.
Úvod |  Historie |  Sport |  Kulturní dům |  Galerie |  Firmy |  Spolky |  Mapa |  Mateřská škola |  Prodejna |  Noviny |  Odpady
.

Obecní úřad

  Základní informace
  Popis úřadu
  Poskytování informací
  Úřední deska
  Finanční hospodaření
  Zápisy ze zasedání
  Vyhlášky
  Tiskopisy
  El. podatelna
  Veřejné zakázky
  Dotační projekty
  Ztráty a nálezy

Spolky

  Hasiči
  FC Barchovan
  T. J. Sokol
  ČZS
  ČČK
  SPOZ
  Tenisová liga 2021

Kraj Královéhradecký

znak KHK

Portál veřejné správy

logo portál veřejné správy

Jestřebí hory

logo Jestřebí hory

Království Jestřebí Hory

logo Království jestřebí hory

Televize JS

logo televize JS

Partnerská obec Trhoviště

logo Trhoviště

Kotlíkové dotace

dotace banner
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
logo CITYPORTALS.CZ
Obecní úřad Libňatov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Libňatov!

Aktuality z obce:

Informace OÚ:
29. dubna 2021

na úřední desku vyvěšeno: Oznámení o odstávce vody
z důvodu provádění čištění a desinfekce vodojemu Bavlňák proběhne ve středu 19. května 2021 v čase od 8.00 do 16.00 hodin odstávka obecního vodovodního řadu.
Může docházet k výpadkům v plynulosti dodávky vody. Stabilizaci dodávky vody lze předpokládat od 16.00 hodin.
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
29. dubna 2021

Na úřední desku vyvěšen Návrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2020
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
28. dubna 2021

na úřední desku vyvěšeno: hlášení cena vodného - oprava a doplnění,
usnesení o odročení dražby
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Tenisová liga 2021
23. dubna 2021

start ligy se kvapem blíží, nyní je již možné se zaregistrovat, přihlášky se odevzdávají do 16. května 2021 u J. Klementa
(součástí přihlášení je sdělení mobil. tel. č. + úhrada startovného)
více informací v přiloženém plakátu:
Plakát tenisová liga 2021 >>>
Stránka tenisová liga 2021 >>>

Informace OÚ:
22. dubna 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. dubna:
Celé znění zápisu zde >>>

Informace OÚ:
21. dubna 2021

Vážení občané,
Obec Libňatov začíná připravovat změnu územního plánu. Tento dokument se týká veškerých pozemků v katastrálním území obce Libňatov, typicky ho znáte při záměru nové stavby. Prosím ty z Vás, kdo mají zájem podílet se na změně územního plánu, aby své podněty podávali na přiloženém formuláři nejdéle do 15. června 2021.
Formulář lze odeslat elektronicky na obec.libnatov@seznam.cz, do datové schránky nebo je ho možné doručit fyzicky na adresu Obecního úřadu Libňatov.
Oprávněné a realizovatelné podněty poté budou konzultovány se zhotovitelem změny územního plánu.
V případě dotazů volejte na mé telefonní číslo 720 562 139.
Jaroslav Pich, starosta
Aktuální územní plán naleznete na našich webovkách pod záložkou mapa >>>
příloha: podnět na pořízení změny územního plánu zde >>>

Informace OÚ:
21. dubna 2021

na úřední desku vyvěšena: Veřejná vyhláška finančního úřadu - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí v roce 2021.
více viz elektronická úřední deska zde >>>

Informace OÚ:
19. dubna 2021

Milí občané!
prosím, dejte pozor. V úterý 20. dubna nesvážíme komunální odpad.
Obec od dubna již přešla jiný rytmus svozu komunálních odpadů - nově se sváží 1x za 3 týdny, to znamená, že pro odpady svozová firma přijede až příští úterý 27. dubna!
V Libňatově navazujeme na dobré ohlasy z loňského roku, kdy jsme poprvé za účelem úspory finančních prostředků změnili přes letní měsíce tempo svážení komunálního odpadu. Cílem je zachování současné cenové úrovně za svozy odpadů
Jaroslav Pich, starosta
termíny letních svozů na stránce odpadů

Informace OÚ:
9. dubna 2021

Vyvěšen zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. března:
Celé znění zápisu zde >>>

Svoz nebezpečných odpadů
9. dubna 2021

V sobotu 17. dubna 2021 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů.
Mobilními kontejnery budou přistaveny u autobusových zastávek takto:

  • u Balcarů /dolní zastávka/: 9:00 - 9:30 hod,
  • u prodejny: 9:30 - 10:00 hod,
  • u pohostinství: 10:00 - 10:30 hod,
  • Svobodné u Zelinků: 10:30 - 11:00 hod.
Do kontejnerů lze uložit tyto odpady: monočlánky, suché články, autobaterie a pneumatiky z osobních automobilů (bez disků), televizory, zářivky, rádia, pračky, sporáky, ledničky, léky, plechovky od barev, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, olej a tuk, tiskařské a ostatní barvy.
Odpady zdarma předávejte pouze pracovníkům firmy Transport Trutnov, jinak odložené odpady nebudou vyvezeny a budou považovány za černou skládku!
plakátek zde >>>

Sčtání 2021:
8. dubna 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
více viz aktuální informace zde >>>, informační leták zde >>>

Informace OÚ:
6. dubna 2021

na úřední desku vyvěšena: Veřejná vyhláška: Oznamení o vydání aktualizace č.3 zásad územního rozvoje KHK
více viz elektronická úřední deska zde >>>

V úterý dne 13. dubna 2021 od 19:00 hod
5. dubna 2021

se bude konat v kulturním domě v Libňatově zasedání zastupitelstva obce.

Program :

  1. Zpráva starosty,
  2. finanční záležitosti,
  3. majetkové záležitosti,
  4. územní plán – změna č. 2,
  5. vyhodnocení veřejné zakázky,
  6. různé.

Zasedání se koná v souladu se zdravotními opatřeními.

Vraťme Nepomuckého po 100 letech do Libňatova
1. dubna 2021

Vážení občané, milí přátelé,
Obec Libňatov dnešním dnem spouští sbírku finančních prostředků na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. Pokud se chcete podílet na návratu této sochy do naší vesnice, přečtěte si přiložené sdělení.

Prostředky je možné ukládat na transparentní účet, který je speciálně zřízený pro tuto sbírku. Vývoj stavu účtu můžete na tomto odkazu:
www.kb.cz/.../transparentni-ucty/123-3582890237

Pokud byste chtěli uložit hotovost, prosím o osobní návštěvu obecního úřadu v Libňatově. Preferovaný je však bankovní převod na účet číslo 123-3582890237/0100, který je vedený u Komerční banky, a. s.

Předem děkuji všem přispěvatelům.
Jaroslav Pich, starosta

pohled na horní část obce
--- Archiv ---
mini mapa
Plánované akce

--- Vložení akce ---
--- Archiv ---
Fotogalerie

náhledové foto
Den Země

náhledové foto
Rekonstrukce komunikace

náhledové foto
Výsadba aleje

Všechny galerie
Pro zasílání novinek
nás kontaktujte emailem
zrušit zasílání

©MS & design: LS    
Cookies na těchto stránkách slouží pouze k zajištění jejich správné funkce, neukládají žádná data pro další zpracování.