.
Úvod |  Historie |  Zajímavosti |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Noviny |  Návštěvní kniha
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Poskytování informací
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Veřejné zakázky
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2019

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Libňatov!

pohled na obec

Aktuality z obce:

Informace OÚ:
16. května 2019

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. května:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
15. května 2019

Na stránky obce přidán Plán rozvoje sportu obce Libňatov na období 2019–2025
více viz Plán rozvoje sportu

Informace OÚ:
13. května 2019

Opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici číslo II-304 u čp 50
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
6. května 2019

Informace o době a místě konání voleb
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Aktualizována stránka ČČK:
6. května 2019

doplněny články o proběhlých akcích, aktualizován seznam členů výboru.
více viz stránka ČČK zde >>>

Tenisová liga 2019
3. května 2019

start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 31. května 2019 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2019 >>>
Stránka tenisová liga 2019 >>>

V úterý dne 7. května 2019 od 19:00 hod
29. dubna 2019

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. schválení závěrečního účtu obce za rok 2018,
  3. účetní závěrka obce a MŠ za rok 2018,
  4. majetkové záležitosti,
  5. rozpočtové opatření 2/2019,
  6. různé.

Informace OÚ:
25. dubna 2019

Na úřední desku vyvěšena: veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2019
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
25. dubna 2019

Obec Libňatov nabízí 12 kusů betonových trub z právě dokončené stavby u fotbalového hřiště. Pokud by o ně měl někdo zájem, kontaktujte telefonní číslo 720 562 139.
Jaroslav Pich, starosta

Sběr železného šrotu
24. dubna 2019

se uskuteční v sobotu 27. dubna v dopoledních hodinách, začátek sběru od 8:00. Sběr šrotu bude proveden členy sboru dobrovolných hasičů Libňatov.

Informace OÚ:
24. dubna 2019

Na úřední desku vyvěšeno: Hlášení vyúčtování ceny vodného za kalendářní rok 2018
více viz elektronická úřední deska zde >>>

POZVÁNKA NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU
2. dubna 2019

Obec Libňatov zve občany, kteří jsou připojeni k Vodovodnímu družstvu Tomkova studna a Vodovodnímu družstvu Kábrtova studna na informační schůzku ve středu 17. dubna 2019 v 17.00 hodin do Kulturního domu v Libňatově, týkající se vodního hospodářství v Libňatově.
Majitelé přípojek budou upozorněni na novou situaci týkající se místních studen, která může nastat v souvislosti s plánovou rekonstrukcí silnice Libňatov – Maršov u Úpice, kterou plánuje Královéhradecký kraj.
Děkuji, starosta
plakát zde >>>

Informace OÚ:
10. dubna 2019

Na úřední desku vyvěšen Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2018.
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Omezení průjezdu do Svobodného
10. dubna 2019

Kvůli probíhajícím stavebním pracím u mateřské školy nebude od pondělí 15. 4. do středy 24. 4. průjezdný hlavní tah ze Svobodného do Libňatova.
Prosím, omezte pohyb tímto místem, případně využijte cestu okolo "slepičárny" nebo alternativní cestu za obecním úřadem.
Děkuji za pochopení. Starosta

Pravidelná vakcinace psů proti vzteklině
10. dubna 2019

Zveme všechny majitele psů, aby se dostavili s jejich psy k vakcinaci proti vzteklině.
Doporučené zejména pro psy, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna - června 2019 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 2-3 roky).
Očkování se uskuteční:
V Libňatově – u mateřské školy 4. května 2019 (sobota) v 16:45 – 17:15
Majitelé se mohou rozhodnout pro vakcínu základní proti vzteklině nebo kombinovanou.
Zároveň zde mohou zakoupit přípravky k odčervení a proti blechám a klíšťatům. V místě bude možno v uvedených hodinách nechat navakcinovat také králíky proti moru. Dále budeme vakcinovat kočky proti základním kočičím infekčním onemocněním.

Pozvánka na výlet ČZS
9. dubna 2019

Pořádá dne 18.5.2019 výlet do okrasné školky Jevany, arboreta Kostelec n. Černými lesy u příležitosti dne otevřených dveří. Kutné Hory, prohlídka chrámu svaté Barbory.
Bližší informace viz plakát zde >>>.

Zákaz volného pohybu psů!
9. dubna 2019

Obec Libňatov upozorňuje občany, že na celém území obce platí zákaz volného pohybu psů!
Pokud doma chováte psa, věnujte se mu, prosím, natolik, aby nebylo ohrožené zdraví a majetek ostatních spoluobčanů a obce. Volné pobíhání psů není v žádném případě přípustné.
Kompletní plakát zde >>>
Celé znění vyhlášky z 15. 2. 2003 :Vyhláška č. 20/2003 zákaz volného pobíhání psů

Informace OÚ:
8. dubna 2019

Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Elektronická úřední deska zde >>>

Nejlepší obecní zpravodaj v Královéhradeckém kraji
4. dubna 2019

Libňatovské noviny jsou nejlepším obecním zpravodajem v Královéhradeckém kraji za rok 2018 v nejprestižnější kategorii celobarevný zpravodaj.
Těžko uvěřitelný úspěch patří celé redakční radě, do níž už dlouhá léta patří Kateřina Valdová, Jaroslav Pich, Jaroslav Tomeš a Jan Balcar, ale také všem přispěvatelům, kteří ve svém volném čase pomáhají tvořit obsah našich novin. Náš zpravodaj uspěl v konkurenci velkých měst i daleko větších obcí.

Informace OÚ:
4. dubna 2019

Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy o hospodaření v lesích
Elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
25. března 2019

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. března:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
21. března 2019

Na úřední desku vyvěšen: Úmysl odprodeje pozemekových parcel
Elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
21. března 2019

Na úřední desku vyvěšeno: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Elektronická úřední deska zde >>>

Svoz nebezpečných odpadů
20. března 2019

V sobotu 30. března 2019 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Mobilními kontejnery budou přistaveny u autobusových zastávek takto:

  • u Balcarů /dolní zastávka/: 9:00 - 9:30 hod,
  • u prodejny: 9:30 - 10:00 hod,
  • u pohostinství: 10:00 - 10:30 hod,
  • Svobodné u Zelinků: 10:30 - 11:00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů (bez disků), televizory, zářivky, rádia, pračky, sporáky, ledničky, léky, plechovky od barev, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, olej a tuk, tiskařské a ostatní barvy.
Odpady zdarma předávejte pouze pracovníkům firmy Transport Trutnov, jinak odložené odpady nebudou vyvezeny a budou považovány za černou skládku!
Volby do Evropského parlamentu
18. března 2019

Voliči, kteří nebudou moci volit při volbách do EP (konaných 24. a 25. 5. 2019) v místě trvalého pobytu, si mohou podat žádost o vydání voličského průkazu.
žádost zde >>>

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
14. března 2019

Ředitelka Mateřské školy, Libňatov vypisuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019 – 2020:
pondělí 6. května 2019
úterý 7. května 2019
vždy od 14:30 do 16 hodin v kanceláři mateřské školy.
Více informací na stránkách MŠ >>>
plakát zde >>>

pohled na horní část obce
--- Archiv ---
mini mapa
Plánované akce

sobota 29.6.2019 od 10 hod
O pohár starosty obce Libňatov
hasičská soutěž, požární útoky
občerstvení zajištěno
Hřiště u MŠ
SDH Libňatov

Neděle 30.6.2019
Dětský den
spousta atrakcí pro děti
občerstvení zajištěno
hřiště u MŠ Libňatov
SDH Libňatov

--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Zatrubení potoka

náhledové foto
Oprava přednádrže

náhledové foto
Slavnostní předání hasičského vozu

Počítadlo přístupů
Zasílání novinek


zrušit zasílání

©MS & design: LS