.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Návštěvní kniha
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Poskytování informací
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Veřejné zakázky
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2020

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Libňatov!

Aktuality z obce:

Tenisová liga 2020
1. června 2020

Tenisová liga 2020 může začít, tabulka se soutěžícími a výsledky jednotlivých zápasů je již připravena a dostupná na stránce ligy, stejně jako v minulých letech.
Rezervace kurtu klasicky v google kalendáři a klíče od kurtu jsou taktéž dostupny na standartních místech.
stránka tenisové ligy 2020 zde >>>

Informace OÚ:
27. května 2020

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. května:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
27. května 2020

Na úřední desku vyvěšen: Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Svazku obcí Jestřebí Hory
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Na stránku finančního hospodaření vyvěšeny: Schválený závěrečný účet Obce Libňatov za rok 2019 a Rozpočtové opatření č. 1 2020
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Svoz nebezpečných odpadů
23. května 2020

V sobotu 13. června 2020 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Mobilními kontejnery budou přistaveny u autobusových zastávek takto:

 • u Balcarů /dolní zastávka/: 9:00 - 9:30 hod,
 • u prodejny: 9:30 - 10:00 hod,
 • u pohostinství: 10:00 - 10:30 hod,
 • Svobodné u Zelinků: 10:30 - 11:00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů (bez disků), televizory, zářivky, rádia, pračky, sporáky, ledničky, léky, plechovky od barev, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, olej a tuk, tiskařské a ostatní barvy.
Odpady zdarma předávejte pouze pracovníkům firmy Transport Trutnov, jinak odložené odpady nebudou vyvezeny a budou považovány za černou skládku!
plakátek zde >>>

Poděkování hejtmana
18. května 2020

Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá v historii České republiky obdoby. Nikdo z nás neví, jak se v brzké budoucnosti situace vyvine, ale přeci jen je nyní trochu prostoru k vydechnutí a bilancování. Rád bych tento čas využil také k tomu, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného záchranného systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci nebo jako osoby ve vedení měst, obcí a institucí. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým jsme mohli v minulých měsících fungovat alespoň trochu jako před vypuknutím epidemie. Děkuji vám všem za vstřícnost a součinnost s krajskou samosprávou, a především za obrovské nasazení a obětavost, jež jsou nezbytné k úspěšnému zvládnutí epidemie.

S úctou

Jiří Štěpán

originál prohlášení zde >>>

V úterý dne 19. května 2020 od 19:00 hod
11. května 2020

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. úprava úředních hodin na OÚ,
 3. majetkové záležitosti,
 4. příspěvky spolkům,
 5. finanční záležitosti,
 6. vodní hospodářství,
 7. různé.

Tenisová liga 2020
11. května 2020

start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 31. května 2020 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2020 >>>
Stránka tenisová liga 2020 >>>

Informace OÚ:
4. května 2020

Na úřední desku vyvěšeno Oznámení zřizovatele ke znovuotevření MŠ Libňatov
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
28. dubna 2020

Na úřední desku vyvěšen Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2019
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
27. dubna 2020

Na úřední desku vyvěšeno Nařízení města Trutnova č. 1/2020, záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
22. dubna 2020

na úřední desku vyvěšeno: Veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2020 a Hlášení vyúčtování ceny vodného za kalendářní rok 2019
elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
15. dubna 2020

Oznamuji, že s platností od 20.04.2020 dochází ke změně úředních hodin na Obecním úřadě Libňatov takto:
Pondělí: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00 (přednostní den pro veřejnost)
Úterý: 7.00 – 12.00
Středa: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00 (přednostní den pro veřejnost)
Čtvrtek: 7.00 – 12.00
Pátek: Zavřeno

Informace OÚ:
15. dubna 2020

na úřední desku vyvěšena veřejná výhlaška - splatnost poplatků a Usnesení o odročení elektronické dražby
elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ: SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ,
9. dubna 2020

který měl proběhnout v sobotu 11. dubna 2020, byl vzhledem k nouzovému stavu, který je vyhlášen v České republice, ZRUŠEN.
Obec Libňatov pro Vás zorganizuje tento svoz v náhradním termínu, o němž budete informováni.
Děkuji za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
8. dubna 2020

na úřední desku vyvěšena veřejná výhlaška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, týkající se lesního zákona
elektronická úřední deska zde >>>

Odstranění větví a klestí od komunikací
7. dubna 2020

Vážení občané,
využijte, prosím, příznivého počasí k tomu, abyste odstranili z blízkosti veškerých komunikací větve stromů, klestí keřů a jiné porosty, které jsou ve Vašem vlastnictví a byť minimálně zasahují do vozovky nebo jsou umístěné v bezprostřední blízkosti cest.
Během posledních dvou zimních sezón byly prováděny práce spojené s odstraněním těchto porostů na náklady obce. Došlo k takřka kompletnímu prořezání obce tak, aby byla zajištěna bezproblémová obslužnost na všech komunikacích. Byl bych rád, abyste respektovali potřebné průjezdy, které mohou využívat vozidla záchranného systému, svozových odpadních firem, ale i jiná vozidla, a udržovali porosty v potřebném stavu.
Jde o zabezpečení majetku, obslužnosti vesnice, ale i Vašeho zdraví.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Jaroslav Pich,
starosta obce
Více v přiloženém letáku zde >>>

Informace OÚ:
7. dubna 2020

Na úřední desku vyvěšeno Oznámení SOJH - rozpočtová opatření na rok 2020
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
2. dubna 2020

Vážení občané, od května letošního roku přistupuje obec Libňatov ke změně systému svozu komunálních odpadů.
V období květen až září budou popelnice sváženy v novém rytmu 1x za 3 týdny.
Termíny svozů komunálních odpadů (popelnic) pro období květen – září 2020:

 1. úterý 21. dubna (poslední pravidelný svoz v zimním režimu 1x14 dnů)
 2. úterý 12. května
 3. úterý 2. června
 4. úterý 23. června
 5. úterý 14. července
 6. úterý 4. srpna
 7. úterý 25. srpna
 8. úterý 15. září
 9. úterý 6. října
 10. úterý 20. října (od této doby opět již v režimu 1x14 dnů)
Více v přiloženém letáku zde >>>

Informace OÚ:
24. března 2020

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. března:
Celé znění zápisu zde >>>

pohled na horní část obce
--- Archiv ---
mini mapa
Plánované akce

žádná plánovaná akce


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Odpadová stání

náhledové foto
Rekonstrukce kurtu

náhledové foto
Kadeřnictví a archiv oú

Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.