.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Rekonstrukce III/3041
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2022

Munipolis aplikace

Munipolis

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Úřední deska

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce.

Vyvěšeno/
sejmuto
Název dokumentudoc
1.7.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pdf
30.6.2022Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstevpdf
8.6.2022Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Příloha: situace
pdf
7.6.2022Oznámení o odstávce el. energie 28. června 2022pdf
3.6.2022Oznámení o odstávce el. energie 24. června 2022pdf
26.5.2022Oznámení o odstávce el. energie 16. června 2022pdf
26.5.2022Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Svazku obcí JH
Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty, přezkum hospodaření.
pdf
26.5.2022Úmysl prodeje části pozemkové parcely 209-1
Příloha: příloha (mapka)
pdf
20.5.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: projednání návrhu "Zprávy o uplatňování Územního plánu Libňatov"
Příloha: Zpráva o uplatňování Územního plánu Libňatov
pdf
11.5.2022Oznámení o odstávce el. energie 1. června 2022pdf
4.5.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: oznámení o vydání opatření obecné povahy: Bobr Evropský
Příloha: opatření obecné povahy - bobr
pdf
29.4.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy: Kormorán velký
Příloha: opatření veřejné povahy
pdf
27.4.2022Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2021
Příloha: návrh závěrečného účtu
pdf
27.4.2022Kalkulace vodného za rok 2021pdf
20.4.2022Veřejná vyhláška: hromadný předpisný seznam: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022pdf
6.4.2022Úmysl prodeje pozemkové parcely 860-2pdf
6.4.2022Úmysl prodeje pozemkové parcely 857-2pdf
6.4.2022Úmysl prodeje pozemkové parcely 500-16pdf
6.4.2022Úmysl prodeje pozemkové parcely 1027-3pdf
4.4.2022Záměr KHK: ZÁMĚR č. 36/2022 prodat dešťovou kanalizaci „SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000 - 1,080“ v budoucnu vybudovanou v rámci stavební akce „III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace"pdf
8.3.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Příloha: situace 1, situace 2
pdf
4.3.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy: Bobr Evropský - návrh
Příloha: opatření veřejné povahy - návrh
pdf
2.3.2022Úmysl pronájmu obecních bytů v čp. 148pdf
18.2.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy: Kormorán velký - návrh
Příloha: opatření veřejné povahy - návrh
pdf
4.2.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Příloha: situace
pdf
31.1.2022Návrh rozpoctu na rok 2022
Příloha: výkaz Fin12-2021
pdf
31.1.2022Rozpočtový výhled na rok 2023-2024 návrhpdf
31.1.2022Návrh rozpoctu MŠ na rok 2022pdf
31.1.2022MŠ Rozpočtový výhled na rok 2023-2024 návrhpdf
31.1.2022Oznámení o vydání opatření obecné povahy: Národní plán povodí Labe
Příloha: Opatření obecné povahy: Národní plán povodí Labe
pdf
13.1.2022VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Přílohy: situace č. 1, situace č. 2
pdf
30.12.2021Oznámení SOJH o vyvěšení: Rozpočet 2022, střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025, rozpočtová opatření 2022pdf
27.12.2021Úmysl prodeje - akumulační kamnapdf
20.11.2021Úmysl pronájmu - Provozovna péče o tělopdf
17.11.2021Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvípdf
25.10.2021VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (objížďka Úpice)
situace
pdf
20.10.2021Výzva ČEZ: k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůpdf
20.9.2021Doba a místo konání volebpdf
15.9.2021Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahyč.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020
Příloha: Příloha č. 1 k č. j. MZE-49892/2021-16212
pdf
6.9.2021Úmysl pronájmu pozemkové parcelypdf
6.9.2021Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářstvípdf
6.8.2021Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Libňatověpdf
9.7.2021Úmysl prodeje pozemkových parcel 95-1, 193-3pdf
21.6.2021Česká pošta hledá smluvního zástupcepdf
21.6.2021Oznámení o schváleném závěrečném účtu SOJH za rok 2020pdf
31.5.2021Návrh opatření obecné povahy: Ministerstvo zemědělství vydává Národní plán povodí Labepdf
31.5.2021Veřejná vyhláška: Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínekpdf
24.5.2021Úmysl prodeje pozemkových parcel (parcela č. 4/3, 4/4 a 1027/2)pdf
24.5.2021Úmysl prodeje pozemkových parcel (parcela č. 299/2)pdf
24.5.2021Úmysl prodeje pozemkových parcel (parcela č. 300/3)pdf
21.5.2021VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Omezení Svobodné)
situace
pdf
11.5.2021Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Svazku obcí JH
Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty, přezkum hospodaření.
pdf
11.5.2021Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)pdf
7.5.2021VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (objížďka Úpice)
situace
pdf
29.4.2021Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2020
Přílohy: KHK: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, KHK: záznam o projednání,
Kontrola vnitrovýkazových vazeb, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, inventarizační zpráva.
Mateřská škola: rozvaha - bilance, příloha, výsledkovka
pdf
29.4.2021Oznámení odstávky vodypdf
28.4.2021Usnesení o odročení dražbypdf
28.4.2021hlášení cena vodného - oprava a doplněnípdf
21.4.2021Veřejná vyhláška finančního úřadu - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí v roce 2021.
Přílohy: informace složenky, informace HPS.
pdf
6.4.2021Veřejná vyhláška: Oznamení o vydání aktualizace č.3 zásad územního rozvoje KHKpdf
23.3.2021Rozhodnutí: stavební záměr na stavbu: “III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace“
Přílohy: situace 0 - 0,560km, situace 0,560 - 1,080km, situace 1,080 - 1,505km, situace 1,505 - 2,100km, situace 2,100 - 2,680km, situace 2,680 - 3,220km, situace 3,220 - 4,080km, situace 4,080 - 4,970km
pdf
8.3.2021Dražební vyhláškapdf
22.1.2021Návrh rozpoctu na rok 2021pdf
22.1.2021Rozpočtový výhled na rok 2022-2023 návrhpdf
22.1.2021Návrh rozpoctu MŠ na rok 2021pdf
22.1.2021MŠ Rozpočtový výhled na rok 2022-2023 návrhpdf
22.1.2021Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Přílohy: situace 0 - 0,560km, situace 0,560 - 1,080km, situace 1,080 - 1,505km, situace 1,505 - 2,100km, situace 2,100 - 2,680km, situace 2,680 - 3,220km, situace 3,220 - 4,080km, situace 4,080 - 4,970km
pdf
18.1.2021Oznámení o vyvěšení rozpočtu na r. 2021, střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-2024 a oznámení o rozpočtových oznámeních svazku JH na rok 2021pdf
14.1.2021Tisková zpráva - lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021.pdf
22.12.2020Vyrozumění o zápisu změn jiných údajů do katastru nemovitostípdf
7.12.2020Úmysl prodeje pozemkovych parcel 105pdf
7.12.2020Úmysl prodeje pozemkových parcel 115 a 117pdf
7.12.2020Úmysl prodeje pozemkových parcel 19/1pdf
7.12.2020Úmysl prodeje pozemkových parcel 19/2pdf
7.12.2020Úmysl prodeje pozemkových parcel 19/3pdf
7.12.2020Úmysl směny pozemkových parcelpdf
30.11.2020Návrh rozpočtu svazku JH na rok 2021pdf
30.11.2020Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na roky 2022-2024 (návrh)pdf
12.11.2020Opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
situace
pdf
26.10.2020Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcípdf
20.10.2020Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj územípdf
5.10.2020Oznámení o době a místu konání voleb (2. kolo voleb do Senátu)pdf
1.10.2020Nařízení krajské hygienické stanice - omezení provozu školpdf
21.9.2020Výzva ČEZ: k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůpdf
16.9.2020Informace o době a místě konání volebpdf
26.8.2020Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věcipdf
29.7.2020Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZ pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020pdf
27.7.2020Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a informace a počtu a sídle okrskůpdf
7.7.2020Oznámení SOJH - o schválení závěrečného účtu za rok 2019pdf
27.5.2020Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Svazku obcí JH
Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty, přezkum hospodaření.
pdf
4.5.2020Oznámení zřizovatele ke znovuotevření MŠ Libňatovpdf
28.4.2019Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2019
Přílohy: KHK: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,
Kontrola vnitrovýkazových vazeb, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.
Mateřská škola: rozvaha - bilance
pdf
27.4.2020Nařízení města Trutnova č. 1/2020, záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovypdf
22.4.2020Veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2020
Přílohy: Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, Informace k zasílání složenek.
pdf
21.4.2020Hlášení vyúčtování ceny vodného za kalendářní rok 2019pdf
16.4.2020Úmysl prodeje nepotřebné zahradní techniky - Varipdf
15.4.2020Veřejná vyhláška - splatnost poplatkůpdf
15.4.2020Usnesení o odročení elektronické dražbypdf
8.4.2020Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní zákonpdf
7.4.2020Oznámení SOJH - rozpočtová opatření na rok 2020pdf
18.3.2020Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královehradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavupdf
18.3.2020Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (most ev. č. 304-002)
mapa 1 a mapa 2
pdf
6.3.2020Usnesení o nařízení elektronické dražbypdf
31.1.2020Návrh rozpoctu na rok 2020pdf
31.1.2020Rozpočtový výhled na rok 2021-2022 návrhpdf
31.1.2020Návrh rozpoctu MŠ na rok 2020pdf
31.1.2020MŠ Rozpočtový výhled na rok 2021-2022 návrhpdf
1.1.2020Oznámení SOJH o vyvěšení rozpočtůpdf
17.12.2019Veřejná vyhláška č. 3/2019 - O místních poplatcíchpdf
9.12.2019Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní zákonpdf
29.11.2019Návrh rozpočtu svazku JH na rok 2020pdf
29.11.2019Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na roky 2021-2023 (návrh)pdf
24.9.2019ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůpdf
15.9.2019SOJH: Dotace pro neziskovky na rok 2020
žádost ke stažení zde >>>
pdf
2.9.2019Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (lesní zákon úprava)pdf
2.9.2019Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcípdf
12.8.2019Úmysl směnypdf
12.8.2019Úmysl prodeje stavebního materiálupdf
8.7.2019Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015pdf
8.7.2019Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2017pdf
26.6.2019VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK a
Úplného znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2
pdf
21.6.2019Oznámení SOJH o vyvěšení: závěrečný účet 2018, rozpočtové opatření č. 1/2019pdf
27.5.2019VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj územípdf
27.5.2019Výsledky voleb do Evropského parlamentupdf
17.5.2019Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazku obcí JH
Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty, přezkum hospodaření.
pdf
13.5.2019Opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici číslo II-304 u čp 50
Situace - Libňatov čp 50 a silnice II-304
pdf
6.5.2019Informace o době a místě konání volebpdf
25.4.2019Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2019
Přílohy: informace k zasílání složenek,
informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
pdf
24.4.2019Hlášení vyúčtování ceny vodného za kalendářní rok 2018pdf
17.4.2019Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2018
Přílohy: KHK: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,
Kontrola vnitrovýkazových vazeb, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.
Mateřská škola: rozvaha - bilance
pdf
8.4.2019Informace o počtu a sídle volebních okrskůpdf
4.4.2019Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy o hospodaření v lesíchpdf
21.3.2019Úmysl odprodeje pozemekových parcelpdf
20.3.2019Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komisepdf
11.3.2019Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu SOJHpdf
4.3.2019Rozdělení dotací neziskovým organizacím Svazkem obcí Jestřebí hory
výsledky dotace
pdf
13.2.2019Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí pdf
5.2.2019Návrh rozpočtu svazku JH na rok 2019pdf
10.1.2019Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Přílohy: Návrh rozpočtu zjednodušený, Rozpočtový výhled 2020-2021, MŠ finanční plán 2019, MŠ finanční plán 2020-2021.
pdf
7.1.2019Oznámení svazku JHpdf
21.11.2018Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: Úředník sociálního odboru Městského úřadu Úpice – sociálně právní ochrana dětípdf
19.11.2018Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na roky 2019-2021 (návrh)pdf
14.11.2018Granty Svazku SOJH na rok 2019
Dokumenty: harmonogram grantů, žádost
pdf
12.11.2018Veřejná vyhláška: Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého krajepdf
7.10.2018Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2018pdf
19.9.2018Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého krajepdf
19.9.2018Doba a místo konání volebpdf
12.9.2018ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůpdf
5.9.2018Ukončení období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárůpdf
20.8.2018Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
3.8.2018Stavovení minimálního počtu členů OVKpdf
25.7.2018Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárů
Nařízení královéhradeckého kraje č. 3/2002 (Podmínky)
pdf
2.7.2018Oznámení SOJH: závěrečný účet 2017 a rozpočtové opatření 1/2018pdf
25.6.2018Oznámení o zrušení veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu Hořičkypdf
13.6.2018Vyhláška - Návrh č. 1 změny územního plánu Hořičkypdf
2.6.2018Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Svazku obcí JH
Přílohy: rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty, přezkum hospodaření.
pdf
25.5.2018Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
mapa
pdf
30.4.2018Vyúčtování ceny vodnéhopdf
25.4.2018Veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2017
Přílohy: Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, Informace k zasílání složenek.
pdf
3.4.2018Oznámení o schválení rozpočtu SOJH na rok 2018pdf
27.3.2018Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2017
Přílohy: KHK: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,
Závěrečný účet, Kontrola vnitrovýkazových vazeb, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.
Osvětová beseda: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
Mateřská škola: rozvaha - bilance
pdf
15.2.2018Návrh rozpočtu SOJH na rok 2018pdf
12.2.2018Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018) pdf
9.2.2018Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Přílohy: Návrh rozpočtu zjednodušený, Rozpočtový výhled 2019-2020, MŠ finanční plán 2018, MŠ finanční plán 2019-2020, OB rozpočet 2018, OB rozpočtový výhled 2019-2020.
pdf
22.1.2018Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta ČR (2. kolo)pdf
8.1.2018Oznámení SOJH o schválení rozpočtových záležitostípdf

Rok 2017
20.12.2017Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta ČRpdf
20.12.2017Oznámení o době a místu konání dolňujících voleb do senátupdf
14.12.2017Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Libňatovpdf
21.11.2017Informace o počtu a sídle volebních okrsků (volba prezidenta)pdf
24.11.2017Rozpočtové provizorium na rok 2018 (návrh)pdf
24.11.2017Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro doplňující volby do senátupdf
23.11.2017Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na roky 2019-2020 (návrh)pdf
21.11.2017Informace o počtu a sídle volebních okrskůpdf
13.11.2017 odprodeje cihelpdf
13.11.2017Stanovení minimálního počtu členů volební komisepdf
8.11.2017Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku: opatření obecné povahy (zpracování těžeb nahodilých)pdf
2.11.2017VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Královéhradeckého krajepdf
1. 11. 2017Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o pravomoci starosty obcepdf
1. 11. 2017Vnitřní směrnice VS-3/2017 pravidla rozpočtového procesu pro organizace zřízené a založené obcí Libňatovpdf
1. 11. 2017Vnitřní směrnice VS-2/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahupdf
1. 11. 2017Vnitřní směrnice VS-1/2017 O zbabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.pdf
18.10.2017Oznámení svazku obcí JH o datech zveřejnění rozpočtu 2017, rozpočtového výhledu 2017-2019, závěrečného účtu 2016 a rozpočtových opatření 1/2017 a 2/217pdf
18.10.2017VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého krajepdf
11.10.2017Oznámení o konání veřejného projednání návrhu "Změny č. 1 územního plánu Libňatov"pdf
3.10.2017ČEZ Distribuce vydává upozorňení k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůpdf
3.10.2017 pronajmout pozemekpdf
3.10.2017Oznámení o době a místu konání volebpdf
27.9.2017Granty Svazku SOJH na rok 2018
Dokumenty: harmonogram grantů, žádost
pdf
20.9.2017Informace o vyhlášení kotlíkových dotacípdf
14.9.2017Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy (zastavení plánovaných těžeb)pdf
4.9.2017Oznámení počtu a sídla volebních okrskůpdf
17.8.2017Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf
15.8.2017VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Přílohy: Plány objízdné trasy
pdf
26.6.2017Oznámení SOJH o zveřejnění rozpočtu 2017, rozpočtového výhledu 2017-2019, závěrečného účtu 2016 a rozpočtové opatření 1/2017pdf
20.6.2017 pronajmout pozemekpdf
15.5.2017Návrh závěrečného účtu SOJH za rok 2016
Přílohy:
Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2016, Rozvaha k 31.12.2016, Příloha k 31.12.2016, Zpráva o přezkumu hospodaření, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
pdf
26.4.2017Výpočet ceny vodného za kalendářní rok 2016pdf
24.4.2017Veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2017
Přílohy: Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, Informace k zasílání složenek.
pdf
23.3.2017Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2016
Přílohy: KHK: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Kontrola vnitrovýkazových vazeb, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.
Osvětová beseda: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
Mateřská škola: rozvaha - bilance
pdf
17.3.2017Schválený rozpočet obce na rok 2017
Přílohy: Střednědobý výhled rozpočtu
pdf
17.3.2017VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Přílohy: Plány objízdné trasy
pdf
6.3.2017Oznámení SOJH o vyvěšení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtovém výhledu na období 2017-2019pdf
6.2.2017Návrh rozpočtu Svazku Jestřebí hory na rok 2017pdf
2.2.2017Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Přílohy: Návrh rozpočtu zjednodušený
pdf
1.2.2017Záměr obce - odprodat pozemekpdf

Rok 2016
15.12.2016Záměr obce - propachtovat p.p.č. 1082 v kú Libňatov, která je vedena v KN jako orná-
14.11.2016Veřejná vyhláška o doručení nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého krajepdf
7.11.2016Veřejná vyhláška - změny č.1 územního plánu Libňatovpdf
21.10.2016Granty Svazku SOJH na rok 2017
Dokumenty: harmonogram grantů, žádost
pdf
19.10.2016Tisková zpráva pro podnikatele, informace k vyzvednutí autentizačních údajůpdf
19.10.2016Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?pdf
12.10.2016Výběrové řízení č. HTU/156/2016 s následnou aukcí Libňatov čp 17pdf
26.9.2016ČEZ Distribuce vydává upozorňení k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůpdf
21.9.2016Doba a místo konání voleb do zastupitelstva KHKpdf
20.9.2016Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016)pdf
20.9.2016Územní pracoviště finančních úřadů již vydávají přihlašovací údaje k evidenci tržebpdf
5.9.2016Veřejná vyhláška - přechodná úpravu provozu na silnici II/304
Příloha: Ověřená situace
pdf
25.8.2016Finanční správa varuje před podvodnými SMS zprávami, které mají za cíl vylákat z lidí peníze pdf
22.8.2016Oznámení počtu a sídla volebních okrskůpdf
8.8.2016Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf
1.8.2016Veřejná vyhláška o projednávání zprávy o uplatňování územního plány Hořičky
Přílohy:
zpráva o uplaťování UP
pdf
1.8.2016Usnesení o nařízení dražebního jednání – dražební vyhláška Ex 10104 08pdf
24.5.2016Usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba č.j. 081 EX 24209/12-174pdf
5.5.2016Program rozvoje obce Libňatovpdf
2.5.2016Zpráva o závěrečném přezkumu hospodaření SOJH
Přílohy:
Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2015, Rozvaha k 31.12.2015, Příloha k 31.12.2015, Zpráva o přezkumu hospodaření, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
pdf
2.5.2016Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2015pdf
26.4.2016Veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2016
Přílohy: Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, Informace k zasílání složenek.
pdf
24.3.2016Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2015
Přílohy: KHK: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Kontrola vnitrovýkazových vazeb, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.
Osvětová beseda: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
Mateřská škola: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
pdf
16.3.2016Exekuční příkaz čj: 025 Ex 10104/08-6pdf
24.2.2016Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2016pdf
10.2.2016Možnost pro spolky žádat o finanční podporu od obce Libňatovpdf
5.2.2016Návrh rozpočtu Svazku Jestřebí hory na rok 2016pdf
22.1.2016Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Přílohy: Návrh rozpočtu zjednodušený
pdf
20.1.2016Oznámení o vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo
Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry, Národní plán povodí Dunaje
pdf

Rok 2015
8.12.2015SO Jestřebí Hory - Finanční podpora pro neziskové organizace SOJH v roce 2016
žádost ke stažení
pdf
24.11.2015Aktualizace č . 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivůpdf
4.11.2015Pronájem nebytových prostor - prodejna č.p. 13pdf
24.8.2015Pronájem nebytových prostor - prodejna č.p. 13pdf
18.8.2015Ukončení období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárůpdf
3.8.2015Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárů
Nařízení královéhradeckého kraje č. 3/2002 (Podmínky)
pdf
28.8.2015Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Další dokumenty: Návrh opatření obecné povahy, Program zlepšování kvality ovzduší
pdf
15.6.2015Rozhodnutí o umístění stavby - Libňatov celková rekonstrukce veřejného osvětlenípdf
3.6.2015Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce
Přílohy: Veřejná vyhláška projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu.
pdf
18.5.2015 pronajmout pozemekpdf
28.4.2015Veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2015
Přílohy: Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, Informace k zasílání složenek.
pdf
16.4.2015Návrh závěrečného účtu DSO Svazek obcí Jestřebí hory za rok 2014
Přílohy: Zpráva z přezkumu hospodaření, výkaz finanční, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha.
pdf
10.4.2015Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2014
Přílohy: KHK: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Kontrola vnitrovýkazových vazeb, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.
Osvětová beseda: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
Mateřská škola
pdf
9.4.2015Zahájení územního řízení - celková rekonstrukce veřejného osvětlenípdf
20.2.2015Revize katastru nemovitostípdf
18.2.2015Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcípdf
13.2.2015Nabídka na výrobu palivového dřevapdf
6.2.2015Návrh rozpočtu Svazku Jestřebí hory na rok 2015pdf
9.1.2015Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Přílohy: Návrh rozpočtu zjednodušený
pdf

Rok 2014
22.12.2014Nabídka pronájmu nebytových prostor (prodejna potravin)pdf
12.11.2014Nabídka prodeje pozemkových parcel
Přílohy: Výřez katastrální mapy
pdf
29.10.2014Pozvánka na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obcepdf
29.10.2014Oznámení o počtu soudních přezkumů voleb do zastupitelstev obcí v Královéhradeckém krajipdf
22.9.2014Oznámení o době a místu konání volebpdf
22.9.2014Oznámení o nabídce odprodeje elektrického ohřívače vody o objemu 80 l.
Rok výroby 2010, výrobce Dražice, cena 500,- Kč.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ.
-
22.9.2014Nabídka prodeje pozemkových parcelpdf
26.8.2014Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
6.8.2014Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obcepdf
6.8.2014Státní pozemkový úřad nabízí k pronájmu parcely č. 744 a 745
Přílohy: Informace k nabídce k propachtování / pronájmu
pdf
14.7.2014Volby do zastupitelstev obcí - počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátůpdf
5.6.2014Územní rozhodnutí - rekonstrukce NN a TS768pdf
29.5.2014Výzva k podání cenové nabídky - Energetická opatření - obecní úřad Libňatovpdf
26.5.2014Závěrečný účet obce za rok 2013
Přílohy: Přehled příjmů a výdajů, Výkaz finanční, rozvaha, příloha.
Mateřská škola: výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha.
Osvětová beseda: výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha,
KHK: zpráva o výsledku přezkoumání.
pdf
12.5.2014Analytickou část ISÚ pro období 2014 – 2020
Termín pro připomínkování je do 6.6.2014. Připomínkový list je přiložen, je možné jej zaslat poštou nebo elektronicky na obecní úřad.
připomínkový list
pdf
5.5.2014Datum a místo konání voleb do Evropského parlamentupdf
2.5.2014Zpráva o závěrečném přezkumu hospodaření SOJH
Přílohy:
Výkaz Fin2-12 k 31.12.2013, Rozvaha k 31.12.2013, Příloha k 31.12.2013, Zpráva o přezkumu hospodaření, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
pdf
28.4.2014Vyhláška FÚ o zpřístupnění předpisného seznamu ve věci daně z nemovitých věcí na rok 2014pdf
8.4.2014Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
1.4.2014Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komisepdf
28.3.2014Úmysl odprodat pozemekpdf
26.3.2014KHS ukončuje ke dni 25.3.2014 mimořádná veterinární opatření nařízená dne 4.6.2013 při výskytu a k zamezení šíření nákazy varroázy včelpdf
21.3.2014Usnesení o elektronické dražbě nemovitosti č.p. 155pdf
11.2.2014Návrh rozpočtu Svazku Jestřebí hory na rok 2014pdf
6.2.2014Úmysl odprodat pozemek p.p.č. 209/9 v k.ú. Libňatovdoc
6.2.2014Návrh rozpočtu obce na rok 2014pdf

Rok 2013
17.12.2013Nařízení číslo 1/2013 (Provozní řád dětského hřiště u M©)
Příloha: Kontrola a údržba zařízení dětského hřiště
pdf
3.12.2013Vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůpdf
6.11.2013Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitýchpdf
29.10.2013Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013)
Přílohy: Ověřovací doložka
pdf
23.9.2013Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komisepdf
23.9.2013Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
24.7.2013Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárů
Nařízení královéhradeckého kraje č. 2/2002 a č. 3/2002
pdf
24.5.2013Oznámení změny názvu společnosti JIPA potraviny s.r.o. na Váš pekař s.r.o.pdf
22.5.2013Závěrečný účet obce za rok 2012
Přílohy: Přehled příjmů a výdajů, Výkaz finanční, rozvaha, příloha.
Mateřská škola: výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha.
Osvětová beseda: výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha.
pdf
10.5.2013Návrh závěrečného účtu SOJH 2012
Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.
pdf
29.4.2013na územních pracovištích F.Ú. je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam ohledně daně z nemovitosti na rok 2013
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti
pdf
29.3.2013Prodej palivového dřevapdf
27.3.2013mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včelpdf
25.3.2013Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška )pdf
6.2.2013Návrh rozpočtu obce na rok 2013pdf
31.1.2013Návrh rozpočtu Svazku Jestřebí hory na rok 2013pdf

Rok 2012
13.6.2012Oznámení změny názvu společnosti PEKO, spol. s,r.o. na JIPA potraviny s.r.o.pdf
27.4.2012Závěrečný účet Svazku Jestřebí hory za rok 2011
Dílčí dokumenty: Finanční výkaz, Návrh závěrečného účtu za rok 2011
pdf
20.4.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov za rok 2011
Dílčí dokumenty: Příloha, Rozvaha, Výsledkovka
pdf
5.4.2012Rozhodnutí územního řízení - Jiří Kosinkapdf
11.4.2012Seznam DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012 k nahlednutí na fin. úřaděpdf
5.3.2012Zahájení územního řízení - Jiří Kosinkapdf
20.2.2012Návrh rozpočtu SOJH 2012pdf

Rok 2011 a starší
12.9.2011Návrh rozpočtu na rok 2012pdf
12.10.2011ROZHODNUTÍ přístavba RD - Spudichovipdf
12.9.2011Veřejná vyhláška KHK o vydání zásad územního rozvoje Královéhradeckého krajepdf
29.8.2011OZNÁMENÍ o zahájení řízení - povolení vyjímky, změna stavby - Spudichovipdf
6.6.2011Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce provedená krajským úřadempdf
6.6.2011Závěrečný účet obce za rok 2010pdf
6.6.2011Oznámení o nalezení vodovodu ve Svobodnémpdf
30.5.2011Zastavení řízení zahájené na žádost pana Jana Jiráska o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůpdf
2.5.2011Oznámení zahájení územního řízení o dělení nebo scelování pozemků a nařízení veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškoupdf
2.5.2011Veřejná vyhláška finančního úřadu o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu čj. 61605/11pdf
13.4.2011Závěrečný účet Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2010pdf
11.4.2011OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání Územního plánu HOŘIČKYpdf
16.10.2010Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2010pdf
10.8.2010Oznámení o uložení písemnosti pro Marcel Pich, Libňatov 30pdf
28.5.2010Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2009pdf
17.5.2010Oznámení o zahájení řízení - ELPROMONTA CZ s.r.o.pdf
17.5.2010Usnesení - dražba nemovitosti ze dne 12.5.2010pdf
17.5.2010zahájení územního řízení - Jaroslav Kadaníkpdf
24.3.2010Závěrečný účet Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2009pdf
22.3.2010Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010pdf
15.3.2010Dražební vyhláška 26.2.2010pdf
5.3.2010Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 2. 2010pdf
25.2.2010Textová část územního plánu obcepdf
10.2.2010Návrh rozpočtu svazku JH na rok 2010pdf
4.2.2010Návrh rozpočtu na rok 2010pdf
23.12.2009Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 12. 2009pdf
2.12.2009Oznámení o konání veřejného zasedání projednání návrhu územního plánupdf
18.11.2009změnu místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostipdf
4.11.2009Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 10. 2009pdf
30.9.2009Výzva ke kácení a oklestění stromovípdf
15.9.2009Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 9. 2009pdf
29.7.2009Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. 7. 2009pdf
29.1.2007návrh rozpočtu obce na r.2007
16.1.2007návrh rozpočtu SOJH
5.10.2006zveřejnění doby a místa konání voleb
12.7.2006stanovení počtu členů zastupitelstva

Návod: chcete-li uložit některý dokument z níže uvedených tabulek přímo k sobě do počítače, potom klikněte pravým tlačítkem myši na název požadovaného dokumentu a rozbalí se Vám na obrazovce nabídka Vašeho prohlížeče. V této nabídce vyberte položku "Uložit cíl jako..." a pak už si jen vyberte, kam chcete dokument uložit.

Pozn.: tento postup je platný pro prohlížeče Internet Explorer. Používáte-li jiný typ prohlížeče webových stránek, pak by měl být postup při přímém uložení dokumentu podobný.

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na následující adrese:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

mini mapa
Plánované akce

sobota 2.7.2022 od 14:00 hod
130let SDH Libňatov
výročí založení sboru
bohatý program
hřiště u MŠ Libňatov
SDH Libňatov


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Slavnostní vítání občánků

náhledové foto
Den matek a rodiny

náhledové foto
Den Země v Libňatově

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.