.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady |  Rekonstrukce III/3041
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Veřejné zakázky
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Dotační projekty
  Poskytování informací
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2022

Munipolis aplikace

Munipolis

Kraj Královéhradecký

logo KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Libňatov!

Aktuality z obce:

Rekonstrukce komunikace III/3041 - intravilán Libňatov
19. ledna 2022

Vážení občané,
od 14. března 2022 bude probíhat kompletní oprava vozovky silnice III. třídy ve směru Libňatov – Maršov u Úpice, a to v úseku od křižovatky v Libňatově po dopravní značku „konec Libňatova“. Investorem akce je Královéhradecký kraj.

Zároveň s touto stavbou bude probíhat kompletní rekonstrukce mostu u Bejrových (k mateřské škole a fotbalovému hřišti), kterou investuje Obec Libňatov.

Prosím, věnujte pozornost, těmto stránkám, kde budou postupně přidávány aktuální informace týkající se dopravy a další obslužnosti.

Podrobné informace o rekonstrukci zde >>>

AKTUALIZACE: 1.8.2022

Informace OÚ:
11. srpna 2022

Vážení občané, milí chalupáři,
Česká pošta oznamuje, že z provozních důvodů bude pobočka v Libňatově dne 12.8.2022 zcela uzavřena.

Děkuji za pochopení.

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
10. srpna 2022

Vážení občané, milí chalupáři,
v místech, kde neproběhl včera (úterý 9. srpna) svoz komunálního odpadu proběhne náhradní svoz zítra nebo v pátek (dle možností). Nechte, prosím, popelnici přistavenou na obvyklých místech, případně mi ještě nahlaste, pokud není někde svezeno (zatím víme o části domů u mateřské školy a nad obecním úřadem, a dále o celou Tříprdovskou ulici).

Do Libňatova zajížděli noví řidiči, kteří se zaučují.

Děkuji za pochopení.

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
8. srpna 2022

Vážení občané, milí chalupáři,
zítra, tj. v úterý 9. srpna, proběhne svoz komunálního odpadu.

Situace je opět poměrně náročná kvůli probíhající stavbě silnice, proto prosím ty z vás, kdo bydlí v neprůjezdném úseku, aby přistavili popelnice na tato stanoviště:

 1. Křižovatka u prodejny potravin
 2. Hospoda
 3. Mateřská škola

Pokud není ve vašich silách popelnici na tato místa dopravit, prosím, volejte na mé číslo a svoz Vám zajistíme.

Děkuji za pochopení.

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ
1. srpna 2022

Vážení občané, milí přátelé,
důležité organizační informace a pokyny pro další týdny:

Stavba silnice
Od 31. týdne bude výrazně postupovat stavba hlavní silnice, která bude navíc spojená se zásadní úpravou prameniště Tomkova studna.
Počítejte s tím, že v závislosti na postupu prací, již nebude možné projet stavbou (často ani projít) v úseku od Klementových (čp. 200), respektive Tomkových (čp. 18) po křižovatku. Náhradní parkoviště pro obyvatele v dotčeném úseku:

 • U prodejny
 • U kulturního domu
 • U mateřské školy

Z tohoto důvodu prosím všechny ostatní občany a chalupáře, aby po dobu následujících dvou měsíců neblokovali parkovací místa na pozemcích obce a veřejné odstavné plochy v těchto lokalitách. Tato parkovací místa budou vyhrazená pro občany, kteří nebudou mít umožněný příjezd k nemovitosti.

Doprava
K opuštění a příjezdu do Libňatova pro lokality Bavlňák, "Jirouchova ulička", a pro ostatní nemovitosti, které jsou nyní stavbou přístupné od Maršova u Úpice, bude nutné využívat objížďku právě přes Maršov u Úpice. Jiná oficiální "zkratka" nebude existovat i z důvodů prací na mostě u Bejrových, kde bude postupně docházet k zásypům. Bude nutné se tomuto faktu přizpůsobit.

V týdnu od 1. do 5. 8. bude kancelář obecního úřadu uzavřená. Účetní obce čerpá řádnou dovolenou, starosta se bude pohybovat zejména po dopravních a vodovodních stavbách v obci. Pokud budete potřebovat využít OÚ, volejte předem na číslo starosty obce (720562139)

Předběžná informace k silnici a mostu

K asfaltování obou staveb by podle upraveného harmonogramu mělo docházet ve druhé polovině září (pravděpodobně v týdnu od 19.9.). V těchto dnech se dá očekávat totální uzavírka silnice a mostu, zároveň však upozorňuji, že se tento termín ještě může upravit.

V případě potřeby volejte.

Děkuji za trpělivost, pochopení a za spolupráci!

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
22. července 2022

Na úřední desce bylo zveřejněno: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a informace o počtu a sídle volebních okrsků
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
19. července 2022

Vážení občané,
Obec Libňatov v letech 2021 a 2022 realizovala mnoho zásahů do vodovodního systému. Dostavěli jsme vodovodní řady v místech, kde dosud zcela chyběly, opravili jsme a vyměnili potrubí v místní části Svobodné, a díky nákupy moderní techniky nyní snáz lokalizujeme poruchy na řadu, máme přehled o denních spotřebách atd.

Cílem všech opatření je, aby dodávky vody do Vašich domácností byly pohodlné a pokud možno bezproblémové. Na tom všem se finančně podílel také Královéhradecký kraj, který do Libňatova na projekt „Veřejný vodovod Libňatov“ poslal celkem 824.000 Kč z Programu obnovy venkova. To tvoří necelou polovinu z částku 1,8 milionu Kč, které byly v rámci tohoto dotačního projektu realizované.
logo KHK
Obec tyto prostředky použila na tyto výdaje:

 1. Osazení dálkově odečitatelných vodoměrů
 2. Celková rekonstrukce vodovodu k čp. 13 (prodejna)
 3. Celková rekonstrukce vodovodu k čp. 130 (Na Zada)
 4. Výměna potrubí v místní části Svobodné
 5. Opravu potrubí v místní části Svobodné – čerpací hadice
 6. Výměna šoupat na hlavním řadu
 7. Přepojení hlavního řadu na místní vydatný pramen (Tomkova studna) – I. etapa

Děkuji za spolupráci všem, kdo se na realizaci zmíněných akcí podílel, zejména pak bratrům Zelinkovým, firmě Akva-Mont Malé Svatoňovice s.r.o. a jmenovitě Martinu Součkovi a Lukáši Borůvkovi, a dále také Jaromírovi Kadaníkovi staršímu.

Bc. Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ
15. července 2022

Vážení občané, milí chalupáři,
stavba silnice se přesunula do úseku křižovatka – Tomkovi. Prosím Vás o to, abyste dbali maximální možné bezpečnosti! Zároveň je třeba vzít v potaz, že stavba bude hůře průjezdná i současným “partyzánským” způsobem.

V současné době již probíhá bagrování dešťové kanalizace při kraji vozovky. Zároveň budou probíhat náročné práce na mostě u Bejrových - zavážení a hutnění zeminy a štěrků.

Silnice bude zcela neprůjezdná v pondělí 18. července a v úterý 19. července, kdy dojde k demontáži zpevňujících kotevních prvků. Na silnici bude stát jeřáb. Prosím využívejte pro opuštění vesnice cestu na Maršov u Úpice.

Jaroslav Pich, starosta

Informace OÚ:
8. července 2022

Na úřední desce bylo zveřejněno Oznámení o schválení a zveřejnění závěrečného účtu SOJH za rok 2021, včetně výsledku přezkoumání hospodaření
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
7. července 2022

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. června:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
1. července 2022

Na úřední desku vyvěšena VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
30. června 2022

Na úřední desku vyvěšeno: Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev
více viz elektronická úřední deska zde >>>

V úterý 28. června 2022 od 19:00 hod
20. června 2022

se bude konat v kulturním donmě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

 1. zpráva starosty,
 2. majetkové záležitosti,
 3. vodovod,
 4. silnice - aktuální informace,
 5. finanční záležitosti,
 6. různé.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti
16. května 2022

Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání 9.5.2022 vyhlášení dotačního programu na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti č. 22OPK01.
Text výzvy dotačního programu, ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, je zveřejněn na úřední desce kraje nebo na www.kr-kralovehradecky.cz.
První registrace žádostí o kotlíkovou dotaci bude možná 15. 6. od 10 do 14 hodin a poté v termínech 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 2022. Po registraci bude žadateli zpřístupněn formulář žádosti k vyplnění a odeslání v systému DOTIS. Po odeslání v systému DOTIS je nutné doručit listinnou podobu žádosti včetně všech příloh na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti - čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč. Mezi oprávněné žadatele, bez ohledu na výši příjmu, patří také domácnosti složené výhradně z osob ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu třetího stupně, dále nezletilých žadatelů nebo studentů do 26 let, a také žadatelů, kteří v období od začátku roku 2020 do doby podání žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.
Dotace bude sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy na tuhá paliva za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel (omezeně) nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího plynového kotle.

Pro konzultace byla zřízena infolinka 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin,
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

pohled na horní část obce
--- Archiv ---
mini mapa
Plánované akce

sobota 13.8.2022 od 8:00 hod
Tenisový turnaj
čtyřhry
kategorie muži a ženy zvlášť
občerstvení zajištěno
tenisový kurt
TJ Sokol
plakát zde >>>

sobota 27.8.2022 od 20:30 hod
Letní kino
Deníček moderního fotra
občerstvení zajištěno
Obec Libňatov


--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Rekonstrukce kulturního domu

náhledové foto
Oslavy 130 let SDH Libňatov

náhledové foto
Slavnostní vítání občánků

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.