třetího prosince ověřit sv. Mikuláš se svoji družinou.
Fotografie Jan Balcar a článek Veronika Balcarová


Olympiáda pro starší a pokročilé
Sedmý ročník Olympiády pro starší a pokročilé do Havlovic přivábil více než tři stovky seniorů, mezi nimiž nechyběli ani zástupci z Libňatova.
Fotografie a článek Jaroslav Pich


Oprava zatrubení a úprava povrchu hřiště
V létě proběhla oprava zatrubení potoka pod hřištěm, kde byly nahrazeny staré truby, novými se vetší světlostí. Dále následovalo rovnání hřiště.
Fotografie Jaroslava Picha a Michala Součka


Stezka libňatovskými stromy
První prázdninový den jsme zakončili cvičení rodičů s dětmi v přírodě. Tentokrát to nebylo putování za pokladem, ale děti absolvovaly naučnou stezku libňatovskými stromy. ...
Fotografie Katky Pavláskové a článek Veroniky Balcarové


Sokolský výlet do Jizerek
Poslední květnový víkend jsme se rozhodli strávit společně v Chalupě U Smrku v Jizerských horách, kterou pro nás zajistil Jirka Klement. Přes počáteční komplikace kvůli onemocnění některých účastníků se nás přesto nakonec sešlo dohromady 29 dětí a dospělých. ...
Fotografie Šárky Svaté a článek Kateřiny Pavláskové


Dětský den
Neděle 14. června 2015 byla ve znamení dětského dne, který měli letos pod svojí taktovkou hasiči. Na děti čekala spousta atrakcí, ...
Foto Michal Souček


Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna pořádali místní hasiči pálení čarodějnic s lampiónovým průvodem, který začínal u mateřské školky. Jeho cíl byl u hranice s občerstvením vedle pošty.
Foto Jaroslav Pich


Dětský karneval
V neděli 8. března pořádal jako již tradičně ČČK v místním kulturním domě karneval pro děti.
Fotogalerie a článek Michal Souček


Výlet T. J. Sokol za sportem do Hradce Králové
Poslední únorový den pořádal T. J. Sokol Libňatov pro své členy výlet do Hradce Králové, kde si všichni mohli vyzkoušet lezení po stěně a pak se zrelaxovat v hradeckém aquaparku.
Fotogalerie a článek Kateřina Valdová


Vítání občánků
Starosta obce Jaroslav Tomeš v sobotu 21. února 2015 slavnostně přivítal do života tři nové občánky Libňatova.
Fotogalerie a článek Jaroslav Pich


Tříkrálová sbírka 2015
Už po čtrnácté zpívaly skupinky Tří králů v naší obci v sobotu 10. ledna svou písničku při vybírání příspěvků v rámci významné charitativní akce, zaměřené na pomoc lidem v nouzi.
Fotogalerie a článek Iva Pichová a Dáša Teichmanová


-- ROK 2014 --


Divadelní hra Na letním bytě
Libňatovští ochotníci v sobotu 6. prosince uvedli v kulturním domě nově nastudovanou hru Na letním bytě od Josefa Štolby.
Fotogalerie Josef Pich a Michal Souček


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se letos konalo v pondělí 1. prosince od 16. hodin u obecního úřadu.
Fotogalerie Josef Pich


Posezení se saláty a pomazánkami
Dne 15.11.2014 ČZS pořádal posezení se saláty a pomazánkami v místním kulturním domě. Sešlo se na 50 lidí, kteří přinesli 25 vzorků k ochutnání a ohodnocení.
Fotogalerie a článek Jiljí Kosinka


Tenisová liga 2014
Fotografie z tenisového turnaje a vyhlášení tenisové ligy
Fotogalerie Jiří Klement


Libňatovský pohár
V sobotu 13. září se konala již tradiční dětská soutěž Libňatovský pohár, která je vlastně generálkou pro okresní kolo které se letos koná v Horní Kalné.
Fotogalerie a článek Michal Součka


Zumba s Maruškou roztančila svatebčany
Páteční dopoledne 4. července bylo pro členy T. J. Sokol Libňatov ve znamení svatby jejích členů - Věrky Kadaníkové a Jirky Klementa.
Fotogalerie a článek Kateřiny Valdové


Putování za pokladem
T.J. Sokol uspořádal 4. června pro své nejmenší členy a jejich rodiče putování za pokladem.
Fotogalerie a článek Katky Pavláskové


Vystoupení SuLiHaRy
Ve čtvrtek 22. května odpoledne se na hřišti u mateřské školy konalo vystoupení mateřských školek ze Suchovršic, Havlovic a Libňatova.
Fotogalerie a článek


Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod záštitou T. J. Sokol Libňatov proběhl letos v sobotu 26. 4. 2014, tedy, jak je již zvykem, týden po velikonocích, které letos připadly až na druhou polovinu dubna.
Fotogalerie a článek
Fotografie Jaroslava Picha na rajčeti


Zahrádkářský ples
V sobotu 8. února se konal tradiční zahrádkářský ples. Letos opět naladěn do maškarní atmosféry, kdy masky měly zvýhodněné vstupné a tak se na tanečním parketu rojili různé masky a převleky.
Fotogalerie a článek


Netradiční pětiboj v Náchodě
V sobotu 18. 1. 2014 jsme s dětmi zavítaly na Netradiční pětiboj do náchodské sokolovny.
Fotogalerie a článek


Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna proběhla v naší obci významná charitativní akce Tříkrálová sbírka 2014.
Fotogalerie a článek


-- ROK 2013 --


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V úterý 3.12. proběhlo před obecním úřadem slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Fotogalerie a článek


Zlatá svatba Šévlovi
V sobotu 30. listopadu oslavili manželé Josef a Ludmila v místním kulturním domě zlatou svatbu.
Fotogalerie a článek


Posezení s koláči
V neděli 3.11. odpoledne pořádali zahrádkáři 2. ročník posezení s koláči.
Fotogalerie a článek


Vítání občánků
V sobotu 9. listopadu byli přivítáni čtyři noví občánci
Fotogalerie a článek


Olympiáda pro starší a dříve narozené
Olympiáda pro starší a dříve narozené tak se nazývá tradiční klání seniorů, které se konalo ve čtvrtek 5. září v Havlovicích
Fotogalerie a článek


Tenisový turnaj čtyřher
V sobotu 17. srpna se konal již tradiční tenisový turnaj.
Fotogalerie a článek


Předávání ozvědčení znaku obce
Dne 10.června 2013 se starosta obce Jaroslav Tomeš a místostarosta Jaroslav Pich zúčastnili slavnostního předávání symbolů obce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Fotogalerie a článek


Návštěva slovenský partnerů, červenec 2013
Na konci července absolvovali čtyřdenní návštěvu Libňatova partneři ze slovenské obce Trhoviště.
Fotogalerie a článek


Přívalový déšť
V neděli 9. června ve večerních hodinách dorazil ve dvou vlnách silný přívalový déšť. Během prvního došlo k nasycení země a při druhém se již hnala všechna voda z okolních kopců na Libňatov.
Fotogalerie a článek


Dětský den
S jasnou oblohou bez mráčku a hřejícím sluníčkem začal v neděli 9. června Dětský den na hřišti u Mateřské školky. Celkem na deseti stanovištích se dohromady vystřídalo téměř čtyřicet dětí, které si spolu se svými rodiči užily spostu zábavy.
Fotogalerie a článek


Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Završení sezóny, tedy Velikonoční turnaj ve stolním tenise, se uskutečnil v sobotu 13. 4. 2013. Do dvouher se přihlásilo 15 vyznavačů tohoto sportu z Libňatova a blízkého okolí, z toho jedna dívka.
Fotogalerie a článek


Pálení čarodejnic
Poslední den měsíce dubna byl ve znamení pálení čarodejnic. Hasiči během soboty postavili hranici, Milena Gabrielová zajistila občerstvení.
Fotogalerie a článek


výlet na běžkách
V sobotu 16. února hasiči uspořádali pro své členy výlet na běžkách.
Fotogalerie a článek


Valná hromada T. J. Sokol
V měsíci únoru proběhla Valná hormada T. J. Sokol Libňatov. Výbor T. J. shrnul svou činnost za minulý rok.
Fotogalerie a článek


Dětský karneval
Na neděli 10. února si ČČK Libňatov připravil již tradiční dětský karneval. Pro děti byly připraveny soutěže a různé drobné ceny.
Michal Souček fotogalerie a článek


Tříkrálová sbírka
Stejně jako po celé České republice, proběhla v sobotu 5. ledna 2013 v naší obci Tříkrálová sbírka. Je to největší dobrovolnická akce, jejíž výsledek je věnován lidem v nouzi.
Fotogalerie a článek

-- ROK 2012 --


Cvičení s dětmi navštívil i Mikuláš
V rámci sokolského cvičení s dětmi se konala i Mikulášská besídka. Šestého prosince děti navštívil Mikuláš, anděl a dva čerti.
Fotogalerie a článek


Komedie o vejíři
Libňatovsští ochotníci uvedli v sobotu 1. prosince 2012 v kulturním domě v Libňatově divadelní kus se zpěvy Komedie o vejíři podle původní stejnojmenné hry italského dramatika Carla Goldoniho.
Michal Souček fotogalerie a článek


Dýňové odpoledne
Dne 20. 11. 2012 pořádal ČČK Libňatov už třetím rokem dýňové odpoledne. Každý kdo přišel dostal zdarma dýni, kterou si vydlabal podle svých představ. Někdo měl dýni veselou a někdo naopak strašidelnou.
Fotogalerie a článek


Posezení seniorů
Ve středu 17. 10. 2012 ČČK Libňatov ve spolupráci s obcí Maršov připravil posezení pro seniory. Pozvání tentokrát přijali i senioři z Havlovic.
Fotogalerie a článek


Vyhlášení tenisové ligy 2012
Zakončení tenisové sezóny proběhlo už 6. 10. 2012 v místním pohostinství, zde Vám přinášíme několik fotografií.
Fotogalerie a článek


Libňatovský pohár 2012
V sobotu 15. září 2012 probíhala na hřišti u mateřské školy již tradiční akce, kterou byla hasičská soutěž Libňatovský pohár. Pro dětské závodníky byla připravena trať závodu požádnícké všestranosti.
Michal Souček fotogalerie a článek


Vyhlášení krajského kola Vesnice roku 2012 v obci Vrbice
V sobotu dne 25.srpna 2012 se delegace z naší obce zúčastnila vyhodnocení Krajského kola soutěže "Vesnice roku 2012" , ve vítězné obci Vrbice v Orlických horách.
Fotogalerie a článek


Tenisový turnaj čtyřher
V sobotu 18. srpna 2012 se konala již tradiční soutěž Tenisový turnaj čtyřher.
Michal Souček fotogalerie
Josef Pich fotogalerie


Oslavy 120 let založení SDH Libňatov
V sobotu 16. června se na hřištu u mateřské školky konala velká sláva. Místní sbor dobrovolných hasičů slavil kulaté jubileum, 120 let od založení sboru.
Michal Souček fotogalerie
Josef Pich fotogalerie


Den matek
Ve středu 16. května v ospoledních uspořádal červený kříž ve spolupráci s mateřskou školou již tradiční den matek.
Fotogalerie


Vítání občánků
V sobotu 14. dubna starosta obce slavnostně přivítal do života dva nové občánky - Sofii Jiráskovou a Petra Balcara.
Fotogalerie


Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Sezóna 2011-2012 byla v pořadí druhou, která probíhala pod záštitou T.J. Sokol Libňatov. To však neznamená, že možnost účastnit se tréninků a Velikonočního turnaje mají pouze Sokolové.
Fotogalerie


Valná hromada T. J. Sokol Libňatov
V neděli 12. února proběhla Výroční valná hromada T. J. Sokol Libňatov. Výbor T. J. shrnul svou činnost za minulý rok. Zástupci jednotlivých odborů přednesli své zprávy.
Fotogalerie


Obec navštívila delegace ze Srbska
Čtyřčlenná delegace ze srbské Regionální rozvojové agentury zavítala do Královéhradeckého kraje a do území naší obce prostřednictvím jejího partnerství s Místní akční skupinou Království - Jestřebí hory na začátku února.
Fotogalerie


Dětský karneval
Již tradiční akcí pořádanou českým červeným křížem byl v neděli 5. února dětský karneval.
Fotogalerie


Tříkrálová sbírka
Letos už po jedenácté proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná pod záštitou České katolické charity.
Fotogalerie


Slavnostní žehnání hasičského praporu a vyroční valná hromada
V sobotu 14. ledna 2012 se konala mimořádná valná hromada, mimořádná tím že při ní bylo požehnáno novému hasičskému praporu.
Reportáž televize JS
Fotogalerie


-- ROK 2011 --


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V úterý 29. listopadu od 16. hodin uspořádala Obec Libňatov s dětmi z mateřské školky slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se konalo před obecním úřadem.
Fotogalerie


Dlabání dýní
Dne 29. října ČČK Libňatov pořádal pro občany dlabání dýní. Sešlo se kolem třiceti lidí a každý si mohl dlabání dýní vyzkoušet.
Fotogalerie


Vyhlášení tenisové ligy
24. září proběhlo v místním pohostinství vyhlášení letošní tenisové ligy
Fotogalerie


Sokolská štafeta
V sobotu 24. 9. 2011 se jako předzvěst Všesokolského sletu v Praze uskutečnila Sokolská štafeta, při které i T. J. Sokol Libňatov vyslal svůj štafetový kolík do Prahy.
Fotogalerie


Libňatovský pohár
V sobotu 10. září 2011 se konal v pořadí již 11. ročník Libňatovského poháru, dětské soutěže v disciplínách ZPV a štafety dvojic.
Michal Souček fotogalerie


Tenisový turnaj
V sobotu 20. srpna se konal již 3. ročník tenisového turnaje čtyřher. Letošní tenisovou atmosféru provázelo nádherné slunné počasí dopravázené vůní masa z lorny.
Michal Souček fotogalerie


O pohár starosty obce
V letošním roce se konal již 5. ročník hasičské soutěže "O pohár starosty obce". Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, a to muži, ženy, mladší a starší žáci.
Michal Souček, Veronika Borůvková, Luboš Souček fotogalerie


Libňatováci opět v Trhovišti
Od čtvrtka 14. do neděle 17. července pobývali občané české obce u svých kolegů. Během pobytu Libňatováci navštívili také Dukelský průsmyk, známý především z období 2. světové války. Zástupci SDH Libňatov se další den zúčastnili noční hasičské soutěže v nedaleké obci Žbince a v Trhovišti změřili své síly v přátelském fotbalovém utkání.
Jan Pich fotogalerie


Dětský den
Na neděli 5. června SDH Libňatov připravil pro děti dětský den plný různých disciplín a soutěží.
Michal Souček fotogalerie


Den matek
Ve středu 11. května pořádal ČČK Libňatov den matek, vystupovaly nejenom děti z mateřské školky.
Michal Souček fotogalerie


Lékařem proti své vůli
Na sobotu 16. dubna 2011 si připravila Společnost přátel divadla při sovětové besedě divadelní hru Lékařem proti své vůli od Moliéra
Michal Souček fotogalerie
Reportáž televize JS


Dětský karneval
V neděli 6. března 2011 se konal v místním kulturním domě již tradiční dětský karneval. Odpolednem provázela Šarlota Gabrielová a její pomocnice.
Michal Souček fotogalerie


Vítání občánků 5.února 2011
Nového občánka naší obce jsme slavnostně přivítali do života v sobotu 5. února v Kulturním domě.
Josef Pich fotogalerie


Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. ledna proběhla v naší obci už podesáté Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity České republiky a Farní charity Náchod.
Iva Pichová, Dáša Teichmanová fotogalerie


-- ROK 2010 --


Zlatá svatba
Zlatou svatbu oslavili na Silvestra manželé Bohumila a Jaroslav Kábrtovi z Libňatova č.p. 147.
Josef Pich fotogalerie


Rozsvícení vánočního stromu
V úterý 30. listopadu bylo před obecním úřadem připraven program v rámci rozsvícení vánočního stromu.
Josef Pich fotogalerie


Libňatovská pohár
V sobotu 11. září se uskutečnil na hřišti u MŠ již jubilejní 10. ročník dětské soutěže "Libňatovský pohár".
Michal Souček fotogalerie a článek
Reportáž televize JS


Tenisový turnaj
V sobotu 4. září se uskutečnil na antukovém tenisovém kurtu v Libňatově již druhý ročník tenisového turnaje.
Jaroslav Pich článek a Michal Souček fotogalerie


O pohár starosty obce Libňatov
V sobotu 14. srpna se na hřišti u mateřské školy uskutečnil již tradiční soutěže v požírních útocích "O pohár starosty obce Libňatov".
Michal Souček fotogalerie a článek
Jan Pich fotogalerie
Veronika Borůvková fotogalerie


BTS T-Mobile
V srpnu letošního roku přibyl nový výrazný bod v naší obci
Michal Souček fotogalerie


Sraz rodáků obce
V sobotu 3. července se na hřišti u mateřské školy uskutečnil sraz rodáků. Byl zajištěn celodenní program, od představení spolků a obecních prostor, přes bohatý program na hřišti až po večerní zábavu.
Michal Souček fotogalerie a článek
Reportáž televize JS
Jan Pich fotogalerie


Děský den
V neděli 6.6. se na hřišti u mateřské školy uskutečnil Dětský den, který pořádaly místní spolky Český zahrádkářský svaz společně s Českým červeným křížem. Na úvod představili své ukázky cvičení psi, kteří předvedli dětem své dovednosti.
Článek a fotogalerie Josef Pich


První schůze TJ Sokol
Po půl roce vyjednávání došlo téměř na den 2. 5. 2010 znovuobnovení činnosti Sokola v Libňatově. První pokus založení se datuje k 1. 5. 1920. V sedmdesátých letech cvičební aktivita zanikla.
Denisa Gumbírová fotogalerie a článek
Televize-JS sestřih


N. V. Gogol - Ženitba
V sobotu 24. dubna a v neděli 25. dubna uvedla Společnost přátel divadla při osvětové besedě v Libňatově divadelní hru N. V. Gogola Ženitba.
Michal Souček fotogalerie a článek
Televize-JS sestřih


Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 3. dubna 2010 se konal tradiční turnaj ve stolním tenisu.
Jan Pich fotogalerieVítání občánků
V sobotu 6. března 2010 jsme slavnostně přivítali do života pět nových občánků naší obce.
Josef Pich fotogalerie a článek
Televize-JS sestřih


Dětský Karneval
V neděli 7. března 2010 se konal v místním kulturním domě již tradiční dětský karneval. Odpolednem provázela Šarlota Gabrielová a její pomocníci.
Michal Souček fotogalerie a článek


Libňatovský bál
V sobotu 13. února se konal první Libňatovský bál, pořadádaný občany Libňatova, k tanci a posleschu hrála skupina Ledvin Stones.
Aleš Kosina fotogalerie


Desátá Tříkrálová sbírka
v sobotu 9. ledna 2010 se jako každoročně konala Tříkrálová sbírka, ... více viz článek
Iva Pichová a Dáša Teichmanová fotogalerie


-- ROK 2009 --


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
se konalo 1. prosince 2009, před obecním úřadem
Michal Souček fotogalerie


Česko-Slovenský večer
pátek 6. listopadu 2009 od 20:00 hodin v kulturním domě
se konalo společné setkání s našimy partnery z Poondavie
Michal Souček fotogalerie
Jan Pich fotogalerie
Televize-JS sestřih


Libňatovský pohár 2009
sobota 12. září 2009
se konala na hřišťi u mateřské školy dětská hasičská soutěž v disciplinách ZPV a štafeta dvojic
Michal Souček & Veronika Borůvková fotogalerie
Jan Pich fotogalerieTenisový turnaj
sobota 22. srpna 2009
rekonstruovaný tenisový kurt po dlouhé době ožil
Michal Souček fotogalerie


O pohár starosty obce Libňatov
sobota 15. srpna 2009
na hřišťi u mateřské školy se konala divácky atraktivní soutěž požárních útoků
Michal Souček fotogalerie
Jan Pich fotogalerieZájezd na Slovensko
ve dnech 16. až 19. července 2009
se uskutečnila výprava na Slovensko do regionu Poondavie
Pavel Borůvka a Jan Pich fotogalerie


Vítání občánků
16. května 2009
vítání občánků Patrika Mádra a Jana Balcara
Fotogalerie


Den matek
13. května 2009
v kulturním domě proběhl den matek s představení dětí z MŠ Libňatov
Michal Souček fotogalerie


Diamantová svatba
v sobotu 25. dubna 2009
v kulturním domě proběhla diamantová svatba manželů Jiráskových
Fotogalerie


Přednášky na téma Zelená úsporám
ve dnech 9. dubna a 6. května 2009
v kulturním domě proběhly přednášky na téma jak ušetřit při vytápění
Fotogalerie


Velikonoční turnaj ve stolním tenise
v sobotu 4. dubna 2009
v kulturním domě proběhl turnaj ve stolním tenisu
Fotogalerie


Pošťácká pohádka
v sobotu 18. a neděli 19. dubna 2009
se v kulturním domě konala představení o pošťáku Kolbabovi
Michal Souček fotogalerie
Televize-JS sestřih
Jan Pich sestřih č.1
Jan Pich sestřih č.2


Dětský karneval
v neděli 8. března 2009
se v kulturním domě konala klasický dětský karneval
Michal Souček fotogalerie
Televize-JS sestřih


Tříkrálová sbírka 2009
v sobotu 10. ledna 2009
proběhla v naší obci tradiční tříkrálovská sbírka
Fotogalerie


-- ROK 2008 --

Rekonstrukce sálu KD
během roku 2008
došlo k rekonstrukci sálu, nová podlaha, topení, venkovní a vnitřní omítky
Fotogalerie


Vystoupení folklórní skupiny Ondavčanka
pátek 3. října 2008 20:00 hodin
Skupina z obce Bánovce nad Ondavou z Mikroregionu Poondavie (východní Slovensko) zazpívala v místním kulturním domě zemplínské, rusnácké a slovenské lidové písně. Divákům se představilo 10 děvčat, která byla doprovázena harmonikami.
Jan Pich sestřih


Slavnostní znovuoteření sálu KD
čtvrtek 18. září 2008
proběhlo slavnostní znovuotevření sálu KD Libňatov, jež zahrnovalo i vystoupení violloncelistek
Fotogalerie
Josef Pich sestřih


Okresní kolo ZPV
sobota 20. září 2008
ostré kolo dětské soutěže započítavající se do celookresních výsledků
Michal Souček fotogalerie


Libňatovský pohár (ZPV)
sobota 13. září 2008
trenink na okresní kolo zpv, zpestřený o štafetu dvojic
Michal Souček fotogalerie
Televize-JS sestřih


Pohár starosty obce Libňatov
sobota 16. srpna 2008
2. ročník soutěže v požárních útocích
Michal Souček fotogalerie


Den Země s MŠ Libňatov
22. dubna 2008
oslava dne země a pár dobrých skutů pro přírodu
Fotogalerie


Divadelní představení
11. dubna 2008
divadelní představení "Polib tetičku" v podání Náchodské divadelní scény
Fotogalerie


Turnaj ve stolním tenise
29. března 2008
tradiční zápas místních hráčů
Fotogalerie


Dětský karneval
9. března 2008
ČČK připravil tento den pro děti tradiční karneval
Michal Souček fotogalerie


Tříkrálovská sbírka
14. ledna 2008
proběhla v naší obci tradiční tříkrálovská sbírka
Fotogalerie


-- ROK 2007 --

Po jednom letním dešťi
24. srpna 2007
během jedné dešťivé noci se vylil potok ze svého koryta
Michal Souček fotoarchiv


Fotky z Libňatova
rok 2007 a starší
různé fotky, různá místa
Michal Souček fotoarchiv


Dětský karneval
25. února 2007
ČČK připravil tento den pro děti tradiční karneval
Michal Souček fotoarchiv

mini mapa
Plánované akce

sobota 2.7.2022 od 14:00 hod
130let SDH Libňatov
výročí založení sboru
bohatý program
hřiště u MŠ Libňatov
SDH Libňatov


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Slavnostní vítání občánků

náhledové foto
Den matek a rodiny

náhledové foto
Den Země v Libňatově

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.