.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Rekonstrukce III/3041
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2022

Munipolis aplikace

Munipolis

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz
Svoz nebezpečných odpadů
13. dubna 2022

V sobotu 23. dubna 2022 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Mobilními kontejnery budou přistaveny u autobusových zastávek takto:

 • u Balcarů /dolní zastávka/: 9:00 - 9:25 hod,
 • u prodejny: 9:30 - 9:55 hod,
 • u pohostinství: 10:00 - 10:25 hod,
 • Svobodné u Zelinků: 10:30 - 11:00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů (bez disků), televizory, zářivky, rádia, pračky, sporáky, ledničky, plechovky od barev, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, olej a tuk, tiskařské a ostatní barvy.
Odpady zdarma předávejte pouze pracovníkům firmy Transport Trutnov, jinak odložené odpady nebudou vyvezeny a budou považovány za černou skládku!
plakátek zde >>>

9. spolkové setkání:
6. dubna 2022

Vážení občané,
spolková komise funguje v Libňatově už od roku 2019. V příštím týdnu má další volně přístupné jednání, na kterém mimo jiné probereme další směřování naší obce se zhotovitelem nového Plánu rozvoje obce Karlem Turkem.

Využijte veřejné diskuse a přijďte vyjádřit své podněty, o kterých by měl Libňatov vážně uvažovat v dlouhodobém i krátkém horizontu. I když se to nemusí zdát, tento dokument je velmi důležitým nástrojem pro vývoj místa, ve kterém všichni žijeme.

Využijte pozvání a dorazte ve středu 13. dubna do pohostinství.

Jaroslav Pich, starosta

Plakát ke stažení zde >>>

Kotlíkové dotace 2022
30. března 2021

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s městem Trutnov pořádá Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022“.

Kdy: 13.4.2022,
kdykoliv mezi 10:00 a 17:00 hod. budou probíhat individuální konzultace,
v 11:00 hod a ve 14:00 hod se uskuteční krátká prezentace kotlíkových dotací

Kde: v prostorách malého sálu Městského úřadu, Slovanské náměstí 165, Trutnov

PRO KOHO JE URČEN: pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu,
bytové jednotky nebo rekreačního objektu, kteří chtějí vyměnit starý kotel 1.-2. emisní třídy.

více viz plakát zde >>>

V úterý 29. března 2022 od 19:00 hod
23. března 2022

se bude konat v pohostinství v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. finanční záležitosti,
 4. silnice - aktuální informace,
 5. válka na Ukrajině,
 6. různé.

Informace OÚ:
8. března 2022

Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (silnice Libňatov)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
4. března 2022

Na úřední desku vyvěšeny návrhy: opatření obecné povahy a veřejná vyhláška: Bobr evropský
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Pomoc Ukrajině
3. března 2022

Vážení občané,
Obec Libňatov spolupracuje v rámci koordinace akcí na podporu Ukrajiny s Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o. p. s. a především našim spoluobčanem, kterým je Jan Balcar.

Jdeme trochu jinou cestou, než vidíte na jiných místech - především nebudeme sbírat jakýkoliv materiál. Snažíme se cílit na konkrétní potřeby konkrétních lidí. Jsme v kontaktu s Koordinačním centrem pro pomoc Ukrajinců v Hradci Králové a již včera jsme vyslali prvního dobrovolníka ze sousedních Havlovic na polsko-ukrajinské hranice se zdravotnickým materiálem, který předal předem domluvené osobě. Ta jej dopraví přímo na Ukrajinu. Jde o to, že chceme, aby všechny finance byly směřované přímo ke konkrétním lidem.

Naše další pomoc má 3 oblasti:

 1. Místní akční skupina zřídila transparentní účet, kde shromažďujeme finanční prostředky. Za ně nakoupíme zdravotnický materiál a odjedeme s ním k hranicím.
  Pokud chcete přispět, lze poslat peníze na transparentní účet u banky Moneta: 380381385/0600
  Aktuální stav účtu můžete sledovat zde: https://transparentniucty.moneta.cz/.../transpa.../380381385
 2. Doprava
  V současné době máme celou řadu dobrovolníků. Ti jsou připraveni vyrazit na hranice pro konkrétní osoby, které mají zájem o příjezd do regionu. Zatím stále vytipováváme takové občany Ukrajiny. Pokud chcete nabídnout svou dobrotu i Vy, kontaktujte Jaroslava Picha, starostu Libňatova.
 3. Ubytování
  Máme řadu nabídek na ubytování, které jsme připraveni poskytnout ve spolupráci s majiteli objektů a lidmi, kteří stojí za těmito nabídkami.
  Pokud můžete nabídnout své prostory, kontaktujte Jana Balcara, ředitele MAS-KJH.

V každém případě děkuji Vám všem za ochotu a nápady, kterými podporujete obyvatele Ukrajiny při útěku z válkou zasažené země. Jedním z podporovatelů naší myšlenky je třeba i Aleš Kosina a jeho rodina. Přečtěte si reportáž Václava Plecháčka z návštěvy naší vesnice.
https://hradec.rozhlas.cz/…IIg

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
2. března 2022

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. února:
Celé znění zápisu zde >>>

V úterý 22. února 2022 od 19:00 hod
14. února 2022

se bude konat v pohostinství v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. zpráva starosty,
 2. rozpočet,
 3. rekonstrukce komunikace III. třídy,
 4. majetkové záležitosti,
 5. vyúčtování příspěvků pro spolky,
 6. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace pošta:
21. února 2022

ČESKÁ POŠTA Libňatov - dočasná úprava otevírací doby - pouze týden od 21. do 25. února 2022

 • Pondělí 21. 2.  7:30 – 10:00
 • Úterý 22. 2.  13:00 – 15:30
 • Středa 23. 2.  7:30 – 10:00
 • Čtvrtek 24. 2.  ZAVŘENO
 • Pátek 25. 2.  13:00 – 15:30
Informace OÚ:
18. února 2022

Na úřední desku vyvěšenz návrhy: opatření obecné povahy a veřejná vyhláška: Kormorán velký
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
4. února 2022

Na úřední desku vyvěšena: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
31. ledna 2022

Na úřední desku vyvěšeny: návrh rozpočtu obce na rok 2022, návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2023-24, návrh rozpočtu MŠ 2022, návrh rozpočtového výhledu MŠ na roky 2023-24 , oznámení o vydání opatření obecné povahy: Národní plán povodí Labe
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
13. ledna 2022

Na úřední desku vyvěšena VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
11. ledna 2022

Vážení občané,
pro potřeby vydání nové publikace budeme pořizovat nové fotografie z Libňatova. Po vzoru dřívějších fotografií necháme pro zájemce vyhotovit také fotografie obyvatelů a rodin u jednotlivých rodinných domů - podobně, jak se nechávali fotografovat lidé v minulosti. Některé z těchto fotek se poté stanou součástí knihy, ostatní budou digitální přílohou knížky a pochopitelně si je budete moci také pořídit do svých archivů. Může jít o fotografie tematické, ale i běžné - to už je na Vaší iniciativě.

Pokud by někdo z Vás měl o tuto fotografii zájem, ozvěte se mi na číslo 720 56 21 39 nebo na e-mail starosta@libnatov.cz. Snímky bude pořizovat trutnovský fotograf Miloš Šálek.

Přeji Vám hezké dny!
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
30. prosince 2021

Na úřední desku vyvěšeno oznámení SOJH o vyvěšení: Rozpočet 2022, střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025, rozpočtová opatření 2022
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Poplatky na rok 2022.
29. prosince 2021

Vážení občané,
od ledna 2022 vzniká každému občanovi, drželi nemovitosti, chovateli psa a odběrateli vody z obecního vodovodu tradiční povinnost úhrady poplatků. Prosím Vás tímto o jejich úhradu v termínech, které jsou stanovené v příloze.

Pokud je to jen trochu možné, rád bych Vás požádal o přednostní úhradu převodem na uvedený účet. Druhou možností pochopitelně zůstává platba v hotovosti na obecním úřadě.

Poplatky 2022:

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 500,- Kč na osobu a rok, /chalupu nebo chatu/
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 250,- Kč

Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.

Splatnost všech poplatků je do 30. 4. 2022

Vodné pro rok 2022 zůstává na ceně 30Kč/m3,
odečítání spojené s kontrolou vodoměrů bude probíhat 1x ročně v měsících srpen a září,
Zálohu lze zaplatit do 28. února 2022 na základě předložení fotografie aktuálního stavu vodoměru

Poplatky je možné poukázat přednostně na účet obce:
č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
zpráva pro příjemce: Odpad / Poplatek ze psů / Vodné

V případě že nemáte účet, lze uhradit hotově na OÚ v úřední dny:
pondělí a středa 7-12 a 14-17 hodin

Děkuji za spolupráci
Jaroslav Pich, starosta

leták poplatky zde >>>

Slovo starosty:
23. prosince 2021

Milí občané, vážení přátelé,
za celé vedení obce Vám přeji klidné Vánoce, mnoho zdraví a klidné svátky.
Přeji Vám také úspěšný rok 2022 ať už v osobní, tak v pracovní rovině.

Jaroslav Pich, starosta

PF 2022 zde >>>

Informace OÚ:
22. prosince 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
22. prosince 2021

Vážení občané,
V termínu od 23. prosince do 2. ledna 2022 bude pro veřejnost uzavřený obecní úřad v Libňatově.

Děkuji za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
20. prosince 2021

Vážení a milí občané,
až budete mít chvilku, najděte si čas na dotazník Libňatovačky Veroniky Hlavicové a pomozte ji s tvorbou školního projektu.

Vyplnění dotazníku Vám zabere jen pár minut.

https://www.survio.com/…M9J

Přeji Vám hezké dny.
Jaroslav Pich, starosta

V úterý 21. prosince 2021 od 19:00 hod
13. prosince 2021

se bude konat v pohostinství v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. schválení úvěru - most,
 4. rozpočtové provizorium,
 5. inventarizační komise,
 6. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ:
3. prosince 2021

Vážení občané,
z důvodu čerpání dovolené a nemoci bude ve dnech 7. 12. – 12. 12. 2021 obecní úřad zcela uzavřen.

Děkuji za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
30. listopadu 2021

Vážení občané,
kvůli sněžení máme dne 30.11.2021 problémy s vývozem komunálního odpadu především v kopcovitých místech. Kvůli bezpečnosti proto svoz bohužel dnes na mnoha místech neproběhne.
Pokud se Vás tato nemilá záležitost týká, chtěl bych Vás požádat o trpělivost. Bude zajištěn náhradní svoz odpadu, který by měl proběhnout podle klimatických podmínek někdy v příštím týdnu.
Pokud máte již popelnici plnou, vyzvedněte si, prosím, na obecním úřadě zdarma pytel, do něhož je možné odpad uložit.

Děkuji za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
29. listopadu 2021

Vážení občané,
v současné době může tížit mnohé z domácností některá z níže uvedených záležitostí. Velmi rád bych Vám nabídl možnou součinnost při jejich řešení.

1. Dodavatel energie
Pokud je vaše domácnost zatížena aktuálním řešením nového dodavatele elektřiny (po krachu Bohemia Energy atd.), je třeba co možná nejrychleji přejít od tzv. Dodavatele poslední instance k dodavateli novému.

Informujte se, co dělat, pokud se v této situaci nacházíte.

2. Kotlíkové dotace
Královéhradecký kraj kvůli aktuální zdravotnické situaci zrušil semináře na téma kotlíkových dotací. Jistě víte, že od září roku 2022 nebude možné provozovat kotle na tuhá paliva, která nesplňují minimálně 3. emisní třídu. Pokud se Vás tato záležitostí týká, uvažujete o změně systému vytápění a zároveň byste rádi využili poslední možnost k získání kotlíkové dotace, informujte se.

Upozorňuji, že domácnost, která nebude dodržovat zákon, se vystavuje možné pokutě až 50 tisíc korun.

3. Milostivé léto - exekuce
Lidé v exekucích mohou až do 28. ledna 2022 smazat dluhy u státu, kraje, obce nebo u jimi vlastněných podniků. Pokud se Vás tato situace týká, informujte se.

Pokud se některá z Vás může dotýkat přímo Vás osobně, neváhejte a kontaktujte mě. Pokusím se Vám poradit minimálně tím, na koho zodpovědného se máte obrátit.

Informační leták zde >>>

Přeji Vám hezké dny.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
29. listopadu 2021

Vážení občané,
velmi nerad Vám musím oznámit, že z důvodu zhoršující se zdravotnické situace v České republice a z důvodu nařízení vlády RUŠÍME slavnostní rozsvěcení vánoční stromu v Libňatově. Ani v letošním roce se tak bohužel nebudeme moci společně sejít při této tradiční akci. Pevně věřím, že napřesrok bude vše již tak, jak jsme všichni zvyklí.

Děkuji za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
23. listopadu 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. listopadu:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
19. listopadu 2021

Na stránky vyhlášek přidán plán zimní údržby
více viz vyhlášky zde >>>

pasport místních komunikací včetně mapy vložen do map zde >>>

Kotlíkové dotace - seminář
10. listopadu 2021

Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje v rámci chystané výzvy na kotlíkové dotace v novém programovém období 2021+ semináře pro zájemce o kotlíkovou dotaci.

Seminář je určen pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytového domu nebo rekreačního objektu. Zájemci se dozví vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti předchozím výzvám a podrobně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po ukončení projektu.

Tyto semináře se budou konat pro veřejnost ve všech okresních městech Královéhradeckého kraje.

Zájemci mohou přijít kdykoliv mezi 14:00 a 17:00 hod.

Podrobnější informace ke kotlíkovým dotacím jsou dostupné na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace
Video s informacemi je ke shlédnutí zde: Kotlíkové dotace 2022+ - YouTube,
nezávazný dotazník k vyplnění, včetně návodu k jeho vyplnění zde (Youtube).
Veškeré, informace lze získat také na infolince 722 960 675, v provozní dobu v 8-16 hod nebo na e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.
více viz plakát zde >>>

V úterý 16. listopadu 2021 od 19:00 hod
8. listopadu 2021

se bude konat v pohostinství v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. ostatní finanční záležitosti,
 4. stanovení cen za odpady a vodné 2022,
 5. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ:
6. listopadu 2021

Vážení občané, milí přátelé,
VELMI DŮLEŽITOU INFORMACÍ je, že v příštím týdnu v termínech od 10. listopadu (středa) do 12. listopadu (pátek) bude pro veškerý provoz zcela uzavřena silnice ve Svobodném. Bude zde probíhat pokládka nového asfaltového povrchu.

Využijeme současného dopravního opatření, nicméně silnice bude v těchto dnech uzavřena pro dopravu zcela a budou zde osazeny pevné překážky.

Tato informace se týká také komunikací na Bavlňáku a nad obecním úřadem v Libňatově. Ve všech místech bude také pokládán nový asfaltový povrch.

Prosím o respektování tohoto opatření. Dále prosím občany, kteří bydlí v dotčených místech, aby si zajistili náhradní parkování pro případ, že budou potřebovat opustit svou nemovitost vlastním automobilem.

Děkuji za spolupráci.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
29. října 2021

Vážení občané,
v příštím týdnu od pondělí 1. listopadu odstartují stavební práce na čtyřech komunikacích v Libňatově. Je proto třeba počítat s určitým omezením, které se po určitý čas dotkne zejména obyvatel a chalupářů, kteří v dotčených úsecích bydlí či pobývají. Průběžně (ne zcela po celý čas) bude omezena doprava na dvou komunikacích v lokalitě Bavlňák, na komunikaci v lokalitě nad obecním úřadem a ve Svobodném na celém úseku. Během příštího týdne budou probíhat přípravné práce, v období od 10. do 15. listopadu je třeba postupně počítat s uzavírkami z důvodu pokládky asfaltového povrchu. V této době budou komunikace vždy zhruba 2 až 3 dny uzavřené, proto je třeba počítat s tím, že zde nebude možné projíždět automobilem.

O průběžných omezeních Vás budu informovat prostřednictvím webových stránek, Facebooku obce a dotčené domácnosti upozorním SMS zprávou. V případě individuálních dotazů se, prosím, obracejte na mé telefonní číslo 720 56 21 39.

Úseky, které budou procházet rekonstrukcí, jsou vyznačené v přílohách.
situace Bavlňák, situace nad obecním úřadem a situace Svobodné,

Děkuji za součinnost a trpělivost.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
25. října 2021

Na úřední desku vyvěšena: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (objížďka Úpice)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Svoz zeleného odpadu
21. října 2021

Obec Libňatov pořádá svoz zeleného odpadu v úterý 26. 10. 2021.
Žádáme občany, aby zelený odpad (odkvetlé květiny) připravili do 8.00 hod. k příjezdovým komunikacím.
Nepatří sem listí a posečená tráva.
Občané mohou ukládat tyto odpady zdarma.

Informace OÚ:
20. října 2021

Na úřední desku přidáno upozornění ČEZu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Informace viz elektronická úřední deska >>>

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
8. října 2021

výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Libňatov budou k nalezení na stránkách www.volby.cz.

V úterý 12. října 2021 od 19:00 hod
4. října 2021

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. veřejná zakázka - most,
 4. finanční záležitosti,
 5. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Posezení na téma karbanátky
29. září 2021

Zahrádkáři Libňatov uspořádali 18.9.2021 Posezení na téma karbanátky.
Výbor ČZS touto cestou děkuje všem těm kteří přispěli svými výrobky na tuto akci. Zároveň děkuje i těm, kteří se zúčastnili a podíleli se na ochutnávání a hodnocení výrobků.
Uskutečnil se také výlet na výstavu Zahradu čech v Litoměřicích.
Výbor ČZS
Na foto z obou akcí je možno se podívat na kosilib.idnes.cz/karbanátky a kosilib.idnes.cz/ZahradaČech

Začátek moštování ovoce
20. září 2021

Český zahrádkářský svaz v Libňatově oznamuje začátek moštování ovoce.
Zájemci se mohou přihlásit u pana Rad. Hejny na čísle telefonu 603 295 883
od pondělí 20.9 2021.
Cena moštování:
člen ČZS -- 4,-Kč/ litr moštu,
nečlen -- 8,-Kč/litr moštu.

Výbor ČZS

Informace OÚ:
20. září 2021

Na úřední desku vyvěšeno: Doba a místo konání voleb
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace oú
17. září 2021

Vážení občané,
V noci z pátku 17. září na sobotu 18. září bude v časech od 22:00 do 5:00 hodin omezena dodávka vody na obecním vodovodu v Libňatově v dolní části obce (omezení se týká nemovitostí, které leží od obecního úřadu Libňatov dolů ve směru na Havlovice). Vodovodní řad bude částečně odstaven za účelem mapování úniků.
Voda pravděpodobně nedojde zcela, přesto si, prosím, v tomto termínu neplánujte odložené funkce, které nabízí některé spotřebiče - například pračka nebo myčka nádobí, a omezte spotřebu.
Děkuji za pochopení a spolupráci.

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
15. září 2021

Na úřední desku vyvěšen: Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahyč.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
13. září 2021

Voliči, kteří nebudou moci volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (konaných 8. a 9. 10. 2021) v místě trvalého pobytu, si mohou podat žádost o vydání voličského průkazu.
žádost zde >>>

Informace OÚ:
10. září 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. srpna:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
9. září 2021

Milí občané, blíží se svoz velkoobjemového odpadu.
Pokud se potřebujete zbavit například starého nábytku, využijte možnost a o víkendu 18. - 19. září odložte věci na místech, která jsou uvedena na plakátu.
plakát zde >>>

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
6. září 2021

Na úřední desku vyvěšen: Úmysl pronájmu pozemkové parcely
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
6. září 2021

Na úřední desku vyvěšena: Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace oú
30. srpna 2021

Vážení občané,
v noci z úterý 31. srpna na středu 1. září bude v časech od 23:00 do 5:00 hodin omezena dodávka vody. Vodovodní řad bude částečně odstaven za účelem mapování možných úniků.
Voda pravděpodobně nedojde zcela, přesto si, prosím, v tomto termínu neplánujte odložené funkce, které nabízí některé spotřebiče - například pračka nebo myčka nádobí, a omezte spotřebu.
Toto omezení se týká všech nemovitostí, které leží v Libňatově ve směru od čp. 191 (Vašatovi) na dolní konec obce.
Děkuji za pochopení a spolupráci.

Jaroslav Pich, starosta

V úterý 31. srpna 2021 od 19:00 hod
23. srpna 2021

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. veřejná zakázka - most,
 4. finanční záležitosti,
 5. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Kotlíkové dotace
18. srpna 2021

Vážení občané,
od září roku 2022 nebude možné topit v domácnostech v kotlech na tuhá paliva, které nevyhovují alespoň 3. emisní třídě‼ Je proto třeba, aby se každý z nás na tuto situaci připravil. Jednou z cest k renovaci vytápění může být také kotlíková dotace. Díky dotaci státu, respektive kraje, může kdokoliv získat velmi výhodný příspěvek na výměnu svého kotle.

V současné době je připravována zcela poslední výzva pro takové zájemce. Protože od září 2022 již nebude možné ve starých kotlech topit, další dotace již nebudou vypisovány ‼ 🙂 Naopak se logicky dá očekávat o mnoho důslednější kontrola zdroje vytápění v domácnostech, což je třeba brát také v potaz...

Zamyslete se, prosím, nad životním topením a nad tím, čím v domácnosti topíte. Pořiďte si automatický kotel, tepelné čerpadlo či další podporované zdroje.

Ušetříte životní prostředí, uleví se Vám při zimním přikládání a také okolí Vašeho domu bude potěšeno zlepšeným ovzduším!

Pokud uvažujete o žádosti o dotaci, informujte se na stránkách Královéhradeckého kraje, ve videu na stránce youtube.com, případně i na obecním úřadě v Libňatově.
Šetřit životní prostředí, a tím jak přírodu, tak zdraví nás všech se vyplatí!

Přeji Vám hezký den,
Jarda Pich, starosta

Pozvánka ČZS
11. srpna 2021

Český zahrádkářský svaz Libňatov
pořádá v neděli dne 12.9.2021 výlet do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech a do Markvartic do školky okrasných růží u Pelcových.
Odjezd autobusu od prodejny v 7,00 hod.
Cena zájezdu pro členy 200,-Kč,
Pro nečleny 250,- Kč
Na výlet je možno se přihlásit u p. Kadaníkové do 31.8.2021.

Srdečně zvou pořadatelé

Informace OÚ:
9. srpna 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 4. srpna:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
6. srpna 2021

Na úřední desku vyvěšeno: Stanovení počtu členů volební komise
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Ve středu 4. srpna 2021 od 17:00 hod
26. července 2021

se bude konat v budově obecního úřadu v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Vyhodnocení veřejné zakázky,
 2. rozpočtové opatření 5/2021,
 3. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ:
26. července 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. července:
Celé znění zápisu zde >>>

V pátek 9. července 2021 od 17:00 hod
1. července 2021

se bude konat v obecním úřadě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Vyhodnocení veřejných zakázek,
 2. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ:
30. června 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. června:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
21. června 2021

Na úřední desku vyvěšeno: Oznámení o schváleném závěrečném účtu SOJH za rok 2020 a Česká pošta hledá smluvního zástupce
více viz elektronická úřední deska zde >>>

V úterý 22. června 2021 od 19:00 hod
15. června 2021

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. dotace a veřejné zakázky,
 4. finanční záležitosti,
 5. územní plán,
 6. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ:
24. května 2021

Na úřední desku vyvěšena: Úmysl prodeje pozemkových parcel (parcela č. 4/3, 4/4 a 1027/2; 299/2; 300/3)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
21. května 2021

Vážení,
jak už možná zaznamenali, doprava přes místní část Svobodné zůstane minimálně do října velmi omezená. Je označená dopravními značkami zákaz vjezdu s výjimkou obsluhy nemovitostí ve Svobodném.
Důvodem k tomuto opatření je rekonstrukce vozovky v Úpici, která stojí za značným nárůstem dopravy v této části Libňatova. Je totiž známé, že navigační systému dokáží v současné době navádět řidiče právě na tuto cestu, od začátku týdne jsme ve Svobodném viděli dokonce i kamion.
Komunikace přes Svobodné přitom není šířkově ani jinak dopravně připravená na obousměrný provoz a i z tohoto důvodu Vás prosím o to, abyste cesty přes Svobodné opravdu omezili. Průjezd na této komunikaci bude namátkově kontrolovat Policie České republiky. Hlídat bude dodržování veřejné vyhlášky, kterou na můj popud vydal odbor dopravy v Trutnově a která je přístupná na webových stránkách Obce Libňatov a nařizuje právě omezení dopravy ve Svobodném.
Vážení řidiči, využívejte, prosím, oficiální objízdnou trasu přes Maršov u Úpice a Radeč u Úpice. Jde o několik málo minut, málo kilometrů navíc, které mohou být i zárukou bezpečnosti při dopravě.
Děkuji za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
7. května 2021

Na úřední desku vyvěšena: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (objížďka Úpice)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Vraťme Nepomuckého po 100 letech do Libňatova
1. dubna 2021

Vážení občané, milí přátelé,
Obec Libňatov dnešním dnem spouští sbírku finančních prostředků na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. Pokud se chcete podílet na návratu této sochy do naší vesnice, přečtěte si přiložené sdělení.

Prostředky je možné ukládat na transparentní účet, který je speciálně zřízený pro tuto sbírku. Vývoj stavu účtu můžete na tomto odkazu:
www.kb.cz/.../transparentni-ucty/123-3582890237

Pokud byste chtěli uložit hotovost, prosím o osobní návštěvu obecního úřadu v Libňatově. Preferovaný je však bankovní převod na účet číslo 123-3582890237/0100, který je vedený u Komerční banky, a. s.

Předem děkuji všem přispěvatelům.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
9. června 2021

Oznámení o zrušení veřejné zakázky: „Dětské a sportovní hřiště Libňatov – I. etapa“
více viz oznámení o zrušení zakázky

Svoz elektroodpadu:
8. června 2021

Obec Libňatov pořádá svoz elektroodpadu v SOBOTU a NEDĚLI 19. – 20. ČERVNA 2021
kontejner bude přistavený u prodejny smíšeného zboží.
Zbavte se zdarma starých spotřebičů. Ukládat lze počítače a ostatní příslušenství, televize, zahradní techniku, telefony, elektrické hračky, velké domácí spotřebiče, malé spotřebiče (fény, topinkovače apod.), vrtačky, pily, elektrické radiátory, bojlery.
příloha: leták zde >>>

Informace OÚ:
31. května 2021

Na úřední desku vyvěšeny: Veřejná vyhláška: Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek, Návrh opatření obecné povahy: Ministerstvo zemědělství vydává Národní plán povodí Labe
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
25. května 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. května:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
17. května 2021

Na stránce Zakázky vyvěšena výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Dětské a sportovní hřiště Libňatov – I. etapa
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.

Informace OÚ:
11. května 2021

Na úřední desku vyvěšena: Závěreční účet Svazku obcí Jestřebí hory - návrh
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
11. května 2021

Na úřední desku vyvěšena: Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

V úterý dne 18. května 2021 od 19:00 hod
10. května 2021

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. finanční záležitosti,
 4. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Sběr železného šrotu
25. května 2021

se uskuteční v sobotu 29. května v dopoledních hodinách, začátek sběru od 8:00.
Sběr šrotu bude proveden členy sboru dobrovolných hasičů Libňatov.
plakát zde >>>

Programu rozvoje obce Libňatov
18. května 2021

Vážení občané
pojďte nám říct, jaký byste chtěli mít Libňatov a v jakém prostředí byste chtěli žít!
Věnujte 10 minut svého času a vyplňte dotazník, který bude základním podkladem pro vypracování Programu rozvoje obce Libňatov. Na základě něho dostane zastupitelstvo podněty k další práci a k dalším úpravám Libňatova.
Program rozvoje obce je důležitý dokument každé obce. Je důležitý pro směřování celé vesnice. Vyplněním dotazníku, na který budou později navazovat i další aktivity, můžeme ovlivnit prostředí, v němž vyrůstáme my sami, a v němž budou vyrůstat naše děti.
Dotazník je dostupný online na této stránce: survio.com/../V8Y8N4X9E1U8K2B9T
Rozvíjejme společně naši krásnou obec
Díky za Váš čas a za Vaši ochotu
Jarda Pich, starosta

Pravidelná vakcinace psů proti vzteklině
10. května 2021

Zveme všechny majitele psů, aby se dostavili s jejich psy k vakcinaci proti vzteklině.
Doporučené zejména pro psy, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna - června 2021 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 2-3 roky).
Očkování se uskuteční:
V Libňatově – u mateřské školy 29. května 2021 (sobota) v 16:50 – 17:30
Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu základní proti vzteklině nebo kombinovanou.
Zároveň zde mohou zakoupit přípravky k odčervení a proti blechám a klíšťatům. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat navakcinovat také králíky proti moru. Dále budeme vakcinovat kočky proti základním kočičím infekčním onemocněním.

Informace OÚ:
29. dubna 2021

na úřední desku vyvěšeno: Oznámení o odstávce vody
z důvodu provádění čištění a desinfekce vodojemu Bavlňák proběhne ve středu 19. května 2021 v čase od 8.00 do 16.00 hodin odstávka obecního vodovodního řadu.
Může docházet k výpadkům v plynulosti dodávky vody. Stabilizaci dodávky vody lze předpokládat od 16.00 hodin.
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
29. dubna 2021

Na úřední desku vyvěšen Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2020
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
28. dubna 2021

na úřední desku vyvěšeno: hlášení cena vodného - oprava a doplnění,
usnesení o odročení dražby
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Tenisová liga 2021
23. dubna 2021

start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 16. května 2021 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2021 >>>
Stránka tenisová liga 2021 >>>

Informace OÚ:
22. dubna 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. dubna:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
21. dubna 2021

Vážení občané,
Obec Libňatov začíná připravovat změnu územního plánu. Tento dokument se týká veškerých pozemků v katastrálním území obce Libňatov, typicky ho znáte při záměru nové stavby. Prosím ty z Vás, kdo mají zájem podílet se na změně územního plánu, aby své podněty podávali na přiloženém formuláři nejdéle do 15. června 2021.
Formulář lze odeslat elektronicky na obec.libnatov@seznam.cz, do datové schránky nebo je ho možné doručit fyzicky na adresu Obecního úřadu Libňatov.
Oprávněné a realizovatelné podněty poté budou konzultovány se zhotovitelem změny územního plánu.
V případě dotazů volejte na mé telefonní číslo 720 562 139.
Jaroslav Pich, starosta
Aktuální územní plán naleznete na našich webovkách pod záložkou mapa >>>
příloha: podnět na pořízení změny územního plánu zde >>>

Informace OÚ:
21. dubna 2021

na úřední desku vyvěšena: Veřejná vyhláška finančního úřadu - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí v roce 2021.
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
19. dubna 2021

Milí občané!
prosím, dejte pozor. V úterý 20. dubna nesvážíme komunální odpad.
Obec od dubna již přešla jiný rytmus svozu komunálních odpadů - nově se sváží 1x za 3 týdny, to znamená, že pro odpady svozová firma přijede až příští úterý 27. dubna!
V Libňatově navazujeme na dobré ohlasy z loňského roku, kdy jsme poprvé za účelem úspory finančních prostředků změnili přes letní měsíce tempo svážení komunálního odpadu. Cílem je zachování současné cenové úrovně za svozy odpadů
Jaroslav Pich, starosta
termíny letních svozů na stránce odpadů

Informace OÚ:
9. dubna 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. března:
Celé znění zápisu zde >>>

Svoz nebezpečných odpadů
9. dubna 2021

V sobotu 17. dubna 2021 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Mobilními kontejnery budou přistaveny u autobusových zastávek takto:

 • u Balcarů /dolní zastávka/: 9:00 - 9:30 hod,
 • u prodejny: 9:30 - 10:00 hod,
 • u pohostinství: 10:00 - 10:30 hod,
 • Svobodné u Zelinků: 10:30 - 11:00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů (bez disků), televizory, zářivky, rádia, pračky, sporáky, ledničky, léky, plechovky od barev, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, olej a tuk, tiskařské a ostatní barvy.
Odpady zdarma předávejte pouze pracovníkům firmy Transport Trutnov, jinak odložené odpady nebudou vyvezeny a budou považovány za černou skládku!
plakátek zde >>>

Sčtání 2021:
8. dubna 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
více viz aktuální informace zde >>>, informační leták zde >>>

Informace OÚ:
6. dubna 2021

na úřední desku vyvěšena: Veřejná vyhláška: Oznamení o vydání aktualizace č.3 zásad územního rozvoje KHK
více viz elektronická úřední deska zde >>>

V úterý dne 13. dubna 2021 od 19:00 hod
5. dubna 2021

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. finanční záležitosti,
 3. majetkové záležitosti,
 4. územní plán – změna č. 2,
 5. vyhodnocení veřejné zakázky,
 6. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ:
31. března 2021

Vážení občané,
rekonstrukce cesty do Svobodného bude pokračovat příští týden v úterý. Kvůli vážným problémům v přípravně finálního povrchu musí zhotovitelská firma M - Silnice a. s. navazující práce lehce pozdržet, přičemž komunikace zůstane osazena zákazovými značkami minimálně do avizované středy 7. dubna.
Protože je přímo nad Libňatovem ponechaný výrazný výřez v komunikaci, prosím Vás o respektování tohoto dopravního značení. Uchráníte tím zejména svůj stav automobilu...

Děkuji za trpělivost.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
23. března 2021

na úřední desku vyvěšena: Rozhodnutí: stavební záměr na stavbu: “III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace“
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ
22. března 2020

Vážení občané,
ve dnech 29. – 31. března a následně 6. a 7. dubna bude zcela uzavřena komunikace z Libňatova do Svobodného v úseku od novostavby čp. 210 k vysílači nad Svobodným (včetně křižovatky s polními cestami) z důvodu opravy silničního povrchu. Vzhledem k probíhajícím pracím bude silnice v těchto dnech zcela uzavřena. Cesty do Svobodného je třeba si plánovat přes Úpici. Na komunikaci budou osazeny zákazové značky.
Děkuji za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

V pondělí dne 29. března 2021 od 17:00 hod
18. března 2020

se bude konat v budově obecního úřadu Libňatov veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Vypsání veřejné zakázky,
 2. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ:
10. března 2021

Vážení občané,
i v této těžké době si Vás dovoluji požádat o zaplacení pravidelných poplatků, které souvisí s vyvážením komunálního odpadu a povinnou platbu poplatku za vlastnictví psů.
Více informací naleznete na přiloženém letáku.
Děkuji.
Jaroslav Pich, starosta
více viz informační leták de >>>

Informace OÚ:
8. března 2021

na úřední desku vyvěšena: Dražební vyhláška
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace oú
2. března 2021

Vážení občané,
27. března odstartuje v České republice sčítání lidu, domů a bytů, které organizuje Český statistický úřad. V souladu se zákony České republiky mají všichni obyvatelé země povinnost provést sčítání.

Několik základních informací:

 1. V letošním roce lze poprvé hromadně využívat online sčítání. Sčítací formuláře budou dostupné na stránce www.scitani.cz
 2. Sčítání online lze provést v termínu od 27. března do 9. dubna.
 3. Kdo neprovede online sčítání, může využít tištěný formulář, který bude distribuovat Česká pošta, a který lze odevzdávat v termínu od 17. dubna do 11. května.
 4. Dotazy zodpoví informační linka 840 30 40 50

Rád bych ještě jednou zdůraznil, že povinnost sčítání má (nejen) každý občan této republiky. Ten, kdo ke sčítání nepřistoupí, vystavuje se možnosti zákonného postihu. Sčítání lidu probíhá v českých zemích pravidelně už od roku 1869.

Díky za Vaši pozornost.
Jaroslav Pich, starosta
Celé oznámení zde >>>

Libňatovské noviny 2021
25. února 2021

Vážení občané,
ve čtvrtek 25. února bylo do Vašich schránek rozvezeno letošní vydání Libňatovských novin. Pokud by někdo z Vás noviny neobdržel, může si je vyzvednout na obecním úřadě.
Věřím, že si každý z Vás najde v obecním zpravodaji zajímavé informace o dění v obci za rok 2020. Zároveň jsou zde uvedené zprávy o připravovaných investicích obce, zprávy o životě ve spolcích, ale i další zajímavé články. Snad Vám noviny s rekordním obsahem 48 stran pomohou rozveselit život v této trudné době.
Zároveň tímto děkuji všem, kdo se na vydání letošních novin jakýmkoliv způsobem podílel.
Jaroslav Pich, starosta
Celé noviny ke stažení zde >>>

Oznámení o uzavření obecního úřadu:
22. března 2020

Vážení občané,
ve dnech 24. - 26. 3. 2021 bude pro veřejnost uzavřen Obecní úřad v Libňatově.

Informace OÚ:
27. února 2021

Vážení občané,
Vláda České republiky schválila nová opatření proti šíření koronaviru. Tato opatření platí od 1. do 21. března 2021, tedy od pondělí.
Rád bych Vás tímto vyzval k jejich důslednému dodržování, zejména s ohledem na nepříznivou situaci v přetížených nemocnicích.

 1. Omezení cestování
  Nadále platí, že není možné cestovat mimo hranice okresu pokud nejedete do práce, k lékaři, na úřad či k nezbytně nutné pomoci blízké osoby.
  Jako starosta jsem schopný vystavit v odůvodněných případech potvrzení o nutnosti příjezdu do naší obce. Potvrzení o opuštění okresu si může každý napsat sám - vzory naleznete na stránkách Ministerstva vnitra na tomto odkazu: https://www.mvcr.cz/…spx
  Toto potvrzení je nutné mít při cestě s sebou, přičemž je nutné se jím v případě výzvy od policistů či vojáků prokázat.
 2. Omezení pohybu
  Nově platí, že vycházky, běh a venčení psů apod. je možné realizovat pouze na území obce s trvalým místem bydliště, tedy pro nás pouze v Libňatově!
 3. Mateřská škola
  Mateřská škola v Libňatově je od pondělí na 3 týdny uzavřena, a to včetně školní kuchyně.
 4. Prodejna
  Prodejna potravin v Libňatově zůstává otevřená. V rámci nařízení Vás prosím o její maximální možné využívaní.
  Při návštěvě je nutné používat respirátor, Již nestačí rouška.
 5. Restaurace, kadeřnictví
  Nadále platí kompletní uzavření provozoven kadeřnictví i hospody.
 6. Zdravotnické prostředky
  Pokud potřebujete respirátor či alespoň roušku, kontaktujte prosím úřad v Libňatově. Máme připravené prostředky ze státních rezerv a můžeme Vám tyto ochranné pomůcky poskytnout (plošný rozvoz již nebudeme organizovat).
 7. Obecní úřad Libňatov
  Obecní úřad je možné navštívit kdykoliv v rámci otevíracích hodin. V rámci ochrany svého zdraví preferujte telefonní kontakt.
  Kontaktní telefonní číslo je 720 562 139 (starosta).
I když jsou opatření nepříjemná a komplikují nám život, rád bych Vás požádal o co možná nejdůslednější možné dodržování. Různé formy omezení se nás týkají už celý rok. Pojďme se z nich konečně vyhrabat, ať můžeme žít životem bez omezení. Ulevme také zdravotníkům a nemocnicím, kde, ač se to může zdát neuvěřitelné, skutečně dochází lůžka pro nemocné lidi ‼️
Jako jediná cesta z této krize ven se jeví maximální zodpovědnost každého občana této země, a to i přesto, že si o opatřeních pochopitelně stále můžeme myslet své.

Buďte silní v této divné době.
Jarda Pich, starosta

Prosím, buďte trpěliví a ohleduplní
Děkuji za vaši shovívavost. Buďte zdraví
Jarda Pich, starosta

Informace OÚ:
15. února 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. února:
Celé znění zápisu zde >>>

Slovo starosty:
11. února 2021

Vážení občané a přátelé,
mám pro Vás dvě zásadní zprávy
První zprávou je, že:
mě dnes ve 13 hodin hygienická stanice uložila karanténu. Proto v současné době budu pracovat z domova (podobně jako účetní obce) a obecní úřad v Libňatově zůstane minimálně do 19. února uzavřený.
Zároveň upozorňuji, že jsem dnes v Žacléři absolvoval antigenní testy s negativním výsledkem. Proto by Ti z Vás, kdo mě potkali v tomto týdnu, neměli být ohroženi nákazou v případě, že by mi byla nemoc prokázána při dalším PCR testu, který absolvuji v neděli.
Pokud bude z hlediska obce třeba vyřídit nějaké neodkladné záležitosti, neváhejte se na mě obrátit, určité prostředky jak situaci zvládnout i z domova naštěstí existují
Druhou zprávou je, že:
Kdo z Vás bydlí v Libňatově, přičemž tu nemáte trvalé bydliště, mohl bych pro Vás připravit potvrzení, kterým byste se následně mohli prokázat v případě namátkové kontroly policejních hlídek. Chci tím chci předejít případným problémům při Vašem návratu ze zaměstnání. Podle vyjádření policie v televizi bych předpokládal, že by takové potvrzení mohlo být pro případnou kontrolu platné.
Bohužel žádné oficiální opatření k této problematice zatím neexistuje. Podle zpráv od trutnovského poslance Martina Jiránka, s nímž jsem v kontaktu, zatím zřejmě není aktuální ani úprava vydaného usnesení na programu, tudíž se (zatím) neočekává úprava tohoto problému ze strany státu.
Pokud máte zájem o vystavení takového povolení, pošlete mi SMS na číslo 720 562 139 s těmito informacemi:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Místo pobytu
 • E-mail, na který Vám následně toto potvrzení zašlu
Společně vše zvládneme
Mějte se fajn, buďte pozitivní a mějte negativní testy

Jarda Pich, starosta

Informace OÚ:
10. února 2021

Vážení občané,
v místech, kde včera nebyl kvůli nepříznivým podmínkám na komunikaci provedený svoz komunálního odpadu, dojde ke svozu ještě v průběhu tohoto týdne. Firma Transport zajistí náhradní svoz, termín zatím není zcela jasný. Proto, prosím, nechejte popelnice do odvezení na přístupných místech.

Díky za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

V úterý dne 9. února 2021 od 19:00 hod
1. února 2020

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. finanční záležitosti,
 3. majetkové záležitosti,
 4. odpadové hospodářství
 5. silnice Libňatov – Maršov – aktuální informace
 6. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ:
22. ledna 2021

na úřední desku vyvěšeno: Návrh rozpoctu na rok 2021, Rozpočtový výhled na rok 2022-2023 návrh a Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace SOJH:
21. ledna 2021

o projektu: Efektivnější správa majetku svazku obcí Jestřebí Hory
tisková zpráva zde >>>
plakát zde >>>

Informace OÚ:
18. ledna 2021

na úřední desku vyvěšeno: Oznámení o vyvěšení rozpočtu na r. 2021, střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-2024 a oznámení o rozpočtových oznámeních svazku JH na rok 2021.
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
14. ledna 2021

na úřední desku vyvěšeno: Tisková zpráva - lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021.
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace oú:
13. ledna 2021

Vážení občané,
počasí a padající sníh nám lehce komplikují životy, že?
Občas jsou místní silnice nesjízdné, včera se komplikoval vývoz komunálního odpadu.
A jako pokaždé dostávám tázající, příjemné i nepříjemné telefonáty od Vás, komu sníh nedovolí zajet automobilem až k domu nebo kdo se sklouzl po uježděném sněhu. Rádi mi poradíte, kdy a jak vyhrnovat, rádi se na mě i rozzlobíte. Naštěstí se většinou ale vždycky dohodneme.
Sepsal jsem pár slov k zimní údržbě do přílohy této zprávy, abyste byli informovaní. Zároveň Vás jedním dechem žádám o trpělivost v tomto pro cestování nevlídném počasí.
Pokud máte zájem, informujte se, případně zavolejte a napište, pokud je to zapotřebí. Rád s Vámi nepříjemnou situaci případně vyřeším, pokud je to možné.
Na závěr ještě pro informaci:
Náhradní svoz komunálního odpadu by měl proběhnout v sobotu. Popelnice proto zatím neuklízejte.
Děkuji za Vaši trpělivost a za Váš klid.
Mějte hezké zimní dny.
Jaroslav Pich, starosta

Pár slov k zimní údržbě zde >>>

Informace oú:
11. ledna 2021

Milí občané
abychom v Libňatově mohli zachovat současnou cenu za svozy komunálních odpadů, je zapotřebí, abychom maximální možnou měrou třídili odpady. Pokud se obci totiž nebude dařit plnit požadavky nového zákona, je pravděpodobné, že budou poplatky za skládkování komunálu bohužel stoupat.
Abychom podpořili Vaši snahu o třídění odpadů, zakoupila obec od partnerské společnosti Eko-Kom tašky na tříděný odpad. Do těchto tašek můžete odpad doma pohodlně ukládat, následně je vysypávat do barevných popelnic na obvyklých místech a tašky z tvrzeného materiálu si opět odnést domů. Nebudete mít tak doma nepořádek a třídění se může stát zábavné jak pro nás dospěláky, tak pro děti.

Pokud máte zájem o tyto tašky, které mají podpořit Vaše třídění, dáme Vám je ZDARMA k dispozici. Vyzvednout si je můžete na obecním úřadě. K dispozici zatím máme 100 sad těchto tašek. Prosím jen o dodržování omezené otevírací doby, která byla stanovena v souladu se zákonem - v pondělí dopoledne, ve středu odpoledne. Zastavte se!

Přeji Vám hezký den!
Jarda Pich, starosta

Virtuální exkurze v matěřské škole:
5. ledna 2021

Vážení občané,
během podzimu jsme Vám původně chtěli otevřít dveře v naší nově zrekonstruované mateřské škole 🏡 😊 Bohužel zdravotnická opatření toto znemožnila, proto zatím využijte alespoň reportáže Televize-JS, z níž se dozvíte základní fakta k největší investici obce v posledních letech, a kde se můžete alespoň prostřednictvím obrazovky podívat do nových prostorů v libňatovské školce 👌😊
Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat rodičům, dětem i personálu za trpělivost, která byla nezbytná v průběhu rekonstrukce. Dále bych rád poděkoval firmě Ingplan z Velké Jesenice za bezproblémový průběh realizace, a také Královéhradeckému kraji a Ministerstvu financí České republiky za významnou pomoc s financováním přestavby libňatovské mateřské školy 😊
Video je k dispozici

na youtube zde >>>

Slovo starosty:
22. prosince 2020

Vážení a milí spoluobčané,
náročný rok 2020 se blíží ke svému závěru. Prožili jsme divné období plné restrikcí, zákazů a omezení, přesto věřím, že si ho každý z Vás dokázal užít podle svého a že jsme si všichni dokázali najít v životě chvíle, které alespoň trochu člověka potěšily. I když se zcela jistě budeme s následky epidemie potýkat i v roce nadcházejícím, věřím, že nejtěžší chvíle má naše společnost za sebou. Věřím, že se naše životy začnou postupně vracet do běžných kolejí, a že dokonce zažijeme ještě radostnější a veselejší dny našich životů.
Zároveň v adventních časech vzpomínám také na ty, kdo se jakýmkoliv způsobem potýkali s nepříjemnou nemocí a kteří i její vinou přišli o své blízké a známé. Věřím, že se vnitřní šrámy, následky nemoci, ale především i bolest pozůstalých v rodinách dotčených nemocí budou již brzy zacelovat díky okamžikům radostnějším, které nám všem život přinese, jak pevně věřím.
Rád bych Vám tímto popřál klidné Vánoce, veselé vánoční i mezisváteční dny a také příjemně strávený rok 2021.
Přeji Vám klidný život plný ohleduplnosti, porozumění, pochopení, ale i úspěchu, štěstí, radosti a především zdraví.

Jaroslav Pich, starosta

PF 2021 zde >>>

Oznámení o uzavření obecního úřadu:
21. prosince 2020

Vážení občané,
ve dnech 21. 12. 2020 - 31. 12. 2020 bude pro veřejnost uzavřen Obecní úřad v Libňatově.

Informace OÚ: Vodné 2021
14. prosince 2020

Vážení občané,
rád bych Vás touto cestou informoval o všeobecně nepopulární záležitosti, kterou je stanovení ceny, respektive zdražení ceny vodného na příští roky.
Prosím, přečtěte si v příloze informace o cenách vody, které se mění od 1.1.2021.
více viz celé prohlášení zde >>>

Informace OÚ:
9. prosince 2020

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
7. prosince 2020

na úřední desku vyvěšeno: úmysl odprodeje pozemkových parcel: 105, 115, 117, 19/1, 19/2, 19/3 a úmysl směny pozemkových parcel
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace SOJH:
30. listopadu 2020

na úřední desku obce Libňatov vyvěšen: Návrh rozpočtu Svazku obcí Jestřebí Hory na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na roky 2022-2024 (návrh)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

V úterý dne 1. prosince 2020 od 19:00 hod
23. listopadu 2020

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. finanční záležitosti,
 3. stanovení ceny vodného na rok 2021,
 4. investice a dotační žádosti,
 5. majetkové záležitosti,
 6. vyhodnocení veřejné zakázky
 7. inventarizační komise
 8. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ: Označení popelnic svozovou známkou
18. listopadu 2020

Vážení občané,
Česká republika se připravuje na podstatné změny v systému odpadového hospodářství. Cílem je, aby odpady postupně mizely ze skládek a aby docházelo k důslednějšímu třídění a ukládání odpadů. Z tohoto důvodu smluvní partner obce Libňatov - firma TRANSPORT Trutnov s.r.o. přistupuje k tomu, že každá popelnice musí být označena tzv. svozovou známkou. Díky ní bude v budoucnu možné odpady důkladněji evidovat.

V souvislosti s touto změnou je zapotřebí, aby si majitelé popelnic (včetně rekreačních nemovitostí), zajistili na OÚ Libňatov speciálně připravenou svozovou známku a fyzicky ji nalepili na své popelnice. Popelnice bez svozové známky nebudou od ledna 2021 vyvážené!

Standardně bude pro každou nemovitost, tedy pro každé číslo popisné, připravena jedna známka na jednu popelnici. Pokud některé domácnosti jedna známka nestačí, musí společně s uvedením důvodů o další požádat prostřednictvím přiloženého formuláře.

Povinnost vyplnit tento formulář má každý z vlastníků!

Způsob doručení formuláře:

 1. Elektronicky: ke stažení na: www.libnatov.cz
  e-mail k doručení: obec.libnatov@seznam.cz.
 2. Do poštovní schránky umístěné na budově Obecního úřadu Libňatov.
Upozorňuji:
 • systém svozu odpadů se nemění
 • systém plateb se nemění
 • novinkou je pouhé vylepení známky na domovní popelnice
 • o distribuci známek do domácností se postará obec
Pro více informací volejte mé telefonní číslo 720 562 139.

Děkuji za spolupráci.
Jaroslav Pich, starosta
formulář zde >>>
celé oznámení zde >>>

Informace Královéhradeckého kraje:
13. listopadu 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, díky kterému dojde od středy 18. 11. 2020 k návratu žáků prvních a druhých ročníků do základních škol v celé České Republice, dochází v Královéhradeckém kraji od středy 18. 11. 2020 k obnovení všech spojů veřejné autobusové dopravy.
více oficiální dopis zde >>>

Informace OÚ:
12. listopadu 2020

na úřední desku vyvěšeno: Opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
9. listopadu 2020

Vážení občané,
s postupujícím podzimem a přicházející zimou budeme stále častěji řešit, jak naložit s opadaným listím a případně další zelení.

Rozhodně se, prosím, vyvarujte pálení zmoklé a navlhlé zeleně. Není to příjemné pro ovzduší, a především pro sousedy, kterým můžete pořádně otrávit den.

Jak s listím jinak naložit?

V Libňatově existují dvě rozumné možnosti, jak se listí zbavit:
1. Nejjednodušší formou zpracování listů je umístění na komposty do míst, kde je necháte delší čas proležet. Všichni víme, že velké množství listí je ale v kompostu leckdy na obtíž právě proto, že jeho zetlení trvá delší dobu. Kvůli tomu je nutné kompost jednou za čas prohazovat, aby došlo k tvorbě organismů, které se podílí na rozkladném procesu. Chtěl bych upozornit, že domácnosti, které mají v pronájmu obecní kompostéry, se navíc smluvně zavázaly k likvidaci zeleného odpadu z domácností právě tímto způsobem.
2. Další možností je, že lze listí v současné době zdarma uložit do obecního kontejneru u mateřské školy, který po naplnění bude převezen na centralizované místo.

Protože se mezi občany množí vzájemné stížnosti, tak upřesňuji, že zákon samotné pálení zbytků ze zahrady rostlinného původu nijak nezakazuje. Musí se ovšem jednat POUZE o suché listí a zeleň, která neobtěžuje. A takové listí, bohužel, v současných dnech již těžko na svých zahradách najdeme. Pokud dochází k prokazatelnému pálení zeleně či mokrého materiálu, vystavuje se občan správní pokutě.

Prosím, zamyslete se nad touto problematikou, která se dotýká pravděpodobně každé libňatovské domácnosti.

Buďme šetrní k prostředí, v němž žijeme

Díky za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

Informace ministerstva zdravotnictví:
30. října 2020

Vážení občané,
ministerstvo zdravotnictví vydalo manuál k aktuální pandemické situaci. Prosím, prostudujte si dokumenty v obrázkové příloze.
Děkuji za Vaši opatrnost.
Jarda Pich, starosta
manuál ministerstva zdravotnictví k aktuální pandemické situaci zde >>>

Informace OÚ:
26. října 2020

na úřední desku vyvěšen: Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Dlabání dýní:
26. října 2020

V sobotu rozvážela předsedkyně Červeného kříže v Libňatově Hela Mádrová dýně pro všechny naše děti, dostaly k ní i malý balíček s pitíčkem a lízátkem.
více viz stránka ČČK zde >>>

Informace OÚ:
21. října 2020

Úmysl prodeje stavebního materiálu: Opracovaný přírodní kámen z demolice domu
více viz plakát zde >>>

Informace OÚ:
20. října 2020

Na úřední desku vyvěšena: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Novinky z TJ Sokol Libňatov
20. října 2020

Stolní tenis má v Libňatově velkou tradici a jsme rádi, že před dvěma roky začaly tréninky i pro děti. Od listopadu do dubna vždy ve čtvrtek se pravidelně scházelo cca 10 dětí, převážně kluků na sále v kulturním domě. Vždy bylo nutné nanosit a smontovat stoly. K tomu bylo potřeba, aby se vždy sešli minimálně dva silní dospěláci. Proto jsme v loňském roce zahájili obměnu stolů a koupili dva nové mobilní. Nejen, že se příprava výrazně zjednodušila, ale i výkony na nových stolech se zlepšily.

Proto jsme v letošním roce požádali o dotaci na podporu Mládežnického stolního tenisu Královéhradecký kraj. Získali jsme 20 000 Kč a zakoupili dva nové mobilní stoly a dvě nové síťky. V tuto chvíli bude možné bezproblémů hrát na čtyřech mobilních stolech a mladí sokolíci budou moct hrát naplno po celý trénink. Děkujeme Královéhradeckému kraji za podporu.

Tréninky dětí jsou plánovány od listopadu, ale uvidíme, zda nás aktuální situace do sálu pustí.

Jan Balcar, T. J. Sokol Libňatov

více viz galerie zde >>>
Svoz zeleného odpadu
19. října 2020

Obec Libňatov pořádá svoz zeleného odpadu ve čtvrtek 29. 10. 2020.
Žádáme občany, aby zelený odpad (odkvetlé květiny) připravili do 8.00 hod. k příjezdovým komunikacím.
Nepatří sem listí a posečená tráva.
Občané mohou ukládat tyto odpady zdarma.
informační leták

Omezení provozu veřejné autobusové dopravy:
16. října 2020

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, díky kterému došlo od středy 14. 10. 2020 k uzavření také základních škol v celé České Republice, dochází v Královéhradeckém kraji od pondělí 19. 10. 2020 k omezení provozu veřejné autobusové dopravy. Spoje budou provozovány v režimu „letních prázdnin“. V železniční dopravě dochází ke stejné změně, kdy bude dočasně omezen provoz školních spojů a navíc připravujeme ve spolupráci s dopravcem ČD a.s. omezení víkendových spojů na některých tratích s ohledem na klesající přepravní potřeby. O dalších případných krocích Vás budeme dále informovat.
Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že jízdní řády autobusové a železniční dopravy (včetně aktuálního dopravní spojení) pro Vámi zvolené časové období, naleznete na www.idos.cz.
informační leták,
změny ve veřejné dopravě druhá vlna,
dopis oznamující omezení veřejné dopravy.

Informace OÚ:
12. října 2020

Vážení občané,
v souladu s usnesením vlády o přijetí krizových opatření z důvodu pandemie koronaviru dochází k úpravě úředních hodin Obecního úřadu Libňatov.
V období od 12. října do 23. října bude otevřenou pouze v tyto hodiny:
Pondělí: 7.00 – 12.00
Úterý: Zavřeno
Středa: 9.00 – 11.00 14.00 – 17.00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno
více viz oficiální oznámení zde >>>

Volby do senátu 2. kolo:
10. října 2020

výsledky voleb do 2. kola do senátu v obci Libňatov naleznete zde (vysledky ke stažení).

Informace OÚ:
7. října 2020

Vážení občané, od úterý 6. října se svozy komunálního odpadu vrací do pravidelného rytmu 1x za 14 dní. Další svoz tedy proběhne již v úterý 20. října a pak periodicky vždy každý lichý týden v úterý.
Jaroslav Pich

Město Úpice
7. října 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: Tajemnice městského úřadu Úpice
více viz inzerát zde >>>

Informace OÚ:
5. října 2020

Oznámení o době a místě konání voleb (2. kolo voleb do Senátu)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Volby do senátu 1. kolo a zastupitelstva kraje:
5. října 2020

výsledky voleb do zastupitelstva kraje v obci Libňatov naleznete zde (vysledky ke stažení)
a výsledky 1. kola do senátu zde (vysledky ke stažení).

Informace OÚ:
1. října 2020

Nařízení krajské hygienické stanice - omezení provozu škol
Informace viz elektronická úřední deska >>>

ČZS děkuje
23. září 2020

Výbor Českáho zahrádkářského svazu Libňatov děkuje touto cestou všem, kteří poskytli svoje výpěstky na výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se konala ve dnech 19.-20.září v Kulturním domě.
Poděkování také patří MŠ Libňatov za výzdobu sálu při této výstavě.
Výbor ČZS
Fotografie z výstavy zde >>>

Informace OÚ:
21. září 2020

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. září:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
21. září 2020

Na úřední desku přidáno upozornění ČEZu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Informace viz elektronická úřední deska >>>

Informace OÚ:
16. září 2020

Informace o době a místě konání voleb
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Technický pracovník
14. září 2020

Obec Libňatov se úspěšně zařadila do Operačního programu Zaměstnanost ("Projekt je spolufinancován Evropskou unií“).
Díky tomuto programu zajišťujeme pracovní místo Technického pracovníka v naší obci.
Pracovní místo vytvořené tímto programem, je určeno pro cílové skupiny projektu jež mohou být pouze:
osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
osoby s nízkou úrovní kvalifikace,
osoby se zdravotním postižením,
osoby v nebo po výkonu trestu,
osoby pečující o jiné závislé osoby,
osoby opouštějící institucionální zařízení.
plakát zde >>>

Výlet se zahrádkáři : výstava Flora Olomouc
9. září 2020

Český zahrádkářský svaz Libňatov pořádá v neděli 4. 10. 2020 výlet výlet na podzimní výstavu Flora Olomouc, jako doprovodný program návštěva muzea sýrů v Lošticích
Odjezd bude v 6:00 hod od prodejny.
přihlášky u paní V. Kadaníkové (cena za člena ČZS: 200Kč, za nečlena 400Kč)
Srdečně zvou pořadatelé.
plakát zde >>>

V úterý dne 8. září 2020 od 19:00 hod
31. srpna 2020

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 4/2020,
 3. majetkové záležitosti,
 4. rekonstrukce silnice Libňatov - Maršov,
 5. aktualní investiční plán,
 6. různé.

Informace OÚ:
26. srpna 2020

Na úřední desku vyvěšeno Usnesení o nařízení elektronické dražby
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
25. srpna 2020

Milí občané, blíží se svoz velkoobjemového odpadu.
Pokud se potřebujete zbavit například starého nábytku, využijte možnost a o víkendu 5. - 6. září odložte věci na místech, která jsou uvedena na plakátu.

Přeji Vám hezký den,
Jarda Pich, starosta
plakát zde >>>

Informace OÚ:
12. srpna 2020

Mateřská škola Libňatov bude otevřena do částečného provozu VE STŘEDU 19. SRPNA
Výuka bude prozatím probíhat v původních prostorách mateřské školy, modernizované prostory se dětem otevřou po získání potřebných povolení k užívání stavby, pravděpodobně v průběhu září.
Zahrada u mateřské školy zůstává dále uzavřená až do její úplné revitalizace.
plakát zde >>>

Informace OÚ: výběr vodného
10. srpna 2020

Vážení občané,
od 33. týdne začneme postupně odepisovat stavy vodoměrů. Stavy vodoměrů budou odepisovat Jarda Pich starší a Michal Souček v Libňatově a Jarda Tomeš ve Svobodném.
Pokud nebudete zastiženi v průběhu nadcházejících 2 - 3 týdnů, budete vyzvání prostřednictvím letáku k platbě na obecním úřadě.
Pokud budete například rekreační nemovitost opouštět dříve, než Vás pracovník obce navštíví, prosím sdělte tuto skutečnost na telefonní číslo 720 562 139 (Jarda Pich ml.). Platbu lze provést v hotovosti při odečtu, převodem na účet obce, případně pozdější platbou v hotovosti na obecním úřadě v Libňatově.

Cena vodného se bude skládat ze dvou složek (poslední odečet byl totiž proveden v srpnu 2019):
4 měsíce (září - prosinec) v loňském roce se účtují za původních 20 Kč za 1 m3
8 měsíců (leden - srpen) roku 2020 se účtuje za nových 25 Kč za 1 m3

Odběr bude proveden poměrem ceny k měsícům.
Příklad: Pokud bude odečet například 24 m3, Vaše platba bude vypadat takto:
8 m3 za rok 2019 = 8x20 Kč = 160 Kč
16 m3 za rok 2020 = 16x25 Kč = 400 Kč
Celkem k platbě 560 Kč.

Díky za Vaši spolupráci.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
29. července 2020

na úřední desku vyvěšeno: Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZ pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020
elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
27. července 2020

na úřední desku vyvěšeno: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a informace a počtu a sídle okrsků
elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
8. července 2020

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. června:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
7. července 2020

Na úřední desku vyvěšeno Oznámení SOJH - o schválení závěrečného účtu za rok 2019
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
1. července 2020

Na stránce Zakázky vyvěšena výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Rekonstrukce komunikace do Svobodného MK3a - I. etapa
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.

V úterý dne 30. června 2020 od 19:00 hod
22. května 2020

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 3/2020,
 3. majetkové záležitosti,
 4. mateřská škola,
 5. různé.

Informace SOJH
22. června 2020

Svazek obcí Jestřebí hory vyhlašuje dne 22.6.2020 VEŘEJNOU VÝZVU na pracovní pozici Účetní Svazku obcí Jestřebí hory.
Celé znění výzvy zde >>>
Přihláška zde >>>

Tenisová liga 2020
1. června 2020

Tenisová liga 2020 může začít, tabulka se soutěžícími a výsledky jednotlivých zápasů je již připravena a dostupná na stránce ligy, stejně jako v minulých letech.
Rezervace kurtu klasicky v google kalendáři a klíče od kurtu jsou taktéž dostupny na standartních místech.
stránka tenisové ligy 2020 zde >>>

Informace OÚ:
27. května 2020

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. května:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
15. dubna 2020

na úřední desku vyvěšena veřejná výhlaška - splatnost poplatků a Usnesení o odročení elektronické dražby
elektronická úřední deska zde >>>

Výlet se zahrádkáři
4. června 2020

Český zahrádkářský svaz Libňatov pořádá v sobotu 13. 6. 2020 výlet na kolách do Kuksu a následně do Chvalkovic na "Divadlení". Odjezd bude v 10:00 hod od prodejny.
Srdečně zvou pořadatelé.

Informace OÚ:
27. května 2020

Na úřední desku vyvěšen: Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Svazku obcí Jestřebí Hory
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Na stránku finančního hospodaření vyvěšeny: Schválený závěrečný účet Obce Libňatov za rok 2019 a Rozpočtové opatření č. 1 2020
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Svoz nebezpečných odpadů
23. května 2020

V sobotu 13. června 2020 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Mobilními kontejnery budou přistaveny u autobusových zastávek takto:

 • u Balcarů /dolní zastávka/: 9:00 - 9:30 hod,
 • u prodejny: 9:30 - 10:00 hod,
 • u pohostinství: 10:00 - 10:30 hod,
 • Svobodné u Zelinků: 10:30 - 11:00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů (bez disků), televizory, zářivky, rádia, pračky, sporáky, ledničky, léky, plechovky od barev, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, olej a tuk, tiskařské a ostatní barvy.
Odpady zdarma předávejte pouze pracovníkům firmy Transport Trutnov, jinak odložené odpady nebudou vyvezeny a budou považovány za černou skládku!
plakátek zde >>>

Poděkování hejtmana
18. května 2020

Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá v historii České republiky obdoby. Nikdo z nás neví, jak se v brzké budoucnosti situace vyvine, ale přeci jen je nyní trochu prostoru k vydechnutí a bilancování. Rád bych tento čas využil také k tomu, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného záchranného systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci nebo jako osoby ve vedení měst, obcí a institucí. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým jsme mohli v minulých měsících fungovat alespoň trochu jako před vypuknutím epidemie. Děkuji vám všem za vstřícnost a součinnost s krajskou samosprávou, a především za obrovské nasazení a obětavost, jež jsou nezbytné k úspěšnému zvládnutí epidemie.

S úctou

Jiří Štěpán

originál prohlášení zde >>>

V úterý dne 19. května 2020 od 19:00 hod
11. května 2020

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. úprava úředních hodin na OÚ,
 3. majetkové záležitosti,
 4. příspěvky spolkům,
 5. finanční záležitosti,
 6. vodní hospodářství,
 7. různé.

Tenisová liga 2020
11. května 2020

start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 31. května 2020 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2020 >>>
Stránka tenisová liga 2020 >>>

Informace OÚ:
4. května 2020

Na úřední desku vyvěšeno Oznámení zřizovatele ke znovuotevření MŠ Libňatov
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
28. dubna 2020

Na úřední desku vyvěšen Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2019
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
27. dubna 2020

Na úřední desku vyvěšeno Nařízení města Trutnova č. 1/2020, záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
22. dubna 2020

na úřední desku vyvěšeno: Veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2020 a Hlášení vyúčtování ceny vodného za kalendářní rok 2019
elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
15. dubna 2020

Oznamuji, že s platností od 20.04.2020 dochází ke změně úředních hodin na Obecním úřadě Libňatov takto:
Pondělí: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00 (přednostní den pro veřejnost)
Úterý: 7.00 – 12.00
Středa: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00 (přednostní den pro veřejnost)
Čtvrtek: 7.00 – 12.00
Pátek: Zavřeno

Informace OÚ: SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ,
9. dubna 2020

který měl proběhnout v sobotu 11. dubna 2020, byl vzhledem k nouzovému stavu, který je vyhlášen v České republice, ZRUŠEN.
Obec Libňatov pro Vás zorganizuje tento svoz v náhradním termínu, o němž budete informováni.
Děkuji za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
8. dubna 2020

na úřední desku vyvěšena veřejná výhlaška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, týkající se lesního zákona
elektronická úřední deska zde >>>

Odstranění větví a klestí od komunikací
7. dubna 2020

Vážení občané,
využijte, prosím, příznivého počasí k tomu, abyste odstranili z blízkosti veškerých komunikací větve stromů, klestí keřů a jiné porosty, které jsou ve Vašem vlastnictví a byť minimálně zasahují do vozovky nebo jsou umístěné v bezprostřední blízkosti cest.
Během posledních dvou zimních sezón byly prováděny práce spojené s odstraněním těchto porostů na náklady obce. Došlo k takřka kompletnímu prořezání obce tak, aby byla zajištěna bezproblémová obslužnost na všech komunikacích. Byl bych rád, abyste respektovali potřebné průjezdy, které mohou využívat vozidla záchranného systému, svozových odpadních firem, ale i jiná vozidla, a udržovali porosty v potřebném stavu.
Jde o zabezpečení majetku, obslužnosti vesnice, ale i Vašeho zdraví.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Jaroslav Pich,
starosta obce
Více v přiloženém letáku zde >>>

Informace OÚ:
7. dubna 2020

Na úřední desku vyvěšeno Oznámení SOJH - rozpočtová opatření na rok 2020
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
2. dubna 2020

Vážení občané, od května letošního roku přistupuje obec Libňatov ke změně systému svozu komunálních odpadů.
V období květen až září budou popelnice sváženy v novém rytmu 1x za 3 týdny.
Termíny svozů komunálních odpadů (popelnic) pro období květen – září 2020:

 1. úterý 21. dubna (poslední pravidelný svoz v zimním režimu 1x14 dnů)
 2. úterý 12. května
 3. úterý 2. června
 4. úterý 23. června
 5. úterý 14. července
 6. úterý 4. srpna
 7. úterý 25. srpna
 8. úterý 15. září
 9. úterý 6. října
 10. úterý 20. října (od této doby opět již v režimu 1x14 dnů)
Více v přiloženém letáku zde >>>

Informace OÚ:
24. března 2020

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. března:
Celé znění zápisu zde >>>

Sběr železného šrotu
6. května 2020

se uskuteční v sobotu 16. května v dopoledních hodinách, začátek sběru od 8:00. Sběr šrotu bude proveden členy sboru dobrovolných hasičů Libňatov.
plakát zde >>>

Pravidelná vakcinace psů proti vzteklině
29. dubna 2020

Zveme všechny majitele psů, aby se dostavili s jejich psy k vakcinaci proti vzteklině.
Doporučené zejména pro psy, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna - června 2020 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 2-3 roky).
Očkování se uskuteční:
V Libňatově – u mateřské školy 16. května 2020 (sobota) v 16:45 – 17:15
Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu základní proti vzteklině nebo kombinovanou.
Zároveň zde mohou zakoupit přípravky k odčervení a proti blechám a klíšťatům. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat navakcinovat také králíky proti moru. Dále budeme vakcinovat kočky proti základním kočičím infekčním onemocněním.

Informace OÚ:
20. dubna 2020

Vážení občané,
přečtěte si vyjádření týkající se současné situace v České republice.
Přeji Vám hezký den v nelehké době.
Jaroslav Pich, starosta
celé vyjádřění zde >>>

Informace OÚ:
16. dubna 2020

na úřední desku vyvěšen Úmysl prodeje nepotřebné zahradní techniky - Vari
elektronická úřední deska zde >>>

Prodej dřeva:
2. dubna 2020

Úmysl prodeje dřeva v souladu s § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., zveřejňuje Obec Libňatov záměr odprodat dřevo: 1. Palivové dřevo z těžby, množství: 15 m3
Více v přiloženém letáku zde >>>

Informace OÚ:
18. března 2020

Vážení občané,
s okamžitou platností, z důvodu nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje a Vlády České republiky, je pohyb obyvatelstva na veřejném prostranství, v autobusech a vlacích, v obchodech, na poštách, na úřadech, zdravotních zařízeních, lékáren a dalších provozovnám
ZAKÁZÁN BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST.
Obec Libňatov bude mít během dnešního dne k dispozici 60 ks roušek. Vydávány budou podle potřeby především seniorům. Prosím, abyste si roušku rezervovali během dnešního dne na telefonním čísle 720 562 139.
Výdej roušek proběhne zítra od 8.00 hodin na Obecním úřadě v Libňatově. Zde bude nutné respektovat pokyny pověřeného pracovníka před úřadem.
Ústa si lze chránit nejen rouškou, ale šátkem, ústenkou, šálou nebo čímkoliv obdobným!!!
Prosím, respektujte toto nařízení!
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
18. března 2020

Na úřední desku vyvěšeno Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královehradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého raje za nouzového stavu a Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (most ev. č. 304-002)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
15. března 2020

Vážení občané,
bez ohledu na další vývoj ohledně epidemie koronaviru, bych Vám rád nabídl a poprosil o toto. Zejména Vás prosím o to, abyste tyto řádky dali přečíst seniorům, kteří jsou nejohroženější skupinou obyvatelstva a pravděpodobně si toto na internetu nepřečtou:

 1. NÁKUPY - Apelujte na seniory ve svém okolí, aby se neváhali obrátit na mé telefonní číslo 720 56 21 39. Pomůžeme Vám s dodávkou potravin, s dodávkou léků, potravin pro zvířata a podobně. Minimalizujeme tím riziko Vašeho nakažení.
 2. Pokud máte problémy s hlídáním školou povinných dětí, zavolejte a pokusíme se jim najít vytížení.
 3. Stále platí - Chovejme se ohleduplně, respektujme nařízení vlády. Nestrašme sami sebe, vyvarujme se stresu. Vypínejte proto občas, prosím, televizi, hrajte stolní hry, pracujte v okolí svého domu, choďte na procházky do lesa. Není třeba sedět doma na gauči, jen je třeba se raději vyvarovat účasti ve větší skupině lidí.
 4. Pokud potřebujete zdravotnickou pomoc, obraťte se na lékaře nejprve telefonicky. Návštěvy u lékaře, které nejsou bezpodmínečně nutné, odložte na později.
 5. Pokud si nejste jisti, prosím, zašlete svůj telefonický kontakt pro případné urgentní informování obyvatelstva na telefonní číslo 720 56 21 39 (starosta).
 6. Pokud jste nachlazení, zůstávejte preventivně doma. Totéž platí i o Vašich dětech, které v případě nachlazení raději neposílejte do mateřské školy, která zůstává otevřena.
Neváhejte, nestyďte se a obracejte se na úřad v Libňatově. Pokusíme se Vám pomoci, jak to bude možné.
PROSÍM NEPANIKAŘTE.
Rozšiřte tuto zprávu mezi občany Libňatova, především mezi seniory.
Děkuji.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
13. března 2020

Vážení občané,
nouzový stav, který vyhlásila vláda České republiky, se pochopitelně dotýká i naší obce.
Předem bych Vás rád vyzval, abyste nepodléhali panice. Věnujte se poctivě hygieně, vyhýbejte se místům, kde se schází větší množství lidí. Věnujte se svým rodinám a zdravému životnímu stylu.
Přesto bych Vám rád shrnul to nejpodstatnější:

 • ZAKÁZÁN pohyb obyvatelstva na veřejném prostranství, v autobusech a vlacích, v obchodech, na poštách, na úřadech, zdravotních zařízeních, lékáren a dalších provozovnám BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST.
 • ☑ Prodejna smíšeného zboží v Libňatově funguje bez omezení.
 • Změna provozu autobusových linek v Královéhradeckém kraji. Od pondělí 16.3. se jezdí v prázdninovém provozu.
 • × Mateřská škola Libňatov uzavřená do odvolání.
 • × Provoz v libňatovské hospodě je s platností od 14.3.2020 do 11.5. uzavřen úplně, poté zahrádka.
 • × Provoz v libňatovském kadeřnictví je uzavřen úplně do 11.5.
 • × S okamžitou platností se zakazují všechny veřejné i soukromé akce nad 10 lidí.
 • × Do zahraničí nelze vyjet, státní hranice jsou uzavřené.
Obec Libňatov Vám zajistí:
 • nákupy potravin, léků či dalšího potřebného materiálu
 • nové roušky a ústenky v případě potřeby
 • dezinfekci na ruce
 • cokoliv jiného, co akutně potřebujete
V případě nejasností se můžete obracet na mé telefonní číslo 720 562 139.
Apeluji na občany, především staršího věku, kteří se cítí ohroženi, aby minimalizovali pohyb na veřejnosti. Chráníte tím zdraví své, ale i svého okolí. Prosím, nestyďte se poprosit o pomoc při dodávce potravin, léků a jiného zboží.

Děkuji za pochopení. Opakuji zároveň - nepodléhejte panice, chovejte se rozumně, nepanikařte.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ: Rekonstrukce školky
11. března 2020

Vážení občané a rodiče,
v pátek 13. března odstartuje poměrně náročná rekonstrukce mateřské školy. V první etapě budou probíhat demoliční a stavební práce na střeše a v 1. patře budovy za provozu, protože to podmínky výuky dovolují.

Prosím Vás o to, abyste při pohybu v místě dbali na zvýšenou bezpečnost. Jak při vyzvedávání dětí nebo obědů, tak při pohybu v okolí budovy. Upravený bude i samotný vchod do budovy. Veškeré práce by měly být zabezpečené, koordinace probíhá jak se stavební firmou, tak se stavebním dozorem, který si obec najala.

Prosím, poučte své děti, které se pohybují na dětském či fotbalovém hřišti, aby se nepokoušely nijak dostávat do oplocených prostorů a nemanipulovaly s materiálem, který zde bude uskladněný. Nám dospělým to snad nemusím zdůrazňovat. Upozorňuji, že prostor bude z důvodu bezpečnosti osob i majetku během stavby monitorovaný.

Děkuji za spolupráci a pochopení.
Přeji Vám hezký den.
Jarda Pich, starosta

Informace OÚ:
6. března 2020

Na úřední desku vyvěšeno Usnesení o nařízení elektronické dražby
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Ve středu dne 11. března 2020 od 17:00 hod
2. března 2020

se v zasedací místnosti Obecního úřadu Libňatov uskuteční (mimořádné) zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele wifi sítě,
 2. diskuse.

Informace OÚ:
26. února 2020

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. února:
Celé znění zápisu zde >>>

Výroční členská schůze ČZS
24. února 2020

Dne 1.3.2020 se bude konat v Kulturním domě Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu Libňatov. Začátek bude ve 14:30 hod. Součástí programu bude beseda s p. Marelem.

Libňatovské noviny 2020
18. února 2020

V úterý 18. února byly do schránek domácností v obci distribuovány Libňatovské noviny. Pokud se k někomu z občanů nedostaly, má možnost si je vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Libňatov.
Celé noviny ke stažení zde >>>

V úterý dne 18. února 2020 od 19:00 hod
10. února 2020

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. návrh rozpočtu obce na rok 2020,
 3. rozpočtový výhled obce na r. 2021-22,
 4. návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2020,
 5. rozpočtový výhled mateřské školy na r. 2021-22,
 6. majetkové záležitosti,
 7. různé.

T. J. Sokol v roce 2019
10. února 2020

Připomeňte si některé sportovní okamžiky z roku 2019; v sekci T. J. Sokol naleznete všechny články a odkazy na fotografie z akcí, které proběhly, a to nejen v roce 2019. Aktuálně byly přidány články a fotografie k tenisu, tenisové lize a také k Velikonočnímu turnaji ve stolním tenise.
Více v sekci T. J. Sokol >>>

Informace OÚ:
31. ledna 2020

Na úřední desku vyvěšeny návrhy rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled 2021-2022
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Poplatky na rok 2020.
15. ledna 2020

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 500,- Kč na osobu a rok, /chalupu nebo chatu/
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 250,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost všech poplatků je do 30. 4. 2020

Vodné pro rok 2020 je nově stanoveno na 25Kč/m3,
odečítání spojené s kontrolou vodoměrů bude probíhat 1x ročně v měsících srpen a září,
Zálohu lze zaplatit v měsících lednu a únoru po předložení fotografie aktuálního stavu vodoměru

Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny:
pondělí a středa 7-12 13-17 hodin
nebo poukázat na účet obce:
č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

Informace OÚ:
15. ledna 2020

Na úřední desku vyvěšen dokument SOJH o vyvěšení rozpočtů (SOJH)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Tříkrálová sbírka:
2. ledna 2020

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 4. ledna 2020 pod záštitou Oblastní charity Náchod
Účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Výtěžek sbírky je určen především na Pečovatelskou službu Náchod (pomoc nemocným, osobám s handicapem, seniorům), pomoc matkám s dětmi v tísni, dětem opouštějícím dětský domov a dalším sociálně potřebným lidem v regionech.
Děkujeme všem, kteří uvedenou akci aktivně podporujete.
Letáček zde >>>

Informace OÚ:
20. prosince 2019

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>

Útulek:
18. prosince 2019

Vážení občané,
naše obec uzavřela úmluvu o odchytu psů. V případě stížnosti na volně pobíhajícího psa bude nyní nově přivolána odchytová služba, která zvíře odveze do pobytového zařízení ve Dvoře Králové nad Labem. Náklady, které jsou spojené s odchytem, dopravou zvířete a pobytem v zařízení poté zaplatí majitel psa.
Dále upozorňuji, že majitelé, jejichž psi nejsou označeni známkami, si je mohou vyzvednout na obecním úřadě v Libňatově.
A dále upozorňuji, že od 1.1.2020 platí, že psi musí být povinně očipováni kvůli identifikaci.
Apeluji proto na Vás, prosím, zabezpečte si své domácí mazlíčky tak, aby neohrožovaly okolí. Předejděme tím veškerým špatnostem.

Jaroslav Pich
starosta

Cena vody a odpadů
18. prosince 2019

Vážení občané,
dovolte, abych Vám sdělil nepopulární informace, které se týkají poplatků v obci Libňatov v roce 2020.
Z důvodu zvyšujících se nákladů na svoz, likvidaci a skládkování komunálního odpadu přistoupila naše obec ke zvýšení ceny za odpad na 500 Kč za trvale přihlášenou osobu.
Dále od 1.1.2020 dochází také ke změně ceny vodného. Za 1m3 nyní odběratelé zaplatí 25 Kč. Důvodem ke zdražení je fakt, že obec na cenu odebrané vody výrazným způsobem doplácí a jako řádný hospodář musí ke zdražení vodného přistoupit.
Podrobněji jste se důvody, které vedly k navýšení zmíněných plateb, mohli dozvědět na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 17. prosince. Informováni budete v průběhu ledna také prostřednictvím letáků, které budeme distribuovat do Vašich schránek.
Děkuji za pochopení

Jaroslav Pich
starosta

Oznámení o uzavření obecního úřadu:
18. prosince 2019

Vážení občané,
ve dnech 21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 bude pro veřejnost uzavřen Obecní úřad v Libňatově.

Vánoční otevírací doba v prodejně:
18. prosince 2019

24. 12.: 7 - 15 hodin
25. 12.: Zavřeno
26. 12.: 8 - 16 hodin
27. 12. - 31. 12.: 7 - 17 hodin
1. 1.: Zavřeno

V úterý dne 17. prosince 2019 od 19:00 hod
9. prosince 2019

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. úprava ceny vodného,
 4. plán akcí na rok 2020,
 5. veřejná vyhláška,
 6. finanční záležitosti,
 7. jmenování inventarizačních komisí,
 8. různé.

Informace OÚ:
17. prosince 2019

Veřejná vyhláška č. 3/2019 - O místních poplatcích
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Poděkování hejtmana:
11. prosince 2019

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů, myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou, nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Informace OÚ:
9. prosince 2019

na úřední desku vyvěšena veřejná výhlaška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, týkající se lesního zákona
elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
29. listopadu 2019

Vyvěšen Návrh rozpočtu svazku JH na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na roky 2021-2023 (návrh)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Virtuální prohlídka obce
25. listopadu 2019

Obec Libňatov nechala zhotovit profesionální fotografii z dronu, který naši obec nasnímal v 360-stupňovém zobrazení ve velmi vysokém rozlišení. Snímek si můžete přibližovat, posunovat a pomocí odkazů přímo ve fotografii se můžete také podívat na vybraná místa v naší vesnici.
Virtuální prohlídka naší obce je dostupná na odkazu níže, nebo po kliknutí na obrázek hned pod přivítáním na úvodní strance.
www.virtualtravel.cz.

Posezení s Bábovkami
11. listopadu 2019

Dne 2.11.2019 pořádal Český zahrádkářský svaz Libňatov " Posezení s Bábovkami". Na prvním místě se umístila bábovka paní Ivety Hejcmanové s názvem " Delikatesní nepečená bábovka ". Na druhém místě " Kynutá skořicová bábovka" paní M. Kosinkové a na třetím místě J. Kosinková s "Prezidenskou bábovkou " spolu s A. Vlčkovou a její" Ořechovou bábovkou. Celkem bylo přineseno 21 výrobků. Za každý obdržela kuchařka malý dárek. Zúčastnilo se víc jak 42 lidí. ČZS děkuje tímto všem kdo se na této akci podíleli.
Na několik fotek z tohoto posezení se můžete podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.

Novinky z ČČK
11. listopadu 2019

Další plánované akce ČČK bylo dlabání dýní a přednáška policie ČR.
Na dlabání dýní, které se konalo 19. října v sobotu, nám opět uvařil výbornou polévku Fanda Chobotský, děti i dospělí si chodili přidávat a tak nezbyla opravdu ani lžíce. A opět akce skončila tak, že děti se bavily a dýně vyřezávali rodiče. Ale našli se i mladíci, kteří si s tím poradili sami. Každé dítko dostalo po příchodu malé občerstvení - pitíčko a perníkové smajlíky.
Přednáška Policie ČR byla na téma "bezpečnost na silnicích", která trvala přes hodinu a byla na úrovni, promítaly se i fotky z havárií aut. Podnětné připomínky byly účastníkům beze zbytku zodpovězeny.
Na závěr každý z účastníků obdržel malý dárek v podobě propisky, kolečka do nákupního vozíku a čistícího ubrousku na brýle.
Jako poslední akce se koná už tradiční Adventní výstava 23. a 24. listopadu.

Informace OÚ:
4. listopadu 2019

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. října:
Celé znění zápisu zde >>>

V úterý dne 29. října 2019 od 19:00 hod
21. října 2019

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. vyhodnocení veřejné zakázky,
 4. úprava ceny vodného,
 5. rozpočtové opatření 4/2019,
 6. různé.

Informace SOJH: Dotace pro neziskovky na rok 2020 jsou vyhlášeny!
15. září 2019

V úterý 8. 10. 2019 se v Kulturním domě v Maršově konalo jednání výboru Svazku obcí Jestřebí hory, na němž se vyhlásil dotační program pro neziskové organizace. V letošním roce svazek vyčlenil částku 80 tisíc Kč na podporu akci, které pořádají neziskové organizace v regionu. Sběr žádostí bude probíhat od 20. listopadu do 3. prosince 2019 do 12 hodin. Každá organizace může podat pouze jednu žádost. Chcete-li konzultovat svůj projektový záměr či pomoci s vyplněním žádosti, případně máte jakýkoli dotaz ohledně dotačního programu, obraťte se na administrátory, kteří Vám rádi a zdarma pomohou: Lenka Procházková, prochazkova@kjh.cz, 730 164 404, a Jan Balcar, balcar@kjh.cz, 777 851 871.
Formulář žádosti i harmonogram grantového programu jsou ke stažení na webu SOJH www.jestrebihory.net v sekci Úřední deska i na webových stránkách jednotlivých obcí.

Čipování psů
15. října 2019

Zveme všechny majitele psů na čipování.
Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost novela veterinárního zákona, která nařizuje povinnost označovat psy mikročipem. Tato povinnost se vztahuje na všechny psy bez výjimky. Cena čipu je 350,-.
Čipování se uskuteční:
V Libňatově – u mateřské školy
26. října 2019 (sobota) v 16:05 – 17:00

Kniha o historii obce
9. října 2019

Milí občané,
společně s pracovníky trutnovského archivu připravujeme publikaci o historickém vývoji naší obce a chtěl bych Vás proto požádat o spolupráci.
Pokud máte doma fotografie, pohlednice, historické plakáty nebo další zajímavé předměty, moc Vás prosím o to, zda byste je mohli poskytnout k oskenování či nafocení. Nabídněte cokoliv, co by přispělo k vytvoření co možná nejlepší publikace o Libňatově. Hledáme například i materiály týkající se historie školy, stavby božích muk, nebo jakékoliv další věci s vazbou na naši obec.
Odměnou za poskytnuté hodnotné materiály se Vám pak od obce dostanete výtisk knihy zdarma.
Kontaktujte mě na telefonním čísle 720 562 139 nebo na emailu obec.libnatov@seznam.cz.
Mnohokrát děkuji.
Jaroslav Pich, starosta

Začátek moštování ovoce
5. října 2019

Český zahrádkářský svaz v Libňatově oznamuje začátek moštování ovoce.
Zájemci se mohou přihlásit u paní Marie Baudyšové na čísle telefonu 777 76 19 19 od pondělí 7.10 2019.
Cena moštování - člen ČZS -- 4,-Kč/ litr moštu, nečlen -- 8,-Kč/litr moštu.

Informace OÚ:
26. července 2019

Firma TPT servis, která zajišťuje povinné kontroly kotlů a spalinových cest, bude v srpnu působit v naší obci. Pokud budete mít zájem o její služby, věnujte pozornost přiloženému letáku.
informační leták zde>>>.

Informace OÚ:
22. července 2019

V minulých dnech arborista prořezal skupinu stromů ve stráni naproti prodejně. Pokud bude mít někdo zájem o dřevo, které se pod stromy nachází, může se přihlásit na telefonním čísle 720 562 139. Podmínky budou domluveny osobně.

Informace OÚ:
11. července 2019

Na stránce Zakázky vyvěšeny výzvy k podání cenových nabídek pro veřejné zakázky malého rozsahu: Rekonstrukce tenisového kurtu – II. etapa a Rekonstrukce MŠ Libňatov
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.

Informace OÚ:
8. července 2019

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. června:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
8. července 2019

Na úřední desku vyvěšeny: Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2017 a Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
4. července 2019

Vážení občané, obyvatelé a rekreanti,
tradičně během letních měsíců vzrostl počet stížností na provozování hlučných zařízení, především sekaček, křovinořezů, pil apod. V Libňatově dosud neregulujeme tyto činnosti vyhláškami, k čemuž nám zákon dává možnost. Jde ale především o ohleduplnost a občanské soužití lidí, kteří chtějí žít a fungovat ve stejné vesnici v souladu a s dobrými sousedskými vztahy.
Apeluji proto na Vás všechny, abyste omezili používání hlučných prostředků alespoň v neděli, tedy v den, který je všeobecně považovaný za den klidu, ideálně také v dny státních svátků. Nikoho z nás nebude stát velké úsilí, pokud si své zahradnické i jiné činnosti bude plánovat s tímto vědomím.
Za málo starosti pak můžeme mít více radosti. Nezatěžujme si život dalšími zákazy a nařízeními.
Díky za ohleduplnost.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
4. července 2019

Vážení Libňatováci,
připravili jsme si pro Vás novinku, týkající se informování prostřednictvím SMS zpráv. Služba je koncipována jako varovný a informační systém, neslouží primárně k pozvánkám na kulturní a společenské akce.
Pokud budete mít zájem o zapojení do systému, je třeba abyste vyplnili formulář, který si můžete stáhnout a s originálním podpisem ho odevzdali na obecním úřadě. Zde si můžete také vyzvednout vytištěný formulář.
Přeji hezké dny
Jarda Pich, starosta
Formulář ke stažení zde >>>

Informace OÚ:
26. června 2019

Na úřední desku vyvěšeno: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK a
Úplného znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
25. června 2019

Milí občané,
upozorňuji, že v době od čtvrtka 27. června do neděle 7. července bude obecní úřad v Libňatově pro veřejnost uzavřený. Naléhavé situace řešte, prosím, na mém telefonním čísle 720 562 139.
Děkuji za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
21. června 2019

Na úřední desku vyvěšeno oznámení SOJH: závěrečný účet 2018, rozpočtové opatření č. 1/2019
více viz elektronická úřední deska zde >>>

SDH: Družstvo dorostu postoupilo na republiku
17. června 2019

V sobotu 15. června 2019 proběhlo krajské kolo dorostu. V úmorném vedru vybojovalo družstvo dorostenců první místo a v kategorii jednotlivců dominovala naše Lucie Sacherová. 3 misto ve své kategorii obsadil Martin Tomek. Tímto se na vědomost dává, že jedeme s druźstvem dorostenců a Luckou za jednotlivkyně dorostenky reprezentovat naše SDH Libňatov a tímto i obec Libňatov na republikové kolo do Svitav. Toto se koná ve dnech 5.-7. července 2019.

V úterý dne 25. června 2019 od 19:00 hod
14. června 2019

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. majetkové záležitost,
 3. schválení výsledku výběrové řízení,
 4. zrušení obecně závazných vyhlášek,
 5. požární řád obce,
 6. různé.

Oznámení o plánovaném přerušení elektřiny
10. června 2019

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce a.s., si Vás dovolujeme podle § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, tímto způsobem informovat o plánovaném přerušení dodávku elektřiny:
dne: 3.7.2019 v čase od 7:00 do 19:00 hod.
v dotčených lokalitách: Havlovice, Libňatov, Maršov, Svobodné
ČEZ Distribuce a.s.
www.cezdistribuce.cz/odstavky, kontaktní linka: 800 850 860

Informace OÚ:
3. června 2019

Obec získala do pronájmu nové popelnice na plastový odpad, do nichž se plasty pohodlněji ukládají. Během aktuálního týdne budou distribuovány na běžná sběrná místa. Nové popelnice by vám měly usnadnit ukládání odpadu.
Kromě toho rozšiřujeme možnost ukládání tříděného odpadu o šedou popelnici. Ta bude umístěna u kulturního domu. Ukládat do ní lze drobný kovový odpad.
CO PATŘÍ DO KONTEJNERU NA KOV (ŠEDÁ BARVA):
Cílem je získat především nápojové plechovky, konzervy a další drobné kovové předměty.
Pozor! Tlakové nádoby od kosmetiky (deodoranty, pěny na holení) do těchto kontejnerů ale nepatří.
Díky, že s námi třídíte odpad!
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
30. května 2019

V příštích dnech se s Pavlem Mifkem pokusíme o to, aby naše křižovatka byla veselejší, než je doposud. Šedou betonovou zeď probarví mladý umělec z Trutnova pomocí latexového nátěru a sprejů. Motivem pro výsledný obraz budou fragmenty, které jsou spojené s fungováním libňatovských spolků a sdružení.
Na "sprejera" proto, prosím, nevolejte policii. Jde o legální a domluvenou akci, kterou podpořilo zastupitelstvo obce.
Tak se těšme na výsledek. Věřím, že se bude líbit.
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
27. května 2019

Na úřední desku vyvěšena: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
27. května 2019

Oficiální celorepublikové výsledky jsou dostupné na www stránkách www.volby.cz
výsledky v obci Libňatov naleznete na úřední desce zde >>>.

Odvolání výstrahy ČHMÚ:
23. května 2019

Český hydrometeorologický ústav odvolal dnes (23. května) všechny výstrahy a povodňovou pohotovost pro území Kralovéhradeckého kraje.

Výstraha ČHMÚ:
21. května 2019

Český hydrometeorologický ústav dnes vydal varování, které se týká velmi silného deště a vysokého stupně nebezpečí s tím spojeným na našem území. Od dnešní půlnoci platí až do čtvrtka do odvolání povodňová pohotovost.
V případě ohrožení neprodleně volejte tísňovou linku hasičů 150 a nebo starostu obce na čísle 720 562 139.
Prosím Vás také o to, abyste zabezpečili svůj majetek tak, abychom minimalizovali případné škody.

Informace OÚ:
17. května 2019

Na úřední desku vyvěšen: Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazku obcí JH
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
16. května 2019

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. května:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
15. května 2019

Na stránky obce přidán Plán rozvoje sportu obce Libňatov na období 2019–2025
více viz Plán rozvoje sportu

Informace OÚ:
13. května 2019

Opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici číslo II-304 u čp 50
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
6. května 2019

Informace o době a místě konání voleb
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Aktualizována stránka ČČK:
6. května 2019

doplněny články o proběhlých akcích, aktualizován seznam členů výboru.
více viz stránka ČČK zde >>>

Tenisová liga 2019
3. května 2019

start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 31. května 2019 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2019 >>>
Stránka tenisová liga 2019 >>>

V úterý dne 7. května 2019 od 19:00 hod
29. dubna 2019

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. schválení závěrečního účtu obce za rok 2018,
 3. účetní závěrka obce a MŠ za rok 2018,
 4. majetkové záležitosti,
 5. rozpočtové opatření 2/2019,
 6. různé.

Informace OÚ:
25. dubna 2019

Na úřední desku vyvěšena: veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2019
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
25. dubna 2019

Obec Libňatov nabízí 12 kusů betonových trub z právě dokončené stavby u fotbalového hřiště. Pokud by o ně měl někdo zájem, kontaktujte telefonní číslo 720 562 139.
Jaroslav Pich, starosta

Sběr železného šrotu
24. dubna 2019

se uskuteční v sobotu 27. dubna v dopoledních hodinách, začátek sběru od 8:00. Sběr šrotu bude proveden členy sboru dobrovolných hasičů Libňatov.

Informace OÚ:
24. dubna 2019

Na úřední desku vyvěšeno: Hlášení vyúčtování ceny vodného za kalendářní rok 2018
více viz elektronická úřední deska zde >>>

POZVÁNKA NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU
2. dubna 2019

Obec Libňatov zve občany, kteří jsou připojeni k Vodovodnímu družstvu Tomkova studna a Vodovodnímu družstvu Kábrtova studna na informační schůzku ve středu 17. dubna 2019 v 17.00 hodin do Kulturního domu v Libňatově, týkající se vodního hospodářství v Libňatově.
Majitelé přípojek budou upozorněni na novou situaci týkající se místních studen, která může nastat v souvislosti s plánovou rekonstrukcí silnice Libňatov – Maršov u Úpice, kterou plánuje Královéhradecký kraj.
Děkuji, starosta
plakát zde >>>

Informace OÚ:
10. dubna 2019

Na úřední desku vyvěšen Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2018.
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Omezení průjezdu do Svobodného
10. dubna 2019

Kvůli probíhajícím stavebním pracím u mateřské školy nebude od pondělí 15. 4. do středy 24. 4. průjezdný hlavní tah ze Svobodného do Libňatova.
Prosím, omezte pohyb tímto místem, případně využijte cestu okolo "slepičárny" nebo alternativní cestu za obecním úřadem.
Děkuji za pochopení. Starosta

Pravidelná vakcinace psů proti vzteklině
10. dubna 2019

Zveme všechny majitele psů, aby se dostavili s jejich psy k vakcinaci proti vzteklině.
Doporučené zejména pro psy, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna - června 2019 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 2-3 roky).
Očkování se uskuteční:
V Libňatově – u mateřské školy 4. května 2019 (sobota) v 16:45 – 17:15
Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu základní proti vzteklině nebo kombinovanou.
Zároveň zde mohou zakoupit přípravky k odčervení a proti blechám a klíšťatům. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat navakcinovat také králíky proti moru. Dále budeme vakcinovat kočky proti základním kočičím infekčním onemocněním.

Pozvánka na výlet ČZS
9. dubna 2019

Pořádá dne 18.5.2019 výlet do okrasné školky Jevany, arboreta Kostelec n. Černými lesy u příležitosti dne otevřených dveří. Kutné Hory, prohlídka chrámu svaté Barbory.
Bližší informace viz plakát zde >>>.

Zákaz volného pohybu psů!
9. dubna 2019

Obec Libňatov upozorňuje občany, že na celém území obce platí zákaz volného pohybu psů!
Pokud doma chováte psa, věnujte se mu, prosím, natolik, aby nebylo ohrožené zdraví a majetek ostatních spoluobčanů a obce. Volné pobíhání psů není v žádném případě přípustné.
Kompletní plakát zde >>>
Celé znění vyhlášky z 15. 2. 2003 :Vyhláška č. 20/2003 zákaz volného pobíhání psů

Informace OÚ:
8. dubna 2019

Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Elektronická úřední deska zde >>>

Nejlepší obecní zpravodaj v Královéhradeckém kraji
4. dubna 2019

Libňatovské noviny jsou nejlepším obecním zpravodajem v Královéhradeckém kraji za rok 2018 v nejprestižnější kategorii celobarevný zpravodaj.
Těžko uvěřitelný úspěch patří celé redakční radě, do níž už dlouhá léta patří Kateřina Valdová, Jaroslav Pich, Jaroslav Tomeš a Jan Balcar, ale také všem přispěvatelům, kteří ve svém volném čase pomáhají tvořit obsah našich novin. Náš zpravodaj uspěl v konkurenci velkých měst i daleko větších obcí.

Informace OÚ:
4. dubna 2019

Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy o hospodaření v lesích
Elektronická úřední deska zde >>>

Občané, pozor!
28. března 2019

Prosíme Vás, kdo odebíráte vodu z obecního vodovodu, abyste zítra, to je v pátek 29. března od 8. hodiny omezili na nejnutnější minimum spotřebu pitné vody. Kvůli havárii budou probíhat opravy v Hajnici. O zrušení omezení budete informováni.
Děkuji, starosta

Informace OÚ:
25. března 2019

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. března:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
21. března 2019

Na úřední desku vyvěšen: Úmysl odprodeje pozemekových parcel
Elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
21. března 2019

Na úřední desku vyvěšeno: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Elektronická úřední deska zde >>>

Svoz nebezpečných odpadů
20. března 2019

V sobotu 30. března 2019 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Mobilními kontejnery budou přistaveny u autobusových zastávek takto:

 • u Balcarů /dolní zastávka/: 9:00 - 9:30 hod,
 • u prodejny: 9:30 - 10:00 hod,
 • u pohostinství: 10:00 - 10:30 hod,
 • Svobodné u Zelinků: 10:30 - 11:00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů (bez disků), televizory, zářivky, rádia, pračky, sporáky, ledničky, léky, plechovky od barev, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, olej a tuk, tiskařské a ostatní barvy.
Odpady zdarma předávejte pouze pracovníkům firmy Transport Trutnov, jinak odložené odpady nebudou vyvezeny a budou považovány za černou skládku!
Volby do Evropského parlamentu
18. března 2019

Voliči, kteří nebudou moci volit při volbách do EP (konaných 24. a 25. 5. 2019) v místě trvalého pobytu, si mohou podat žádost o vydání voličského průkazu.
žádost zde >>>

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
14. března 2019

Ředitelka Mateřské školy, Libňatov vypisuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019 – 2020:
pondělí 6. května 2019
úterý 7. května 2019
vždy od 14:30 do 16 hodin v kanceláři mateřské školy.
Více informací na stránkách MŠ >>>
plakát zde >>>

V úterý dne 19. března 2019 od 19:00 hod
12. března 2019

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 1/19,
 3. majetkové záležitosti,
 4. vyhodnocení nabídek na veřejné zakázky,
 5. poskytnutí příspěvků na činnosti spolků,
 6. informace ze Svazku obcí Jestřebí hory,
 7. různé.

Informace OÚ:
11. března 2019

Na úřední desku vyvěšeno: Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu SOJH
Elektronická úřední deska zde >>>

Libňatovské noviny 2019
4. března 2019

V pondělí 4. března byly do schránek domácností v obci distribuovány Libňatovské noviny. Pokud se k někomu z občanů nedostaly, má možnost si je vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Libňatov.
Celé noviny ke stažení zde >>>

Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno: Rozdělení dotací neziskovým organizacím Svazkem obcí Jestřebí hory
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na stránku poskytování informací vyvěšena výroční zpráva za rok 2018
Informace OÚ:
Na stránce Zakázky vyvěšeny výzvy k podání cenových nabídek pro veřejné zakázky malého rozsahu: Mostek č. M - 02 - Projektová dokumentace a Úprava veřejného prostranství
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Informace OÚ:
Na stránky finančního hospodaření vyvěšeny: Schválený rozpočet obce na rok 2019, Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2020-2021, Schválený rozpočet mateřské školy na rok 2019 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy na r. 2020-2021
stránka finančního hospodaření zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšena: Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. ledna:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšen: Návrh rozpočtu SOJH pro rok 2019.
Elektronická úřední deska zde >>>
V úterý dne 29. ledna 2019 od 19:00 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. odpadové hospodářství,
 4. investiční akce,
 5. rozpočet obce na rok 2019,
 6. střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 -2021,
 7. rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola na r. 2019,
 8. střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy na roky 2020 -2021,
 9. různé.
Poplatky na rok 2019.
22. ledna 2019

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 450,- Kč na osobu a rok, /chalupu nebo chatu/
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 225,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost poplatků ze psů je do 31. 3. 2019
a za komunální odpad do 30. 4. 2019
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny:
pondělí a středa 7-12 13-17 hodin
nebo poukázat na účet obce:
č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

Tenis a ping-pong v T. J. Sokol v roce 2018
Připomeňte si některé sportovní okamžiky z roku 2018; v sekci T. J. Sokol naleznete všechny články a odkazy na fotografie z akcí, které proběhly, a to nejen v roce 2018. Aktuálně byly přidány články a fotografie k tenisu, tenisové lize a také k Velikonočnímu turnaji ve stolním tenise.
Více v sekci T. J. Sokol >>>
Vážení občané,
studentka Vysoké školy regionálního rozvoje Monika Matoušková požádala naši obec o spolupráci při vyplnění krátkého dotazníku. Jeho vyplnění zabere zhruba 10 minut, výsledky dotazníku budou zajímavým podkladem také pro nově zvolené zastupitele obce.
Věnujte, prosím, kus ze svého času na vyplnění tohoto dotazníku.
Dotazník je dostupný online na: www.survio.com >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeny: Návrh rozpočtu obce pro rok 2019, rozpočtový výhled obce pro roky 2020-2021, návrh rozpočtu mateřské školy pro rok 2019, rozpočtový výhled mateřské školy pro roky 2020-2021.
Elektronická úřední deska zde >>>
Nabídka palivového dřeva
Obec Libňatov nabízí k vlastnímu zpracování palivové dřevo.
Více informací u starosty Jaroslava Picha ml. na emailu: obec.libnatov@seznam.cz a na telefonním čísle 720 562 136.
Otevírací doba místní pošty
od 15. ledna bude nová otevírací doba místní pošty:
Pondělí730 - 8151400 - 1530
Úterý730 - 830
Středa730 - 8151400 - 1530
Čtvrtek730 - 8151400 - 1530
Pátek730 - 8151400 - 1530
Libňatovské noviny 2019
Příspěvky do obecního zpravodaje pro letošní rok budou přijímány do 20. ledna na emailové adrese obec.libnatov@seznam.cz. Fotografie lze dodávat na flash disku, případně přes internetové úložiště v dostatečné kvalitě. Příspěvek do obecních novin může podat kdokoliv.
Děkuji za spolupráci.
Jaroslav Pich, starosta
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno oznámení SOJH
Elektronická úřední deska zde >>>
Šťastné a veselé Vánoce
Obec Libňatov přeje všem občanům šťastné a pohodové vánoční svátky, úspěšný rok 2019 a hodně zdraví, štěstí i radosti v jeho průběhu.
Informace OÚ:
Na stránky finančního hospodaření vyvěšeno rozpočtové opatření č. 3 2018 a rozpočtové provizorium na leden a únor 2019
stránka finančního hospodaření zde >>>
Informace OÚ:
Obecní úřad bude ve dnech 27. prosince 2018 až 31. prosince 2018 uzavřen.
Otevřeno bude až 2. ledna.
Svoz komunálního odpadu proběhne až ve středu 2. ledna 2019
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. listopadu:
Celé znění zápisu zde >>>
Setkání zastupitelů se spolky
přijměte pozvání na setkání spolků se zastupiteli obce. V plánu je cca hodinové setkání a poté neformální posezení. Pohostinství bude otevřené.
Bylo by dobré, kdyby se za každý spolek zúčastnili alespoň dva členové. Předsedy spolků prosím, aby pozvánku distribuovali mezi své členy.
Plakát zde >>>
TJ Sokol - Krabice od bot
Blíží se čas Vánoc. Těšíme se na rodinnou pohodu, na spoustu dárků pod stromečkem, ale bohužel ne všechny děti mají takové štěstí prožívat Vánoce stejně jako my. Proto jsme se s našimi dětmi rozhodli zapojit do akce "Krabice od bot - děti věnují dětem k Vánocům", kterou pořádá Diakonie Českobratrské církve Evangelické.
Více v galerii Krabice od bot >>>
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Obec Libňatov zve občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Akce se koná v pondělí 3. prosince od 16 hodin u mateřské školy v Libňatově. Po slavnostním zahájení vystoupí děti z mateřské školy. Připravené bude drobné občerstvení.
Plakát zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno oznámení o vyhlášení výběrového řízení: Úředník sociálního odboru Městského úřadu Úpice – sociálně právní ochrana dětí
Elektronická úřední deska zde >>>
V úterý dne 27. listopadu 2018 od 19:00 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové provizorium na leden a únor 2019,
 3. rozpočtové opatření č. 3/2018,
 4. majetkové záležitosti,
 5. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšen Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na roky 2019-2021 (návrh)
Elektronická úřední deska zde >>>
Jaké byly letošní akce pořádané ČZS Libňatov

Dne 10.11 pořádal Český zahrádkářský svaz Libňatov "Posezení pod názvem - Štrůdl 100x jinak." Akce se zúčastnilo 57 lidí z obce a okolí a bylo předloženo 32 vzorků k všeobecnému ochutnání. Nejlepším byly shledány výrobky paní Hejnové a paní V. Kadaníkové a na druhém paní Z. Bártové, třetí byla p. M. Kosinková. Všem ostatním, které přinesly svoje výrobky k ochutnání byly předány drobné dárky za jejich ochotu a zájem o tuto akci.
Na několik snímků z této akce je možno se podívat na kosilib.rajce.net.

Dne 12. 5. 2018 se uskutečnil výlet do Kruhu u Jilemnice a botanické zahrady v Liberci. Z technických důvodů nebylo možno uveřejnit tyto fotky.
Nyní je možno se možno podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.

ČZS Libňatov pořádal dne 8. 9. 2018 výlet na vinobraní do Mikulova.
Na fotky z tohoto výletu je možno se podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.

Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeny informace o grantech SOJH na rok 2019
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku přidána: Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Informace viz elektronická úřední deska >>>
Kulturní zima 2019
Stejně jako v loňském roce, i na přelom let 2018 a 2019 si pro občany a návštěvníky Libňatov přichystala obec program, který nese název Kulturní zima. Tentokrát se můžete těšit na pět vystoupení - dva hudební koncerty, dvě cestovatelské přednášky a divadelní představení.
Přijďte si zkrátit podzimní i zimní večery.
Plakát kulturní zimy zde >>>
Přednáška Policie ČR na téma: ochrana seniorů před šmejdy....
Dne 7.11. 2018 se na sále v místním pohostinství uskutečnila přednáška Policie ČR na téma: ochrana seniorů před šmejdy....

Besedy se zúčastilo na 30 spoluobčanů, členů Červeného kříže i nečlenů naší organizace, kteří si vyslechli přednášku a svými dotazy ve volné diskuzi se dověděli, jak čelit nekalým praktikám při uzavírání špatných smluv na cokoliv a jak se bránit násilí. Vyslechli jsme užitečné rady, jak se v těchto případech chovat, beseda byla příjemná a přínosná.

Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. října:
Celé znění zápisu zde >>>
V úterý dne 30. října 2018 od 17:30 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Volba návrhové komise na usnesení,
 2. volba ověřovatelů zápisu,
 3. VOLBA STAROSTY,
 4. VOLBA MÍSTOSTAROSTY,
 5. zřízení výborů,
 6. schválení měs. odměn neuvolněných zastupitelů,
 7. diskuze.
Lípa svobody
Obec Libňatov zve občany na slavností vysazení Lípy Svobody, které proběhne v neděli 28. října 2018 od 15 hodin na obecním pozemku, který je umístěný v horní části naproti rodinnému domu Klementových. Slavnostním okamžikem a krátkým doprovodným programem si připomeneme 100. výročí založení československé republiky.
celý plakát zde >>>
Svoz zeleného odpadu
Obecní úřad v Libňatově upozorňuje občany, že v pondělí 15. 10. 2018 proběhne svoz zeleného odpadu.
Žádáme občany, aby zelený odpad (odkvetlé květiny) připravili do 8.00 hod. k příjezdovým komunikacím.
Nepatří sem listí a posečená tráva.
Informace OÚ: Volby do obecního zastupitelstva
Výsledky libňatovského sčítání >>> Celorepublikové rozpisky a výsledky budou opět nejaktuálněji přístupné na www.volby.cz
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. září:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku přidány: Doba a místo konání voleb a Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Informace viz elektronická úřední deska >>>
XVI. Všesokolský slet
Převážná část našich aktivit se od září loňského roku soustředila na přípravy k účasti na XVI. Všesokolském sletu. Na vystoupení v rámci hromadné skladby pro mladší školní žactvo "Děti, to je věc!" se pod taktovkou vedoucí skladby Ivy Pichové pilně připravovalo 16 nejmladších členů naší jednoty a 4 cvičenky se zapojily do skladby pro dorostenky a mladší ženy "Siluety", kterou secvičily ve spolupráci s jednotou T. J. Sokol Úpice.
Více v galerii galerie XVI. všesokolský slet >>>
Začátek moštování ovoce
Český zahrádkářský svaz v Libňatově oznamuje začátek moštování ovoce.
Zájemci se mohou přihlásit u pana Petra Bejra st. na č.tel.725 996 595 od pondělí 17.9.2018.
Cena moštování - člen 4,- Kč/ litr moštu,
nečlen 8,- Kč / litr moštu.
Výstava ovoce, zeleniny a květin
Základní organizace ČZS Slatina nad Úpou pořádá výstavu ovoce, zeleniny a květin a dalších zahrádkářských zajímavostí.
doplňkové expozice: Stopy 1. světové války v našem regionu
Celá pozvánka se všemi informacemi zde >>>
V úterý dne 25. září 2018 od 19:00 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření č. 2/2018
 3. majetkové záležitosti,
 4. představení kandidátů do nového zastupitelstva,
 5. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku přidáno upozornění ČEZu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Informace viz elektronická úřední deska >>>
Ukončení období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárů
Období mimořádných klimatických podmínek bylo vyhlášeno z důvodu dlouhotrvajícího sucha a s ohledem na měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav.
Období mimořádných klimatických podmínek skončilo jeho odvoláním dne 5. září 2018
Celé znění odvolání
Informace OÚ: Svoz velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Libňatov upozorňuje občany, že od pátku 7. do neděle 9. září bude probíhat svoz velkoobjemového odpadu.
Přímo do přistavených kontejnerů ukládejte tyto odpady: nábytek (skříně, gauče), lina, koberce, sádrokartonové desky, vany, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, matrace, apod.
Kontejnery budou po celý víkend stát na těchto místech:
 • na parkovišti u Hejnových
 • na parkovišti u pohostinství
 • ve Svobodném u Zelinkových
Občané mohou ukládat tyto odpady zdarma.
Informace OÚ:
V obci byl nalezen mobilní telefon, nyní uložen na obecním úřadě. Majitel se může přihlásit během úředních hodin obecního úřadu.
Informace OÚ:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Informace viz elektronická úřední deska >>>
Informace OÚ:
Z provozních důvodů bude od středy 15.8.2018 do pátku 17.8.2018 obecní úřad v Libňatově uzavřen.
Informace OÚ:
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Informace viz elektronická úřední deska >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. července:
Celé znění zápisu zde >>>
Hledá se kočička
Od úterý 24. července 2018 se v Libňatově hledá kočička slyšící na jméno PEPINA. Má bílou barvu, větší černou skvrnu u levého ucha a černý ocásek. Na krku má zelený obojek.
V případě jakékoliv informace volejte na: 737 852 872 nebo 605 819 937.
V případě nalezení – finanční odměna.
plakát s fotkou zde >>>
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárů
Období mimořádných klimatických podmínek je vyhlášeno z důvodu dlouhotrvajícího sucha a s ohledem na měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. V období mimořádných klimatických podmínek je potřeba k zajištění bezpočnosti dodržovat povinnosti stanovené v příloze č. 1 Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Období mimořádných klimatických podmínek počíná dnem jeho vyhlášení a platí až do odvolání
Informace viz elektronická úřední deska >>>
V úterý dne 24. července 2018 od 19:30 hod
se bude konat na obecním úřadě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. vyhodnocení poptávkového řízení na DA,
 3. různé.
Přátelé z Trhoviště v našem regionu
V termínu 12. – 15. 7. 2018 navštívili obec Libňatov a region MAS Království – Jestřebí hory zástupci obce Trhoviště. Program byl náročný, tentokrát zaměřený především na přírodu a historii hornictví.
Celý článek a fotografie si můžete přečíst na samostatné stránce zde >>>.
Fotografie z traktoriády a soutěže O pohár starosty obce
SDH Libňatov pořádal v sobotu 30. června již tradiční soutěž v požárních útocích v Libňatově na hřišti.
Na fotografie ze soutěže se můžete podívat na trysk.rajce.idnes.cz.
V sobotu 14. července se konal nůltý ročník tzv. traktoriády, kterou pořádal Pavel Borůvka s několika dalšími nadšenci, proběhla vyjížďka přes Libňatov a Maršov, v Maršově v lomu se konaly výjezdy do vrchu, v Maršově za kravínem bylo tahání těžkého břemene a na závěr v Libňatově na hřišti proběhly disciplíny pro řidiče jednotlivých strojů, kterými byly válení pneumatiky a jízda zručnosti, o občerstvení na hřišti se postarala Milena Gabrielová.
Na fotografie ze soutěže se můžete podívat na trysk.rajce.idnes.cz.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. června:
Celé znění zápisu zde >>>
Na úřední desku vyvěšeno Oznámení SOJH: závěrečný účet 2017 a rozpočtové opatření 1/2018
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška: Oznámení o zrušení veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu Hořičky
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeny výzvy k podání cenových nabídek: Libňatov - Dopravní automobil
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Pozvánka na výlet
Český zahrádkářský svaz Libňatov pořádá ve dnech 8.-.9. září 2018 dvoudenní výlet na "Pálavské vinobraní".
Bližší informace viz plakát zde >>>.
V úterý dne 26.června.2018 od 19:30 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 1/2018,
 3. projednání výsledků poptávkového řízení,
 4. projednání textu výzvy na podání cenové nabídky DA,
 5. majetkové záležitosti,
 6. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška: Návrh č. 1 změny územního plánu Hořičky
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen: návrh závěrečného účtu Svazku obcí JH
elektronická úřední deska zde >>>
Novinky z SDH
O víkendu 26. a 27. května se konalo okresní kolo dororostu, kde naše družstvo dorostenců získalo 1. místo ve všech disciplínách, což je posouvá na krajské kolo.!
V jednotlivcích získal Jirka Pecháček zlato na stovkách!
Tomáš Pavel stříbro na stovkách!
Martin Tomek zlato v mladším dorostu!
Petra Zelinková zlato v mladším dorostu!
Lucka Sacherová stříbro ve středním dorostu!
Sabča Dvořáčková a Verča Pavlová 4. místo!
Monča Dvořáčková 5. misto!
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
elektronická úřední deska zde >>>
Otvírací doba prodejny
Od 1. června bude v prodejně změna otevírací doby a to denně (pondělí – neděle) od 7.00 do 18.00 hodin.
Tenisová liga 2018
start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 31. května 2018 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2018 >>>
Stránka tenisová liga 2018 >>>
Informace OÚ:
Na stránky finančního hospodaření vyvěšen Závěrečný účet obce za rok 2017, včetně všech příloh
stránka finančního hospodaření zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. dubna:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno Vyúčtování ceny vodného
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2017
elektronická úřední deska zde >>>
Sběr železného šrotu
se uskuteční v sobotu 28. dubna v dopoledních hodinách, začátek sběru od 9:00. Sběr šrotu bude proveden členy sboru dobrovolných hasičů Libňatov.
V úterý dne 17.dubna.2018 od 19:30 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. schválení účetní závěrky obce za rok 2017,
 3. schválení účetních závěrek přísp. organizací za rok 2017,
 4. schválení závěrečného účtu obce za rok 2017,
 5. projednání výsledků poptávkových řízení,
 6. projednání počtu členů nového zastupitelstva,
 7. majetkové záležitosti,
 8. finanční příspěvky organizacím a složkám,
 9. různé.
Pravidelná vakcinace psů proti vzteklině
Doporučené zejména pro psy, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna - června 2018 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 3 roky).
Očkování se uskuteční: V Libňatově – na hřišti u mateřské školy 5. května 2018 (sobota) v 16:45 – 17:15
Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu základní proti vzteklině nebo kombinovanou. Zároveň zde mohou zakoupit přípravky k odčervení a proti blechám a klíšťatům. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat navakcinovat také králíky proti moru. Dále budeme vakcinovat kočky proti základním kočičím infekčním onemocněním.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno Oznámení o schválení rozpčtu SOJH na rok 2018
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 7. dubna 2018 dopoledne se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Nákladní auto s mobilními kontejnery bude stát postupně od dolní části obce u autobusových zastávek takto:
 • u Balcarů /dolní zastávka/: 9:00 - 9:30 hod,
 • u prodejny: 9:30 - 10:00 hod,
 • u pohostinství: 10:00 - 10:30 hod,
 • Svobodné u Zelinků: 10:30 - 11:00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky, plechovky od barev.
Občané mohou ukládat tyto nebezpečné odpady zdarma.
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
pro libňatovské občany a účastníky čtvrtečních tréninků hrající stolní tenis T.J. Sokol pořádá v sobotu 14.dubna tradiční turnaj.
Více informací viz plakát zde >>>.
Zahrady a zahrádky na jaře
Český zahrádkářský svaz Libňatov pořádá dne 13. dubna 2018 od 18:00 hod v kulturním domě přednášku na téma zahrady a zadrádky na jaře.
Přednášku povede pan ing. Fetter z České Skalice, který Vám odpoví na otázky ochrany rostlin před škůdci, jaké stromky zasadit, jak provádět průklest a další možné otázky.
Srdečně zvou pořadatelé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2017.
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na stránku poskytování informací vyvěšena výroční zpráva za rok 2017
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeny výzvy k podání cenových nabídek: Oprava povrchu místní komunikace MK 4b a Sadové úpravy na p.p.č. 1099/6 k.ú. Libňatov
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. února:
Celé znění zápisu zde >>>
Poděkování
Výbor Českého zahrádkářského svazu Libňatov děkuje všem sponzorům, kteří poskytli své dary na maškarní ples který se konal dne 24.2.2018.
Na pár fotek z tohoto posezení se můžete podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.
Poplatky na rok 2018.
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 450,- Kč na osobu a rok, /chalupu nebo chatu/
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 225,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost poplatků ze psů je do 31. 3. 2017
a za komunální odpad do 30. 4. 2017
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny:
pondělí a středa 7-12 13-17 hodin
nebo poukázat na účet obce:
č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
V úterý dne 27.2.2018 od 19:00 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty a místostarosty,
 2. schválení rozpočtu na rok 2018,
 3. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 a 2020,
 4. majetkové záležitosti,
 5. různé.
Libňatovské noviny 2018
V pátek 16. února byly do schránek domácností v obci distribuovány Libňatovské noviny. Pokud se k někomu z občanů nedostaly, má možnost si je vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Libňatov.
Celé noviny ke stažení zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu SOJH na rok 2018.
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý rozpočet na roky 2019 a 2020. Občané se mohou písemně k návrhům rozpočtu vyjádřit do 26. 2. 2018 do 17.00 hodin.
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na stránku finanční hospodaření vyvěšeno: Rozpočtové opatření 6 2017
stránka Finanční hospodaření zde >>>
Volby Prezidenta ČR
Průběžný stav voleb a výsledky je možné zkontrolovat na internetových stránkách www.volby.cz.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Oznámení o době a místu konání voleb (2. kolo - prezident ČR)
Elektronická úřední deska zde >>>
Tenis a ping-pong v T. J. Sokol v roce 2017
Připomeňte si některé sportovní okamžiky z roku 2017; v sekci T. J. Sokol naleznete všechny články a odkazy na fotografie z akcí, které proběhly, a to nejen v roce 2017. Aktuálně byly přidány články a fotografie k tenisu, tenisové lize a také k Velikonočnímu turnaji ve stolním tenise.
Více v sekci T. J. Sokol >>>
Otevírací doba prodejny
Upozorňujeme, že ve středu 24. ledna bude z provozních důvodů uzavřena libňatovská prodejna.
Děkujeme za pochopení
Svoz odpadu v zimním období
Vzhledem ke ztíženým klimatickým podmínkám nebyl v některých lokalitách obce proveden tento týden svoz odpadu. S firmou Transport Trutnov hledáme náhradní řešení, které zároveň bude fungovat do konce zimního období.
Komu nebyly popelnice vyvezené, kontaktujte místostarostu Jaroslava Picha ml. na telefonním čísle 720 56 21 39.
Děkujeme za pochopení.
Volby Prezidenta ČR a doplňující volby do Senátu
Průběžný stav voleb a výsledky je možné zkontrolovat na internetových stránkách www.volby.cz.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Oznámení SOJH o schválení rozpočtových záležitostí
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na stránku finanční hospodaření vyvěšeno: Rozpočtové opatření 5 2017 a Rozpočtové provizorium na leden a únor 2018
stránka Finanční hospodaření zde >>>
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Příjemně strávené svátky vánoční, uspěšný vstup do nadcházejícího roku, zdraví a pohodu do všech rodin přeje
Obecní úřad Libňatov
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Oznámení o době a místu konání voleb (doplňující do senátu a prezidenta ČR)
Elektronická úřední deska zde >>>
Mikuláš v Sokole
Od podzimu opět s dětmi cvičíme každý týden v kulturním domě v Libňatově. V roce 2017 je ale cvičení zaměřené jinak. Poctivě se každou cvičební hodinu věnujeme nácviku skladby na Všesokolský slet, který se bude konat v červenci roku 2018. ...
Více ve fotogalerii >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Libňatov.
Elektronická úřední deska zde >>>
Kulturní zima 2018
Obec Libňatov zve občany a návštěvníky na zimní představení do kulturního domu. Připravili jsme pro vás čtyřdílný program, který vyplní cestovatelské přednášky nebo hudební a divadelní představení.
Přijďte si zkrátit zimní podvečery a zpříjemnit si čekání na příchod jara.
plakát s programem zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Informace o počtu a sídle volebních okrsků (volba prezidenta).
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Rozpočtové provizorium na rok 2018 (návrh) a Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro doplňující volby do senátu
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na roky 2019-2020 (návrh).
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Elektronická úřední deska zde >>>
Vilém Pokorný
Vzpomínkový večer proběhne 23. listopadu 2017 od 19 hodin. V kulturním domě v Havlovicích. K vidění bude výstava obrazů a film Jiřího Středy.
Plakát ke stažení zde >>>
Informace OÚ:
Na stránku finanční hospodaření vyvěšeno: Rozpočtové opatření 4 2017
stránka Finanční hospodaření zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: úmysl odprodat cihly a stanovení minimálního počtu členů volební komise.
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. října:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku: opatření obecné povahy (zpracování těžeb nahodilých)
Elektronická úřední deska zde >>>
Svoz zeleného odpadu
Obecní úřad v Libňatově upozorňuje občany, že v pondělí 13. 11. 2017 proběhne svoz zeleného odpadu.
Žádáme občany, aby zelený odpad (odkvetlé květiny) připravili do 8.00 hod. k příjezdovým komunikacím.
Nepatří sem listí a posečená tráva.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Elektronická úřední deska zde >>>
Pozvánka na výlet: "Vánoce na Hrádku u Nechanic"
Český zahrádkářský svaz Libňatov pořádá dne 3.12.2017 zájezd " Vánoce na Hrádku u Nechanic". Jaké se dávaly ozdoby na stromeček, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto nejkrásnějších svátků v roce.
Na tento výlet je možno se přihlásit u p. Kadaníkové na č.tel.607192868 a to do 20.11.2017.
Cena člen 150,-Kč, nečlen 200,-Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.
V úterý dne 31.10.2017 od 19:00 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 4/2017,
 3. projednání a schválení vnitřních směrnic
 4. zrušení OZV č. 21/2003
 5. majetkové záležitosti,
 6. různé.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Průběžný stav voleb a výsledky je možné zkontrolovat na internetových stránkách www.volby.cz.
Sokolové v Jizerských horách
Na přelomu září a října jsme vyrazili už potřetí na oblíbenou Chatu pod Smrkem v Horním Polubném. Cvičební rok 2017/2018 jsme chtěli zahájit opět na horách, protože bude zasvěcen přípravám na Všesokolský slet, kterého se zúčastní i naši členové. Sraz účastníků byl v 17 hodin před kulturním domem v Libňatově. Na chatu jsme dorazili se západem slunce a večer jsme strávili společnou zábavou a přípravou programu na další den.
Celý článek a fotogalerie zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a
Oznámení svazku obcí JH o datech zveřejnění rozpočtu 2017, rozpočtového výhledu 2017-2019, závěrečného účtu 2016 a rozpočtových opatření 1/2017 a 2/217
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu "Změny č. 1 územního plánu Libňatov"
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Oznámení o době a místu konání voleb, úmysl pronajmout pozemek a ČEZ Distribuce vydává upozorňení k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Elektronická úřední deska zde >>>
Oznámení o moštování
Český zahrádkářský svaz v Libňatově oznamuje začátek moštování ovoce. Zájemci se mohou přihlásit u pana Petra Bejra st. na č.tel.725 996 595. Cena moštování - člen 4,- Kč/ litr moštu, nečlen 8,- Kč / litr moštu.
Posezení s posvícenskými koláči
Dne 23.9.2017 se uskutečnilo v KD " Posezení s posvícenskými koláči. Na pár fotek z tohoto posezení se můžete podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeny informace o grantech SOJH na rok 2018
Elektronická úřední deska zde >>>
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v obecních i soukromých lesích v Libňatově a okolí hrozí po páteční bouři nebezpečí pádu větví i stromů. Je proto vhodné omezit návštěvy lesních pozemků na minimum.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. září:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Informace o vyhlášení kotlíkových dotací
Elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy (zastavení plánovaných těžeb)
Elektronická úřední deska zde >>>
Kalendáře na rok 2018
Od pondělí 18. září jsou na OÚ Libňatov k dispozici stolní kalendáře na rok 2018. Kalendáře si lidé mohou vyzvednout zdarma, pro každou domácnost je určený jeden výtisk.
Přátelské posezení
Český zahrádkářský svaz v Libňatově zve všechny příznivce dobrého jídla dne 23.9. do Kulturního domu na " Přátelské posezení s posvícenskými koláči." Budeme rádi za všechny vaše vzorky kterými přispějete a podpoříte mlsné jazýčky / včetně receptů /, které se budou vybírat od 15:00 hod.
Začátek posezení je v 15:30 hodin. Děkujeme za Vaši účast, odměna čeká na každého. Srdečně zve výbor ČZS.
Výlet na kolách do Kuksu
Dne 3.9. se uskutečnil výlet na kolách do Kuksu. Na fotky z tohoto výletu je možno se podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Oznámení počtu a sídla volebních okrsků.
Elektronická úřední deska zde >>>
V úterý dne 12.9.2017 od 19:00 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 3/2017,
 3. majetkové záležitosti,
 4. různé.
Informace OÚ: Svoz velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Libňatov upozorňuje občany, že od pátku 8. do neděle 10. září bude probíhat svoz velkoobjemového odpadu.
Přímo do přistavených kontejnerů ukládejte tyto odpady: nábytek (skříně, gauče), lina, koberce, sádrokartonové desky, vany, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, matrace, apod.
Kontejnery budou po celý víkend stát na těchto místech:
 • na parkovišti u Hejnových
 • na parkovišti u pohostinství
 • ve Svobodném u Zelinkových
Občané mohou ukládat tyto odpady zdarma.
Výlet ČZS:
Český zahrádkářský svaz Libňatov pořádá dne 3.9.2017 výlet na kolách do hospitalu Kuks, který je po rozsáhlé opravě vnitřních i vnějších prostor a bylinkové zahrady. Během cesty bude i zastavení na občerstvení. Odjezd bude v 9:00 hodin od prodejny. V případě nepříznivého počasí bude výlet odložen na jiný termín.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Elektronická úřední deska zde >>>
Oznámení Obecního úřadu v Libňatově:
Větve z popadaných stromů je možno ukládat na vyznačeném místě u koupaliště.
Informace OÚ:
Na úřední desku byl vyvěšena veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. července:
Celé znění zápisu zde >>>
V úterý dne 11.7.2017 od 19:30 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 2/2017,
 3. majetkové záležitosti,
 4. různé.
Otevírací doba prodejny
otevírací doba prodejny o svátcích.
5. a 6.července   8:00 – 13:00  pečivo bude po oba dny
Informace OÚ:
 • Na obecním úřadě jsou k nahlédnutí "Čestná prohlášení" veřejných funkcionářů o majetku nabytém v průběhu funkce za rok 2016, podávaná podle zák.č.159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 • V pátek dne 7.7.2017 bude na Obecním úřadě v Libňatově z důvodu čerpání dovolené ZAVŘENO.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: úmysl pronajmout pozemek
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno: oznámení SOJH o zveřejnění rozpočtu 2017, rozpočtového výhledu 2017-2019, závěrečného účtu 2016 a rozpočtové opatření 1/2017
elektronická úřední deska zde >>>
Nedělní poplach
Protože se množí dotazy občanů, oznamujeme, že nedělní budíček způsobil vadný přijímač sirény v rozhlasové ústředně na Obecním úřadu Libňatov. Odstranění závady v současné době řeší odborná firma. Jednotka sboru dobrovolných hasičů nakonec výjezd neabsolvovala.
Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Jaroslav Pich ml., místostarosta

Libňatov doma vyhrál a zve na pouťový zápas
Páté kolo Havlovické ligy odehráli fotbalisté konečně na domácím hřišti. Porazili Žernov a už nyní zvou na pátek, kdy se na hřišti odehraje zápas mezi ženatými a svobodnými! ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. května:
Celé znění zápisu zde >>>
Barchovan odehrál další dvě utkání
Na rozdílné výsledky dosáhli v uplynulých dvou kolech Havlovické ligy libňatovští fotbalisté. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Výlet do Pardubic a okolí
V sobotu 6. května 2017 pořádal ČZS v Libňatově výlet do Pardubic a okolí. Na fotky z tohoto výletu je možno se podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.
Tenisová liga 2017
start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 31. května 2017 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2017 >>>
Stránka tenisová liga 2017 >>>
Pozvánka na akci: Bojová Ukázka
V sobotu 27. května proběhne v Malých Svatoňovicích v prostoru areálu IDA bojová ukázka, doplněná o bohatý doprovodný program.
Více informací viz: oficiální plakát.
Barchovan vstoupil do nového ročníku vítězně
Ve dvou premiérových kolech sezony si Libňatov připsal tři výhry a a jednu remízu. Po úvodních kolech se tak usadil na čele Havlovické ligy. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
V úterý dne 23.5.2017 od 19:30 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 1/2017,
 3. majetkové záležitosti,
 4. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena: Návrh závěrečného účtu SOJH za rok 2016
elektronická úřední deska zde >>>
Promítání hokejového zápasu
Obec Libňatov zve do kulturního domu sportovní fanoušky na promítání hokejového zápasu Česká republika - Kanada z Mistrovství světa v ledním hokeji. Začátek projekce v pátek 5. května v 19:45 hodin. Projekce dalších zápasů bude závislá na projeveném zájmu.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen výpočet ceny vodného za kalendářní rok 2016
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2017
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. dubna:
Celé znění zápisu zde >>>
Pozvánka na výlet do Pardubic
Český zahrádkářský svaz Libňatov pořádá dne 6.5.2017 výlet do Pardubic.
Program: Muzeum ing. Jana Kašpara - asi 1 h, výlet lodí Arnošt od 11:00 - 14:00 h, prohlídka na Kunětické hoře.
Odjezd bude v 7:00 hod od prodejny.
Cena pro členy 200,- Kč, pro ostatní 250,- Kč.
Přihlásit se je možné u p. V. Kadaníkové do 30.4.2017.
Předpokládaný návrat je po 18:00 hod
Tenis a ping-pong v T. J. Sokol v roce 2016
Připomeňte si některé sportovní okamžiky z roku 2016; v sekci T. J. Sokol naleznete všechny články a odkazy na fotografie z akcí, které proběhly. Aktuálně byly přidány články a fotografie k tenisu, tenisové lize a také k Velikonočnímu turnaji ve stolním tenise.
Více v sekci T.J. Sokol >>>
Otevírací doba prodejny
otevírací doba prodejny o velikonocích.
Pátek 14.4.   8 – 17  pečivo bude
Sobota 15.4.  8 – 17  pečivo bude
Neděle 16.4.   8 – 13  pečivo bude
Velikonoční pondělí - zavřeno
V úterý dne 11.4.2017 od 19:30 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. schválení účetní závěrky obce za rok 2016,
 3. schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2016,
 4. schválení závěrečného účtu obce za rok 2017,
 5. majetkové záležitosti,
 6. různé.
Pravidelná vakcinace psů proti vzteklině
Doporučené zejména pro psy, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna - června 2017 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 3 roky).
Očkování se uskuteční: V Libňatově – na hřišti u mateřské školy 22. dubna 2017 (sobota) v 16:45 – 17:15
Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu základní proti vzteklině nebo kombinovanou. Zároveň zde mohou zakoupit přípravky k odčervení a proti blechám a klíšťatům. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat navakcinovat také králíky proti moru. Dále budeme vakcinovat kočky proti základním kočičím infekčním onemocněním.
SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
Sbor dobrovolných hasičů v Libňatově bude provádět v sobotu 8. dubna 2017 od 8.00 hodin SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
Žádáme občany, aby na uvedený den připravili nepotřebný kovový odpad k příjezdovým komunikacím.
O šťastném chalupníkovi
Přijměte pozvání na nové divadelní představení, které si na 8. duben 2017 připravili Libňatovští ochotníci. V Kulturním domě Libňatov uvedou divadelní hru na motivy povídky Karla Čapka O šťastném chalupníkovi. Odpolední představení začíná ve 14.30 hodin, večerní se hraje od 19.30 hodin.

Hrají: Jaroslav Pich ml., Dáša Teichmanová, Martin Vít, Josef Vlček, Miloslav Jirásek, Aleš Kosina, Patrik Mádr, Marek Kadaník, Jaromír Kadaník ml.
Scénář a režie: Iva Pichová. Nápověda: Monika Kosinová. Světla: Jaroslav Pich st.

Vstupné 50 Kč
Sponzoři: Obec Libňatov a Pivovar Krakonoš
Plakát zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen Závěrečný účet obce za rok 2016, včetně všech příloh
elektronická úřední deska zde >>>
Letní kino - anketa
Vážení občané,
na konec školního roku jsme pro vás připravili nový zážitek. V pátek 30. června 2017 přijede na libňatovské hřiště poprvé v historii profesionální LETNÍ KINO. Dáváme vám prostřednictvím ankety možnost, abyste si zvolili film, jaký byste chtěli vidět. Můžete ho vybírat až do pondělí 29. května.
Seznam jsme zúžili na sedmičku filmů. V prvních pěti případech se jedná o úspěšně české komedie z posledních tří let. Šestý německo-americký snímek s názvem Gran Torino patří k celosvětově nejoblíbenějším filmům. Jedná se o psychologické drama o vysloužilém americkém vojákovi, který se učí žít vedle nových sousedů odlišného etnického původu. V sedmém případě si můžete zvolit český kriminální dvojfilm, který byl natočen na motivy života Radovana Krejčíře, uprchlého českého podnikatele.
Začátek filmové projekce je naplánován na večerní hodiny, konkrétní čas ještě upřesníme během června. Věříme, že si užijete nový zážitek bez ohledu na titul, který nakonec z ankety vzejde jako vítězný. Přineste si deku, dobrou náladu, drobné občerstvení určitě nebude chybět.
FILMY:
1. Teorie tygra
2. Anděl páně 2
3. Pohádky pro Emu
4. Pojedeme k moři
5. Instalatér z Tuchlovic
6. Gran Torino
7. Gangster Ka
    Gangster Ka: Afričan
Svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 25. března 2017 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Nákladní auto s mobilními kontejnery bude stát postupně od dolní části obce u autobusových zastávek takto:
 • u Balcarů /dolní zastávka/: 9:00 - 9:30 hod,
 • u prodejny: 9:30 - 10:00 hod,
 • u pohostinství: 10:00 - 10:30 hod,
 • Svobodné u Zelinků: 10:30 - 11:00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky, plechovky od barev.
Občané mohou ukládat tyto nebezpečné odpady zdarma.
Informace OÚ:
Na úřední desku byl vyvěšen schválený rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhledu na období 2017-2019 a dále veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku bylo vyvěšeno oznámení SOJH o vyvěšení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtovém výhledu na období 2017-2019
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Libňatovské noviny 2017
V pátek 3. března bylo do schránek občanů distribuováno letošní vydání Libňatovských novin. Pokud by někomu výtisk chyběl, má možnost si ho vyzvednout na obecním úřadě.
Celé noviny ke stažení zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena nová výzva k podání cenové nabídky: Obnova malých vodních nádrží v Libňatově
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Školení pro veřejnost - řidiči
SDH Libňatov připravil pro všechny občany školení řidičů, které proběhne v pondělí 13. března od 17:00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Lektorem bude František Mazal z autoškoly z Úpice.
vhodné pro občany, kteří si chtějí zopakovat a osvěžit znalosti ohledně silničního provozu a současné legislativy.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. února:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
více viz elektronická úřední deska zde >>>
V úterý dne 21.2.2017 od 19:00 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. návrh rozpočtu na r. 2017,
 3. rozpočtový výhled na r. 2018 a 2019,
 4. schválení výsledků poptávkového řízení,
 5. majetkové záležitosti,
 6. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu SOJH na rok 2017
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena nová výzva k podání cenové nabídky: Vybudování zázemí pro libňatovské spolky v suterénu kulturního domu v Libňatově
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2017
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace SDH:
Na stránce SDH vyvěšen aktuální plán akcí na rok 2017 a aktualizováni funkcionáři
více viz stránka SDH zde >>>
Oznámení záměru obce
o odprodeji obecních pozemků, více informací na
elektronické úřední desce zde >>>
Poplatky na rok 2017.
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 450,- Kč na osobu a rok, /chalupu nebo chatu/
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 225,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost poplatků ze psů je do 31. 3. 2017
a za komunální odpad do 30. 4. 2017
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny:
pondělí a středa 7-12 13-17 hodin
nebo poukázat na účet obce:
č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
Otevírací doba prodejny
z důvodu nemoci bude přechodně omezená otevírací doba prodejny.
Ve dnech 25., 27., 29. a 30. ledna bude zcela zavřeno.
Od 31. 1. by mělo být již normálně otevřeno.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Příjemně strávené svátky vánoční, uspěšný vstup do nadcházejícího roku, zdraví a pohodu do všech rodin přeje
Obecní úřad Libňatov
Libňatovské noviny 2017
Na přelom února a března roku 2017 se plánuje vydání dalšího ročníku Libňatovských novin. I tentokrát by se měly ohlédnout za děním v obci, činností občanů apod. a zároveň mají přinést informace před rokem nadcházejícím.
Noviny jsou obsahově otevřeny pro všechny spolky a občany, podmínkou je zaslání textu na emailovou adresu jaroslav.pich@denik.cz nebo na obec.libnatov@seznam.cz, a to nejdéle do 20. ledna 2017.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>
Oznámení záměru obce
Obec Libňatov nabízí zájemcům možnost získat zdarma palivové dřevo z označených dřevin rostoucích na obecních pozemcích p.p.č. 1099/4 (nad křižovatkou) a p.p.č. 864/1; 864/2; 857/1; 857/3 (v chatové oblasti), za pokácení a kompletní úklid po kácení.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Libňatově do 9. ledna 2017.
Župní desetiboj 2016
Dne 5. 11. se naši nejmladší členové Sokola zúčastnili župního desetiboje, který se konal ve Dvoře Králové nad Labem. Desetiboj se skládal z těchto disciplín: člunkový běh na 10 metrů, skok snožmo z místa, dřep a vztyk u kruhů, přeskok přes švihadlo na čas ve 30 sekundách, šplh, provlékání přes tyčku, hod plným míčem, nohy za hlavu na šikmé ploše po dobu 30 sekund, shyby a překážková dráha na čas. Děti byly rozděleny do více kategorií: nejmladší kategorií zastoupili Péťa Balcar a Matěj Švandrlík. Mladší žactvo I. reprezentoval Jeník Balcar, Jaromír Kadaník a Marek Kadaník; z děvčat pak Natálka Tomková a Ivetka Pavlásková. Mladší žactvo II. zastoupil Jan Falta a Nikola Pavlásek a nakonec Starší žactvo reprezentoval Martin Tomek.
Více ve fotogalerii >>>
V úterý dne 13.12.2016 od 19:00 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 4/2016,
 3. rozpočtové provizorium na leden a únor 2017,
 4. jmenování inventarizačních komisí,
 5. projednání obecně závazné vyhlášky,
 6. majetkové záležitosti,
 7. různé.
Otevírací doba prodejny
V zimním období bude prodejna otevřena v následujících časech:
Pondělí - sobota800 - 1500
Neděle800 - 1300
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vážení občané, Obec Libňatov srdečně zve na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v pondělí 28. listopadu od 16 hodin před obecním úřadem
Po slavnostním zahájení vystoupí děti z mateřské školy.
Připraveno je drobné občerstvení
Posezení s vánočním cukrovím
Dne 12.11.2016 pořádal ČZS Libňatov "Posezení s vánočním cukrovím". Bylo přineseno a předvedeno 23 druhů vánočního cukroví k všeobecnému posouzení. Celkem se posezení zúčastnilo 45 lidí. Na prvním místě se umístila p. I. Hejnová a p. M. Pichová, na druhém p.Balcarová z Havlovic a V. Kadaníková a na třetím p. Vondrová. Na několik snímků z tohoto "Posezení", se můžete podívat na kosilib.rajce.idnes.cz
Informace OÚ:
V pátek 18. listopadu bude obecní úřad uzavřen.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšena veřejná vyhláška o doručení nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Od pondělí 14. listopadu budou na Obecním úřadu Libňatov v prodeji stolní kalendáře na nadcházející rok 2017. Cena za jeden kus je 50 korun.
Expedice na Slovensko navštívila bojiště třetí největší horské bitvy druhé světové války
Letošní říjnová expedice do slovenské obce Trhoviště měla velmi pestrý program. V pátek dopoledne výprava prošla obec, navštívila rekonstruovaný hřbitov a na obecním úřadě diskutovala o dopadu elektronické evidence tržeb na akce pořádané obcí. Páteční poledne bylo zasvěceno Úctě starším. Tento krásný zvyk, který v obci funguje již několik let, je oslavou nejstarších občanů Trhoviště a obec ve spolupráci se ZŠ a MŠ a církvemi připraví program a drobné občerstvení. Odpoledne pokračovala prohlídka obce a místní farmy Farming, a.s. V sobotu ráno byl přistaven před ZŠ Trhoviště, kde jsme byli ubytováni, velký autobus pro výlet do Svidníku a na bojiště Dukelsko-karpatské operace. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si i fotky z akce.
Více ve fotogalerii >>>
Svoz zeleného odpadu
Obecní úřad v Libňatově upozorňuje občany, že v úterý 15. 11. 2016 proběhne svoz zeleného odpadu.
Žádáme občany, aby zelený odpad (odkvetlé květiny) připravili do 8.00 hod. k příjezdovým komunikacím.
Nepatří sem listí a posečená tráva.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšena veřejná vyhláška - změny č.1 územního plánu Libňatov
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. října:
Celé znění zápisu zde >>>
Sokolský výlet na Jizerku 2016
Jelikož jsme v předchozím roce při našem pobytu v Jizerkách neviděli kvůli nepřízni počasí to, co jsme vidět chtěli, rozhodli jsme se strávit první říjnový víkend opět v malebném prostředí Jizerských hor, v chalupě U Smrku v Horním Polubném. Letošního pobytu se zúčastnilo 22 členů a jejich blízkých. Kdo přijel, neprohloupil. Všichni jsme si společně užili nejen krásnou přírodu, ale také skvělou zábavu.
Více ve fotogalerii >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeny informace o grantech SOJH na rok 2017
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšena oznámení: Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? a Tisková zpráva pro podnikatele, informace k vyzvednutí autentizačních údajů
elektronická úřední deska zde >>>
V úterý dne 25.10.2016 od 19:00 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 3/2016,
 3. projednání stanov SOJH,
 4. projednání dodatku ke Smlouvě o vytvoření SOJH,
 5. projednání dodatku ke Smlouvě s Transportem Trutnov
 6. zimní údržba zimních komunikací,
 7. plán akcí na rok 2017,
 8. majetkové záležitosti
 9. různé.
Přátelské posezení
ČZS v Libňatově zve všechny příznivce dobrého jídla dne 12.11.2016 do Kulturního domu na přátelské posezení u vánočního cukroví. Budeme rádi za všechny Vaše "vzorky", kterými přispějete a podpoříte mlsné jazýčky /včetně receptů/,které se budou vybírat od 14:00 hod. Začátek posezení je v 15:00 hod.
Děkujeme za Vaši účast, odměna čeká na každého. K posezení zve výbor ČZS.
Moštování ovoce
Český zahrádkářský svaz v Libňatově oznamuje začátek moštování ovoce. Zájemci se mohou přihlásit u Josefa Picha na tel.č. 725 542 760.
Cena moštování: člen 4,-Kč litr moštu, nečlen 8,- Kč litr moštu.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno oznámení: Výběrové řízení č. HTU/156/2016 s následnou aukcí Libňatov čp 17
elektronická úřední deska zde >>>
Volby do zastupitelstev krajů
výsledky voleb do zastupitelstva kraje v obci Libňatov naleznete zde (vysledky ke stažení).
Akce "Oprava povrchu místní komunikace"
logo KHKAkce "Oprava povrchu místní komunikace" byla realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Celkové náklady činily 353.197,-Kč, z toho dotace z programu obnovy venkova KHK 176.634,-Kč.


Fotky z výletu ČZS
Ve dnech 1.- 2.10.2016 ČZS v Libňatově pořádal výlet do Věžek na prodejní výstavu, Kroměříže, vinného sklepa v Zaječí a na poutní kostel na Zelené hoře. Na fotky z tohoto výletu je možno se podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.
Obnovení původní otevírací doby pobočky pošty
Od 3.10. dochází k obnovení otevírací doba pošty v Libňatově:
Pondělí800 - 9001415 - 1530
Úterý800 - 900
Středa800 - 9001415 - 1530
Čtvrtek800 - 9001415 - 1530
Pátek800 - 9001415 - 1530
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: ČEZ Distribuce vydává upozorňení k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ: Svoz velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Libňatov upozorňuje občany, že od pátku 30. září do neděle 2. října bude probíhat svoz velkoobjemového odpadu.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: nábytek (skříně, gauče), lina, koberce, sádrokartonové desky, vany, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, matrace, apod.
Kontejnery budou po celý víkend stát na těchto místech:
 • na parkovišti u Hejnových
 • na parkovišti u pohostinství
 • ve Svobodném u Zelinkových
Občané mohou ukládat tyto odpady zdarma.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Doba a místo konání voleb do zastupitelstva KHK
elektronická úřední deska zde >>>
Barchovan Libňatov - Ležák Česká Skalice
V neděli 18. září jsme odehráli další kolo Havlovické ligy. Kvůli hasičské soutěži jsme byli nucení vzít zavděk hřištěm v Havlovicích, kde jsme však podali téměř bezchybný výkon. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) a informace, že územní pracoviště finančních úřadů již vydávají přihlašovací údaje k evidenci tržeb
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. září:
Celé znění zápisu zde >>>
V úterý dne 6.9.2016 od 19:30 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 2/2016,
 3. vyhodnocení poptávkových řízení
 4. majetkové záležitosti,
 5. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Finanční správa varuje před podvodnými SMS zprávami, které mají za cíl vylákat z lidí peníze
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Oznámení počtu a sídla volebních okrsků.
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
elektronická úřední deska zde >>>
Změna otevírací doby pobočky pošty
Od 8.8. do odvolání platí upravená otevírací doba pošty v Libňatově:
Pondělí  8 - 10:15
Úterý    8 - 9:00
Středa   8 - 10:15
Čtvrtek  13:15 – 15:30
Pátek   13:15 – 15:30
Pozvánky:
T.J. Sokol Libňatov zve hráče a příznivce tenisu na tenisový turnaj čtyřher, více informací v plakátu zde >>>
Český svaz chovatelů v Žirči zve na výstavu králíků, drůbeže hrabavé i vodní, holubů a okrasného ptactva, morčat speciální expozice plymutek, prodejní expozive kaktusů a sukulentů 20. srpna od 8 do 17 hodin v zámeckém parku v Žirči. Více informací v plakátu zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku obce vyvěšeno usnesení o nařízení dražebního jednání – dražební vyhláška Ex 10104 08,
veřejná vyhláška o projednávání zprávy o uplatňování územního plány Hořičky
elektronická úřední deska zde >>>
Olympiáda pro starší a dříve narozené
MAS Království – Jestřebí hory vás zve na připravovanou akci OLYMPIÁDU PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ.
Olympiáda je určena hlavně pro starší a dříve narozené z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Mohou se však zúčastnit i zájemci z širšího okolí, tak jak to bylo v minulých letech.
Letošní ročník Olympiády je již osmým v řadě. Akce se koná vždy na začátku září v havlovickém Všesportovním areálu. Pro tento rok bylo zvoleno datum 1. září a začátek akce je stanoven na 13 hodin. Vzhledem k zaměření na území Místní akční skupiny nabízíme zájemcům svoz i odvoz z tohoto území zdarma. Trasa, časy i místa zastávek budou ještě upřesněny dle přihlášených účastníků. Olympiády se mohou účastnit senioři s rokem narození 1951 a starší.
Orientační program celého odpoledne naleznete v příloze.
Pro účastníky bude zajištěn svoz i odvoz z území MAS a drobné občerstvení zdarma. Ve stáncích si bude možné zakoupit občerstvení dle aktuální nabídky.
Informace k olympiádě zde >>>
Informace OÚ:,
Od pondělí 25.7. 2016 do pátku 29.7.2016 bude pro veškerý provoz uzávřena část místní komunikace na p.p. č. 1053/19 v úseku od č.p.104 po odbočku k poště. Důvodem je celková oprava povrchu.
Den obce Libňatov,
se koná v sobotu 2. července
Dopoledne se veřejnosti otevřou obecní budovy. Můžete nakouknout na úřad, do všech prostor kulturního domu, do moštárny nebo do mateřské školy.
Na odpoledne je připravený bohatý zábavný program pro děti i dospělé na hřišti u mateřské školy a v jeho okolí. Večer proběhne od 20.00 hudební zábava, na níž zahraje skupina Pohoda z Jaroměře.
Těšit se můžete na fotbal v nafukovacích míčích, tzv. bumperball. Program obstarají zajímavá vystoupení sportovců z okolí, místních spolků, dětí z mateřské školy. K doprovodnému programu patří skákací hrad, malování na obličej a soutěž v kreslení pro děti. Dospělí se zase mohou těšit třeba na soutěž pivních štafet o ceny. Přijede také karikaturista, u něhož si budete moci nechat zdarma ztvárnit jedinečný portrét.
Po celé dopoledne bude Libňatovem projíždět koňský povoz, který lidé mohou využívat ke svozu z dolního konce obce na obecní úřad, kulturního domu nebo ke školce. Vyjíždět bude v 9.30, 10.30 a 11.30 od kulturního domu dolů k Balcarovým, opačným směrem pojede vždy v celou hodinu. Od 12.00 hodin pak bude zájemce koňský povoz svážet na hřiště u mateřské školy, kde o hodinu později odstartuje hlavní odpolední program.
Součástí programu bude společné fotografování účastníků na hřišti u mateřské školy. Připraven bude také vzkazovník. Přijďte pozdravit Libňatováky v roce 2516 a vzkažte jim něco. Obec společně s fotografií vzkazy poté uloží do libňatovské zvonice, kde bude zásilka čekat na objevení příštími generacemi.
Připraveno je také bohaté občerstvení.
Celý den zahájí slavnostní budíček, který obstará skupina trubačů. Ti nejprve zahrají v 7:30 hodin ve Svobodném a následně vyjedou z dolního konce směrem ke kulturnímu domu.
!!! Přijďte si užít DEN OBCE LIBŇATOV - UŽ V SOBOTU !!!
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. června:
Celé znění zápisu zde >>>
Konkurz na místa ředitele/ky Základní školy a Mateřská školy Dolní Olešnice
Obec Dolní Olešnice vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice, okres Trutnov s předpokládaným nástupem od 1. srpna 2016 nebo dle dohody. K předpokladům pro výkon činnosti ředitele/ky patří např. vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů.
Je velmi důležité, aby se nový ředitel našel, protože škola je klíčovou institucí pro každou malou obec.
Podmínky konkurzu naleznete v příloze.
Barchovan zakončil první polovinu soutěže
Po mistrovské sezoně přišlo v letošním roce vystřízlivění. Libňatovští fotbalisté se jarní částí Havlovické ligy protrápili, což doložily poslední dvě utkání. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. června:
Celé znění zápisu zde >>>
V pondělí dne 27.6.2016 od 19:00 hod
se bude konat v zasedací místnosti budovy obecního úřadu 12. zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Projednání návrhu smlouvy s ČEZ,
 2. různé.
Libňatovský dětský olympijský den
12. června 2016 si děti z Libňatova zahrály na olympioniky, a tak se vžily do role sportovců, které teď v létě čekají další letní olympijské hry. Kromě sportovních úkolů je na cestě za olympijským ohněm čekaly i vědomostní soutěže, které hravě zvládly. Celkem absolvovaly šest sportovních a současně šest vědomostních úkolů od zahrady mateřské školy až na tenisový kurt v lese. ...
více ve fotogalerii zde >>>
Výlet na kolách
Český zahrádkářský svaz v Libňatově pořádá dne 17. června 2016 výlet na kolách, na prohlídku hvězdárny v Úpici. Špekáčky sebou. Po prohlídce bude opékání. Odjezd v 18:00 hodin od prodejny. Srdečně zvou pořadatelé
Dětský den s T. J. Sokol
T. J. Sokol Libňatov pořádá v neděli 12. června 2016 od 14.30 Libňatovský dětský olympijský den. Přijďte si zahrát na olympioniky, kteří zdolávají sportovní a vědomostní soutěže. Registrace a start budou na hřišti u Mateřské školy, cíl účastníci najdou na tenisovém kurtu společně nejen s medailí a balíčkem, ale i s olympijským ohněm.
VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!!!
plakát zde >>>
Nemojov - Libňatov
Po výsledkově i herně velmi slabých zápasech jsme na hřišti posledního týmu tabulky chtěli konečně naplno zabrat a spravit si tak náladu. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena nová výzva k podání cenové nabídky: Rekonstrukce zpevněných ploch u prodejny v Libňatově
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
TSD Trutnov - Libňatov
Další nepovedený zápas mají za sebou libňatovští fotbalisté. Ani na hřišti předposledního týmu tabulky totiž nedokázal zvítězit. Utkání byla velmi nervózní, především kvůli absurdně pískajícímu rozhodčímu. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
V úterý dne 7.6.2016 od 20:00 hod
se bude konat v kulturním domě v Libňatově veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 1/2016,
 3. majetkové záležitosti,
 4. různé.
Upozornění OÚ
Obecní úřad v Libňatově upozorňuje občany osady „SVOBODNÉ“ , že napouštění bazénů vodou z vodovodního řadu je nutné předem nahlásit na tel.čísla 602187891 nebo 720562139, aby se předešlo případnému vyčerpání vody z vodojemu.
Děkujeme.
Kotlíková dotace
Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Městem Rtyně v Podkrkonoší pořádá pro širokou veřejnost seminář na téma kotlíkové dotace, který se bude konat ve středu 22. června 2016 od 18.00 hod. v kině na Rychtě ve Rtyni v Podkrkonoší. Vstupné zdarma
elektronická úřední deska plakát zde >>>
Koletova Rtyně
28.-29. května se bude konat již 52. hudnební festival Koletova Rtyně
plakát zde >>>,
Pořadatelé připravili svozové autobusy, jejichž rozpis naleznete zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba č.j. 081 EX 24209/12-174
elektronická úřední deska zde >>>
Fotky z výletu Kowary-Karpacz
ČZS v Libňatově uspořádal dne 7.5.2016 výlet do Polska-Kowary miniaturya Karpacz aquapark. Na fotky z tohoto výletu je možno se podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.
Lavina Červený Kostelec - Libňatov
Do nové sezony Havlovické ligy náš soupeř z Červeného Kostelce vstoupil ve zcela novém a posíleném složení. Výsledkově mu začátek sezony velmi vyšel a proto šlo v pátečním souboji s Barchovanem o vedoucí příčku v tabulce. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
 • Obec nabízí za výhodnou cenu k odprodeji cca 4m3 měkkého palivového dříví (smrk). Zájemci se mohou přihlásit na OÚ do 7.6.2016.
 • Na Obecním úřadě v Libňatově jsou od 23.5.2016 k nahlédnutí "Čestná prohlášení" dle zák.č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.
Tenisová liga 2016
start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 31. května 2016 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2016 >>>
Stránka tenisová liga 2016 >>>
Žernov - Barchovan Libňatov
Na hřiště Žernova, který vloni plnil roli tamního béčka, jsme odjížděli v jasné pozici favorita, kterou jsme ale nedokázali naplnit. Utkání se nám nepovedla, ač jsme první dokázali vyhrát ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Hledá se majitel - štěně ovčáka
V pondělí 9.5.2016 dopoledne se na katastru obce Slatina nad Úpou v lese u Mečova našlo asi pětiměsíční štěně vlčáka.
Informace o štěněti na číslo 725 980 489 u Ing. Romana Rybky revírníka Lesů ČR v jehož péčí nyní štěně je.
plakát s fotografií zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen Program rozvoje obce Libňatov, strategický plán v tištěné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadě a případné připomínky je možné podávat na OÚ do 29.5.2016.
elektronická úřední deska zde >>>
Česká republika - Rusko
V pátek 6. května proběhne v kulturním domě první veřejné promítání utkání mistrovství světa v ledním hokeji. Zápas Česká republika - Rusko startuje v 19.15, otevřeno bude od 19.00 hodin. Všichni občané jsou zváni na velkoplošnou projekci.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeny: Zpráva o závěrečném přezkumu hospodaření SOJH za rok 2015 a Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2015
elektronická úřední deska zde >>>
RFC Averze team - Barchovan Libňatov
Druhé kolo letošního ročníku nás zaválo po dlouhých letech do Havlovic, kde pro letošní rok našel azyl tým složený z hráčů okolo úpického kapitána Jirky Říhy. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2016
elektronická úřední deska zde >>>
Pozvánka na akce: Poradenský den a Hrátky s pamětí
Obě akce proběhnou dne 28. dubna v domě s pečovatelskou službou v Úpici.
Poradenský den je určen pečujícím rodinám, pro ně jsou připraveny informační materiály a také jim budou zodpovězeny dotazy, které potřebují.Je možné si domluvit osobní návštěvu v rodině.Je nutné si uvědomit, že při jakékoliv péči, je pečující velmi vytížen a je nutné mu péči ulehčit, buď radou, či přímo pomocí o kterou pečujicí požádá.Cílem této akce je informovat o možnostech, které mají pečujicí v regionu.
Hrátky s pamětí s pamětí jsou již cílená aktivita na udržení dlouhodobé paměti, každý , kdo přijde si procvičí pamět a svou snahu si poté odnese domů.
Aktivita je určena, jak seniorům, tak i veřejnosti.
Pozvánky: Poradenský den a hrátky s pamětí.
Hořičky - Barchovan Libňatov
Úvodní zápas sezony 2016 mají za sebou fotbalisté Libňatova. V derby na Hořičkách se jim podařilo navázat na úspěšnou loňskou sezonu, když nad rivalem dvakrát zvítězili. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. dubna:
Celé znění zápisu zde >>>
Barchovan vykročí za obhajobou
Sezona, v níž bude Libňatov obhajovat titul, je tady! Do Havlovické fotbalové ligy letos zasáhne hned desítka týmů. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Do srdce Taiwanu
Český zahrádkářský svaz v Libňatově pořádá dne 15.4.2016 od 17,00 hod v Kulturním domě cestopisnou přednášku" Do srdce Taiwanu". O své zkušenosti, poznatky a fotografie ze studijně- cestovatelském pobytu v Čínské republice se s námi podělí pan František Hašek.
Srdečně zvou pořadatelé
Pravidelná vakcinace psů proti vzteklině
Doporučené zejména pro psy, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna - června 2016 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 3 roky).
Očkování se uskuteční: V Libňatově – na hřišti u mateřské školy 23. dubna 2016 (sobota) v 16:45 – 17:15
Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu základní proti vzteklině nebo kombinovanou. Zároveň zde mohou zakoupit přípravky k odčervení a proti blechám a klíšťatům. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat navakcinovat také králíky proti moru. Dále budeme vakcinovat kočky proti základním kočičím infekčním onemocněním.
V úterý dne 12.4.2016 od 19:30 hod
se bude konat v sále kulturního domu v Libňatově jednání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. schválení závěrečného účtu obce za rok 2015,
 3. schválení účetní závěrky obce a příspěvkových organizací,
 4. vyhodnocení poptávkového řízení,
 5. majetkové záležitosti,
 6. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena nová výzva k podání cenové nabídky: Oprava povrchu místní komunikace MK 8b na p.p.č. 1053/19 v k.ú. Libňatov
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen Závěrečný účet obce za rok 2015, včetně všech příloh
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen Exekuční příkaz čj: 025 Ex 10104/08-6
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 12. března 2016 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Nákladní auto s mobilními kontejnery bude stát postupně od dolní části obce u autobusových zastávek takto:
 • u Balcarů /dolní zastávka/: 9,00 - 9,30 hod,
 • u prodejny: 9,30 - 10,00 hod,
 • u pohostinství: 10,00 - 10,30 hod,
 • Svobodné u Zelinků: 10,30 - 11,00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky, plechovky od barev.
Občané mohou ukládat tyto nebezpečné odpady zdarma.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena nová výzva k podání cenové nabídky: Rekonstrukce místního rozhlasu
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Libňatovské noviny 2016
Ve čtvrtek 25. února bylo do schránek občanů distribuováno letošní vydání Libňatovských novin. Pokud by někomu výtisk chyběl, má možnost si ho vyzvednout na obecním úřadě.
Celé noviny ke stažení zde >>>
Provozní doba prodejny 9. a 10. týden
Nájemce libňatovské prodejny upozorňuje občany na dočasnou omezenou pracovní dobu, která bude z důvodu čerpání dovolené platit zhruba do 11. března. Otevřeno bude pouze v časech od 7.00 do 14.00. Ve dnech 29. února (PO), 3. března (ČT), 7. března (PO) a 8. března (ÚT) bude prodejna zcela UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení
Školení pro veřejnost - řidiči
SDH Libňatov připravil pro všechny občany školení řidičů, které proběhne v pondělí 14. března od 18:00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Lektorem bude František Mazal z autoškoly z Úpice.
vhodné pro občany, kteří si chtějí zopakovat a osvěžit znalosti ohledně silničního provozu a současné legislativy.
Informace OÚ:
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2016
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. února:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na stránku poskytování informací vyvěšena výroční zpráva za rok 2015
celé znění zprávy zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu SOJH na rok 2016
více viz elektronická úřední deska zde >>>
V úterý dne 9.2.2016 od 19:00 hod
se bude konat v sále kulturního domu v Libňatově jednání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. návrh rozpočtu na rok 2016,
 3. Rozpočtový výhled na roky 2017-18,
 4. majetkové záležitosti,
 5. různé.
Cvičení hasičů na vodní nádrži
V pátek 5. února od 15:30 bude probíhat v Libňatově na vodní nádrži u Daka ukázka práce na ledu a záchrany tonoucího při prolomení ledu a ukázka techniky hasičů z České Skalice.
Informace OÚ:
Od 1. ledna 2014 nabyl účinnost nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., ve kterém je, mimo jiné, poněkud odlišně upravena problematika ztrát a nálezů. (§1051-1062)
elektronická úřední deska nová stránka ztráty a nálezy zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2016
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Oznámení o vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým byly vydány Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry a Národní plán povodí Dunaje
elektronická úřední deska zde >>>
Poplatky na rok 2016.
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 450,- Kč na osobu a rok, /chalupáře a chataře/
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 225,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost poplatků ze psů je do 31. 3. 2016
a za komunální odpad do 30. 4. 2016
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny:
pondělí a středa 7-12 13-17 hodin
nebo poukázat na účet obce:
č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
Příjemně strávené svátky vánoční, uspěšný vstup do nadcházejícího roku, zdraví a pohodu do všech rodin přeje Obecní úřad Libňatov
Mikuláš v Sokole
Jak se daří dětem při cvičení se Sokolem a co vše už umí, přišel třetího prosince ověřit sv. Mikuláš se svoji družinou.
Fotografie Jana Balcara a článek Veroniky Balcarové
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>
Libňatovské noviny 2016
Na přelom února a března roku 2016 se plánuje vydání dalšího ročníku Libňatovských novin. I tentokrát by se měly ohlédnout za děním v obci, činností občanů apod. a zároveň mají přinést informace před rokem nadcházejícím.
Noviny jsou obsahově otevřeny pro všechny spolky a občany, podmínkou je zaslání textu na emailovou adresu jaroslav.pich@denik.cz nebo na obec.libnatov@seznam.cz, a to nejdéle do 15. ledna 2016.
Informace OÚ:
Na stránku veřejné vyhlášky přidána vyhláška č. 1/2015 Požární řád a č. 2/2015 vyhláška o odpadech
Dokumenty ke stažení na stránce vyhlášky.
SO Jestřebí Hory - Finanční podpora pro neziskové organizace SOJH v roce 2016
Svazek obcí Jestřebí hory oznamuje všem nestátním neziskovým organizacím sídlícím na území SOJH možnost zapojení se do grantového řízení v roce 2016. „V tomto roce svazek vyčlenil ze svého rozpočtu částku 70 000 Kč na podporu občanských aktivit v regionu. Na základě platné novely zákona bylo nutné drobně upravit pravidla, proto doporučujeme všem žadatelům, aby si je nejprve důkladně prostudovali,“ vyhlásil k 8. 12. 2015 grantové řízení Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory.
Každá organizace má možnost předložit pouze jednu žádost, a to nejpozději do 27. 1. 2016 do 12 hodin. V únoru zasedne hodnotitelská komise a následně výbor SOJH, který rozhodne o přidělení dotací. Více informací najdete na www.jestrebihory.net.
Harmonogram grantů pro rok 2016 zde >>>,
žádost zde >>>.
Výlet do Ratibořic
ČZS pořádal dne 6.12.2015 výlet do Ratibořic na ukázku adventních zvyků na zámku a ve mlýně. Výletu se zúčastnilo 27 lidí. Na fotky z tohoto výletu je možno se podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.
V úterý dne 8.12.2015 od 19:00 hod
se bude konat na sále Kulturního domu v Libňatově jednání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření č.4,
 3. projenání výsledků poptávkového řízení na ČOV u MŠ,
 4. projednání dodatku SOD č. VZMR 2015/05,
 5. plán akcí na rok 2016,
 6. rozpočtové provizorium na leden a únor 2016,
 7. pasport místních komunikací,
 8. obecně závazné vyhlášky,
 9. různé.
Upozornění OÚ
O víkendu 5. - 6. prosince se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu.
Kontejnery budou po celý víkend stát na těchto místech:
 • na parkovišti u Hejnu
 • na parkovišti u pohostinství
 • ve Svobodném u Zelinku
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: nábytek (skříně, gauče), lina, koberce, sádrokartonové desky, vany, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, matrace, ...
Občané mohou ukládat tyto odpady zdarma.
Přemýšlíte o pěstounské péči?
Přemýšlíte o pěstounské péči? Napadají Vás otázky na toto téma a nemáte odpověďi? Chcete-li být pěstounem a nevíte, kde začít ... prozkoumejte níže přiložený letáček, kde jsou základní odpověďi.
Informační plakát zde >>>.
Rozsvícení vánočního stromu
Obecní úřad v Libňatově srdečně zve všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které proběhne v pondělí 30. listopadu od 16 hodin u Obecního úřadu.
S krátkým programem vystoupí děti z mateřské školy.
Drobné občerstvení je zajištěno.
Zájezd do Ratibořic
Český zahrádkářský svaz v Libňatově pořádá dne 6.12. 2015 zájezd na kulturní akci "Advent v Ratibořicích 2015". Prohlídka adventně a vánočně vyzdobených interiérů a setkání s paní kněžnou. Zámecké služebnictvo seznámí návštěvníky s adventními a vánočními zvyky a v Rudrově mlýně se zvyky na českém venkově. Po prohlídce bude zastavení na občerstvení.
Cena zájezdu je 50,- Kč.
Odjezd v 13,00 hodin od prodejny.
Přihlášky přijímá paní V. Kadaníková do 30.11.2015.
Srdečně zvou pořadatelé.
Přátelské posezení s roládami
Přátelské posezení s ochutnávkou rolád uspořádali Libňatovští zahrádkáři. Každý mohl přinést svůj výrobek nebo jen tak přijít , ochutnávat a hodnotit.
Sešlo se 24 vzorků. 1. MÍSTO: Špenátová roláda Věry Klementové.
2. MÍSTO: Mandarinková roláda Jany Kosinkové
3. MÍSTO: Šlehačková roláda Marie Pichové
Na fotky z posezení se můžete podívat na josef-giuseppe.rajce.idnes.cz.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena nová výzva k podání cenové nabídky: Čistírna odpadních vod pro objekt mateřské školy v Libňatově
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena nabídka pronájmu nebytových prostor: Prodejna Libňatov čp. 13
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. října:
Celé znění zápisu zde >>>
El Ninos Trutnov - Libňatov
Závěrečný pohodový dvojzápas na hřišti čtvrtého týmu tabulky jsme zakončili stylově. Ziskem šesti bodů a čistým kontem na pažích Franty Chobotského. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Žernov A - Libňatov
Výsledkově i herně nejhorší zápasy jsme sehráli s loňským vítězem. Kostrbatá hra zapříčinila zisk pouhého jednoho bodu. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Veřejné projednávání programu rozvoje obce Libňatov
Obec Libňatov Vás srdečně zve na VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE LIBŇATOV NA OBDOBÍ 2015-2022.
Máte představu, jak by měla obec Libňatov vypadat?
Jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2022?
Přijďte diskutovat nad nápady, co by se dalo zlepšit, kam by měla obec v následujícím období směřovat.
Kdy? V pondělí 9. listopadu 2015 od 18:00
Kde? Kulturní dům Libňatov
Další informace viz pozvánka zde >>>.
Tréninky stolní tenis
T.J. Sokol Libňatov pořádá od 29.10.2015 a poté pravidelně každý čtvrtek od 18:00 hod treninky stolního tenisu v sále kulturního domu v Libňatově
Svoz zeleného odpadu
Obecní úřad v Libňatově upozorňuje občany, že v úterý 3.11.2015 proběhne svoz zeleného odpadu.
Žádáme občany, aby zelený odpad (odkvetlé květiny) připravili do 8.00 hod. k příjezdovým komunikacím.
Nepatří sem listí a posečená tráva.
Výlet do Poniklé a Harrachova
Dne 10.10.2015 uskutečnil ČZS Libňatov výlet do Poniklé a Harrachova. Na fotky z tohoto výletu se můžete podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.
Přátelské posezení
Český zahrádkářský svaz v Libňatově zve všechny příznivce dobrého jídla dne 7.11.2015 do kulturního domu na přátelské posezení u rolád všeho druhu. Budeme rádi za Vaše vzorky, slané nebo sladké, kterými přispějete. Vzorky všetně receptů se budou vybírat od 14:00 hod. Začátek posezení je v 15:00 hod. Předem děkujeme za Vaši účast, odměna čeká na každého. K posezení zve výbor ČZS.
Výlet na kolách
Český zahrádkářský svaz v Libňatově pořádá dne 18.10.2015 výlet na kolách k návštěvě rozhledny na Žernově. Po prohlídce bude zastavení na obě ve Zlíči. Odjezd bude v 10:00 hod od prodejny. V případě nepříznivého počasí bude stanoven jiný temín. Zve výbor ČZS.
V úterý dne 20.10.2015 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. změna rozpočtu 3/2015,
 3. projednání výsledků poptávkového řízení,
 4. projednání dodatku smlouvy o dílo,
 5. projednání výsledků dílčího přezkoumání hospodaření obce,
 6. různé.
Nemojov - Barchovan Libňatov
Do Nemojova jsme odjížděli s vědomím, že pokud neprohrajeme, budeme moci oslavit mistrovský titul v Havlovické fotbalové lize. Tým odjel v plné síle, s velkým odhodláním. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
TSD Trutnov - Barchovan Libňatov
Na bohuslavickém hřišti jsme v neděli 4. října narazili na výsledkově nevyzpytatelný tým TSD. V prvním zápase jsme, stejně jako v minulém týdnu, prohrávali. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Lavina Červený Kostelec - Barchovan Libňatov
Další dvojzápas jsme odehráli ve sváteční pondělí na hřišti tradičního soupeře z Bohdašína. Tentokrát Libňatov podal vcelku dobrý výkon, který v prvním zápase brzdily jen počáteční zmatky v obraně ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Výlet ČZS
Český zahrádkářský svaz v Libňatově pořádá dne 10.10.2015 zájezd do Poniklé - výroba korálkových ozdob, dále Harrachov - sklářské muzeum a podle počasí, nebo zájmu Mumlavské vodopády, případně návštěva rozhledny.
Odjezd bude v 7:00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
Moštování
Český zahrádkářský svaz v Libňatově oznamuje začátek moštování v místní moštárně. Moštování je možno objednat u p. J Srdínka na č.tel. 602 438 924 a
u J. Picha na č.tel. 725 542 760.
cena za 1 litr moštu pro členy je 4,- Kč, pro nečleny 8,- Kč.
Výbor ČZS v Linňatově
Kotlíkové dotace
v souvislosti s plánovanou výzvou KHK na kotlíkové dotace si Vás dovolujeme informovat o této možnosti pomocí stručné zprávy.
Předběžné spuštění výzvy se plánuje začátkem roku 2016.
KHK plánuje i semináře, zatím v ORP, v případě zájmu je možno i v ostatních městech a obcích.
Informační zpráva zde >>>
Žernov B - Libňatov
Na zápas s posledním týmem tabulky jsme odjeli jako favorité a nic jiného než šest bodů jsme nebrali. V prvním utkání jsme měli jasně navrch a brzy jsme si vypracovali dostatečný náskok. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ: uzavírka silnice
V neděli dne 20.9.2015 v době od 8:30 do 14:00 hod bude z důvodu hasičských závodů dětí pro veškerý provoz uzavřen úsek místní komunikace mezi Libňatovem a osadou Svobodné. v délce 710 m. Lze využít značenou objízdnou trasu po komunikaci na p.p.č. 1127/1. (cesta za obecním úřadem, kolem Bergrových ke křížku).
Informace OÚ: Oznámení odstávky vody
ve středu 7. října 2015 v čase od 8:00 do cca 16:00 hodin bude prováděno čištění a desinfekce vodojemu obce Libňatov a osady Svobodné.
Může docházet k výpadkům v plynulosti dodávky vody. Stabilizaci dodávky vody lze předpokládat od 16:00 hod.
Ležák Česká Skalice - Barchovan Libňatov
Dva rychlé góly domácích výrazně ovlivnily první zápas podzimní části, ve kterém byl Libňatov po většinu zápasu aktivnější, ale nedokázal se prosadit přes brankáře Ležáku. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. září:
Celé znění zápisu zde >>>
Stezka libňatovskými stromy
První prázdninový den jsme zakončili cvičení rodičů s dětmi v přírodě. Tentokrát to nebylo putování za pokladem, ale děti absolvovaly naučnou stezku libňatovskými stromy. ...
Fotografie Katky Pavláskové a článek Veroniky Balcarové.
V úterý dne 1.9.2015 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. změna rozpočtu 2/2015,
 3. zpráva o hospodaření obce za 1. pololetí 2015,
 4. zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí,
 5. zpráva kontrolního výboru
 6. zpráva finančního výboru,
 7. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena nabídka pronájmu nebytových prostor: Prodejna Libňatov čp. 13
elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Z důvodu přepojování elektrických sloupů nepůjde v obci proud následovně:

 • horní část obce (od křižovatky nahoru) - 1.9. a 4.9. - od 8.00 do 18.00 hodin
 • střed obce - 8.9. a 10.9. - od 8.00 do 18.00 hodin
 • dolní část - 8.9. - od 8.30 do 18.30 hodin
Ukončení období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárů
Období mimořádných klimatických podmínek bylo vyhlášeno z důvodu dlouhotrvajícího sucha a s ohledem na měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav.
Období mimořádných klimatických podmínek skončilo jeho odvoláním dne 18. srpna 2015
Celé znění odvolání
Koncert koletovy hornické hudby "Setkání nejen seniorů"
V sobotu 29. srpna 2015 od 17 hodin proběhne v prostoru sportovního areálu na Hořičkách koncert Koletovy dechové hornické hudby ze Rtyně v Podkrkonoší.
Vstupné je dobrovolné, zajištěna bude i bezplatná doprava.
Předběžné přihlášky lze podávat na obecním úřadu v Libňatově do 10. srpna.
Plákát ke stažení zde >>>
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárů
Období mimořádných klimatických podmínek je vyhlášeno z důvodu dlouhotrvajícího sucha a s ohledem na měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. V období mimořádných klimatických podmínek je potřeba k zajištění bezpočnosti dodržovat povinnosti stanovené v příloze č. 1 Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Období mimořádných klimatických podmínek počíná dnem jeho vyhlášení a platí až do odvolání
Informace viz elektronická úřední deska >>>
Libňatovský kalendář 2016
Obecní úřad, ve spolupráci s trutnovskou Tiskárnou Pratr, připravil pro veřejnost stolní kalendáře na nadcházející rok 2016, jehož obsah dotváří fotografie z Libňatova. Zájemci o jeho zakoupení si ho za symbolický poplatek 50 Kč mohou vyzvednout na obecním úřadu.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh: Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
elektronická úřední deska zde >>>
Sokolský výlet do Jizerek
Poslední květnový víkend jsme se rozhodli strávit společně v Chalupě U Smrku v Jizerských horách, kterou pro nás zajistil Jirka Klement. Přes počáteční komplikace kvůli onemocnění některých účastníků se nás přesto nakonec sešlo dohromady 29 dětí a dospělých. Celý víkend byl plný zábavy, výletů a společenských her a tak si ho všichni zúčastnění náležitě užili.
Fotografie Šárky Svaté a článek Kateřiny Pavláskové.
Petice - "Rekonstrukce komunikace číslo 3041 a navazujících komunikací"
Ještě během celých letních prázdnin mají občané možnost podepsat se na obecním úřadu pod vypracovanou petici, která se zabývá nevyhovujícím stavem silniční komunikace vedoucí od libňatovské křižovatky přes Maršov u Úpice na Trutnov. Petiční arch je možné stáhnout si i zde a vyplněný ho pak osobně předat na OÚ nebo u Jaroslava Picha ml.
celé znění petice zde >>>
Hořičky - Barchovan Libňatov
Po zisku 3. místa z Ligového turnaje v Havlovicích načal Barchovan v posledním předprázdninovém kole odvety letošního ročníku. K utkání na Hořičkách cestoval jako jednoznačný favorit a tuto roli zvládl bez větších problémů. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Z důvodu opravy opěrné zdi a svodidel v úseku mezi prodejnou a obecním úřadem, bude od pondělí 29.6.2015 omezen provoz na silnici číslo 304. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem, vjezd bude povolen pouze vozidlům do 6t celkové hmotnosti (mimo linkové autobusy) a bude řízen semafory.
Fotografie z nedávných akcí fotoaparátem Josefa Picha
20. června Mezinárodní folklorní festiválek a staročeské trhy na Hořičkách
Fotografie z festivalu
Fotografie ze stavění májky
Fotografie z vaření guláše
24. května, výlet ČZS do rozkvetlého Štiřína
Fotografie z výletu do Štiřína
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena nová výzva k podání cenové nabídky: Čistírna odpadních vod pro objekt mateřské školy v Libňatově
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen dokument: Rozhodnutí o umístění stavby - Libňatov celková rekonstrukce veřejného osvětlení
elektronická úřední deska zde >>>
Barchovan Libňatov - El Ninos Trutnov
Poslední letošní utkání na domácím hřišti zakončilo první polovinu soutěže. Do Libňatova přijel tým, který bojuje ve vrchním patře tabulky, jeho sestava však byla hodně oslabená, a tak se celý zápas stal jen výsledkovou formalitou. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. června:
Celé znění zápisu zde >>>
Barchovan Libňatov - Žernov A
V předposlední domácí utkání na libňatovském hřišti jsme přivítali v přímém souboji o 1. místo hráče ze Žernova, kteří obhajují titul. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen dokument: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce
elektronická úřední deska zde >>>
Barchovan Libňatov - Nemojov
Libňatov deset utkání v řadě vyhrál, a tak byl před utkáním s Nemojovem jednoznačným favoritem. Soupeř však přijel s netradiční obranně-zdržovací taktikou, kterou jsme tentokrát nedokázali prolomit a trápili jsme se. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Výlet do Štiřína
Dne 24.5.2015 ČZS pořádal výlet do Štiřína. Na fotky z tohoto výletu je možno se podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.
V úterý dne 2.6.2015 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. změna rozpočtu 1/2015,
 3. majetkové záležitosti,
 4. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen dokument: Úmysl pronajmout pozemek
elektronická úřední deska zde >>>
Barchovan Libňatov - TSD Trutnov
Soupeř k nám přijel s početnou hráčskou základnou, a tak jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. Po sérii výher byl Libňatov papírovým favoritem, odehrála se však dvě zcela vyrovnaná utkání. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Barchovan Libňatov - Lavina Červený Kostelec
Čtvrté letošní soutěžní utkání nás po posledních výsledcích pasovalo do role favorita, tuto úlohu nám však přijel zkomplikovat houževnatý rival z Červeného Kostelce. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. dubna:
Celé znění zápisu zde >>>
Tenisová liga 2015
start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 31. května 2015 u J. Kadaníka (J. Klementa)
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2015 >>>
Stránka tenisová liga 2015 >>>
Barchovan Libňatov - Ležák Česká Skalice
Ve vloženém pátečník kole, které se odehrálo na 70. výročí od konce druhé světové války, jsme přivítali několikanásobného vítěze Havlovické ligy z České Skalice. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeny výzvy k podání cenových nabídek: Oprava zatrubení místní vodoteče a Výstavba protipovodňové stěny, úprava terénu a povrchu hřiště u mateřské školy
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Libňatov - Nevickoe (Ukrajina)
V sobotu 2. května byl Libňatov hostitelem výpravy z ukrajinské obce Nevickoe, která na začátku května zavítala do regionu Jestřebích hor. Dopoledne návštěvníci vyplnili zápasem v malé kopané s domácím týmem Barchovan Libňatov. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Tisková zpráva KJH zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2015
elektronická úřední deska zde >>>
Návštěva ukrajinské delegace
V sobotu 2. května navštíví náš region ukrajinská delegace z obce Neveskoje. Dopoledne od 10 hodin sehraje přátelské utkání v malém fotbale s FC Barchovan Libňatov, odpoledne delegace stráví v Havlovicích. Večer od 18 hodin proběhne v libňatovském kulturním domě přátelské posezení. Na fotbalový zápas i večerní setkání s ukrajinskými přáteli jsou srdečně zváni všichni občané.
Barchovan Libňatov - Hořičky
První utkání nové sezony přihrálo do cesty libňatovským fotbalistům tým sousedních Hořiček. Ačkoliv před derby panovaly mírné obavy ze startu nového ročníku, ovládli jsme souboj zcela jednoznačně. ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
V úterý dne 28.4.2015 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. schválení závěrečného účtu obce za rok 2014,
 3. schválení účetní závěrky obce za rok 2014,
 4. schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014,
 5. schválení výsledků poptávkových řízení,
 6. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh závěrečného účtu Svazku obcí Jestřebí Hory za rok 2014, včetně příloh
elektronická úřední deska zde >>>
Pravidelná vakcinace psů proti vzteklině
Doporučené zejména pro psy, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna - června 2015 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 3 roky).
Očkování se uskuteční: V Libňatově – na hřišti u mateřské školy 2. května 2015 (sobota) v 16:45 – 17:15
Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu základní proti vzteklině nebo kombinovanou. Zároveň zde mohou zakoupit přípravky k odčervení a proti blechám a klíšťatům. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat navakcinovat také králíky proti moru. Dále budeme vakcinovat kočky proti základním kočičím infekčním onemocněním.
SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
Sbor dobrovolných hasičů v Libňatově bude provádět v sobotu 18. dubna 2015 od 8.00 hodin SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
Žádáme občany, aby na uvedený den připravili nepotřebný kovový odpad k příjezdovým komunikacím.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena výzva k podání cenové nabídky: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Libňatově
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena výzva k podání cenové nabídky: Čistírna odpadních vod pro objekt mateřské školy v Libňatově
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 11. dubna 2015 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Nákladní auto s mobilními kontejnery bude stát postupně od dolní části obce u autobusových zastávek takto:
 • u Balcarů /dolní zastávka/: 9,00 - 9,30 hod,
 • u prodejny: 9,30 - 10,00 hod,
 • u pohostinství: 10,00 - 10,30 hod,
 • Svobodné u Zelinků: 10,30 - 11,00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky, plechovky od barev.
Občané mohou ukládat tyto nebezpečné odpady zdarma.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. března:
Celé znění zápisu zde >>>
Libňatovské noviny 2015
Libňatovské noviny jsou od středy 11. března distribuovány do poštovních schránek všech občanů. Pokud je někdo případně postrádá, může si výtisk vyzvednout na Obecním úřadě v Libňatově.
Celé noviny ke stažení zde >>>
Výlet T. J. Sokol za sportem do Hradce Králové
Dne 1. 3. 2015 jsme se vydali v hojném počtu 21 sportovců na výlet směr Hradec Králové. Někteří využili obecní automobil a ostatní jeli svými dopravními prostředky. Počasí nám na cestu přálo, místy svítilo i sluníčko a těsně před desátou hodinou jsme se všichni sešli v Hradci, kde byla naplánovaná horolezecká stěna.
Celý článek zde >>>
Soutěž o zlatý erb
Rád bych touto cestou poděkoval všem návštěvníkům www.stránek obce Libňatov, kteří svým hlasem pomohli k našemu vítězství "O cenu veřejnosti" v krajském kole soutěže o "Zlatý erb 2015". Dále bych rád požádal ty návštěvníky, kterým se naše www stránky líbí a svůj hlas nám dosud neposlali, aby nás podpořili v kole celostátním (hlasy z krajského kola se převádějí). Uzávěrka celostátního kola je 2.4.2015 v 16:00. Způsob hlasování najdete na naších www stránkách, nebo přímo na stránkách www.zlatyerb.cz.

Jaroslav Tomeš - starosta

Školení pro veřejnost - řidiči
SDH Libňatov připravil pro všechny občany školení řidičů, které proběhne v pondělí 16. března od 18:00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Lektorem bude František Mazal z autoškoly z Úpice.
vhodné pro občany, kteří si chtějí zopakovat a osvěžit znalosti ohledně silničního provozu a současné legislativy.
Znovuotevření prodejny
od středy 4. března bude opět otevřena prodejna v Libňatově.
sortiment: potraviny a drogerie
velký výběr, akční ceny, nové a čerstvé zboží,
při nákupu nad 500 Kč dárek (láhev vína), platí pouze 1. týden
Otevírací doba:
Pondělí - pátek700 - 1800
Sobota800 - 1600
Neděle800 - 1200
V úterý dne 10.3.2015 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtový výhled,
 3. partnerská smlouva s MaS Království Jestřebí hory,
 4. majetkové záležitosti,
 5. různé.
Výsledky krajského kola Královéhradeckého kraje
Na slavnostním ceremoniálu dne 2. 3. 2015 byly vyhlášeny výsledky krajského kola Královéhradeckého kraje.
Pořadí dle soutěžních kategorií
Nejlepší webová stránka města:
 1. Broumov (www.broumov-mesto.cz)
 2. Nové Město nad Metují (www.novemestonm.cz)
 3. Rychnov nad Kněžnou (www.rychnov-city.cz)
Nejlepší webová stránka obce:
 1. Lovčice (www.lovcice.eu)
 2. Mokré (www.obecmokre.cz)
 3. Černý Důl (www.cernydul.cz)
Nejlepší elektronická služba:
 1. Jičín: GIS města Jičína
 2. Hradec Králové: Mapa: Významná dopravní omezení ve městě a okolí
 3. Broumov: Klikací rozpočet
Cena veřejnosti:
 1. Libňatov
Fotografie z akce: zlatyerb.obce.cz
Fotografie z maškarního plesu
V sobotu 14.2.2015 uspořádal místní zahrádkářský svaz v místním kulturním domě Maškarní ples, který hýřil různými maskami, viz pár fotek v odkaze níže
Fotografie z akce: kosilib.rajce.idnes.cz
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Ve čtvrtek 12. března 2015 od 8:00 do 14:00 z důvodu nezbytných prací na distribuční soustavě [zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon, §25, odst. 3, písm. C), bod 5)] dojde k odstávce elektřiny v celé obci.
Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena informace o revizi katastru nemovitostí
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena nabídka na výrobu palivového dřeva
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Město Trutnov a Královéhradecký kraj zve
na setkání občanů města Trutnov a okolí s prezidentem republiky Milošem Zemanem
kde: Velký sál Městského úřadu v Trutnově
kdy: Čtvrtek 19. 2. 2015 od 16:55
Plakát zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu SOJH na rok 2015
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. ledna:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Prodejna potravin a smíšeného zboží v Libňatově bude od 1.2.2015 uzavřena.
V úterý dne 27.1.2015 od 19:00 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtové opatření 5/14,
 3. schválení rozpočtu na rok 2015,
 4. majetkové záležitosti,
 5. různé.
Informace OÚ: Poplatky na rok 2015
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 450,- Kč na osobu a rok, /chalupáře a chataře/
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 225,- Kč

Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.

Splatnost poplatků ze psů je do 31. 3.
a za komunální odpad do 30. 4. 2015

Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny: pondělí a středa 7-12 a 13-17 hodin
nebo poukázat na účet obce 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2015
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Příjemně strávené vánoční svátky, zdraví, klid, spokojenost a mnoho úspěchů v roce 2015 přeje občanům Obecní úřad Libňatov
Informace OÚ:
Vyvěšena nabídka pronájmu nebytových prostor (prodejna potravin):
Celé znění nabídky zde >>>
Libňatovské noviny 2015
Redakční rada Libňatovských novin přijímá příspěvky či náměty k dalšímu vydání, které vyjde na konci února 2015 a opět se bude ohlížet za činností úřadu a občanů v roce předchozím. Podněty od spolků, sdružení či občanů lze předávat pomocí internetové pošty na emailovou adresu jaroslav.pich@denik.cz nejdéle do 20. ledna 2015.
Za redakční radu Jaroslav Pich ml.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>
V úterý dne 2.12.2014 od 19:00 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Rozpočtové opatření 4/14,
 2. rozpočtové provizorium na leden a únor 2015,
 3. plán akcí na rok 2015,
 4. různé.
Obecní úřad v Libňatově srdečně zve občany
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se koná v pondělí, 1. prosince od 16. hodin u Obecního úřadu.
S krátkým programem vystoupí děti z mateřské školy.
Malé občerstvení je zajištěno.
Libňatovští ochotníci zvou občany
na divadelní komedii Josefa Štolby: Na letním bytě, kterou zahrají v sobotu 6. prosince v kulturním domě v časech 14:00 a 19:00 hodin.
Plakát zde >>>
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
V úterý 25. listopadu 2014 od 8:00 do 16:00 z důvodu nezbytných prací na distribuční soustavě [zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon, §25, odst. 3, písm. C), bod 5)] dojde k odstávce elektřiny v celé obci, kromě Svobodného.
Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku.
Celý plakát zde >>>
Informace OÚ:
Úmysl odprodat majetek obce
Celé znění nabídky zde >>>
Informace OÚ:
vyvěšen zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. listopadu 2014.
Celé znění ustanovení zde >>>
V pátek dne 7.11.2014 od 17:30 hod
se v kulturním domě v Libňatově koná ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zahájení,
 2. složení slibu zastupitelů,
 3. volba starosty,
 4. volba místostarosty,
 5. volba finančního a kontrolního výboru,
 6. schválení odměn,
 7. schválení jednacího řádu,
 8. diskuse.
Informace OÚ:
ve čtvrtek 6.11.2014 proběhne svoz zeleného odpadu.
Žádáme občany, aby zelený odpad (odkvetlé květiny) připravili do 8.00 hod. k příjezdovým komunikacím. Nepatří sem listí a posečená tráva.
Informace OÚ:

Na úřední desku vyvěšeno Oznámení o počtu soudních přezkumů voleb do zastupitelstev obcí v Královéhradeckém kraji
více viz elektronická úřední deska zde >>>

ČZS zve na 3. PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNÍ POSEZENÍ
Český zahrádkářský svaz Libňatov zve všechny příznivce dobrého jídla na 3. PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNÍ POSEZENÍ spojené s ochutnávkou salátů a pomazánek
Místo konání: Kulturní dům Libňatov.
Kdy: sobota 15. listopadu 2014 od 15:00 hod.
Budeme rádi za všechny vaše "vzorky", kterými nám přispějete a podpoříte všechny mlsné jazýčky (včetně receptů), které se budou vybírat od 14.00 hodin.
Děkujeme za vaši účast, odměna čeká na každého
ČZS pořádá vánoční zájezd
ČZS pořádá dne 14.12. vánoční zájezd do Pardubic na vánoční výstavu do Ideonu.
Od 14.30 bude následovat divadelní představení "Hrátky s čertem".
Cena zájezdu pro členy 300,- Kč , ostatní 400,- Kč.
Odjezd v 8.00 od prodejny.
Přihlášky se zálohou přijímá p. Věra Kadaníková do 28.října. (je nutné objednat vstupenky s předstihem).
Informace OÚ: Oznámení o době a místu konání voleb.
2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat ve dnech 17. a 18. října 2014 a to takto:
Pátek 17.10. od 14:00 - 22:00 hod.
Sobota 18.10. od 8:00 - 14:00 hod.
v zasedací místnosti kulturního domu

Upozorňojeme, že je povinností voliče prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. října:
Celé znění zápisu zde >>>
Barchovan Libňatov - Roma Trutnov
Poslední utkání letošní sezony odehrál Libňatov na domácím hřišti proti nováčkovi soutěže. V případě dvou výher bychom měli zajištěnu obhajobu třetího místa, ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ: Oznámení o době a místu konání voleb.
Volby do Zastupitelstva obce Libňatov a do Senátu Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014 a to takto:
Pátek 10.10. od 14:00 - 22:00 hod.
Sobota 11.10. od 8:00 - 14:00 hod.
v zasedací místnosti kulturního domu

Upozorňojeme, že je povinností voliče prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
Průběžný stav voleb a výsledky je možné zkontrolovat na internetových stránkách www.volby.cz
oficiální výsledky budou vloženy dodatečně.
Ležák Česká Skalice - Barchovan Libňatov
Předposlední kolo 1. Havlovické ligy nás čekalo na půdě obhájce, kterému jsme chtěli vrátit domácí neúspěchy. Šlo navíc o souboj o průběžné první místo v tabulce, což si oba týmy náležitě uvědomovaly.
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Oznámení ČZS
Český zahrádkářský svaz v Libňatově oznamuje, že zahajuje v pondělí 6.10.2014 moštování. Je možno se objednat u Josefa Picha na č. tel. 725542760 a u Jiřího Srdínka č. tel. 602438924.
Ženatí - Svobodní
V pátek 26. září byly sehrány tradiční posvícenské souboje mezi svobodnými a ženatými. Na hřiště si tentokrát našlo cestu hned 23 fotbalistů, za což jsou organizátoři velmi rádi, ...
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014
Kandidátní listina zde >>>
V úterý dne 7.10.2014 od 19:00 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP,
 2. změna rozpočtu,
 3. zpráva o činnosti zastupitelstva za volební období,
 4. majetkové záležitosti.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. září:
Celé znění zápisu zde >>>
Město Rtyně v Podkrkonoší
zve občany na 22. folk - country - bluegrass festival NOTA, který pořádá v sobotu 9. srpna 2014. Více informací na plakátu.
Plakát zde >>>
Informace OÚ:

Na úřední desku vyvěšeno:

 1. Oznámení o nabídce odprodeje elektrického ohřívače vody o objemu 80 l
 2. Nabídka prodeje pozemkových parcel
více viz elektronická úřední deska zde >>>
Lavina Lhota Červený Kostelec - Barchovan Libňatov
Prakticky v plné síle jsme odjeli k dalšímu kolu na hřiště vedoucího týmu. Na Bohdašíně jsme tentokrát odehráli dva velmi dobré zápasy, v nichž jsme zaslouženě získali plných šest bodů.
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Libňatov - TSD Trutnov
Dvojzápas 7. kola proti beznadějně poslednímu celku tabulky jsme chtěli komplet ovládnout. Úplně podle představ nám ale vyšel jen první poločas. V něm jsme nerozhýbaným domácích vstřelili šest gólů.
více na stránce FC Barchovan zde >>>
Žernov - Barchovan Libňatov
Úvodní dvojzápas, kterým jsme začali odvetnou polovinu soutěže, nám příliš nevyšel. V nekompletní sestavě jsme přitom nezačali špatně.
více na stránce FC Barchovan zde >>>
V úterý dne 16.9.2014 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. změna rozpočtu,
 3. majetkové záležitosti,
 4. představení kandidátů nového zastupitelstva obce,
 5. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeny informace o počtu a sídle volebních okrsků.
elektronická úřední deska zde >>>
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
V úterý 26. srpna 2014 od 7:30 do 11:30 z důvodu nezbytných prací na distribuční soustavě [zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon, §25, odst. 4, písm. D), bod 6)] dojde k odstávce elektřiny ve středu obce (cca od čp 151 po čp 53). Cílem těchto prací je kontrolovat stav sítě a zabezpečovat tak stále spolehlivou dodávku elektřiny.
Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeny dokumenty: Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce a nabídka Státního pozemkového úřadu k pronájmu parcely č. 744 a 745
elektronická úřední deska zde >>>
Tenisový turnaj
T.J. Sokol Libňatov zve příznivce tenisu v sobotu 16. srpna od 7:30 hod na antukový kurt v Libňatově na již tradiční tenisový turnaj čtyřher.
kategorie čtyřhry - muži zvlášť a ženy zvlášť (pravidla budou upřesněna na místě).
přihlášky podávejte do 13. srpna u Kadaníků (!přihlášky na místě nebudou akceptovány!)
startovné: 100,- Kč (členové T.J. Sokol Libňatov 50,- Kč)
více info viz plakát:
Plakát tenisový turnaj zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen dokument: Volby do zastupitelstev obcí - počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
elektronická úřední deska zde >>>
Slavnostní mše
V rámci partnerské návštěvy našich slovenských přátel z obce Trhoviště bude v neděli, dne 13.7.2014 od 9.00 hodin, v prostoru u zvoničky sloužena slavnostní mše. Na tuto, pro naši obec zcela mimořádnou událost jste všichni zváni.
Z historie obce
Ve středu 9.7.2014 to bude 550 let, co Jiřík z Chlumu prodal statek a pozemky Pavlovi z Libňatova.(historie obce str.45).
Zumba s Maruškou roztančila svatebčany
Páteční dopoledne 4. července bylo pro členy T. J. Sokol Libňatov ve znamení svatby jejích členů – Věrky Kadaníkové a Jirky Klementa. Sokol si pro ně připravil překvapení v podobě zumby s Maruškou, která roztančila nejen novomanžele, ale i svatebčany. T. J. Sokol přeje novomanželům do společného života hodně štěstí, pohody a lásky!
Přečtěte si článek a prohlédněte fotografie z akce zde >>>
Informace OÚ:
V období od 14.7. do 5.10.2014 bude úplná uzavírka Hořiček ve směru od Libňatova, objízdná trasa je plánována přes Hajnice.
Mapa objízdné trasy zde >>>
Putování za pokladem podruhé
Připomeňte si červnovou akci pro děti a rodiče ještě jednou, a to s fotkami Jardy Picha ml., který s dětmi prošel připravenou trasu a nafotil spoustu pěkný momentek.
Prohlédněte se fotografie z akce v druhé polovině stránky zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. června:
Celé znění zápisu zde >>>
Ligový pohár 2014 a AS Róma Trutnov - Barchovan Libňatov
reporty z dvou vydařených fotbalových akcí naleznete na
stránce FC Barchovan zde >>>
Putování za pokladem
Ještě než se všichni rozprchneme na prázdniny, uspořádali jsme 4. června pro naše nejmenší členy a jejich rodiče putování za pokladem. A jak je z pohádkových příběhů známo, k nalezení toho pravého pokladu je zapotřebí mapa, jejíž získání nikdy není zadarmo. Cestou od hřiště u školky jsme na osmi stanovištích potkali zvířátka z pohádky „Boudo, budko“, která dětem za splnění úkolu darovala kousek mapy. Na posledním stanovišti u tenisového kurtu nás čekal medvěd Huňáč s míči a každý, kdo kopl míč do branky a shodil všechny kuželky, dostal poslední kousíček mapy. A teď už jen stačilo poskládat správně dílky mapy a poklad byl nalezen.
Přečtěte si článek a prohlédněte fotografie z akce zde >>>
Barchovan Libňatov - Ležák Česká Skalice
Přímý nedělní souboj o první místo Libňatovu nevyšel. Obhájce titulu přijel v silné sestavě, která si odvezla všech šest bodů. ..
více na stránce FC Barchovan zde >>>
V úterý dne 17.6.2014 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. schválení závěrečného účtu obce za rok 2013,
 3. schválení účetních závěrek obce a příspěvkových organizací za r. 2013,
 4. rozpočtové opatření 1/14,
 5. majetkové záležitosti,
 6. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen dokument: Územní rozhodnutí - rekonstrukce NN a TS768
elektronická úřední deska zde >>>
Libňatov - Lavina Červený Kostelec a TSD Trutnov - Libňatov
reporty z dvou vydařených fotbalových zápasů naleznete na
stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena výzva k podání cenové nabídky pro Energetická opatření - obecní úřad Libňatov
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen Závěrečný účet obce za rok 2013, včetně všech příloh
elektronická úřední deska zde >>>
Výsledky voleb
Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. a 24. 5. 2014
Výsledek voleb zde >>>
Upozornění pro občany osady "Svobodné"
Úmysl napouštět nebo doplňovat zahradní bazény v osadě Svobodné pitnou vodou z obecního vodovodu je nutné předem nahlásit na Obecní úřad v Libňatově na tel. 602 187 891, nebo osobně paní Janě Zelinkové, Libňatov - Svobodné č.p. 102.
Včasným nahlášením se vyhnete případným nepříjemným výpadkům v dodávce pitné vody.
Děkuji.
Jaroslav Tomeš - starosta
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod záštitou T. J. Sokol Libňatov proběhl letos v sobotu 26. 4. 2014, tedy, jak je již zvykem, týden po velikonocích ...
Fotogalerie a článek
Fotografie Jaroslava Picha na rajčeti

Úřední deska:
MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. předkládá k veřejnému připomínkování Analytickou část ISÚ pro období 2014 – 2020.
Termín pro připomínkování je do 6.6.2014. Připomínkový list je přiložen, je možné jej zaslat poštou nebo elektronicky na obecní úřad.
Analytická část
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Barchovan Libňatov - Žernov
V neděli 11. května byl rozehrán další ročník 1. Havlovické Tropical ligy. Na libňatovské hřiště k úvodnímu kolu dorazil Žernov, a tak se desítky přítomných fanoušků mohly těšit na souboj třetího týmu loňské tabulky se druhým. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Tenisová liga 2014
start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 16. května 2014 u J. Kadaníka (J. Klementa)
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2014 >>>
Stránka tenisová liga 2014 >>>
Květen 1945 v Libňatově
Libňatov - Letos si připomínáme již 69. výročí konce druhé světové války. Tento článek má za úkol připomenout události přelomového jara 1945 ve vesnici Libňatov na Úpicku, kde tehdy až na malé výjimky žilo české obyvatelstvo.
Celý článek včetně fotografií zde >>>
Den matek
ČČK Libňatov společně s mateřskou školou pořádá sváteční odpoledne na oslavu DNE MATEK, které se koná v úterý 13. května 2014 od 16 hodin v místním kulturním domě.
Srdečně zveme všechny občany Libňatova.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno: Datum a místo konání voleb do Evropského parlamentu
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeny dokumenty: Zpráva o závěrečném přezkumu hospodaření Svazku obcí Jestřebí Hory
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. dubna:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Vyhláška finančního úřadu o zpřístupnění předpisného seznamu ve věci daně z nemovitých věcí na rok 2014
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Pravidelná vakcinace psů proti vzteklině
Doporučené zejména pro psy, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna - června 2014 (Majítelé, kteří využili pro svého psa kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 3 roky).
Očkování se uskuteční: V Libňatově - na hřišti u mateřské školy 26. dubna 2014 (sobota) v 16:45 – 17:15
Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu základní proti vzteklině nebo kombinovanou. Zároveň zde mohou zakoupit přípravky k odčervení a proti blechám a klíšťatům. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat navakcinovat také králíky proti moru. Dále budeme vakcinovat kočky proti základním kočičím infekčním onemocněním.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen dokument: Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
V úterý dne 15.4.2014 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. rozpočtový výhled na r. 2015 a 2016,
 3. schválení počtu členů nového zastupitelstva obce,
 4. majetkové záležitosti,
 5. různé,
Sběr kovového odpadu
Sbor dobrovolných hasičů v Libňatově bude provádět v sobotu 12. dubna 2014 sběr kovového odpadu
Žádáme občany, aby na uvedený den připravili nepotřebný kovový odpad k příjezdovým komunikacím.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeny dokumenty: Úmysl odprodat pozemek a Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Svoz nebezpečných odpadů
V SOBOTU 5. dubna 2013 dopoledne se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Nákladní auto s mobilními kontejnery bude stát postupně od dolní části obce u autobusových zastávek takto:
u Balcarů /dolní zastávka/ 9,00 - 9,30 hod,
u prodejny : 9,30 - 10,00 hod,
u pohostinství : 10,00 - 10,30 hod,
Svobodné u Zelinků : 10,30 - 11,00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady : monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky, plechovky od barev.
Občané mohou ukládat tyto nebezpečné odpady zdarma.
Informace OÚ:
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj ukončuje ke dni 25.3.2014 mimořádná veterinární opatření nařízená dne 4.6.2013 při výskytu a k zamezení šíření nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno Usnesení o elektronické dražbě nemovitosti č.p. 155
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Libňatovské noviny 2014
Ve čtvrtek 14. března byl do schránek občanů Libňatova i zdejších chatařů zdarma distribuován další ročník obecních novin. Pokud by je kdokoliv ve schránce nenašel, může si noviny vyzvednout na obecním úřadu.
Za redakční radu Jaroslav Pich ml.
Oznámení o zahájení územního řízení - rekonstrukce NN
Městský úřad v Úpici, odbor výstavby, oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 11. dubna 2014 (pátek) v 9,00 hodin se schůzkou pozvaných Obecní úřad Libňatov. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Úpici, odbor výstavby, úřední dny: Po a St 8 -11.15, 12.15 - 17 hod.).
Celé znění oznámení zde
Finanční úřad
vydal informační leták na téma: "jak podat daňové přiznání k daním z příjmů za rok 2013?"
Celý leták zde
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeny výzvy k podání cenových nabídek pro výstavbu opěrné zdi a opravu povrchu místní komunikace 1054 a výstavbu opěrné zdi a opravu povrchu místní komunikace na p.p.č. 1095/2
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
ČZS pořádá
Český zahrádkářský svaz v Libňatově pořádá v sobotu 29. března 2014 zájezd do Prahy na divadelní představení
BYLO NÁS PĚT
Program: návštěva Technického muzea (i zemědělského) nebo volný program
17:00 představení v Divadle ABC
Odjezd je v 7 hodin od prodejny.
Cena pro členy 500,- Kč i s dopravou.
Přihlášky přijímá p. Kadaníková do 23. 3. 2014
Školení pro veřejnost - řidiči
SDH Libňatov připravil pro všechny občany školení řidičů, které proběhne v úterý 18. března od 18:00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Lektorem bude František Mazal z autoškoly z Úpice.
vhodné pro občany, kteří si chtějí zopakovat a osvěžit znalosti ohledně silničního provozu a současné legislativy.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. února:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na stránku veřejných zakázek vyvěšen výsledek cenové nabídky na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě v Libňatově
Informace na stránce veřejné zakázky.
V úterý dne 25.2.2014 od 19:00 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. Zpráva starosty,
 2. schválení plánu práce na rok 2014,
 3. schválení výše příspěvku pro místní spolky,
 4. návrh rozpočtu na rok 2014,
 5. majetkové záležitosti,
 6. různé,
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory na rok 2014:
Celé znění návrhu zde >>>
Oznámení OÚ:
Obec Libňatov dává na vědomí úmysl odprodat pozemek p.p.č. 209/9 v k.ú. Libňatov. Bližší informace na OÚ
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2014:
Celé znění návrhu zde >>>
Netradiční pětiboj v Náchodě
V sobotu 18. 1. 2014 jsme s dětmi zavítaly na Netradiční pětiboj do náchodské sokolovny. Do 10. hodiny byla prezence a tam děti byly rozděleny do jednotlivých kategorií. Děti od 2 do 5 let byly "koťata" a od 6 let "pulci".
Fotografie a cely text v galerii
Tříkrálová sbírka 2014
V sobotu 4. ledna proběhla v naší obci významná charitativní akce Tříkrálová sbírka 2014. Skupinky Tří králů putovaly od domu k domu s koledou a pokladničkou, do které naši štědří občané přispívali finančními dary ve prospěch dobré věci - letos celkem 9.568 Kč. Všem, kterým nejsou osudy ostatních lhostejné, za jejich příspěvky moc děkujeme.
Fotografie a cely text v galerii
Upozornění OÚ:
Poplatky na rok 2014.
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 450,- Kč na osobu a rok,
/chalupáře a chataře/ děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 225,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost poplatků ze psů je do 31. 3.
a za komunální odpad do 30. 4. 2014
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny:
pondělí a středa 7-12 13-17 hodin
nebo poukázat na účet obce:
č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
Informace OÚ:
Obecní úřad bude přes vánoční svátky uzavřen, a to ve dnech od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014.
Otevřeno bude až 6. ledna. V případě nutnosti volat p. starostu na tel. Č. 602 187 891.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno nařízení číslo 1/2013 (Provozní řád dětského hřiště u MŠ)
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>
Přispějte k obsahu Libňatovských novin
Redakční rada obecních novin přijímá příspěvky do dalšího ročníku, který vyjde na konci února 2014. Jakýkoliv podnět jak od spolků, tak od občanů doručte na emailovou adresu jaroslav.pich@denik.cz nejdéle do konce ledna.
Za redakční radu Jaroslav Pich ml.
Informace OÚ:
na úřední desku přidána vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Informace OÚ:
Od 1.1.2014 je volně přístupné dětské hřiště u mateřské školy. Při jeho návštěvě se prosím seznamte a řiďte platným provozním řádem, který najdete u obou vchodů. Dodržujte provozní dobu a všechny bezpečnostní pokyny.
V úterý dne 3.12.2013 od 19:00 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. obecně závazné vyhlášky,
  3. přijetí daru,
  4. změna rozpočtu,
  5. rozpočtové provizorium na leden a únor 2014,
  6. majetkové záležitosti,
  7. dotace z POV 2014,
  8. jmenování inventarizačních komisí,
  9. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena výzva k podání cenové nabídky pro rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě v Libňatově
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. října:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013)
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete v přiloženém souboru
Výsledek voleb zde >>>
Barchovan Libňatov - TSD Trutnov
Vyhrát poslední dva zápasy a doufat ve ztrátu úpické Pošty. Pouze v tomto případě mohl po posledním kole letošní první Havlovické ligy oslavit Libňatov možná i trochu nečekané konečné třetí místo. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
V úterý dne 22.10.2013 od 19:00 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. majetkové záležitosti,
  3. rozpočtové opatření 1/13,
  4. rozpočtový výhled,
  5. různé.
Lavina Červený Kostelec - Libňatov
Předposlední kolo letošního ročníku se odehrálo na půdě předposledního týmu tabulky. Libňatov věděl, že pokud získá všechny body, hodně se přiblíží konečnému třetímu místu. Oba zápasy se odehrály v husté mlze, brankáři na sebe přes celé hřiště skutečně neviděli. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Obecní úřad v Libňatově upozorňuje občany,
že ve středu 16.10.2013 proběhne svoz zeleného odpadu.
Žádáme občany, aby zelený odpad (odkvetlé květiny) připravili do 8.00 hod. k příjezdovým komunikacím.
Nepatří sem listí a posečená tráva.
Oznámení o době a místu konání voleb.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013 a to takto:
   Pátek 25. 10. od 14,00 - 22,00 hod.
   Sobota 26. 10. od 8,00 - 14,00 hod.
v prostorách obecního úřadu.

Upozorňujeme, že je povinností voliče prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
Viktoria Žernov - Barchovan Libňatov
K utkání na trávník lídra tabulky jsme odjížděli s pokorou, zároveň zraněním poměrně zdecimování a s vědomím, že chceme soupeři oplatit prohry z našeho hřiště. Body jsme ale potřebovali i k tomu, abychom se udrželi ve hře o nejlepší trojici. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Oznámení obecního úřadu
Po dobu nepřítomnosti starosty a místostarosty ve dnech 4. - 7.10.2013 zastupuje vedení obce obce pan Aleš Kosina.
Piškotky Doubravice - Barchovan Libňatov
Po týdenní pauze se Libňatov vydal netradičně v sobotu na utkání s několikanásobným vítězem první havlovické ligy. Věděli jsme, že pokud dokážeme bodovat se soupeřem tabulkově nepříliš vzdáleným, přiblížíme se hodně k záchraně. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
V pátek 4. října 2013 od 8:00 do 17:00 z důvodu nezbytných prací na distribuční soustavě [zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon, §25, odst. 4, písm. D), bod 6)]. Cílem těchto prací je kontrolovat stav sítě a zabezpečovat tak stále spolehlivou dodávku elektřiny.
Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku.
Celé znění oznámení zde >>>
Přednáška první pomoci
ČČK Libňatov srdečně všechny zve na přednášku o první pomoci. Uvidíte praktické ukázky poskytování první pomoci. Připravujeme pro vás maskovaná zranění na kterých si můžete vyzkoušet své znalosti. Přednáška se bude konat ve středu 2. října 2013 od 16 hodin v místním kulturním domě.
Ilustrační foto 1ilustrační foto 2ilustrační foto 3.
Nabídka pronájmu nebytových prostor Prodejna
Obec Libňatov vyhlašuje nabídku pronájmu nebytových prostor prodejna Libňatov č.p. 13
Podmínkou je zachování prodeje potravin a smíšeného zboží
Písemné přihlášky zájemců budou přijímány na Obecním úřadě v Libňatově do 14.října 2013.
Podrobné informace přímo na Obecním úřadě v Libňatově
nebo na tel.602 18 78 91 nebo 499 78 15 85
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeny informace o počtu členů okrskové volební komise, počtu a sídle volebních okrsků.
Dokumenty ke stažení na stránce úřední desky.
Informace OÚ:
Na strámku veřejných zakázek vyvěšeny výsledky cenových nabídek jednotlivých veřejných zakázek
Informace na stránce veřejné zakázky.
Staré Libňatovské zpravodaje
Připomeňte si historii obce z let 1959 - 1960 ve starých Libňatovských zpravodajích, které jsme po vás na web připravili. Naleznete tu celkem sedmnáct nově přidaných čísel, kde si přečtete i konkrétní podrobnosti třeba o školce, obci, o hasičích – zkrátka, to, co za každý ten měsíc v Libňatově událo.
Stránka se zpravodaji zde >>>
Barchovan Libňatov - Ležák Česká Skalice
V propršeném dopoledni jsme 15. září přivítali dlouhodobě jeden z nejlepší týmů Havlovické ligy. Sestava se tentokrát ustálila, a dostatek střídající hráčů dával šanci na bodový zisk. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Za venkovskými inspiracemi do mikroregionu Poondavie – 2013
Vážení partneři MAS a příznivci,
v rámci dlouhodobé spolupráce s mikroregionem Poondavie, se kterým se navzájem inspirujeme již od roku 2007, je v plánu činnosti každoroční výjezdní setkání na východním Slovensku. Termín odjezdu je stanoven na pátek 4. 10., návrat je plánován na pondělí 7. 10. 2013. Hlavním bodem programu by měla být návštěva Ukrajiny, konkrétně obce Baranince, která je partnerskou obcí Trhoviště. Upozorňujeme zájemce, že pro cestu na Ukrajinu je nutné mít s sebou platný cestovní pas.
Více informací v souboru v příloze.
Pokud máte o cestu na východ Slovenska zájem, přihlašte se na obecním úřadě nejpozději 20. 9. 2013.
Propozice a přihláška zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. září:
Celé znění zápisu zde >>>
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Český zahrádkářský svaz v Libňatově pořádá dne 5. října 2013 zájezd na výstavu ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH do Častolovic
Odjezd od prodejny v 8.00 hodin.
Program: Návštěva výstavy.
Odpoledne prohlídka města a zámku Litomyšl.
Návrat okolo 18. hodiny.
Přihlášky přijímá p. Věra Kadaníková do 30. září.
Záloha pro členy 200,- Kč, pro ostatní 250,- Kč.
Olympiáda pro starší a dříve narozené
Olympiáda pro starší a dříve narozené tak se nazývá tradiční klání seniorů, které se konalo ve čtvrtek 5. září v Havlovicích
Fotogalerie a reportáž z akce zde >>>
Pošta Úpice - Barchovan Libňatov
První zápas druhé poloviny 1. Havlovické Tropical ligy jsme odjeli odehrát na horkou půdu vedoucího týmu soutěže z Úpice v neděli 8. září. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Domov důchodců Tmavý Důl
Vás srdečně zve na den otevřených dvěří, který se uskuteční ve čtvrtek 12.9.2019 od 13:00 hodin
Plakát akce zde >>>
V úterý dne 3.9.2013 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. rozpočtové opatření 1/13,
  3. majetkové záležitosti,
  4. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena výzva k podání cenové nabídky pro opravu povrchu místní komunikace na p.p.č. 1053/19 v k.ú. Libňatov
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Odvolání období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárů
Období mimořádných klimatických podmínek bylo vyhlášeno z důvodu dlouhotrvajícího sucha a s ohledem na měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav.
Období mimořádných klimatických podmínek skončilo jeho odvoláním dne 9. srpna 2013
Celé znění odvolání
Slavnostní předávání dekretu o udělení znaku obce
Dne 10.června 2013 se starosta obce Jaroslav Tomeš a místostarosta Jaroslav Pich zúčastnili slavnostního předávání symbolů obce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Fotogalerie, video a reportáž z celého předávání zde >>>
Návštěva slovenský partnerů z Trhoviště
Na konci července absolvovali čtyřdenní návštěvu Libňatova partneři ze slovenské obce Trhoviště.
Fotogalerie a reportáž z celého pobytu zde >>>
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek - nebezpečí požárů
Období mimořádných klimatických podmínek je vyhlášeno z důvodu dlouhotrvajícího sucha a s ohledem na měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. V období mimořádných klimatických podmínek je potřeba k zajištění bezpočnosti dodržovat povinnosti stanovené v příloze č. 1 Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Období mimořádných klimatických podmínek počíná dnem jeho vyhlášení a platí až do odvolání
Dokumenty:Průvodní dopis a Nařízení královéhradeckého kraje č. 2/2002 a č. 3/2002
Návštěva z partnerské obce Trhoviště
Od čtvrtka do neděle (25.-28.7.) naší obec navštíví delegace z partnerské obce Trhoviště z východního Slovenska. Přátelské posezení se uskuteční ve čtvrtek a v pátek ve večerních hodinách v místním pohostinství, na které občany srdečně zveme.
OZNÁMENÍ ODSTÁVKY VODY
V úterý 23.7.2013 v čase od 8,00 hod. do cca 16,00 hod. bude prováděno čištění a desinfekce vodojemu obce Libňatov a osady Svobodné.
Může docházet k výpadkům v plynulosti dodávky vody. Stabilizaci dodávky vody lze předpokládat od 16,00 hod.
Zumba se cvičí i o prázdninách!
Všechny nadšenkyně do cvičení zumby si na své přijdou i v letních měsících. Prázdninami cvičení neskočilo a pokračuje ve stejném termínu, a to buď v sále kulturního domu nebo na hřišti u Mateřské školky.
Barchovan Libňatov - Viktoria Žernov
V pátek 28. června se na našem hřišti dohrávalo odložené utkání 5. kola. Přijel Žernov, který měl stejně bodů jako my. Hrálo se o průběžné druhé místo. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
PODPOŘTE FOTBALISTY NA TURNAJI HAPO

Hráči Barchovanu Libňatov o víkendu dosáhli na jeden z historických výsledků. V sousedních Havlovicích obsadili 3. místo na Ligovém poháru, což jim stačilo k postupu mezi nejlepších osm celků populárního turnaje HAPO. Ve finálovém klání se tak v neděli 30. června utkají s protivníky z různých koutů České republiky. Pro místní fotbalisty budou všechny zápasy velkým svátkem, protože se střetnou také s hráči, kteří působí v profesionálních či poloprofesionálních soutěžích v České republice.

Tímto bychom tedy, my hráči, chtěli vyzvat všechny fanoušky a fanynky, aby nás přijeli do sportovního areálu v sousední obci podpořit nejen účastí, ale také svými hlasivkami. Rozhodně budeme rádi za každé povzbuzování, které bude v přetěžkých zápasech velkou motivací. Turnaj odstartuje úvodním zápasem v 9 hodin!

Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. června:
Celé znění zápisu zde >>>
LETNÍ TÁBOR POD VYSÁKEM STÁRKOV 2013
Okresní sdružení hasičů pořádá dětský letní tábor Pod Vysákem, Stárkov 2013. Určeno pro děti od 8 do 15 let.
V případě zájmu více informací viz přiložený leták.
Plakát dětský tábor >>>
Barchovan Libňatov - Lavina Červený Kostelec
Po výpadku proti týmu z Trutnova jsme nyní chtěli naplno zabrat. Věděli jsme, že i soupeř šel za poslední roky výsledkově nahoru, v tabulce byl navíc před námi. Pokud jsme ale nechtěli propadnout mezi bodově slabší celky, nezbývalo nic jiného, než vyhrát. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Poděkování ČČK Libňatov
Milí spoluobčané Libňatova,
ráda bych poděkovala za spolupráci při pořádání veřejné sbírky Českého dne proti rakovině. Nejen členkám místní skupiny Českého červeného kříže, které kytičky nabízely ale také každému, kdo si kytičku koupil a tím podpořil správnou věc. V letošním roce se podařilo v Libňatově a okolí prodat díky vám 175 kusů oranžových kytiček. Cena jedné kytičky byla minimálně 20 Kč. Celkem se vybralo 3. 824,-
Účast na této sbírce plánujeme i na příští rok a doufáme, že se nám podaří prodat ještě více kytiček.
Ještě jednou Vám moc děkuji za vaši ochotu pomoci.
Za MS Českého červeného kříže
Jindřiška Chobotská
Fotografie z dětského dne a ze zaplaveného hřiště
V neděli 9. června se konal na hřišti u mateřské školy dětský den viz článek s fotografiemi a po jeho skončení Libňatov zastihly silné deště.
Fotogalerie a článek z dětského dne zde >>> a
fotogalerie a článek ze zaplaveného hřiště zde >>>
TSD Trutnov - Barchovan Libňatov
Po čtrnáctidenní pauze zaviněné volným losem a nepřízní počasí jsme hráli na hřišti v Bohuslavicích s posledním celkem 1. ligy. Hrálo se na prostorném hřišti a zatímco naše střídačka byla plná, hostující poloprázdná. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
V úterý dne 11.6.2013 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. závěrečný účet obce za rok 2012,
  3. vnitřní směrnice,
  4. majetkové záležitosti,
  4. různé.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena výzva k podání cenové nabídky pro Nátěr střechy, fasády a oken na budově prodejny potravin v Libňatově
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena informace o změně názvu společnosti JIPA potraviny s.r.o. na Váš pekař s.r.o.
elektronická úřední deska zde >>>
Barchovan Libňatov - Piškotky Doubravice
Ve třetím dvojkole letošní sezony jsme po týdnu volna přivítali hráče z Doubravic. Ti byli před zápasem jasným favoritem, ale na pentagon dorazili s jediným náhradníkem, ...
Dále naleznete na stránce FC Barchovan článek ze zápasu Svobodní - Ženatí
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
DĚTSKÝ DEN aneb CVIČENÍ S MIRKEM
T. J. Sokol Libňatov pořádá v neděli 9. června od 14.30 DĚTSKÝ DEN aneb CVIČENÍ S MIRKEM
Přijďte si zasoutěžit a hýbat se na hřiště u školky. Pro statečné účastníky bude připravena drobná odměna. Na připraveném improvizovaném ohništi budeme opékat vuřty. Mimo soutěž bude skákací hrad.
Těšíme se vás T. J. Sokol
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát dětský den >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen Závěrečný účet obce za rok 2012, včetně všech příloh
elektronická úřední deska zde >>>
Svoz nebezpečných odpadů
V SOBOTU 25. 5. 2013 dopoledne se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Nákladní auto s mobilními kontejnery bude stát postupně od dolní části obce u autobusových zastávek takto:
u Balcarů /dolní zastávka/ 9,00 - 9,30 hod,
u prodejny : 9,30 - 10,00 hod,
u pohostinství : 10,00 - 10,30 hod,
Svobodné u Zelinků : 10,30 - 11,00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady : monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky, plechovky od barev.
Občané mohou ukládat tyto nebezpečné odpady zdarma.
Ležák Česká Skalice - Barchovan Libňatov
Další fotbalové utkání nás čekalo na hřišti asi největšího favorita soutěže a tradičního účastníka Havlovické ligy. Libňatov odjel k zápasům v historicky nejpočetnější sestavě - připraveno bylo přesně 20 hráčů, což povzbuzovalo sebevědomí! ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh závěrečného účtu Svazku obcí Jestřebí Hory za rok 2012, včetně příloh
elektronická úřední deska zde >>>
Barchovan Libňatov - Pošta Úpice
Po zimní přestávce, kdy jsme se k tréninkům každou neděli scházeli v havlovické tělocvičně, začala o víkendu i libňatovským fotbalistům 1. Havlovická liga v malé kopané. Úvodní utkání po postupu nás čekalo na domácí půdě na velmi těžkém podmáčeném terénu. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Stěhování správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v Trutnově
Budova Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v Trutnově se bude z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu rekonstruovat. Pracoviště úřadu je nutno po dobu rekonstrukce přestěhovat do náhradních prostor.
Na současné adrese Komenského 821, Trutnov bude OSSZ v provozu naposledy dne 7. 5. 2013 ve standardní pracovní době. Pokladna pro platby v hotovosti bude naposledy v provozu dne 6. 5. 2013.
Ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5. 2013 bude z důvodu stěhování OSSZ pro veřejnost zcela uzavřena, nebude dostupnost ani telefonicky.
Provoz OSSZ opět zahájí v pondělí 13. 5. 2013 již na nové adrese Horská 5, Trutnov.
Děkujeme klientům za pochopení
Tenisová liga 2013
start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 15. května 2013 u J. Kadaníka (J. Klementa)
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2013 >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. dubna:
Celé znění zápisu zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen informace, že na územních pracovištích F.Ú. je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam ohledně daně z nemovitosti na rok 2013
elektronická úřední deska zde >>>
Český zahrádkářský svaz v Libňatově
pořádá dne 25. května 2013 zájezd do Polska.
Program:
prohlídka miniatur a dolů v Kowarech,
prohlídka města a zahrady ve Walbrzychu.
Na zpáteční cestě lovení ryb.
Odjezd od prodejny v 8.00 hodin.
Přihlášky přijímá p. Věra Kadaníková.
Záloha pro členy 200,- Kč, pro ostatní 250,- Kč.
XIV. ročník Igelitiády je zdárně za námi!
Úterý 23. dubna 2013 patřilo v rámci oslav Dne Země již tradiční Igelitiádě. Čištění břehů řeky Úpy se žáci a učitelé ZŠ Úpice-Lány, Speciální ZŠ Úpice, Základní školy a MŠ Havlovice a mateřských škol ze Suchovršic a z Libňatova věnovali celé dopoledne. Další zainteresovaná vzdělávací instituce – Gymnázium a SOŠ Úpice – se do terénu vydala již v pátek 19. 4., jelikož v tento den již měla v rozvrhu jiný program.
Zajímá Vás, jak taková událost probíhá? Každá škola, případně školka, má přidělený daný úsek řeky či jejího blízkého okolí. Všichni dohromady jsme schopni vyčistit řeku Úpu od suchovršického mostu Na Lhotkách až po havlovický most U Mandle. Veškerý odpad sbíráme do pytlů, které shromažďujeme na smluvených místech, kam si pro něj přijedou Technické služby Města Úpice. Tímto jim chceme velmi poděkovat za jejich pomoc a spolupráci. Stejně tak patří velký díky starostům dotčených obcí, kteří tuto akci podporují a přispívají ze svého rozpočtu na náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu.
V letošním roce jsme nasbírali celkem 1400 kg nepořádku. Oproti loňskému roku je to o 400 kg méně. Optimista by mohl říct, že je to určitě tím, že si lidé více hledí naší přírody a odpadky hází tam, kam mají. Pesimista by to mohl připisovat ošklivějšímu pátečnímu počasí či nedůslednosti při sbírání. Ať tak, či onak, tuna a půl nečistot je pryč a o to tu přeci jde především!!!
Všem, kteří přispěli svou troškou do mlýna a přiložili ruku k dílu, patří velké a upřímné poděkování!

Graf sesbíraných odpadků za jednotlivé roky.

Petra Nývltová a Jan Balcar, koordinátoři Igelitiády

Zasílání novinek
Zájemci o zasílání novinek/změn na stránkách mají již možnost využít formuláře vpravo dole na stránce pod počítadlem přístupů, kam zadají svůj email, na který jim budou zasílány informace o novinkách
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena výzva k podání cenové nabídky pro rekonstrukci dětského hřiště u mateřské školy
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.
V úterý dne 16.4.2013 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. schválení účetní závěrky za rok 2012,
  3. majetkové záležitosti,
  4. různé.
Zumba v Libňatově vždy v pátek
Zveme všechny zájemkyně na Zumbu s Maruškou do Kulturního domu v Libňatově. Cvičíme od 12.4. každý pátek od 18.30 do 19.30. S sebou cvičební obuv, pohodlné oblečení a dobrou náladu. Za T. J. Sokol Libňatov Veronika Balcarová
Leták ZUMBA zde >>>
Pravidelná vakcinace proti vzteklině
Zveme všechny majitele psů k vakcinaci proti vzteklině. Dostavit by se měli zejména ti, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna-června 2013 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 3 roky). Očkování se uskuteční:
V Libňatově – na hřišti u mateřské školy; 20. dubna 2013 (sobota) v 16:50 – 17:20
Leták se všemi informacemi zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno nařízení státní veterinární správy o mimořádném veterinárním opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel
Celé znění nařízení zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška )
Celé znění usnesení zde >>>
Libňatovské noviny 2013
Libňatovské noviny by měli mít od pondělí 18. března v poštovních schránkách všichni občané. Pokud je někdo případně postrádá, může si výtisk vyzvednout na Obecním úřadě v Libňatově.
Celé noviny ke stažení zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. února:
Celé znění zápisu zde >>>
výlet na běžkách
V sobotu 16.. února hasiči uspořádali pro své členy výlet na běžkách. Během svého putování navštívili Jestřebí boudu na Pasekách a výlet zakončili ve Chlívcích.
Fotografie z akce zde >>>
4. LIBŇATOVSKÝ BÁL
Tělocvičná jednota Sokol Libňatov vás srdečně zve na 4. LIBŇATOVSKÝ BÁL, který se koná dne 2. 3. 2013 od 20:00 hod. v sále kulturního domu v Libňatově.
K tanci a poslechu hraje již tradičně kapela LEDVIN STONES z Broumovska.
Pro všechny je připravená bohatá tombola o atraktivní ceny.
Valná hromada T.J. Sokol
V měsíci únoru proběhla Valná hormada T. J. Sokol Libňatov. Výbor T. J. shrnul svou činnost za minulý rok.
Fotografie z akce zde >>>
Pozvánka ČČK - Jarní výstava
ČČK Libňatov pořádá tradiční Jarní výstavu. Výstava je prodejní. Jsou připraveny ukázky řemesel, malování vajíček, zdobení perníčků atd.
O víkendu 9. a 10. března 2013 vždy od 10 do 17 hod v Kulturním domě
plakát zde>>>
V úterý dne 26.2.2013 od 19:00 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. návrh rozpočtu na rok 2013,
  3. návrh stanov SOJH,
  4. různé.
Dětský karneval
Na neděli 10. února si ČČK Libňatov připravil již tradiční dětský karneval. Pro děti byly připraveny soutěže a různé drobné ceny.
Fotografie z akce zde >>>
Pozvánka ČZS
ZO ČZS v Libňatově pořádá dne 23.2.2013 od 20:00 hodin
MAŠKARNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
hudba: Hektor
občerstvení: zákusky
Vstupné: v masce 50Kč, bez masky 70Kč
bohatá tombola
Informace SDH:
na stránce SDH byly doplněny aktuální informace a kalendář plánovaných akcí sboru na rok 2013.
Stránka SDH zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2013:
Celé znění návrhu zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory na rok 2013:
Celé znění návrhu zde >>>
Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR,
konané ve dnech 25. a 26. 1. 2013
Počet zapsaných voličů:299
Počet platných hlasů:20468,22 %
Zvolení kandidáti:
ing. Miloš Zeman11656,86 %
Karel Schwarzenberg8843,13 %
Informace OÚ:
U P O Z O R N Ě N Í
Poplatky na rok 2013.
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 450,- Kč na osobu a rok, /chalupáře a chataře/
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 225,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost poplatků je do 28. 2. 2013
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny:
pondělí a středa 7-12 a 13-17 hodin
nebo poukázat na účet obce:
č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

S. Šévlová, účetní obce

Tříkrálová sbírka Stejně jako po celé České republice, proběhla v sobotu 5. ledna 2013 v naší obci Tříkrálová sbírka. Je to největší dobrovolnická akce, jejíž výsledek je věnován lidem v nouzi.
Fotografie z akce zde >>>
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>
Oznámení o době a místu konání voleb.
2. kolo volby prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 25.1. a 26.1.2013, a to takto:
Pátek 25.1. od 14:00 - 22:00 hod.
Sobota 26.1. od 8:00 - 14:00 hod.

Upozorňuji, že je povinností voliče prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
Valná hromada T.J. Sokol
Výroční valná hromada se bude konat v sobotu 2. 2. 2013 od 16.00 v sále Kulturního domu v Libňatově.
Účast všech členů povinná.
Celá pozvánka včetně všech informací zde >>>
Fotografie z vyhlášení tenisové ligy 2012
Zakončení tenisové sezóny proběhlo už 6. 10. 2012 v místním pohostinství, ale až nyní vám přinášíme několik fotografií. Na prvním místě v ženské i mužské soutěži došlo proti loňsku ke změně, vystřídali se tak nejméně na rok i majitelé putovních pohárů.
Fotografie z vyhlášení zde >>>
Výsledky volby prezidenta ČR,
konané ve dnech 11. a 12. 1. 2013
Počet zapsaných voličů:300
Počet platných hlasů:21270,66 %
Zvolení kandidáti:
Jiří Dienstbier5525,94 %
Ing. Jan Fischer, CSc.4722,16 %
Karel Schwarzenberg3416,03 %
Ing. Miloš Zeman3315,56 %
MUDr. Zuzana Roithová, MBA115,18 %
MUDr. Přemysl Sobotka104,71 %
Prof. JUDr. Vladimír Franz104,71 %
Ing. Jana Bobošíková73,30 %
Taťana Fischerová52,35 %
Cvičení s dětmi navštívil i Mikuláš V rámci sokolského cvičení s dětmi se konala i Mikulášská besídka. Šestého prosince děti navštívil Mikuláš, anděl a dva čerti.
Fotografie z akce zde >>>
Vážení spoluobčané,
se začátkem nového roku se opět začínají sbírat články pro vydání Libňatovských novin. Každý článek, fotografii nebo tip na zajímavý článek zasílejte na emailovou adresu jaroslav.pich@denik.cz.
Uzávěrka příspěvků je 20. ledna.
Za redakční radu Jaroslav Pich ml.
Oznámení o době a místu konání voleb.
Volba prezidenta České republiky se budou konat ve dnech 11.1. a 12.1.2013, a to takto:
Pátek 11.1. od 14:00 - 22:00 hod.
Sobota 12.1. od 8:00 - 14:00 hod.

Upozorňuji, že je povinností voliče prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
V úterý dne 11.12.2012 od 19:00 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. změna rozpočtu,
  3. rozpočtové provizorium,
  4. rozpočtový výhled,
  5. jmenování inventarizační komise.
  6. různé.
Informace OÚ:
Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. listopadu:
Celé znění zápisu zde >>>
Český zahrádkářský svaz Libňatov V sobotu 10.11.2012 se uskutečnilo přátelské odpolední posezení s ochutnávkou koláčů. K ochutnávce se sešlo 36 vzorků sladkých i slaných koláčů. Všichni účastníci byli odměněni a ochutnali přinesené vzorky. Nejvíce hlasů dostali řezy s ořechy a medem. Všem účastníkům děkujeme za podporu a účast.
Fotografie z akce: josef-giuseppe.rajce.idnes.cz
V úterý dne 20.11.2012 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. změna rozpočtu,
  3. majetkové záležitosti,
  4. akce na rok 2013,
  5. různé.
OBEC LIBŇATOV A MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ – JESTŘEBÍ HORY, O.P.S.
zvou občany na VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE OBCE
kdy: v úterý dne 20.11. 2012
v kolik: 18.30
kde: sál kulturního domu
LIBŇATOVŠTÍ OCHOTNÍCI
uvádějí v Kulturním domě v Libňatově divadelní kus se zpěvy
Komedie o vejíři
podle původní stejnojmenné hry italského dramatika Carla Goldoniho z roku 1765
SOBOTA 1. PROSINCE 2012 ve 14.30 hodin a v 19.00 hodin
Vstupné 50 ,-
Hrají:
Evaristo - Martin Pich
Geltruda - Dáša Teichmanová
Caroline - Šárka Teichmanová
Baron del Cedro - Josef Vlček
Hrabě di Rocca Monte - Jaroslav Pich ml.
Teofila - Lada Součková
Giannina - Lenka Teichmanová
Zuzana - Aneta Hejnová
Coronato - Aleš Kosina
Crespino - Martin Vít
Moracchio - Miloslav Jirásek.
Citronello - Ondřej Zvara
Antonie - Iva Pichová
Scavezzo - Jaroslav Pich st.
Český červený kříž Libňatov
uspořádal dýňové odpoledne, o kterém více napoví článek a fotografie zde >>>
uspořádal posezení pro seniory, o kterém více napoví článek a fotografie zde >>>
Dotazník MAS Království - Jestřebí hory
pokračuje 2. etapa tvorby Strategie rozvoje obcí (SRO) tj. distribuce dotazníků pro ekonomické subjekty (které mají v obci sídlo, provozovnu nebo jsou v obci jinak aktivní):
Podnikatelé/firmy zde >>>
Nestátní neziskové organizace (NNO - občanská sdružení, spolky, církve, církevní organizace, apod.) zde >>>
Příspěvkové organizace. zde >>>
Český zahrádkářský svaz Libňatov
zve všechny příznivce dobrého pečení na PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNÍ POSEZENÍ spojené s ochutnávkou sladkých i slaných domácích koláčů
Místo konání? Kulturní dům Libňatov.
Kdy? Sobota 10. listopadu 2012 od 14 hod.
Budeme rádi za všechny vaše „vzorky“, kterými nám přispějete a podpoříte všechny mlsné jazýčky.
(10 – 15 kousků přinášejte na sál Kulturního domu v době od 12,30 do 13,30 hod.)
Děkujeme za vaši účast, odměna čeká na každého.
Tenisová liga 2012
Třetí ročník Tenisové ligy pořádaný T.J. Sokol Libňatov ukázal, že zájem o vyžití na tenisovém kurtu v Libňatově neuvadá. Dalo by se říci, že právě naopak, protože počet přihlášených oproti loňskému ročníku stoupl. Do sezóny, která trvala od května do září, se přihlásilo 15 žen a 21 mužů.
Celá zpráva z tenisové ligy zde >>>
Barchovan Libňatov - Hořičky
Už s jistotou celkového prvenství jsme se utkali v derby s Hořičkami. Oba týmy nastoupily do utkání s rozdílnými náladami. Domácí hráli uvolněně až lehkomyslně a hlavně v prvním poločase se nedokázali vyvarovat fatálních chyb v obraně, ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Dotazník MAS Království - Jestřebí hory
MAS Království – Jestřebí hory připravila pro občany dotazník mapující vztah obyvatel k regionu. Občané ho mohou vyplnit elektronicky nebo v papírové podobě, každý občan dotazník obdrží domů.
Elektronická podoba dotazníku zde >>>
Výsledky voleb
do zastupitelstva královéhradeckého kraje naleznete v přiloženeém souboru:
Výsledky voleb zde >>>
T.J. Sokol Libňatov pořádá
treninky stolního tenisu
Kdy: 25. 10. 2012 od 18:00 hod. a pak každý čtvrtek
Kde: sál kulturního domu v Libňatově
Oznámení o době a místu konání voleb
Volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se budou konat ve dnech 12. a 13. 10. 2012, a to takto:
Pátek 12.10. od 14:00 - 22:00 hod.
Sobota 13.10. od 8:00 - 14:00 hod.
v prostorách Obecního úřadu.
Povinností voliče je prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
Jaroslav Tomeš, starosta
El-Ninos Trutnov - Barchovan Libňatov
Předposlední kolo letošního ročníku nás zaválo do Trutnova a věděli jsme, že pokud zvítězíme v obou duelech, budeme jistými postupujícími.
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Ženatí - Svobodní a Slatina - Barchovan Libňatov
V pátek 28. září jsme se vydali dohrávat odložené utkání proti největšímu sokovi v boji o postup a to proti Slatině. Další zápas se konal poslední zářiovou neděli, která patřila posvícenskému zápasu mezi ženatými a svobodnými.
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Poděkování

Na sklonku léta se opět na místním hřišti odehrál zápas „HORŇÁCI : DOLŇÁCI“. Počasí se vydařilo a divácký zájem byl značný. Jelikož jsme chtěli diváky uspokojit nejen hrou, ale i občerstvením, vyměnili jsme tradiční párky z udírny za prasátko na rožni. Přes nemalé obavy se tento risk vyplatil a na mase si pochutnávali téměř všichni ještě v pozdních nočních hodinách při taneční zábavě. Ale nejspíš nikdo kromě fotbalistů netušil, že veškerou finanční a organizační stránku si vzal na bedra Jára Pich ml. Financovat celou akci bylo velké riziko vzhledem k rozmarům počasí, ale nakonec vše skvěle dopadlo. Takže ŽÍŽALO, DÍKY!!!

Chlapi z FC Barchovan.

Cvičení rodičů s dětmi
T. J. Sokol Libňatov zve všechny zájemce na cvičení rodičů s dětmi - jedná se o cvičení pro maminky nebo tatínky s dětmi; věk dětí není omezený, ale podmínkou je vždy účast dospělého a dítěte.
První cvičení se koná 4. října 2012 od 16:30 v kulturním domě v Libňatově
Více informací a plakát na stránce TJ Sokol >>>
Informace OÚ:
Vyvešen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. září:
Celé znění zápisu zde >>>
V úterý dne 18.9.2012 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. majetkové záležitosti,
  3. znak a vlajka obce,
  4. příprava akcí na rok 2013,
  5. oprava místní komunikace,
  6. jmenování komise k posuzování nabídek,
  7. různé.
Barchovan Libňatov - AS Roma Trutnov
V neděli 23. září na nás čekal dosud nejtěžší podzimní soupeř. Trutnováci hráli bojovný fotbal a často nám zatápěli. V prvním poločase se ale Libňatov dostal do dvoubrankového vedení. ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Nemojov - Libňatov
Další utkání sehrál Libňatov v malebném prostředí v Nemojově u Dvora Králové. Na úzkém hřišti měli zprvu domácí navrch, ale první branku vsítil Jarda Pich mladší ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Libňatovský pohár 2012
V sobotu 15. září 2012 probíhala na hřišti u mateřské školy již tradiční akce, kterou byla hasičská soutěž Libňatovský pohár. Pro dětské závodníky byla připravena trať závodu požádnícké všestranosti.
Článek a fotogalerie zde >>>
Vyhlášení krajského kola Vesnice roku 2012 v obci Vrbice
V sobotu dne 25.srpna 2012 se delegace z naší obce zúčastnila vyhodnocení Krajského kola soutěže "Vesnice roku 2012" , ve vítězné obci Vrbice v Orlických horách.
Článek a fotogalerie zde >>>
V úterý dne 18.9.2012 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. majetkové záležitosti,
  3. znak a vlajka obce,
  4. příprava akcí na rok 2013,
  5. oprava místní komunikace,
  6. jmenování komise k posuzování nabídek,
  7. různé.
Barchovan Libňatov - Nový Ples
Letní přestávku Libňatov vyplnil zápasem horňáci - dolňáci, ve kterém obhájili své vítězství z loňska hráči z dolního konce, jenž vyhráli 6:5. Následně jsme si kvůli velké marodce a končícím dovoleným odložili první kolo ve Slatině, ...
Více na stránce FC Barchovan zde >>>
Tenisový turnaj čtyřher
V sobotu 18. 8. 2012 se uskutečnil již čtvrtý tenisový turnaj čtyřher žen a mužů pořádaný T.J. Sokol Libňatov. Někdo bere událost jako společenskou akci, jiný chce především zvítězit..
Článek Jiří Klement a Michal Souček fotogalerie zde >>>
Josef Pich fotogalerie zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena výzva k podání cenové nabídky pro výsadbu aleje navazující na Kaštanovou alej v k.ú. Libňatov
Celé znění výzvy zde >>>
Dílčí dokumenty ke stažení na elektronické úřední desce obce.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena výzva k podání cenové nabídky pro opravu povrchu místní komunikace na p.p.č. 1053/4 v k.ú. Libňatov
Celé znění výzvy zde >>>
Dílčí dokumenty ke stažení na elektronické úřední desce obce.
Informace OÚ:
obecní úřad bude v termínu od 23.7. do 3.8. uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.
XV. všesokolský slet 2012 - Libňatovská výprava se mezi ostatními neztratila
Celkem dvacet pět dětí vyjelo společně s dospělými na XV. všesokolský slet reprezentovat T. J. Sokol Libňatov. Společně nacvičili sletovou skladbu "Ať žijí duchové", se kterou se už prezentovali nejen na krajských i župních sletech, ale i třeba na oslavách 120 let SDH Libňatov
Více informací na stránce TJ Sokol >>>
Informace OÚ:
Vyvešen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. června:
Celé znění zápisu zde >>>
V úterý dne 26.6.2012 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Majetkové záležitosti,
  3. různé.
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - pro školní rok 2012 - 2013
Zápis proběhne v úterý 15. května 2012 od 13 do 16 hodin v prostorách mateřské školy.
S sebou přineste Rodný list a Zdravotní a očkovací průkaz dítěte.
Informace na tel.čísle 499 781 568, 728 060 704.
Další informace o nás najdete na internetových stránkách školky >>>
Iva Pichová
ředitelka Mateřské školy,Libňatov
Kritéria pro přijímání dětí zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libňatov za rok 2011, přílohy jsou dostupné na elektronické úřední desce
Celé znění zprávy zde >>>
Sběr železného šrotu
se uskuteční v pátek 20. dubna v odpoledních hodinách. Sběr šrotu bude proveden členy sboru dobrovolných hasičů Libňatov.
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno rozhodnutí územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu Jiřího Kosinky
Celé znění rozhodnutí zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška ve věci hromadného předpisného seznamu ohledně daně z nemovitosti na rok 2012, které je k nahlednutí na finančním úřadě
Celé znění vyhlášky zde >>>
Svoz nebezpečných odpadů
V SOBOTU 14. 4. 2012 dopoledne se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Nákladní auto s mobilními kontejnery bude stát postupně od dolní části obce u autobusových zastávek takto :
u Balcarů /dolní zastávka 9,00 - 9,30 hod,
u prodejny : 9,30 - 10,00 hod,
u pohostinství : 10,00 - 10,30 hod,
Svobodné u Zelinků : 10,30 - 11,00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady : Monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky, plechovky od barev.
Občané mohou ukládat tyto nebezpečné odpady zdarma.
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
pro libňatovské občany a účastníky čtvrtečních tréninků hrající stolní tenis T.J. Sokol pořádá tradičná turnaj. Více informací viz plakát.
Plakát zde >>>
Znak a vlajka
Od 1. března 2012 do 31. března 2012 jsou na obecním úřadě v Libňatově k nahlédnutí návrhy znaku a vlajky naší obce. Prosíme občany aby vyjádřili svůj názor a pomohli nám tím ke zvolení nejvhodnějšího znaku a vlajky pro naši obec.
Nejvíce ohlasů mají prozatím varianty číslo 3,7,8,9,10,12
Své názory můžete vyjádřit buď osobně na úřadě, pomocí návštěvní knihy, emailem, či jiným možným způsobem.
Popis významu a funkce znaku a vlajky >>>
Jednotlivé grafické návrhy znaku a vlajky >>>
Libňatovské noviny 2012
Všechny domácnosti by měly najít ve svých poštovních schránkách nové Libňatovské noviny, distribuovány byly ve středu 6. března 2012 v podvečer. Pokud se přesto někomu do ruky nedostaly, může sij je vyzvednout na obecním úřadě či v místní prodejně.
V obsahu si mimo jiné můžete přečíst zprávy o činnosti místních spolků, nejdete také důležité informace z obecního úřadu, rozhovor se starostou obce Jaroslavem Tomešem a představeny jsou další dvě osobnosti, které jsou s Liňatovem spjaty a zároveň jeho hranice překročili. Na osmadvaceti stranách čtenáři najdou také 84 fotek a ilustrací z různých odvětví činnosti.
Na vydání novin se kromě starosty obce a redakční rady podílely také jednotlivé spolky a další tradiční i noví přispěvatelé, kterým patří poděkování stejně jako Pavlíně Bejrové, která zprostředkovala tisk v trutnovské Tiskárně Pratr a.s.
Libňatovské noviny rok 2012 >>>
3. libňatovský bál
T. J. Sokol Libňatov si vás dovoluje srdečně pozvat na netradiční ples s pohádkovým názvem Libňatovský bál, který se uskuteční v sobotu 24. března do 20:00 v sále kulturního domu v Libňatově. K poslechu a tanci hrají Ledvin stones z Broumovska.
Více viz plakát >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšeno oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání veřejnou vyhláškou, stavba rodinného domu Jiřího Kosinky
Celé znění oznámení zde >>>
Informace OÚ:
Vyvešen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. února:
Celé znění zápisu zde >>>
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu Svazku obcí Jestřebí Hory pro rok 2012
Celé znění návrhu zde >>>
Valná hromada T. J. Sokol Libňatov
V neděli 12. února proběhla Výroční valná hromada T. J. Sokol Libňatov. Výbor T. J. shrnul svou činnost za minulý rok. Zástupci jednotlivých odborů přednesli své zprávy.
Fotogalerie >>>
Obec navštívila delegace ze Srbska
Čtyřčlenná delegace ze srbské Regionální rozvojové agentury zavítala do Královéhradeckého kraje a do území naší obce prostřednictvím jejího partnerství s Místní akční skupinou Království - Jestřebí hory na začátku února.
Fotogalerie >>>
Výroční valná hromada T. J. Sokol Libňatov
Tělocvičná jednota Sokol Libňatov vás zve na Výroční valnou hromadu, která se bude konat v neděli 12. 2. 2012 od 16:00 v sále Kulturního domu v Libňatově. Součástí programu bude vystoupení nejmladších cvičenců ve skladbě Ať žijí duchové. Tuto skladbu budou cvičit na červencovém XV. Všesokolském sletu v Praze. Účast všech členů povinná. Pozvánku naleznete zde. Srdečně zve výbor T. J. Sokol Libňatov
Pozvánka zde >>>
Informace OÚ:
Vyvešen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>
Dětský karneval
Již tradiční akcí pořádanou českým červeným křížem byl v neděli 5. února dětský karneval. Pro děti byly připraveny soutěže a tence pod vedením Šarloty Gabrielové a jejích dvou kolegyň z T. Š. Bonifác.
Fotogalerie zde >>>
V úterý dne 7.2.2012 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Návrh rozpočtu na rok 2012,
  3. různé.
Kronika obce
Na stránce historie přibyla fotokopie kroniky od kronikáře Adolfa Dytrycha.
Stránka historie zde >>>
Tříkrálová sbírka
Letos už po jedenácté proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná pod záštitou České katolické charity. Do dvou zapečetěných pokladniček vybraly skupinky tří králů se svými vedoucími celkem 10.043 Kč, což je u nás zatím rekord po dobu trvání sbírky.
Fotogalerie zde >>>
Informace OÚ:
Na úřední desku vyvěšen návrh rozpočtu pro rok 2012
Celé znění návrhu zde >>>
Slavnostní žehnání hasičského praporu
V sobotu 14. ledna se v místním kulturním udála památná akce a to představení a požehnání novému hasičskému praporu, které se konalo v rámci výroční valné hromady.
Reportáž televize JS
Michal Souček fotogalerie
Upozornění obecního úřadu - Poplatky na rok 2012:
Poplatek za svoz a likvidaci domovního odpadu činí 450,- Kč na osobu a rok,
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na základě potvrzení) 225,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost poplatků je do 29. 2. 2012
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny: pondělí a středa 7-12, 13-17 hodin,
nebo poukázat na účet obce: č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
Vážení spoluobčané,
s končícím rokem znovu začínáme sbírat články do Libňatovských novin. Chtěli bychom tímto poprosit nejen všechny tradiční přispěvatelé za spolky a organizace v obci, ale také ostatní, kteří by svým dílem chtěli přispět k jejich dalšímu vydání. Oproti loňském roku bychom chtěli také poprosit, zda by spolky mohly k článku připojit nejdůležitější data připravovaných akcí na následující rok (datum nemusí být konkrétní, stačí například jen měsíc, apod.), abychom mohli otisknout orientační souhrnný kalendář. Také bychom rádi zveřejnili více fotografií z mnoha akcí, které se v obci konaly a kterých se Libňatováci zúčastnili.
Dále předesíláme, že opět obnovíme rubriku "obec včera a dnes", v rámci které se otiskly fotografie částí obce z let minulých a porovnávaly se s dnešním stavem. Pokud má tedy někdo doma v šuplíku zajímavé fotografie, rádi bychom si je s dovolením vypůjčili a převedli do elektronické podoby.
Všechny články je možné redakční radě předat buď osobně, na OÚ Libňatov či v elektronické podobě na email jaroslav.pich@denik.cz.
Aby Obecní úřad Libňatov pak mohl noviny tradičně ke konci února předat k distribuci do schránek, je nezbytné, aby všechny články byly předány nejdéle do 20. ledna.
Těšíme se na spolupráci!
Za redakční radu Jaroslav Pich ml.
Informace OÚ:
Vyvešen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. prosince:
Celé znění zápisu zde >>>
V úterý dne 13.12.2011 od 19:30 hod
se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. finanční záležitosti,
  3. majetkové záležitosti,
  4. různé.
Přidány fotogalerie
z rozsvěcení vánočního stromu
Fotogalerie zde >>>
a z dlabání dýní
Fotogalerie zde >>>
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Obec Libňatov srdečně zve občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se koná v úterý 29. listopadu od 16. hodin před obecním úřadem.
Program: úvodní slovo, vystoupení dětí z MŠ
občerstvení zajištěno
KRNAP a další národní parky ČR aneb světový unikát máme za humny.
Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem Libňatov pořádá besedu s Mgr. Jakubem Kašparem (náměstkem ředitele Krkonošského národního parku a odboru vnějších vztahů) spojenou s projekcí fotografií s názvem: KRNAP a další národní parky ČR aneb světový unikát máme za humny.
úterý 22. listopadu 2011
začátek 18:00
Kulturní dům v Libňatově
plakát zde >>>
Informace OÚ:
Vyvešen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. listopadu:
Celé znění zápisu zde >>>
Svoz zeleného odpadu.
Obecní úřad v Libňatově upozorňuje občany, že v pondělí 31.10.2011 proběhne svoz zeleného odpadu.
Žádáme občany, aby zelený odpad (odkvetlé květiny) připravili do 8.00 hod. k příjezdovým komunikacím. Nepatří sem listí a posečená tráva.
V úterý dne 1.11.2011 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. majetkové záležitosti,
  3. Různé záležitosti.
Tenisová liga 2011
Do prvního ročníku Tenisové ligy 2010 se přihlásilo přes třicet hráčů a hráček. Pro pořadatele (T. J. Sokol Libňatov) tak bylo po úspěšném roce 2010 velkou neznámou, zda zájem Libňatováků o možnost tenisového vyžití na místním kurtu neuvadne a zda Tenisová liga také prvním ročníkem kvůli nezájmu neskončí. Tyto obavy však zahnal počet přihlášených do sezóny 2011 - a to 20 mužů a 10 žen. Od května do září tak bylo na antukové hrací ploše opět možno slýchávat typický zvuk míčků odrážených výplety raket, míšený leckdy s poněkud jadrnějšími výrazy po nepovedených úderech.
Celá zpráva o tenisové lize 2011 zde >>>
El-Ninos Trutnov - Barchovan Libňatov
Do Trutnova jsme odjížděli s cílem získat alespoň jedno vítězství, bohužel jsme se však museli vypořádat s oslabenou sestavou, do branky jsme na poslední chvíli probudili Honzu Picha. ....
Stránka FC Barchovan zde >>>
Akce pořádané ČČK Libňatov
Posezení pro seniory
Ve středu 26. října 2011 od 17 hodin v Kulturním domě Libňatov pořádá ČČK Libňatov společně s Obecním úřadem Libňatov a Maršov posezení pro seniory. Senioři jsou zváni k přátelskému posezení za doprovodu hudby určené k tanci i poslechu.
Dlabání dýní
v sobotu 29. října 2011 od 15 hodin pořádá na hřišti u školky ČČK Libňatov druhým rokem pro všechny zájemce, dlabání dýní. Stačí si přinést nástroje na vydlabávání.
Ukázka z dlábání dýní zde >>>
Barchovan Libňatov - Velký Třebešov
Velký rozdíl oproti předchozímu zápasu jsme sehráli s posledním celkem tabulky. Hosté přijeli opět s mezinárodní sestavou, tentokrát ovšem bez brankáře, což se ukázalo jako rozhodující fakt. Nám sice chyběl Franta, ....
Stránka FC Barchovan zde >>>
Tenisový turnaj čtyřher s "hvězdami"
přidán kompletní článek Jirky Klementa o srpnovém tenisovém turnaji čtyřher
Fotogalerie a článek zde >>>
Ženatí - Svobodní a Vetim Rtyně - Barchovan Libňatov
zprávy z obou zápasů byly přidány na stránku věnovanou fotbalovému klubu.
Stránka FC Barchovan zde >>>
Přidány fotogalerie z víkendových akcí T. J. Sokol
ze sokolské štafety
Fotogalerie zde >>>
a z vyhlášení výsledků tenisové ligy
Fotogalerie zde >>>
Barchovan Libňatov - Slatina
Po přáteláku s kamarády ze slovenského Trhoviště jsme v prvním podzimním zápase na domácím hřišti v neděli 25. září přivítali Slatinu. ...
Stránka FC Barchovan zde >>>
Fotbalisté Barchovanu Libňatov
zvou všechny hráče i fanoušky na tradiční posvícenský zápas SVOBODNÍ ŽENATÍ
KDE: hřiště u Mateřské školy Libňatov
KDY: pátek 30. září
V KOLIK: sraz účastníků v 16:30 hodin

Zdravíme příznivce a členy T. J. Sokol Libňatov,
v sobotu 24. 9. 2011 se uskuteční Sokolská štafeta, která se konat při příležitosti zahájení sletového roku (příští rok bude Všesokolský slet v Praze).
Proto vás všechny bez rozdílu členství v T. J. zveme na cyklistický výlet do Ratibořic.
Program: 8:20 - sraz v Libňatově na dolní zastávce na kolech
Kdo bude chtít jet autobusem - sraz v 9:25 před hasičskou zbrojnicí.
Následovat bude:
8:45 - v Havlovicích se spojíme s úpickými sokoly
9:15 - na Boušínské lávce se připojí sokolové ze Rtyně v Podkrkonoší a Červeného Kostelce
10:10 - Ratibořický zámek - připojí se sokolové ze Studnice
Zde nás budou čekat již Libňatováci, kteří pojedou autobusem s výpravou přátel z obce Trhoviště (partneři ze Slovenska).
Společně si prohlédneme Babiččino údolí a vyrazíme do Studnice na oběd do hospody U Studny.
Návrat bude buď zpět na kole nebo se pokusíme vtěsnat do autobusu.
Na setkání v 8:20 se těší za T. J. Sokol Libňatov

Jan Balcar, starosta
Jan Kadaník, náčelník
Aleš Kosina, hospodář

Informace OÚ:
Vyvešen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. září:
Celé znění zápisu zde >>>
TSD Trutnov - Barchovan Libňatov
K dalšímu zápasu jsme zajížděli na hřiště do Trutnova k ZŠ Mládežnická, kde jsme hráli vůbec poprvé. Čekal nás vedoucí celek soutěže, který dosud ztratil pouze dva zápasy ...
Stránka FC Barchovan zde >>>
Úřední deska
byl vyvěšen nový dokument.
Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje o vydání zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Celý dokument zde >>>
Hořičky - Barchovan Libňatov
Famfáru! První zápas po letní přestávce nás čekal na půdě sousedních Hořiček, se kterými jsme v úvodním kole na jaře doma dvakrát prohráli. Soupeřovo mužstvo bylo tentokrát poměrně oslabeno špatnou docházkou, čehož jsme dokázali stoprocentně využít. ...
Horňáci - Dolňáci
Letní přestávku jsme vyplnili historicky prvním zápasem mezi horním koncem Libňatova a dolním koncem. Vyhecovaný duel nakonec skončil pro dolňáky, kteří si vybudovali rozhodující náskok už v prvním poločase. ...
Stránka FC Barchovan zde >>>
V úterý dne 6.9.2011 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Rozpočtové opatření,
  3. Různé záležitosti.
Úřední deska
byl vyvěšen nový dokument.
OZNÁMENÍ o zahájení řízení - povolení vyjímky, změna stavby - Spudichovi
Celý dokument zde >>>
HORŇÁCI - DOLŇÁCI
Fotbalisté Barchovanu Libňatov zvou všechny hráče i fanoušky na zápas HORŇÁCI - DOLŇÁCI,
KDY: pátek 26. srpna 2011 od 17 hodin
a na následnou zábavu u příležitosti konce prázdnin, na které zahraje skupina M E T A
Začátek cca ve 20:30, vstup 60,- Kč
Plakát zde >>>
Libňatováci opět v Trhovišti
Od čtvrtka 14. do neděle 17. července pobývali občané české obce u svých kolegů. Během pobytu Libňatováci navštívili také Dukelský průsmyk, známý především z období 2. světové války. Zástupci SDH Libňatov se další den zúčastnili noční hasičské soutěže v nedaleké obci Žbince a v Trhovišti změřili své síly v přátelském fotbalovém utkání.
Fotogalerie zde >>>
Nabídka OÚ:
obecní úřad nabízí možnost odprodeje bukového dřeva:
Celé znění nabídky zde >>>
Tenisový turnaj
O víkendu 20. a 21. srpna se bude na antukových kurtech v Libňatově konat Tenisový turnaj. Tentokrát je v plánu v sobotu odehrát čtyřhry žen i mužů a neděli absolvovat případné dohrávky turnaje. Hlavní letošní novinkou je ale nedělní dětský turnaj v líném tenisu.
Plakát zde >>>
Informace OÚ:
Vyvešen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. června:
Celé znění zápisu zde >>>
Velký Třebešov - Barchovan Libňatov
Blamáž, jak jinak nazvat poslední utkání sezony. Bohužel už při příjezdu na hřiště jsme se trochu zhrozili místní loukou, ale samotný zápas byl pro nás utrpením. ...
Stránka FC Barchovan zde >>>
Barchovan Libňatov - El-Ninos Trutnov
V prvním zápase jsme začali aktivně. Bohužel početná dávka našich střel vzlítala z dálky a končila vedle branky. Nejzkušenější Gabin Zvara ještě zůstal v posteli, první zápas mu nevyšel, ale ostatní hráči podali dobrý výkon. ...
Stránka FC Barchovan zde >>>
Svobodní - ženatí
V pátek 10. června se na našem hřišti odehrál tradiční pouťový zápas mezi svobodnými a ženatými. Oba týmy vstupovaly do zápasu s poměrně slušným počtem hráčů ...
Stránka FC Barchovan zde >>>
Úřední deska
bylo vyvěšeno několik dokumentů:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce provedená krajským úřademzde>>>
Závěrečný účet obce za rok 2010 zde>>>
Oznámení o nalezení vodovodu ve Svobodném zde>>>
Barchovan Libňatov - Vetim Rtyně
Naše neuspokojivé výsledky trvají. Bohužel ani tentokrát jsme nedokázali bodovat, i když jsme se v brance konečně mohli spolehnout na nesmrtelného Frantu a do hry nás přišli podpořit otec a syn Pokorní z Havlovic a Tomáš Řičica. ...
Stránka FC Barchovan zde >>>
Dětský den
Na neděli 5. června SDH Libňatov připravil pro děti dětský den plný různých disciplín a soutěží.
Fotogalerie zde >>>
Úřední deska
Zastavení řízení zahájené na žádost pana Jana Jiráska o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Celý dokument zde>>>
Slatina - Barchovan Libňatov
Další zápas a opět bez bodu. Ve 4. kole 2. ligy jsme však měli k zisku nejblíže, bohužel jsme doplatili na slabou hru v útoku. ...
Stránka FC Barchovan zde >>>
Z Libňatova až do Trhoviště
Letošní výlet do Trhoviště se koná od 14. do 17. července, v programu je naplánovaný výlet na Svidník-Duklu, viničné jezero, dále jsou připraveny hasičské závody a fotbalový turnaj. Uzávěrka přihlášek jest 15. června. Více informací:
Propozice a přihláška zde >>>
V pondělí dne 27.6.2011 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Schválení závěrečného účtu za rok 2010,
  3. Různé záležitosti.
Oznámení Obecního úřadu v Libňatově - PUTOVNÍ KONTEJNER
putující místo zpětného odběru elektrozařízení bude umístěno před Obecním úřadem v Libňatově ve dnech 7. a 8. června 2011.
Do kontejneru můžete odkládat níže uvedená elektrozařízení:
Velké spotřebiče - ledničky, pračky, sušičky, elektrické sporáky, mikrovlnné trouby
Malé spotřebiče - vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holicí strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice
Zahrada, nářadí, hobby, dílna - pily, vrtačky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot, brusky, řezačky, akušroubováky
Nesmí se zde odkládat televize ani monitory!!!!!
Výlet na kolách
ČZS v Libňatově pořádá výlet na kolách, který se bude konat v neděli 19. 6. 2011.
Trasa: Libňatov - Starý Rokytník - Staré Buky - Dolce(oběd) - Památník Gablenz - Libňatov
Odjezd od prodejny v 10:00
Při nepřízni počasí se výlet odkládá na 26.6.2011
ČZS pořádá zájezd do Prahy
Program:
Zoo
Trojský zámek
Botanická zahrada
Fata morgana
Odjezd 14. května 2011 v 7:00 hodin od prodejny. Cena pro členy je 250 Kč a pro ostatní 300 Kč. Přihlášky do 30.4.2011 u paní Věry Kadaníkové.
Očkování psů proti vzteklině
Zveme všechny majitele psů k vakcinaci proti vzteklině. Dostavit by se měli zejména ti, kteří mají v očkovacím průkazu platnost vakcinace do dubna/května 2011 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu před 3 roky). Očkování se uskuteční:
V Libňatově - na hřišti u mateřské školy;
26. dubna 2011 (úterý) v 17:40 - 18:00

Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu základní (100Kč,--) nebo kombinovanou (200Kč,--). Zároveň zde mohou zakoupit přípravky k odčervení a proti blechám a klíšťatům. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat navakcinovat také králíky proti moru.
Lékařem proti své vůli
přidány fotografie z divadelního představení, které se konalo v sobotu 16. dubna:
Michal Souček fotogalerie >>>
Reportáž televize JS >>>

Úřední deska
13. dubna 2011 byl na úřední desce vyvěšen dokument:
Závěrečný účet Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2010
11. dubna 2011 byl na úřední desce vyvěšen dokument:
OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání Územního plánu HOŘIČKY
Libňatovské noviny 2011
papírové noviny jsou již dávno v našich domovech, tak ještě přidáme elektronickou verzi, pro ty kteří ještě naše noviny neviděli:
Libňatovské noviny rok 2011 >>>
Pozvánky na tenis:
V sobotu 9. dubna se uskuteční turnaj ve stolním tenise, více informací viz:
Plakát stolní tenis zde >>>
Pro letošní rok je opět připravena tenisová liga, více informací viz plakát:
Plakát tenisová liga zde >>>
Barchovan Libňatov - TSD Trutnov
Slunečné počasí přivítalo na "pentagonu" v Libňatově po dlouhých letech TSD Trutnov. Ani jeden z hráčů aktuální soupisky na našem hřišti ještě nehrál, ...
Stránka FC Barchovan zde >>>
Barchovan Libňatov - Hoříčky
Po prvním kole volna jsme v neděli 15. května začali úvodním zápasem po sestupu do druhé ligy fotbalový rok 2011.
Stránka FC Barchovan zde >>>

Fotbalisté Barchovanu Libňatov zvou všechny hráče i fanoušky na tradiční pouťový zápas mezi ženatými a svobodnými, který proběhne v pátek 10. června na hřišti u Mateřské školy. Sraz účastníků zápasu je v 16:30 hodin.
Den matek
Ve středu 11. května pořádal ČČK Libňatov den matek, vystupovaly nejenom děti z mateřské školky..
Fotogalerie zde >>>
Tenisová liga 2011
Letos nás čeká již druhý ročník tenisové ligy, opět byla zřízena samostatná stránka, viz levá část stránky, záložka spolky.
Stránka tenisové ligy 2011 zde >>>
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Od listopadu až téměř do Velikonoc se v sále Kulturního domu každý čtvrtek scházeli příznivci stolního tenisu. V této sezóně došlo k několika změnám, např. že organizaci a pořádání tréninků a turnaje přijala pod svá křídla organizace T. J. Sokol Libňatov. Doufáme, že toto nenásilné převzetí nemělo žádný vliv na sportovní nadšence, ať členy nebo nečleny Sokola. Velikonoční turnaj a tím i zakončení sezóny se konalo v sobotu 9. 4. 2011.
Celá zpráva o Velikonočním turnaji je zde >>>
Stránka T. J. Sokol
byla aktualizována, doplněny informace z Libňatovského bálu.
Stránka TJ Sokol zde >>>
Informace OÚ:
Vyvešen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. dubna:
Celé znění zápisu zde >>>
Obec Libňatov nabízí k pronájmu budovu prodejny smíšeného zboží, zájemci o pronájem se mohou přihlásit na OÚ v Libňatově do 4.5.2011 do 12.00 hodin.
Podmínkou je zachování prodeje potravin a smíšeného zboží.
Vzor dopisu zde >>>

V pondělí dne 11.4.2011 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Rozpočtové opatření 1/11,
  3. Schválení veřejné služby,
  4. Různé.
V neděli 10. dubna proběhne v obci sběr železného šrotu, který zajišťují hasiči z SDH Libňatov.
Žádáme občany, aby na uvedený den připravili nepotřebný železný šrot k příjezdovým komunikacím.

V pátek 15. dubna 2011 odpoledne se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Nákladní auto s mobilními kontejnery bude stát postupně od dolní části obce u autobusových zastávek takto:
u Balcarů : 17,00 - 17,30 hod,
u prodejny : 17,30 - 18,00 hod,
u pohostinství : 18,00 - 18,30 hod,
Svobodné u Zelinků : 18,30 - 19,00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky pouze z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, plechovky od barev.
Občané mohou ukládat tyto nebezpečné odpady zdarma.

Občané, kteří mají zájem o zajištění předepsané kominické služby, se mohou přihlásit na OÚ do 13. dubna (tel. 499 781 585)
Přidány fotografie
z dětského karnevalu z neděle 6. března 2011, programem děti provázela Šarlota Gabrielová a její pomocnice z taneční skupiny Bonifác:
Michal Souček fotogalerie >>>
Zápis ze zasedání
Zápis z posledního zasedaní zastupitelstva obce ze dne 8.2.2011 naleznete zde >>>
Poplatky na rok 2011:
Poplatek za svoz a likvidaci domovního odpadu činí 400,- Kč na osobu a rok,
děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na zákl. potvrzení) 200,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč
za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost poplatků je do 28.2.2011
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny: pondělí a středa 7-12 13-17 hodin nebo poukázat na účet obce: č.účtu 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
Lékařem proti své vuli
SPOLEČNOST PŘÁTEL DIVADLA PŘI OSVĚTOVÉ BESEDĚ V LIBŇATOVĚ uvádí v Kulturním domě v Libňatově komedii v próze o třech dějstvích Lékařem proti své vuli podle původní stejnojmenné divadelní hry Jeana Baptiste Poquelina, známého pod pseudonymem Moliére
SOBOTA 16. DUBNA 2011 ve 14:30 HODIN
a v 19:00 HODIN
Vstupné 50,- Kč
Členská schůze SDH
SDH Libňatov zve všechny své členy v pondělí 4. dubna do místního pohostinství, kde se uskuteční od 18:00 hodin členská schůze.
Libňatovské noviny
Vážení spoluobčané,
opět po roce vychází Libňatovské noviny, které jste již dostaly do svých schránek nebo je v nejbližší době obdržíte. Aktuální číslo doznalo poměrně velkých změn. Celé noviny jsou barevné, obsah tvoří celkem 24 stran a snaží se zachytit veškeré akce a události, které v Libňatově v uplynulém roce proběhly. Noviny jsou distribuovány zdarma do schránek všech občanů Libňatova, distribuci zajišťuje Česká Pošta.
S přáním hezkého čtení
Kateřina Valdová, Jan Balcar a Jaroslav Pich, redakční rada Libňatovských novin
Přidány fotografie
z vítání občánků z 5. února 2011:
Josef Pich fotogalerie >>>
2. libňatovský bál
Srdečně si vás dovolujeme pozvat na 2. libňatovský bál, který se uskuteční v sobotu 12. března od 20:00 v sále Kulturního domu v Libňatově. Přijďte se pobavit na netradiční ples s pohádkovým názvem, poslechnout si a zatancovat si na hudbu skupiny Ledvin stones z Broumovska. Vstupné je 100,- Kč, vstupenky jsou slosovatelné v nevšední tombole o zajímavé ceny a každá vyhrává (předprodej od 12. února v místním pohostinství). Těší se na vás pořadatelé - T. J. Sokol Libňatov a Osvětová beseda Libňatov.
Plakát zde >>>
Stránka T. J. Sokol
byla aktualizována, doplněny články, informace, fotografie a spousta informací pro zájemce o dění v této nejmladší libňatovské organizaci.
Stránka TJ Sokol zde >>>
V úterý dne 8.2.2011 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Návrh rozpočtu na r. 2011,
  3. Schválení plánu práce,
  4. Schválení veřejnoprávní smlouvy,
  5. Různé.
Přidány fotografie
z tradiční tříkrálové sbírky:
Iva Pichová, Dáša Teichmanová fotogalerie >>>
a ze zlaté svatby manželů Kábrtových:
Josef Pich fotogalerie >>>
Přidány fotografie
z výstavby a z vrcholu nového vysílače T-Mobile, který je postaven od srpna ve Svobodném "U křížku".
Fotogalerie Michala Součka zde >>>
Rozsvícení vánočního stromu
V úterý 30. listopadu bylo před obecním úřadem připraven program v rámci akce rozsvícení vánočního stromu.
Fotogalerie Josefa Picha zde >>>
V úterý dne 7.12.2010 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Majetkové záležitosti,
  3. Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje,
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2010,
  5. Jmenování inventarizačních komisí,
  6. Plán akcí na rok 2011,
  7. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2010,
  8. Různé.
Tradiční zahrádkářský ples
se bude konat 19. února od 20:00 hodin na sále kulturního domu v Libňatově. K tanci a poslechu bude hrát skupina Kosťa a spol. Na Vaši účast se těší pořadatelé z ČZS Libňatov.
24. ledna 2011 vyvěšen na úřední desku
Návrh rozpočtu pro rok 2011
Návrh rozpočtu 2011 zde >>>
Libňatovské noviny
S blížícím se začátkem nového roku a koncem toho současného opět začíná zasedávat redakce Libňatovských novin. Abychom mohli společně informovat především aktuálně, je v zájmu jak redakční rady a Obecního úřadu Libňatov, tak Vás čtenářů, aby noviny vyšly co nejdříve. Proto je cílem, aby se vydání ve schránkách občanů objevilo již koncem února 2011. Je tedy velmi důležité, aby veškeré články, případně fotografie od spolků, organizací i soukromých osob byly odevzdány nejdéle do 17. ledna 2011. Elektronické verze lze předat na e-mailovou adresu jaroslav.pich@uhk.cz, pokud někdo napíše článek rukou na papír, může ho předat osobně na obecním úřadu nebo u Kateřiny Valdové, či Jaroslava Picha ml.

Důležitá poznámka: Datum 17. ledna berte prosím jako krajní datum odevzdání. Bude jen k prospěchu všech, když se veškeré informace sejdou co možná nejdříve.

Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci. Za redakční radu LN Jaroslav Pich ml.
V úterý dne 7.12.2010 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Majetkové záležitosti,
  3. Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje,
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2010,
  5. Jmenování inventarizačních komisí,
  6. Plán akcí na rok 2011,
  7. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2010,
  8. Různé.
Rozsvícení vánočního stromu
se uskuteční v úterý 30. listopadu od 16:00 hodin před obecním úřadem. V programu je připraven projev starosty a vystoupení dětí z mateřské školy. Občerstvení po celou dobu akce zajištěno.
15. listopadu 2010 vyvěšeno na úřední desku
usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9. listopadu 2010.
Dle vzoru ostatních obcí se na stránky již dále nebude dávat celý zápis, ale pouze usnesení ze zasedání.
Celé znění ustanovení zde >>>
V úterý dne 9.11.2010 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zahájení,
  2. Složení slibu všec zastupitelů,
  3. Volba starosty,
  4. Volba místostarosty,
  5. Zřízení výborů a komisí.
  6. Různé.
Výsledky voleb
do zastupitelstva obce naleznete v přiloženém souboru
Výsledky voleb zde >>>
15. října 2010 vyvěšen na úřední desku
zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 5. října 2010
Celé znění zápisu zde >>>
Barchovan Libňatov - Lavina Lhota Červený Kostelec, Apríl Bar Úpice - Barchovan Libňatov
Na stránky FC Barchovan přidány informace o těchto naposledy odehraných zápasech.
Stránka FC Barchovan zde >>>
Tenisová liga 2010
Tenisová liga roku 2010 je již za námi, ohlédnutí za letošním ročníkem naleznete ve zprávě Jirky Klimenta
Odkaz na stránku tenisové ligy 2010, kde jsou uloženy výsledky ročníku 2010, je k nalezení ve spodní části stránce Sokola zde >>>
Stránky SDH
Na stránkách o SDH přidán odkaz na nové stránky o soutežním družstvu: sdhlibnatov.estranky.cz
Stránka SDH zde >>>
Piškotky Doubravice - Barchovan Libňatov
Sestupový ortel se nad námi začíná zavírat. Bohužel naše výsledkově velice slabá sezona pokračuje. Ač hra našeho mužstva neopovídá dosavadnímu počtu získaných bodů, a trápí nás různé okolnosti, které nám zápas pokaždé stíží, na kdyby se nehraje.
Celá zpráva zde >>>
Informace pro Zájemce o cvičení v Libňatově
V květnu tohoto roku byla v Libňatově znovuzaložena Tělocvičná jednota Sokol. Jednou z myšlenek členů T.J. je navrátit cvičení do naší obce. Cílem letošní cvičební sezóny 2010 - 2011 je zahájit cvičení žen (aerobic a pod.) a cvičení s dětmi. Cvičební jednotky by se měly konat v Kulturním domě.
Proto zveme všechny zájemce o tato cvičení na středu 1. 9. 2010 od 18 hodin na sál Kulturního domu v Libňatově. Zde bychom se měli domluvit na předběžném termínu cvičení a dalších podmínkách.
Na setkání se těší
Jan Balcar, starosta T.J.
Jan Kadaník, jednatel a náčelník T.J.
Lenka Teichmanová, náčelnice T.J.
Stránka TJ Sokol zde >>>
Jak se stát členem T.J. Sokol?
Celé znění návodu naleznete na stránce věnované TJ Sokol
Stránka TJ Sokol zde >>>
Pozvánka na tradiční posvícenský zápas
V sobotu 2. října se v Libňatově na fotbalovém hřišti odehraje tradiční posvícenský zápas mezi ženatými a svobodnými. Sraz účastníků a fanoušků je ve 14 hodin. Každy kdo si chce zahrát, je zván!
Úvodní kolo havlovické fotbalové ligy
jsme se představili na hřišti Bulánku Batňovice. Bohužel jsem se museli obejít bez brankáře, proto s námi odjel k utkání Roman Antoš, který obě utkání odchytal. podrobnější informace na stránce klubu.
Celá zpráva zde >>>
Fotografie od Jana Picha >>>
Přidány fotografie a video z Libňatovského poháru
V sobotu 11. září 2010 se konal na hřišti u MŠ jubilejní 10. ročník, dětské hasičské soutěže v ZPV a štafetě dvojic Libňatovský pohár.
Fotogalerie a článek Michala Součka zde >>>
Reportáž televize JS >>>
Přidány fotografie z tenisového turnaje
V sobotu 4. září 2010 se konal na antukovém kurtu tenisový turnaj dvojic.
Fotogalerie Michala Součka a článek Jaroslava Picha zde >>>
Svoz zeleného odpadu
ve středu 20. října bude v dopoledních hodinách probíhat svoz zeleného odpadu
Žádáme občany, aby připravili zelený odpad ze zahrádek (ne trávu a listí) k příjezdovým komunikacím
Oznámení o místu a konání voleb
Volby do zastupitelstva obce se budou konat ve dnech 15. a 16. 10. 2010 a to takto:
Pátek 15.10. od 14,00 - 22,00 hod.
Sobota 16.10. od 8,00 - 14,00 hod.
v prostorách obecního úřadu.
Upozorňujeme, že je povinností voliče prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
ČZS zahajuje moštování
v místní moštárně u pošty, kontakt pro zájemce: pan Endlich Josef, telefonní číslo: 739144759
V úterý dne 5.10.2010 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Rozpočtové opatření 2/10,
  3. Zhodnocení práce zastupitelstva za volební období,
  4. Majetkové záležitosti,
  5. Představení nových kandidátů,
  6. Různé.
Milí sousedé,
srdeně Vás zveme na sobotu 4. 9. 2010 do lesního tenisového areálu v Libňatově. První ročník tenisového turnaje Libňatov Open 2010 se koná jako první oficiální akce znovuzaložené T.J. Sokol Libňatov. Proto čtěte plakát až do konce.
Na setkání se těší
Jan Kadaník, pořadatel
jednatel T.J. Sokol Libňatov
Pozvánka tenisový turnaj zde >>>
Výzva pro občany nejen s bazény
Jistě si všichni z vás pamatují nedávnou dobu, kdy se v naších potocích a řece Úpě prohánělo nesčetné množství ryb. Bohužel, dnes už tomu tak není a na vině nejsou jen predátoři, které se po dohodě s úřady daří částečně eliminovat, ale i samotní občané. Průtok vody zejména v letních měsících je tak nízký, že jakékoliv znečištění ohrožuje kvalitu vody - skladování nebezpečných věcí na březích toku, které se při dešti, nebo větší vodě splavují do ústí potoků a řeky, nebo i vypouštění nebezpečných roztoků a jiných látek.
Velmi nebezpečným jevem posledních let je v období nízkého průtoku vypouštění bazénů, které obsahují chemikálie a především teplou vodu. Při vypuštění do potoka odebírá rybě kyslík a ta následně ve velmi rychlé době uhyne. V tomto případě stačí, když voda je vypouštěna na zahradu a přes půdu se filtruje, tak do potoka se dostane v menším množství a částečně upravená. Prosíme tedy vás občané o maximální možnou eliminaci negativních aktivit a především o spolupráci, abychom našli příčiny úhynu ryb.
Cílem této výzvy je především vrátit život do našich vod a tím alespoň částečně udržet faunu a flóru, která tu od nepaměti byla.
Věříme, že se nám to touto cestou podaří naplnit společný cíl.
V případě dalších informací nás kontaktujte:
Za MO ČRS Úpice:
Martin Kult - předseda MO
+420 731 552 503
mocrsupice@seznam.cz
10. srpna 2010 vyvěšeno na úřední desku
Oznámení o uložení písemnosti pro Marcel Pich, Libňatov 30
Celé znění oznámení zde >>>
Přidány fotografie ze srazu rodáků obce
V sobotu 3. července se na hřišti u mateřské školy uskutečnil sraz rodáků. Byl zajištěn celodenní program, od představení spolků a obecních prostor, přes bohatý program na hřišti až po večerní zábavu.
Fotogalerie a článek zde >>>
Reportáž televize JS zde >>>
Jan Pich fotogalerie zde >>>
V úterý dne 15.6.2010 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Schválení závěrečného účtu za rok 2009,
  3. Rozpočtové opatření 1/10,
  4. různé.
Další odehrané fotbalové zápasy
tentokráte Pošta Úpice - Barchovan Libňatov, Barchovan Libňatov - Apríl Bar Úpice a Lavina Červený kostelec - Barchovan Libňatov, podrobnější informace na stránce klubu.
Celá zpráva zde >>>
23. června 2010 vyvěšen na úřední desku
zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15. června 2010
Celé znění zápisu zde >>>
Přidány fotografie z dětského dne
V neděli 6.6. se na hřišti u mateřské školy uskutečnil Dětský den, který pořádaly místní spolky Český zahrádkářský svaz společně s Českým červeným křížem. Na úvod prosluněného sportovního odpoledne představili své ukázky cvičení psi, kteří předvedli dětem své dovednosti.
Fotogalerie a článek zde >>>
Ve dnech 24. - 27. června
nás navštíví naši kamarádi z obce Trhoviště. V pátek je čeká program s prohlídkou naší obce a v sobotu sezúčastní v Havlovicích akce HAPO. Časový plán viz plakát.
Plakát akce zde >>>
Rodáci se sejdou v Libňatově po 10 letech
V červenci 2010 uplyne přesně 10 let od posledního velkého srazu rodáků obce Libňatov. Na 3. července je připravena velká slavnost. Pořadatelé chtějí oslovit rodáky a bývalé i současné spoluobčany prostřednictvím osobních pozvánek, plakátků a výzev v médiích. "Musíme doladit přesný seznam našich žijících rodáků. Nechceme na nikoho zapomenout. Pokud někdo bude číst tuto zprávu a má kořeny u nás v Libňatově, tak ho rádi přivítáme na červencových slavnostech," zve Libňatováky na Den rodáků obce Libňatov starosta Jaroslav Tomeš.
Plakát akce zde >>>
Závěrečný účet obce Libňatov za rok 2009
Upozorňujeme občany, že mohou nahlédnout do výsledků hospodaření obce Libňatov za rok 2009 a zároveň do výsledků hospodaření příspěvkových organizací Mateřská škola a Osvětová beseda.
Všechny dokumenty, které se týkají závěrečného účtu obce, jsou k nahlédnutí na Obecní úřadě v úřední dny:
pondělí a středa 7-12 a 13-17 hodin.
Z důvodu velkého obsahu dokumentace byl vyvěšen pouze zápis o přezkoumání a upozornění na možnost nahlédnutí na OÚ.
Zpráva auditorů o kontrole hospodaření za rok 2009 vyvěšena na úřední desce.
Další odehrané fotbalové zápasy
tentokráte Ležák Česká Skalice - Barchovan Libňatov a Barchovan Libňatov - Piškotky Doubravice, podrobnější informace na stránce klubu.
Celá zpráva zde >>>
Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete v přiloženém souboru
Výsledek voleb zde >>>
Libňatovská tenisová liga
právě dnes 23. května odstartovala i na webových stránkách, rozpisky soutěžících, pravidla, i diskusi k lize naleznete na nové samostatné stránce. Přímý odkaz je v levém spolkovém menu.
Stránka Libňatovské tenisové ligy zde >>>
Pouťový fotbalový zápas
V neděli 16. května 2010 jsme na našem fotbalovém hřišti u mateřské školy odehráli další ze série zápasů mezi Ženatými a Svobodnými. Ač bylo po celý zápas zataženo, můžeme říct, že oproti zbytku republiky bylo krásně.
Celá zpráva zde >>>
První schůze TJ Sokol
Po půl roce vyjednávání došlo téměř na den 2. 5. 2010 znovuobnovení činnosti Sokola v Libňatově. První pokus založení se datuje k 1. 5. 1920. V sedmdesátých letech cvičební aktivita zanikla.
Článek a fotografie z této akce zde >>>
Cyklobusy Kladským Pomezím pro rok 2010
Poznejte krásy Kladského pomezí ze sedla vašeho jízdního kola nebo během pěšího výletu. Nechte auto doma a využijte přepravy cyklobusů, které Vás dovezou do Adršpašských skal, Jestřebích hor a Stolových hor v Polsku.
Seznam linek a jízdní řád cyklobusů naleznete zde >>>
Místní akční skupina Království - Jestřebí hory rozdělila první miliony do rozvoje regionu.
Strategický program Leader a jeho dotační řízení v rámci KJH.
Celý dokument zde >>>
Nota 2010
Město Rtyně v Podkrkonoší pořádá a zároveň zve všechny příznivce dobré zábavy na 18. FOLK-COUNTRY-BLUEGRASS FESTIVAL
Plakát akce zde >>>
Z Libňatova (ČR) do Trhovišť (SVK)
V červenci loňského roku navštívili občané Libňatova východoslovenskou obec Trhoviště. Starostové obcí Jaroslav Tomeš a Róbert Koba podepsali partnerskou smlouvu o spolupráci. O víkendu 25. - 27. 6. nás navštívila 27 členná výprava z Trhoviště a mnozí jste s nimi prožili příjemné posezení. Róbert Koba pozval naše hasiče na soutěž a Libňatovany na Folklorní slavnosti. Proto se chystáme opět do Trhoviště - termín ve dnech 15. - 18. 7. Program a podmínky najdete v příloze. Zájemci hlaste se u Jaroslava Tomeše (602 187 891) nebo Jana Balcara (777 851 871).
Proposice a přihláška zde >>>
V úterý dne 15.6.2010 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. Schválení závěrečného účtu za rok 2009,
  3. Rozpočtové opatření 1/10,
  4. různé.
Putující kontejner
od 8.6. do 9.6. bude před našim obecním úřadem Putující kontejner na elektroodpad. Vše co do něho můžete odnést najdete v příloze.
Průvodní dopis zde >>>
Celý plakát zde >>>
24. května
přidány pozvánky na akce (pravé menu)
6. června na hřišti u mateřské školy pořádá ČČK a ČZS dětský den
Přidány fotografie ze zápasu svobodní - ženatí
Celá zpráva zde >>>
17. května 2010
oznámení o době a místu konání voleb
Celý plakát zde >>>
Pouťový fotbalový zápas
V neděli 16.5. se v Libňatově na hřišti odehraje tradiční pouťové utkání Svobodní - Ženatí.
Výkop utkání ve 14. hodin, sraz účastníků ve 13:30.
Zváni jsou všichni, kdo si chtějí zakopat, a samozřejmě také všichni fanoušci.
Ustavující schůze Tělocvičné jednoty SOKOL Libňatova
V neděli 2. května 2010 od 18.00 v kulturním domě Libňatov se bude konat ustanovující schůze TJ SOKOL.
Před 90 lety byl v Libňatově založen SOKOL. Nadšenci z naší obce chtějí obnovit tradici sokolského hnutí v obci. Srdečně jsou zváni nejen pamětníci, ale i lidé kteří se věnují tělovýchově, kultuře a všeobecnému dění v Libňatově.

Pár řádků z historie zde >>>
Výzva zde >>>

Pravidelné očkování psů proti vzteklině
1. května 2010 v 18:55 - 19:10 hodin v Libňatově - na hřišti u mateřské školy
Plakát zde >>>
Libňatovská tenisová liga
Pro rok 2010 připravili pořadatelé loňského tenisového utkání celoroční soutěž, během níž se zájemci utkají ve vzájemných zápasech, více informací viz plakát.
Plakát zde >>>
Nikolaj Vasiljevič Gogol - Ženitba
V sobotu 24. dubna a v neděli 25. dubna uvedla Společnost přátel divadla při osvětové besedě v Libňatově divadelní hru N. V. Gogola Ženitba.
Článek a fotografie z této akce zde >>>
13. dubna 2010 přichází další číslo libňatovských novin. Letošní číslo je velmi bohaté a pestré na články. O zájmu podílet se na vzniku novin svědčí i to, že se do textové části zapojilo 20 autorů. Noviny jsou distribuovány zdarma a na Obecním úřadě bude vytvořena zásoba pro návštěvníky Srazu rodáků.
S přáním hezkého počtení
Kateřina Valdová, Jaroslav Pich a Jan Balcar
redakční rada Libňatovských novin
Libňatovské noviny rok 2010 >>>.

V úterý dne 27.4.2010 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. vyhodnocení poptávkového řízení,
  3. vyhodnocení zimní údržby cest,
  4. zpráva o činnosti výborů,
  5. různé.
Svoz nebezpečného a kovového odpadu plus akce putovní kontejner
V pátek 7. května odpoledne se uskuteční svoz nebezpečného odpadu, časy a místa svozu viz plakát,
v sobotu 8. května SDH Libňatov pořádá sběr kovového šrotu, začátek sběru v 8 hodin ráno, prosíme občany o připravenní kovového šrotu až v sobotu ráno, v případě potřeby členové SDH zajistí vynešení těžkých předmětů kotle, bojlery, ....
Ve dnech 8. a 9. června bude v obci přistaven tzv "putující kontejner" do kterého je možné odložit staré elektrospotřebiče, tento však není určen pro spotřebiče s obrazovkou (televize, monitory) Plakát zde >>>
Divadelní představení Ženitba
Společnost přítel divadla při osvětové besedě v Libňatově, uvádí v KD v Libňatově divadelní frašku Ženitba podle stejnojmenné divadelní hry Nikolaje Vasiljeviče Gogola
SOBOTA 24. DUBNA 2010 OD 19:00 HODIN
NEDĚLE 25. DUBNA 2010 OD 14:00 HODIN
Vstupné 40,- Kč
Plakát zde >>>
24. března 2010 vyvěšen na úřední desku
Závěrečný účet Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2009
Celé znění tohoto dokumentu zde >>>
Neznámí hrdinové pořad České televize
Přežil jsem gulag. Jan Plovajko táhl s armádou z Buzuluku do Prahy, předtím ale pobyl tři roky v sibiřském lágru.
Premiéra pořadu byla v pondělí 29. března a další reprízy jsou ve čtvrtek 1. 4. 2010 v 11:00 na ČT2 a v neděli 4. 4. 2010 07:32 na ČT24.
Stránka o tomto dílu pořadu zde >>>
22. března 2010 vyvěšen na úřední desku
dokument o vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Celé znění tohoto dokumentu zde >>>
Vítání občánků
V sobotu 6. března 2010 jsme slavnostně přivítali do života pět nových občánků naší obce, jimiž jsou Ota Holý, Natálie Tomková, Daniela Grundová, Josef Horák a Jan Gabčan.
Článek a fotografie z této akce zde >>>
15. března 2010 vyvěšena na úřední desku
Dražební vyhláška ze dne 26.2.2010
Celé znění dražební vyhlášky zde >>>
Dětský karneval
V neděli 7. března 2010 se konal v místním kulturním domě již tradiční dětský karneval. Odpolednem provázela Šarlota Gabrielová a její pomocníci.
Článek a fotografie z této akce zde >>>
5. března 2010
přidán zápis z posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Celé znění zde >>>
25. února 2010 vyvěšena na úřední desku
textová část územního plánu obce.
Celé znění textové části územního plánu zde >>>
Libňatovský bál
V sobotu 13. února se konal první Libňatovský bál, pořadádaný občany Libňatova, k tanci a posleschu hrála skupina Ledvin Stones
Článek z této akce zde >>>
10. února 2010 vyvěšen na úřední desku
rozpočet svazku Jestřebí hory pro rok 2010.
Celé znění rozpočtu 2010 zde >>>
4. února 2010 vyvěšen na úřední desku
rozpočet obce pro rok 2010.
Celé znění rozpočtu 2010 zde >>>
Akce plánované na únor a březen 2010:

13.února 2010 od 20:00 hodin v kulturném domě
1. Libňatovský bál vstupné 100 Kč
k tanci a poslechu hrají Ledvin stones

28.února 2010 od 14:00 hodin v kulturním domě
Výroční schůze ČZS

13. března 2010 od 20:00 hodin v kulturním domě
Zahrádkářský ples
bohatá tombola
hraje Kosťa a spol.
Desátá tříkrálová sbírka
proběhla v sobotu 9. ledna v celé obci Libňatov, více info a fotografie naleznete v
článku z této akce zde >>>
U P O Z O R N Ě N Í - Poplatky na rok 2010.
Poplatek za svoz a likvidaci domovního odpadu činí 400,- Kč na osobu a rok, děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na zákl. potvrzení) 200,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč, za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost poplatků je do 28.2.2010
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny: pondělí a středa 7-12 13-17 hodin, nebo poukázat na účet obce: 10621601/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.
30. prosince 2009
Naše obec na České televizi, reportáž: Vesnice na Náchodsku chtějí zachovat dotace pro rozvoj venkova
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje, na který každoročně spoléhají malé obce, se nachází ve finanční tísni. Krajský úřad snížil svůj příspěvek dokonce na polovinu oproti minulým letům. Obce na Náchodsku se proto spojily a založily pro vyjednávání s krajem speciální sdružení. Bez peněz z tohoto programu si totiž s některými akcemi nemohou pomoci z vlastních prostředků.
www.ct24.cz/regionalni/76674-vesnice-na-nachodsku-chteji-zachovat-dotace-pro-rozvoj-venkova
24. prosince 2009
Mateřská školka v Libňatově má nové internetové stránky
mslibnatov.webnode.cz
2. prosince vyvěšeno na úřední desku
oznámení o konání veřejného projednání návrhu územnho plánu obce Libňatov.
Celé znění oznámení zde >>>
V úterý 1. prosince 2009
proběhlo před OÚ slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Vystoupily děti z MŠ a pro návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení.
Report z akce zde >>>
18. listopadu 2009
na úřední desku vyvešena obecně závazná vyhláška na změnu místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, která bude platit od 1.1.2010 zápis z posledního veřejného zasedání obce. Celé znění zde >>>
Česko-Slovenský večer
V pátek 6. listopadu k nám zavítala Slovenská delegace z Poondavie a k této příležitosti byla v sále kulturního domu v Libňatově připravena kulturní akce.
Report z akce zde >>>
V pátek 6. 11. od 20.00
se v libňatovském Kulturním domě uskuteční společný Československý večer, jsou zváni všichni členové MAS, starostové obcí, účastníci zájezdu z obce Libňatov, kteří v létě navštívili obec Trhoviště, zástupci HAFA Havlovice, všichni kdo byli s námi na Slovensku a všichni, kdo se podílí na programu pro naše hosty. Těšíme se na vás.

Pár fotografií pořízených Ludkou Durčákovou, starostkou obce Bánovce nad Ondavou, lidovou vyprávěčkou a členkou folklorné skupiny Ondavčanka - místní škola měla inspiraci v Hájemství - Vítězná. Fotky zde >>
Program akce zde >>>

Jan Balcar

12. října 2009
Barchovan Libňatov - Pošta Úpice, informace o tomto závěrečném zápase sezony se dočtete na stránce o místním fotbalovém klubu
HAFA Havlovice - Barchovan Libňatov, byl dalším důležitým zápasem, který jsme sehráli proti Havlovicím, byl z našeho pohledu opět rozhodující. Z dvojzápasu jsme potřebovali získat alespoň 4 body, ...
Celá zpráva zde >>>
Přidány informace o proběhlých zápasech FC Barchovan,
hlavně zápasy za měsíc září a dále shrnutí zápasu svobodní ženatí.
Vše najdete zde >>>
1. října 2009
Na úřední desku vyvěšen dokument od ČEZu: Výzva ke kácení a oklestění stromový a jiných porostů Celé znění zde >>>
15. září 2009
V sobotu 12. září 2009 se konal již 9. ročník soutěže Libňatovský pohár. Soutěže se zúčastnily děti z okolních sborů v u nás již tradičních disciplínách a to závod požárnické všestrannosti a štafeta dvojic.
Více info a fotky zde >>>
V úterý dne 23.2.2010 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. schválení rozpočtu na rok 2010,
  3. rozpočtový výhled,
  4. schválení územního plánu,
  5. různé.
V úterý 1. prosince 2009
proběhne před OÚ slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Začátek je v 16. hodin. Vystoupí zde děti z MŠ a bude se podávat malé občerstvení.
V úterý dne 15.12.2009 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. rozpočtové opatření 4/09,
  3. rozpočtové provizorium,
  4. plán akcí na rok 2010,
  5. jmenování inventarizačních komisí,
  6. různé.
4. listopadu 2009
přidán zápis z posledního veřejného zasedání obce. Celé znění zde >>>
V sobotu 31. 10. 2009 dopoledne se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Nákladní auto s mobilními kontejnery bude stát postupně od dolní části obce u autobusových zastávek takto:
  u Balcarů: 9,00 - 9,30 hod,
  u prodejny: 9,30 - 10,00 hod,
  u pohostinství: 10,00 - 10,30 hod,
  Svobodné u Zelinků: 10,30 - 11,00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: Monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů, televizory, zářivky, léky, ledničky, plechovky od barev.

Zároveň 31.10.2009 proběhne svoz zeleného odpadu.
Žádáme občany, aby zelený odpad (odkvetlé květiny) připravili do 9.00 hod. k příjezdovým komunikacím. Nepatří sem listí a posečená tráva.

V úterý dne 27.10.2009 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. rozpočtové opatření 3/09,
  3. schválení dohody o partnerství,
  4. majetkové záležitosti,
  5. různé.
16.-17. října 2009
se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu. Za velkoobjemový odpad se považuje: nepotřebný nábytek, koberce, matrace a další odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nelze uložit do popelnic. Nejedná se o nebezpečný nebo zelený odpad.
Letáček s časy a místy svozů zde >>>
6. září 2009 přidány fotky ze Slovenska ze zájezdu do Trhoviště.
info a foto zde >>>

Přidán souhrn sportovišť a nová sekce Libňatovských novin
22. srpna 2009 ožil Libňatovský kurt přesně po 10 letech opět tenisem. Ne však jako v minulosti tenisem líným. Po provedené rekonstrukci, bylo možno uspořádat turnaj ve čtyřhách v opravdovém tenise.
Více info a fotky zde >>>
15. srpna 2009 se konala hasičská soutěž O pohár starosty obce Libňatov
Výsledky a fotky zde >>>
Pozvánky na akce:
V pátek 14. srpna v kulturním domě v Libňatově se od 20:00 hodin konají veršované scénky Karkulka a Hajzlbába, vstupné dobrovolné

V sobotu 22. srpna od 8:30 hod na antukovém kurtě v Libňatově koná tenisový turnaj.
Kategorie: Muži I (ročník 1994 - 1969), Muži II (ročník 1968 a níž) a kateforie ženy.
Přihlášky je nutno podat do 21.8. v pohostinství, nebo na tel. 774 678 191 (Kadaník Jan), nebo po dohodě na místě. Startovné je 50Kč, občerstvení zajištěno.
29. července 2009
přidán zápis z posledního veřejného zasedání obce. Celé znění zde >>>
Čestná prohlášení
Od 1.7.09 jsou na obecním úřadě k nahlédnutí čestná prohlášení vybraných osob dle Zák.č.159/2006 Sb o střetu zájmů.
Pozvánky na hasičské soutěže
12. září se bude konatna hřišti u MŠ dětská soutěž v závodu požárnické všestranosti a štefata dvojic "Libňatovský pohár" Pozvánka s návratkou zde >>>

1. července
Přidán report z vítání občánků (Patrika Mádra a Jana Balcara). Fotohrafie a povídání naleznete
zde >>>
Přidáno několik zápasů,
dokumentujících zápasy domácího Barchovanu s Lavinou Lhota Červený Kostelec, Poštou Úpice a Hafou Havlovice, plus přidáno pár fotek ze zápasu ženatých se svobodnými.
Vše najdete zde >>>
Z Libňatova (ČR) do Trhovišť (SVK)
V říjnu loňského roku v Libňatově koncertovala folklórní skupina Ondavčanka, která zazpívala našim spoluobčanům a druhý den i hasičům na závodech ve Strážkovicích. Do míst, odkud k nám přijeli starostové a další zástupci z mikroregionu Poondavie, chystáme ve dnech 16. - 19. 7. výpravu. Program a podmínky najdete ZDE >>> . Zájemci hlaste se u Jaroslava Tomeše (602 187 891) nebo Jana Balcara (777 851 871).
Za autobaterii medovinu
Sběr monočlánků a autobaterií byl vyhlášen v Úpici. Všem, kterým doma zbývají a neví co s nimi nebo se chystají je odnést do nebezpečného odpadu, přineste je k nám. V neděli 21. 6. při Festivalu cyklistiky proběhne na náměstí T. G. M. představení Zelená úsporám se zaměřením na kapitolu C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody - náhrada neekologického vytápění. V rámci tohoto bloku mezi 13. - 17. hodinou bude přistaven kontejner na použité akumulátory. Za každou autobaterii je připravena odměna - pro dospělé - velká medovina a pro mládež samolepky a tužky. Recyklujeme pouze 7 % jedovatých baterií. Pojďte nám pomoc vyčistit naše okolí.
Road-show "ZELENÁ ÚSPORÁM"
Obecně prospěšná společnost "Království - Jestřebí hory" a akciová společnost EXPOS HEATING - velkoobchod/maloobchod topení (www.iexpos.cz) společně pořádají road-show - sérii prezentací s velkoplošnou projekcí a mottem: "Zelená může svítit i Vašim úsporám!"

První z této série se bude konat v Úpici v Oberländerově vile (budova Městského penzionu a Informačního centra, Dr. A. Hejny čp. 133) v úterý 16. 6. 2009 od 17.00 hodin.

Srdečně zveme majitele a spolumajitele domů, kteří chtějí ušetřit ročně tisíce korun a navíc získat státní nárokovou dotaci na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, a to úplně bez starostí! Vstup je zdarma a zdarma také každý účastník obdrží nápoj.

Za případné zveřejnění zveřejní na vašich stránkách a vmédiích děkujeme.

Jindřich Hrnek, EXPOS HEATING a.s., marketing a propagace

Plakát zde >>>
V úterý dne 16.6.2009 od 19:30 hod se v místním pohostinství v Libňatově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. schválení závěrečného účta za r. 2008,
  3. rozpočtová opatření 1/09,
  4. různé.
Výsledky voleb do EP
Celkem volilo 95 z 305 voličů tj. účast 31,25%, nejvíce hlasů dostaly strany ODS, ČSSD a KSČ, podrobnější výsledky zde >>>
9. a 10. června - Sběr elektrošrotu
Ve dnech 9. a 10. června 2009 bude u OÚ v Libňatově přistaven kontejner, kde mohou občané zdarma ukládat vyřazané elektrospotřebiče. Jedná se o ledničky, pračky,sušičky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holící strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice a vyjímečně také televize, počítače a monitory.
Ze zahradní techniky se jedná o elektrické pily, vrtačky, elekrtické křovinořezy a nůžky na živý plot, brusky, řezačky a akušroubováky.
Odevzdané spotřebiče budou ekologicky zlikvidovány.
Ženatí - Svobodní
Tradiční pouťový zápas se odehrál za chladného pátečního počasí, což ale nevadilo ani jednomu mužstvu. Oba týmy se po dlouhé době mohly těšit z dostatečného počtu hráčů. Naštěstí nám na zápas přestalo pršet a tak se hřiště mohlo nalajnovat, pověsily se sítě a hlavní rozhodčí .....
Více zde >>>
Oznámení o době a místu konání voleb.
Volby do Evropského parlamentu se budou konat v prostorách obecního úřadu ve dnech 5. a 6. června 2009, a to takto:
Pátek 5.6. od 14,00 - 22,00 hod.
Sobota 6.6. od 8,00 - 14,00 hod.
Upozorňuji, že je povinností voliče prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
Barchovan Libňatov - Piškotky Dobrouvice
Ve třetím domácím zápase sezony jsme se střetli s úřadujícím vítězem Havlovické ligy - s Doubravicemi. Soupeř přijel v sestavě s mnoha novými tvářemi ...
Více zde >>>
Barchovan Libňatov - Ležák Česká Skalice
Po týdnu volna přijel na naše hřiště odehrát dvojutkání Ležák ze Skalice. V tomto utkání by pro nás byl jakýkoliv bod příjemným ziskem. ...
Více zde >>>
Divadelní hra Don Quijote
v pátek 22. května se bude konat v místním kulturním domě divadelní hra Don Quijote aneb veselý konec rytíře smutné postavy. Vstupné 60 Kč.
Plakát zde >>>
Zápis dětí do mateřské školy
proběhne v týdnu od 25. do 29.května 2009. Žádosti si můžete vyzvednout v pracovní dny od 6.30 do 15.30 hod. přímo v mateřské škole. Přijďte se za námi podívat a do našich činností se zapojit. Těšíme se na vás. Informace na tel. čísle 499 781 568, 720340549.
Další informace o nás nejdete na našich internetových stránkách mslibnatov.wz.cz
Plakát zde >>>
Barchovan Libňatov - Bulánek Batňovice
V prvním soutěžním zápase nové sezony jsme se sešli na našem hřišti za krásněho jarního dopoledne. Za cíl jsme si dali uhrát alespoň 4 body. ...
Více zde >>>
Diamantová svatba manželů Jiráskových
V sobotu 25.dubna 2009 oslavili diamantovou svatbu - 60let společného života manželé Miloslav a Olga Jiráskovi. Po krátkém vystoupení dětí z mateřské školy, ...
Fotografie zde >>>

Barchovan Libňatov - Apríl bar Úpice
V předsezonním přátelském utkání jsme se střetli 26.4. s aspirantem na postup z druhé ligy. Zápas jsme odehráli ve slušném tempu, ...
Více zde >>>
Pozvánka pro majitele psů na pravidelné očkování proti vzteklině
Zveme všechny majitele psů k očkování proti vzteklině. Dostaví se pouze ti, kteří v očkovacím průkaze mají platnost očkování do dubna/května 2009 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu).
Očkování se uskuteční: V Libňatově - na hřišti u mateřské školy; 2. května 2009 (sobota) v 17:45 - 18:00
..........................................................................................................................
Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu jednoduchou (80Kč,--) nebo kombinovanou (200Kč,--). Zároveň zde mohou zakoupit léky k odčervení a proti blechám. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat oočkovat také králíky proti moru.
Jet Beat - 60's and 70's revival
Spolek přátel hudby při Osvětové besedě Libňatov Vás zve na májovou zábavu. K tanci a poslechu hraje Jet Beat 60´s and 70´s revival (The Beatles, Rolling Stones, Kinks, C.C.R etc.), kdy: 8. května 2009 ve 20:00 hod., kde: v Kulturním domě Libňatov
Plakát zde >>> , Info o sklupině >>>
Přednáška na téma "První pomoc"
ČČK Libňatov pořádá pro všechny občany přednášku na téma "První pomoc", která se koná 28. 4. 2009 v 16 hodin v místním pohostinství. Rádi uvítáme Vaši účast, protože nikdo nikdy nevíme, kdy budeme tyto znalosti potřebovat a kdy možná jen díky této přednášce někonu můžete zachránit život.
Dlouhodobá uzavírka silnice Česká Skalice - Hořičky v době od 20.4.2009 do 20.7.2009
V době od 20.4.2009 do 20.7.2009 bude uzavřena silnice II/304 mezi Českou Skalicí a Hořičkami. Autobusové spoje na linkách 640073 a 640379 Česká Skalice - Hořičky - Červený Kostelec (IREDO linka 33) budou vedeny po objízdných trasách.
Tisková zpráva >>>
Navržená opatření uvádíme zde. Souhrnný objížďkový jízdní řád naleznete zde. Plánek objížďky je umístěn zde.
Pošťácká pohádka
Společnost přátel divadla při osvětové besedě Libňatov uvedla v sobotu 18. dubna a v neděli 19 dubna 2009 divadelní hru Pošťácká pohádka podle stejnojmenné pohádky Karla Čapka.
Fotografie z představení zde >>>
Videoshot zde >>>
A dvě videa od Honzy Picha první video a druhé video.
Zelená úsporám: Miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnosti
Miliony tun emisí, které nebudou muset být vypuštěny do ovzduší, miliony gigajoulů tepla, které nebudeme muset vyrobit, miliony tun uhlí, které nebudeme muset vytěžit a miliardy korun, které zůstanou v peněženkách domácností v České republice. To je ve zkratce přínos programu Zelená úsporám, který dnes představil ministr životního prostředí Martin Bursík spolu se svým I. náměstkem Janem Dusíkem a ředitelem Státního fondu životního prostředí Petrem Štěpánkem.
Tisková zpráva >>>, Informační list >>>, Prezentace >>>, Program >>>.
Vyměření daně z nemovitosti 2009
ode dne 1.4.2009 do 30.4.2009 je v budově finančního úřadu v Trutnově č. dveří 316 patro III. ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na rok 2009.
Celý dokument ZDE >>>
Cyklus přednásek na téma jak ušetřit a nemrznout
Jak ušetřit a nezmrznout aneb jak nejlépe vytápět svůj byt. Tak se jmenuje série besed, které proběhnou v dubnu na několika místech Podkrkonoší. Lektory budou Dr. Jan Balcar, ředitel obecně prospěšné společnosti Království - Jestřebí hory a výrobce kotlů na biomasu Ing. Vladimír Verner. "Představíme topné systémy pro domácnost. Hovořit budeme také o využití biomasy jako regionálního obnovitelného zdroje energie," prozrazuje Balcar. Série besed startuje 9. dubna v Libňatově. V dalších dnech bude pokračovat v Radvanicích, Úpici a Vítězné. Zváni jsou starostové, zastupitelé, soukromí zemědělci, ředitelé škol a školek i soukromé osoby. "Akce probíhá v rámci projektu Kapka 21 a je spolufinancována Státním fondem životního prostředí," doplňuje Balcar. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí bude v nejbližších pěti letech pomáhat občanům s finančním krytím při nákupu zařízení na ekologické vytápění, při výměně oken nebo zateplování domů. Na tyto práce je vyčleněno deset miliard korun z prodeje emisních povolenek.
Plakát na akci zde >>>
Pošťácká pohádka
SPOLEČNOST PŘÁTEL DIVADLA PŘI OSVĚTOVÉ BESEDĚ LIBŇATOV uvádí v Kulturním domě v Libňatově u příležitosti 100 let od prvního divadelního představení v Libňatově divadelní hru POŠ«ÁCKÁ POHÁDKA na motivy stejnojmenné pohádky Karla Čapka.
SOBOTA 18.4.2009 19.30 HODIN
NEDĚLE 19.4.2009 14.00 HODIN

Plakát na akci zde >>>
23. března 2009
přidán zápis z posledního veřejného zasedání obce. Celé znění zde >>>
Uzavření obecního úřadu
bude probíhat od 11. března do 23. března z technických důvodů (rekonstrukce prostor obecního úřadu).
8. března 2009 se konal dětký karneval
v kulturním domě v Libňatově, pořadetelem byl český červený kříž. Fotky zde >>>
Videoshot zde >>>
Ředitelka mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, oznamuje rodičům dětí, že z důvodu velkého nárůstu nemocnosti dětí, bude mateřská škola ve dnech 19.2. a 20.2. 2009 UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení
Tříkrálová sbírka 2009
V sobotu 10.ledna 2009 proběhla v naší vesnici už po osmé Tříkrálová sbírka. Za dobu svého konání se u nás stala tradicí. Skupinky Tří králů se za mrazivého počasí postupně vydaly do všech domů a do zapečetěných pokladniček České katolické charity ...
Celý článek a fotografie zde >>>
Opět funkční stránky po delším výpadku, který byl způsoben špatnou komunikací se starým registrátorem naší domény. Jsou zde opět v provozu naše stránky. Nyní už by snad neměl nastat žádný další problém.
U P O Z O R N Ě N Í
Poplatky na rok 2009.

Poplatek za svoz a likvidaci domovního odpadu činí 400,- Kč na osobu a rok, děti do 6ti let a studenti ubytovaní mimo domov (na zákl. potvrzení) 200,- Kč
Poplatek ze psa činí 100,- Kč, za dalšího psa 150,- Kč.
Splatnost poplatků je do 28.2.2009
Poplatky je možné uhradit hotově na OÚ v úřední dny: pondělí a středa 7-12 13-17 hodin, nebo poukázat na účet obce, pouze po vzájemné domluvě (tel. 499 781 585).
Dne 2. prosince 2008
se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Videshot je ke shlédnutí zde >>>
V sobotu 29. listopadu od 9:00 do 12:00 hod
se bude v kulturním domě v Havlovicích konat burza sportovních potřeb. Více informací (jak pro prodejce, tak pro kupující) viz leták.
Jsou vypsány granty SOJH pro rok 2009.
Dokumenty ke stažení také zde: Úvod / Žádost
10. října 2008
Oznámení o době a místu konání voleb.
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 17. a 18. 10. 2008, a to takto :
Pátek 17.10. od 14,00 - 22,00 hod.
Sobota 18.10. od 8,00 - 14,00 hod.
v prostorách Obecního úřadu.
Upozorňuji, že je povinností voliče prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
10. října
Sestřih z koncertu folklorní skupiny Ondavčanka
Video zde >>>
5. října 2008
přidány aktuality z našeho fotbalového klubu. Více zde >>>
29. září
tu máme sestřih videa ze znovuotevření našeho kulturáčku, tak se posaďte a sledujte.
Video zde >>>
14. až 15. října 2008 vždy od 14:00 do 17:00
Kdo nevěří, ať tam běží - směr fermentačka
V Úpici se třídí i bioodpad. To je věc veřejně známá. Velkým pomocníkem při likvidaci bioodpadu je fermentační bioplynová stanice. O stavbě tohoto velkého díla bylo rozhodnuto již v létě v roce 2006. Dva roky poté prožívá toto "dítě" zátěžovou zkoušku v podobě zkušebního provozu. Jako s každým novorozenětem je nutné hledat způsob komunikace. Ovšem ne vždycky se to daří, ale snažíme se.
Proto vás zveme na Den otevřených dveří na fermentační stanici. V úterý 14. 10. a ve středu 15. 9. vždy od 14.00 do 17.00 provede personál stanice všechny zájemce provozem, vysvětlí technologické procesy a seznámí s významem tohoto kolosu pro region. Součástí programu bude prezentace strojů, které Technické služby Města Úpice používají ke svozu odpadu.
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER připraví názornou ukázku jak třídit odpad, jaké jsou nové obaly na pultech obchodů a kam s nimi. BIOPLANETA nám představí bioplast z kukuřice. V rámci své expozice ukáže výrobky a bude možnost koupení kelímků, tácků atd. určeno nejen pro organizace, které zajišťují občerstvení na veřejných akcích Všichni občané nejen z Úpice jsou zváni.
Tato akce je součástí projektu "Osvěta k problematice třídění odpadů se zaměřením na bioodpady a jejich energetické využití", který byl podpořen z fondu Zelené energie.
Plakát zde >>> a Leták zde >>>
3. října 2008 od 20:00 hodin,
k nám zavítá folklorní soubor Ondavčanka. Skupina z obce Bánovce nad Ondavou z Mikroregionu Poondavie (východní Slovensko) zazpívá v místním kulturním domě zemplínské, rusnácké a slovenské lidové písně. Divákům se představí 10 děvčat, která budou doprovázena harmonikami. Kulturní dům, který absolvoval rozsáhlou rekonstrukci, bude hostit prvně zahraniční účinkující. Na vystoupení zve Obecní úřad Libňatov a Království - Jestřebí hory, o. p. s.
18. září 2008,
Ve čtvrtek 18. září se konalo slavnostní otevření rekonstruovaného sálu kulturního domu. Na programy bylo vystoupení dětí z MŠ, koncert violoncellistů ZUŠ Trutnov, Vrchlabí.
Povídání a fotky zde >>>
13. září 2008 se konala dětská hasičská soutěž v ZPV a štafetě dvojic Libňatovský pohár
Povídání a fotky zde >>>
PETICE proti zrušení POŠTY v Libňatově.
(na základě rozhodnutí zastupitelstva obce dne 9.9.) Občané, kteří nesouhlasí se zrušením pošty, se mohou podepisovat na petici na Obecním úřadě ve dnech:
pondělí 15.9.7.00 - 12.00
13.00 - 18.00 hodin
úterý 16.9.7.00 - 12.00 hodin
středa 17.9.7.00 - 12.00
13.00 - 18.00 hodin

Jaroslav Tomeš
starosta obce

Zvířata z celého Trutnovska se sjedou do Úpice
Úpice - Nejhezčí zvířata drobnochovatelů z celého Trutnovska se sjedou do Úpice na letošní okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Přehlídka začne v v chovatelském areálu na Podrači v sobotu 13. září v 8.00. Celodenní program bude vyplněn prezentací úpické bioplynové fermenatční stanice, kterou bude zastupovat Karel Srna, o chovaní k domácím zvířatům si popovídáme s RNDr. Jiřím Kulichem a jeho přáteli z Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory, dravce ze svého útulku pro handicapovaná zvířata představí paní Mazuchová. Více plakát (v příloze). Brány se zavřou v 17.00. V sobotu i v neděli 14. 9. mezi 8 a 12 hodinou bude možné si zakoupit i zdravá domácí zvířata. Pro návštěvníky je připraven pestrý program. I letos jsme připravili pestrý program pro veřejnost. Občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na všechny. www.chovateletrutnovska.cz
Oficiální plakát zde >>>
27. srpna 2008,
Důležité upozornění na mimořádné veterinární opatření - očkování skotu, ovcí a koz. Dnem 20.8.2008 se chovatelům skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců chovaných jako hospodářská zvířata nařizuje povinné nouzové očkování proti viru katarální horečky ovcí. Očkování zvířat musí být provedeno nejpozději do 14.9.2008. Očkování zvířat, která po 14.9.2008 dosáhnou stáří 3 měsíců může být provedeno společně s přeočkováním již očkovaných zvířat na hospodářství.
celé znění zprávy zde >>>
21. srpna 2008,
přidána pozvánka na Vízmburské slavnosti (13. až 14. září 2008), plakát zde >>>
2. dubna 2008:
Přidána další stránka do fotogalerie. Nová fotogalerie >>>
26. března 2008:
Staré kotle končí. Už lze žádat o dotace na nové. Celý článek >>>
přidány fotky z vítání Jakuba Chobotského. Stránky SPOZu >>>
19. března 2008
od 1.4. změna ceny vodného obecního vodovodu 14 kč/m3
mini mapa
Plánované akce

sobota 28.5.2022 od 17:00 hod
Zahrádkářské posezení
u altánu na dolejším konci
o občerstvení je postaráno
pořádá ČZS v Libňatově
plakát zde >>>

sobota 11.6.2022 od 8:30 hod
Jarní turnaj ve stolním tenise
pro obyvatele Libňatova
a účastníky čtvrtečních treninků
Kulturní dům
T.J. Sokol Libňatov
plakát zde>>>


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Den matek a rodiny

náhledové foto
Den Země v Libňatově

náhledové foto
Rekostrukce komunikací

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.