.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Rekonstrukce III/3041
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2022

Munipolis aplikace

Munipolis

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Libňatov!

Aktuality z obce:

Rekonstrukce komunikace III/3041 - intravilán Libňatov
19. ledna 2022

Vážení občané,
od 14. března 2022 bude probíhat kompletní oprava vozovky silnice III. třídy ve směru Libňatov – Maršov u Úpice, a to v úseku od křižovatky v Libňatově po dopravní značku „konec Libňatova“. Investorem akce je Královéhradecký kraj.

Zároveň s touto stavbou bude probíhat kompletní rekonstrukce mostu u Bejrových (k mateřské škole a fotbalovému hřišti), kterou investuje Obec Libňatov.

Prosím, věnujte pozornost, těmto stránkám, kde budou postupně přidávány aktuální informace týkající se dopravy a další obslužnosti.

Podrobné informace o rekonstrukci zde >>>

AKTUALIZACE: 17.5.2022

Informace OÚ:
24. května 2022

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. května:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
20. května 2022

Na úřední desku vyvěšena VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: projednání návrhu "Zprávy o uplatňování Územního plánu Libňatov"
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Aktualizace informací ohledně rekonstrukce silnice III/3041
17. května 2022

Vážení občané, milí přátelé,
stavba obecního mostu výrazně pokročila. Už je téměř hotová jáma pro osazení mostu, v příštích dnech dojde k vybudování podkladového betonu.

DŮLEŽITOU ZPRÁVOU je, že od konce příštího týdne dojde k výraznému omezení dopravy. Ve čtvrtek 26. května bude hlavní silnice v okolí obecního mostu (u Maternových) ZCELA neprůjezdná od 6.30 hodin do večera. Bude zde stát vysoký jeřáb, který osadí mostní dílce. Skutečně nebude možné projet.

Pokud potřebujete použít osobní automobil a bydlíte v odříznuté oblasti, prosím, zaparkujte na jiných místech v obci. Případně lze v omezení využít cestičku okolo Rejdákových. Prosím o obrovskou trpělivost a pochopení s probíhajícími pracemi.

V dalších navazujících dnech bude docházet k ubourání zbylé části mostu, proto budou na vozovce často stát nákladní vozidla. Je proto možné, že při průjezdu budete muset počítat se zdržením, než dojde k doložení vozidla. I s tímto je nyní nutné počítat až do doby, kdy dojde k odstranění veškerého materiálu.

Díky za pochopení a děkuji Vám za vzornou trpělivost

Jaroslav Pich, starosta

Tenisová liga 2022
16. květnna 2021

start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 31. května 2022 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2022 >>>
Stránka tenisová liga 2022 >>>

Výzva pro majitele domovních bazénů
16. května 2022

Vážení občané a chalupáři,
vzhledem k provozu vodovodního řadu v Libňatově a ve Svobodném, je nutné s okamžitou platností hlásit napouštění všech domovních bazénů s objemem nad 2 m3.
Hlášení je nutné provést s dostatečným předstihem alespoň jednoho pracovního dne a je nutné uvést přibližný napouštěný objem. Nahlásit tyto skutečnosti lze elektronicky na e-mail starosta@libnatov.cz nebo formou SMS zprávy na telefonní číslo starosty 720 562 139.
Pozor! Hlášení je nutné za letošní rok provést i zpětně.
Důvodem k tomuto opatření je zajištění řádných dodávek pitné vody do všech domácností.
více viz plakát zde >>>

Děkuji za spolupráci
Bc. Jaroslav Pich, starosta obce

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti
16. května 2022

Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání 9.5.2022 vyhlášení dotačního programu na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti č. 22OPK01.
Text výzvy dotačního programu, ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, je zveřejněn na úřední desce kraje nebo na www.kr-kralovehradecky.cz.
První registrace žádostí o kotlíkovou dotaci bude možná 15. 6. od 10 do 14 hodin a poté v termínech 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 2022. Po registraci bude žadateli zpřístupněn formulář žádosti k vyplnění a odeslání v systému DOTIS. Po odeslání v systému DOTIS je nutné doručit listinnou podobu žádosti včetně všech příloh na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti - čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč. Mezi oprávněné žadatele, bez ohledu na výši příjmu, patří také domácnosti složené výhradně z osob ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu třetího stupně, dále nezletilých žadatelů nebo studentů do 26 let, a také žadatelů, kteří v období od začátku roku 2020 do doby podání žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.
Dotace bude sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy na tuhá paliva za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel (omezeně) nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího plynového kotle.

Pro konzultace byla zřízena infolinka 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin,
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

Informace OÚ:
11. května 2022

Na úřední desku vyvěšeno oznámení o odstávce el. energie dne 1. června 2022
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Výlet ČZS:
11. května 2022

Dne 23.4.2022 se uskutečnil uskutečnil výlet na Flóru Olomouc
Na pár fotek z tohoto výletu se můžete podívat na kosilib.rajce.idnes.cz.

V úterý 17. května 2022 od 19:00 hod
9. května 2022

se bude konat v kulturním donmě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. zpráva starosty,
  2. majetkové záležitosti,
  3. vodovod,
  4. silnice - aktuální informace,
  5. finanční záležitosti,
  6. spolky - příspěvky na činnost,
  7. různé.

Informace OÚ:
4. května 2022

Na úřední desku vyvěšena VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy: bobr
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
2. května 2022

Milí občané, vážení přátelé,
blíží se volby do obecních zastupitelstev, které se z rozhodnutí prezidenta republiky letos konají již 23. a 24. září.

Chtěl bych požádat všechny z Vás, kdo mají zájem podílet se na veřejném životě, aby využili tuto svou možnost a aktivně se zapojili do fungování úřadu v Libňatově, ale případně i v jiných obcích a městech. Kandidovat můžete tam, kde máte uvedené trvalé bydliště.

Často eviduji poznámky, jak by šlo udělat to a to lépe, jak jsou politici, ale i zastupitelé se starostou hloupí, jak nemyslí na obyvatele, jak nepřemýšlí při plánování a práci - pojďte si vyzkoušet jejich (naši) roli. Pojďte ukázat, že to umíte lépe!

Obecní či městská zastupitelstva jsou právě tím orgánem, kde můžete realizovat své nápady. Můžete se přímo podílet na rozvoji místa, kde žijete, můžete předkládat své nápady a zároveň je můžete aktivně realizovat.

Využijte této možnosti, přičemž je potřeba maximálně do 19. července podat kandidátní listinu. Hlasovací lístky k Vám do domácností pak dorazí nejpozději do 20. září.

Přeji Vám hezké dny,
Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
29. dubna 2022

Vážení občané, milí chalupáři,
dovolte, abych Vás informoval o nepříjemné věci týkající se vodního hospodářství. Tento text vzniká z důvodu zamezení šíření polopravd a účelových lží, které mohou být ve vesnici interpretovány.

Vodohospodářská komise obce, provozovatel vodovodní sítě a starosta obce rozhodli, že v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi na silnici III/3041, které provádí Královéhradecký kraj, dojde v blízké době k odstřižení dvou vodovodních řadů, které se v obci nachází. Jedná se o tzv. "družstevní" vodovody Tomkova studna a Kábrtova studna.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podílí na řešení této situace. Zejména bych chtěl poděkovat manželům Jindrovým, a také všem předchozím odběratelům-dobrovolníkům, kteří životnost vodovodu prodloužili na jeho maximální možnou dobu.

Faktické důvody jsou uvedené v přiloženém informačním letáku zde >>>.

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
29. dubna 2022

Na úřední desku vyvěšena VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy: Kormorán velký
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Aktualizace informací ohledně rekonstrukce silnice III/3041
22. dubna 2022

Vážení občané, milí přátelé
od pondělí dojde k postupné totální uzavírce rozpracovaného úseku na silnici III. třídy. Firma započne s odstraňováním silničních podkladů. Objížďka bude možná pouze po okolních polních komunikacích, úsek stavby bude uzavřený plotem a pevnými překážkami.

Prosím mějte na paměti, že doprava ve směru pošta v Libňatově - Maršov u Úpice bude prakticky vyloučená standardní cestou ‼

Díky za pochopení a děkuji Vám za vzornou trpělivost

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
20. dubna 2022

Na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška: hromadný předpisný seznam: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
8. dubna 2022

Na úřední desku vyvěšeny úmysly prodeje pozemkových parcel
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
4. dubna 2022

Na úřední desku vyvěšen záměr: Záměr KHK: ZÁMĚR č. 36/2022 prodat dešťovou kanalizaci „SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000 - 1,080“ v budoucnu vybudovanou v rámci stavební akce „III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace"
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
4. dubna 2022

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. března:
Celé znění zápisu zde >>>

pohled na horní část obce
--- Archiv ---
mini mapa
Plánované akce

sobota 28.5.2022 od 17:00 hod
Zahrádkářské posezení
u altánu na dolejším konci
o občerstvení je postaráno
pořádá ČZS v Libňatově
plakát zde >>>

sobota 11.6.2022 od 8:30 hod
Jarní turnaj ve stolním tenise
pro obyvatele Libňatova
a účastníky čtvrtečních treninků
Kulturní dům
T.J. Sokol Libňatov
plakát zde>>>


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Den matek a rodiny

náhledové foto
Den Země v Libňatově

náhledové foto
Rekostrukce komunikací

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.