.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Poskytování informací
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Veřejné zakázky
  Dotační projekty
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2021

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Libňatov!

Aktuality z obce:

Informace OÚ:
11. června 2021

Na stránku finančního hospodaření vyvěšeny: rozpočtové opatření č. 3 2021 a schválený závěrečný účet za rok 2020
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
9. června 2021

Oznámení o zrušení veřejné zakázky: „Dětské a sportovní hřiště Libňatov – I. etapa“
více viz oznámení o zrušení zakázky

Svoz elektroodpadu:
8. června 2021

Obec Libňatov pořádá svoz elektroodpadu v SOBOTU a NEDĚLI 19. – 20. ČERVNA 2021
kontejner bude přistavený u prodejny smíšeného zboží.
Zbavte se zdarma starých spotřebičů. Ukládat lze počítače a ostatní příslušenství, televize, zahradní techniku, telefony, elektrické hračky, velké domácí spotřebiče, malé spotřebiče (fény, topinkovače apod.), vrtačky, pily, elektrické radiátory, bojlery.
příloha: leták zde >>>

Informace OÚ:
31. května 2021

Na úřední desku vyvěšeny: Veřejná vyhláška: Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek, Návrh opatření obecné povahy: Ministerstvo zemědělství vydává Národní plán povodí Labe
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
25. května 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. května:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
24. května 2021

Na úřední desku vyvěšena: Úmysl prodeje pozemkových parcel (parcela č. 4/3, 4/4 a 1027/2; 299/2; 300/3)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
21. května 2021

Vážení,
jak už možná zaznamenali, doprava přes místní část Svobodné zůstane minimálně do října velmi omezená. Je označená dopravními značkami zákaz vjezdu s výjimkou obsluhy nemovitostí ve Svobodném.
Důvodem k tomuto opatření je rekonstrukce vozovky v Úpici, která stojí za značným nárůstem dopravy v této části Libňatova. Je totiž známé, že navigační systému dokáží v současné době navádět řidiče právě na tuto cestu, od začátku týdne jsme ve Svobodném viděli dokonce i kamion.
Komunikace přes Svobodné přitom není šířkově ani jinak dopravně připravená na obousměrný provoz a i z tohoto důvodu Vás prosím o to, abyste cesty přes Svobodné opravdu omezili. Průjezd na této komunikaci bude namátkově kontrolovat Policie České republiky. Hlídat bude dodržování veřejné vyhlášky, kterou na můj popud vydal odbor dopravy v Trutnově a která je přístupná na webových stránkách Obce Libňatov a nařizuje právě omezení dopravy ve Svobodném.
Vážení řidiči, využívejte, prosím, oficiální objízdnou trasu přes Maršov u Úpice a Radeč u Úpice. Jde o několik málo minut, málo kilometrů navíc, které mohou být i zárukou bezpečnosti při dopravě.
Děkuji za pochopení.
Jaroslav Pich, starosta
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Programu rozvoje obce Libňatov
18. května 2021

Vážení občané
pojďte nám říct, jaký byste chtěli mít Libňatov a v jakém prostředí byste chtěli žít!
Věnujte 10 minut svého času a vyplňte dotazník, který bude základním podkladem pro vypracování Programu rozvoje obce Libňatov. Na základě něho dostane zastupitelstvo podněty k další práci a k dalším úpravám Libňatova.
Program rozvoje obce je důležitý dokument každé obce. Je důležitý pro směřování celé vesnice. Vyplněním dotazníku, na který budou později navazovat i další aktivity, můžeme ovlivnit prostředí, v němž vyrůstáme my sami, a v němž budou vyrůstat naše děti.
Dotazník je dostupný online na této stránce: survio.com/../V8Y8N4X9E1U8K2B9T
Rozvíjejme společně naši krásnou obec
Díky za Váš čas a za Vaši ochotu
Jarda Pich, starosta

Informace OÚ:
17. května 2021

Na stránce Zakázky vyvěšena výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Dětské a sportovní hřiště Libňatov – I. etapa
Dokumenty ke stažení na stránce veřejné zakázky.

Informace OÚ:
11. května 2021

Na úřední desku vyvěšena: Závěreční účet Svazku obcí Jestřebí hory - návrh
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
11. května 2021

Na úřední desku vyvěšena: Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

V úterý dne 18. května 2021 od 19:00 hod
10. května 2021

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. majetkové záležitosti,
  3. finanční záležitosti,
  4. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Informace OÚ:
7. května 2021

Na úřední desku vyvěšena: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (objížďka Úpice)
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Tenisová liga 2021
23. dubna 2021

start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 16. května 2021 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2021 >>>
Stránka tenisová liga 2021 >>>

Informace OÚ:
21. dubna 2021

Vážení občané,
Obec Libňatov začíná připravovat změnu územního plánu. Tento dokument se týká veškerých pozemků v katastrálním území obce Libňatov, typicky ho znáte při záměru nové stavby. Prosím ty z Vás, kdo mají zájem podílet se na změně územního plánu, aby své podněty podávali na přiloženém formuláři nejdéle do 15. června 2021.
Formulář lze odeslat elektronicky na obec.libnatov@seznam.cz, do datové schránky nebo je ho možné doručit fyzicky na adresu Obecního úřadu Libňatov.
Oprávněné a realizovatelné podněty poté budou konzultovány se zhotovitelem změny územního plánu.
V případě dotazů volejte na mé telefonní číslo 720 562 139.
Jaroslav Pich, starosta
Aktuální územní plán naleznete na našich webovkách pod záložkou mapa >>>
příloha: podnět na pořízení změny územního plánu zde >>>

Vraťme Nepomuckého po 100 letech do Libňatova
1. dubna 2021

Vážení občané, milí přátelé,
Obec Libňatov dnešním dnem spouští sbírku finančních prostředků na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. Pokud se chcete podílet na návratu této sochy do naší vesnice, přečtěte si přiložené sdělení.

Prostředky je možné ukládat na transparentní účet, který je speciálně zřízený pro tuto sbírku. Vývoj stavu účtu můžete na tomto odkazu:
www.kb.cz/.../transparentni-ucty/123-3582890237

Pokud byste chtěli uložit hotovost, prosím o osobní návštěvu obecního úřadu v Libňatově. Preferovaný je však bankovní převod na účet číslo 123-3582890237/0100, který je vedený u Komerční banky, a. s.

Předem děkuji všem přispěvatelům.
Jaroslav Pich, starosta

pohled na horní část obce
--- Archiv ---
mini mapa
Plánované akce

sobota 19.6.2020
Odpoledne pro všechny
Dětský olympijský den II.
Den otevřených dveří v MŠ
Letní kino
občerstvení zajištěno
Obec Libňatov
plakát zde >>>


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Lesní výlet do středověku

náhledové foto
Den Země

náhledové foto
Rekonstrukce komunikace

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.